ABC Access 2007 PL

Autor: Maciej Groszek

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-1003-7
Cena: 29 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.04.27
Liczba stron: 216
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/abca27/abca27-10.pdf
Kategoria: Access

Access to aplikacja służąca do tworzenia zbiorów danych noszących nazwę baz i zarządzania nimi. Jednak jest coś, co odróżnia Accessa od innych systemów zarządzania bazami danych. Aplikacja ta ma wbudowane środowisko programistyczne, za pomocą którego można stworzyć narzędzie do manipulowania danymi. Wbudowane kreatory i wizualne narzędzia pozwalają łatwo stworzyć interfejs do tabel z danymi nawet tym osobom, które wcześniej nie miały do czynienia z programowaniem i projektowaniem baz danych. Możliwości Accessa zdecydowanie usprawniają pracę firmy i organizacji -- zamiast zbierać dane w fiszkach, skoroszytach i segregatorach, możemy wykorzystać prostą w obsłudze aplikację pozwalającą nie tylko na ich gromadzenie, ale także przeszukiwanie i tworzenie raportów.

"ABC Access 2007 PL" to podręcznik, który wprowadzi Cię w tajniki korzystania z Accessa. Czytając go, poznasz zasady projektowania baz danych, wiązania ich relacjami i wypełniania danymi. Dowiesz się, jakiego typu dane możesz przechowywać w tabelach i jak je przenosić z innych aplikacji. Poznasz także podstawowe narzędzie do manipulowania danymi -- kwerendy. Zaprojektujesz interfejs do wprowadzania i modyfikowania danych oraz stworzysz raporty.

 • Projektowanie baz i tabel
 • Relacje pomiędzy tabelami
 • Typy danych
 • Import i eksport danych z innych aplikacji
 • Wyszukiwanie za pomocą kwerend
 • Tworzenie złożonych kwerend
 • Projektowanie formularzy do manipulowania danymi
 • Generowanie raportów

Przekonaj się, jak ogromne możliwości drzemią w Accessie.

ABC Access 2007 PL -- spis treści

Wstęp (7)

1. Od kartki do bazy danych (9)

 • Dlaczego mam używać komputerowej bazy danych (10)
 • Po co wydawać pieniądze na Accessa (14)
 • Zadziwiające problemy bibliotekarki (15)

2. Burza mózgów i ból głowy (25)

3. W księgarni (29)

 • Tabela i wszystko jasne (29)
 • Założenia (31)

4. Trzy reguły (35)

 • Reguła 1. Unikanie nadmiarowości (36)
 • Reguła 2. Jedna z kolumn musi zawierać dane unikatowe (37)
 • Reguła 3. W bazie danych musi znajdować się klucz (39)

5. Ujawniamy tajemnice bazy danych (41)

 • Architektura bazy danych (42)
 • Dobieranie kluczy (43)
 • Sięgamy po indeks (44)
 • Zależności pomiędzy tabelami (45)
  • Relacja 1 - 1 (45)
  • Relacja 1 - N (46)
  • Relacja N - M (47)
 • Niezapowiedziana kartkówka (48)
  • Lista życzeń (49)
  • Wykaz danych (50)
  • Tabele i relacje (50)

6. Uruchamiamy program (53)

 • Zatrudniamy kreatora (55)
 • W taki sposób można wygenerować bazę danych? (57)
 • Wczytywanie bazy danych (58)
 • Tworzenie nowej bazy (59)

7. Obiekty bazy danych (61)

 • Tabele (62)
 • Kwerendy (66)
 • Formularze (68)
 • Raporty (71)
 • Makra (73)
 • Moduły (74)
 • Edycja obiektów (75)

8. Tabele (77)

 • Typy danych (78)
 • Korzyści z różnorodności (79)
 • Pomagamy w trudnym wyborze (81)
  • Tekst czy Nota (81)
  • Liczba (82)
  • Data i Godzina (84)
  • Waluta (85)
 • Autonumerowanie (86)
  • Tak i Nie (87)
  • Obiekt OLE (87)

9. Parametry typów danych (89)

 • Formatowanie tekstu i not (91)
  • Maski wprowadzania (91)
  • Reguła poprawności (92)
 • Indeksowanie (94)
 • Rozmiar pola (95)
 • Formaty liczbowe (96)

10. Tworzenie i edycja tabel (99)

 • Definiowanie pól (102)
 • Definiowanie klucza (102)
 • Indeksowanie bazy (105)
 • ABC edycji tabel (106)
 • Zmiany struktury tabeli (107)
 • Jak to zrobić (108)

11. Łączenie i wczytywanie danych (111)

 • Łączenie danych (112)
 • Importowanie danych (117)
 • Importowanie danych z plików tekstowych (121)

12. Eksportowanie danych (123)

 • Eksportowanie struktury tabeli (125)
 • Eksportowanie do innych baz danych i arkuszy (127)
 • Eksportowanie do plików tekstowych (128)
  • Eksportowanie z formatowaniem (129)

13. Wyświetlanie i nawigacja (133)

 • Ikona Widok (134)
 • Widok projekt i arkusza danych (134)
 • Nawigacja (135)
 • Zaznaczanie (137)
  • Kursor kameleon (138)
 • Dopasowanie interfejsu (140)

14. Edycja bazy danych (143)

 • Otwieranie tabeli (143)
 • Tajemnicze znaczki (145)
 • Wpisywanie nowych danych (146)
 • Edycja danych (146)
 • Usuwanie danych (146)
 • Usuwanie wielu rekordów (147)
 • Użyteczne skróty (148)
 • Filtrowanie (149)
  • Filtrowanie według formularza (150)
  • Filtrowanie zaawansowane (151)
 • Sortowanie danych (153)
 • Proste wyszukiwanie (154)
 • Zamiana danych (155)

15. Relacje (157)

 • Definiowanie relacji "jeden-do-wielu" lub "jeden-do-jednego" (158)

16. Kto pyta, nie błądzi (163)

 • Kwerendy (164)
  • Kwerendy wybierające (164)
  • Kwerendy parametryczne (164)
  • Kwerendy krzyżowe (165)
  • Kwerendy funkcjonalne (165)
  • Kwerendy SQL (166)
 • Tworzenie kwerendy wybierającej (166)
  • Wybieranie pól z tabel (168)
  • Kryteria (170)
 • Tworzenie kwerendy aktualizującej bazę (172)
 • Tworzenie kwerendy usuwającej rekordy (173)

17. Formularze (177)

 • Z czego składa się formularz (178)
 • Tworzenie formularza (179)
  • Tworzenie formularza przy użyciu polecenia Formularz (179)
  • Tworzenie formularza przy użyciu kreatora. (181)
  • Tworzenie formularza za pomocą Projektu formularza (185)
 • Instrukcja obsługi formularzy (189)

18. Raporty (191)

 • Tworzenie nowego raportu (192)
  • Tworzenie raportu za pomocą opcji Raport (193)
  • Tworzenie raportu za pomocą Kreatora raportów (193)
  • Tworzenie raportu za pomocą Projektu raportu (199)
 • Sortowanie i grupowanie (200)

Skorowidz (203)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań