DirectX

lp. Tytuł Data wydania
1. DirectX. Rendering w czasie rzeczywistym 2003.09.04
2. Aplikacje Direct3D 2002.12.12
3. Direct3D. Programowanie grafiki trójwymiarowej w DirectX. Biblia 2001.04.10
©2007 Włodzimierz Gajda