Novell

lp. Tytuł Data wydania
1. Novell NetWare 6. Księga administratora 2002.07.11
2. Novell NetWare 6. Ćwiczenia praktyczne. Użytkownik 2002.07.10
3. Novell NetWare 5.x. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II poprawione 2001.11.14
4. Novell NetWare 5.x. Ćwiczenia praktyczne 2001.07.03
5. Novell NetWare 5 2000.01.04
6. Novell Netware 4 - użytkowanie i administrowanie t. I, - wyd. II, z uwzględ. wersji 4.11 1998.04.27
7. Novell Netware 4 - użytkowanie i administrowanie t. II, z uwzględnieniem wersji 4.11 1997.10.29
©2007 Włodzimierz Gajda