.Net

lp. Tytuł Data wydania
1. .NET Framework 2.0. Zaawansowane programowanie 2007.07.12
2. Zrozumieć platformę .NET. Wydanie II 2007.03.27
3. .Net. Najpilniej strzeżone tajemnice 2005.12.08
4. Exchange 2000.NET Server. Czarna księga 2002.08.13
5. .NET CLR. Księga eksperta 2002.02.04
©2007 Włodzimierz Gajda