CRM

lp. Tytuł Data wydania
1. CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami 2002.12.12
2. CRM. Relacje z klientami 2002.07.03
©2007 Włodzimierz Gajda