Edward De Bono

lp. Tytuł
1 Myślenie lateralne. Idee na przekór schematom
2 Sześć kapeluszy myślowych
©2007 Włodzimierz Gajda