ABC Excel 2007 PL

Autor: Maciej Groszek

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-1004-4
Cena: 29 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.05.10
Liczba stron: 248
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/abce27/abce27-5.pdf
Kategoria: Excel

Excel to aplikacja, która zrewolucjonizowała prace obliczeniowe w biurach. Prosty w obsłudze i mający potężne możliwości arkusz kalkulacyjny jest jednym z najczęściej wykorzystywanych programów. Jego najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2007 udostępnia użytkownikom kolejne przydatne i usprawniające pracę możliwości. Nowe sposoby wypełniania komórek, przyspieszone działanie funkcji i przeprojektowany interfejs użytkownika zdecydowanie podniosły wydajność Excela. Znajomość tej aplikacji to jedno z wymagań najczęściej stawianych potencjalnym kandydatom do pracy. Jednak Excela można wykorzystać również w domu, szkole czy na uczelni.

"ABC Excel 2007 PL" to podręcznik przedstawiający możliwości tej aplikacji. Czytając go, nauczysz się wykorzystywać Excela do przeprowadzania obliczeń, generowania raportów i przedstawiania ich wyników w postaci graficznej. Dowiesz się, w jaki sposób wprowadzać dane do komórek i formatować je. Poznasz sposoby zaznaczania komórek na podstawie różnych kryteriów, tworzenia formuł i korzystania z funkcji. Nauczysz się tworzyć wykresy, drukować arkusze i przeprowadzać złożone symulacje za pomocą modułu Analysis Tool Pak.

 • Zaznaczanie komórek
 • Wprowadzanie danych
 • Edycja arkuszy
 • Formatowanie komórek
 • Sortowanie danych
 • Tworzenie wykresów
 • Drukowanie
 • Funkcje finansowe i matematyczne

Poznaj pełnię możliwości Excela.

ABC Excel 2007 PL -- spis treści

Wstęp (7)

1. Arkusz kalkulacyjny (11)

 • Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (14)
 • Excel 2007 (14)

2. Uruchamianie programu (17)

3. Okno programu (21)

 • Komórka aktywna (25)

4. Nawigacja i zaznaczanie (27)

 • Zaznaczanie (27)
 • Nawigacja i zaznaczanie za pomocą klawiatury (31)

5. Rozmiary i liczba komórek (35)

 • Zmiana rozmiarów komórek (35)
 • Wstawianie wierszy (36)
 • Wstawianie kolumn (38)
 • Wstawianie wierszy przez przeciąganie (40)
 • Wstawianie kolumn przez przeciąganie (42)
 • Wstawianie komórek za pomocą menu podręcznego (42)

6. Wprowadzanie danych (45)

 • Rodzaje danych (46)
 • Wpisywanie danych (47)
 • Kopiowanie danych (47)
 • Serie danych (49)
 • Formuły (50)

7. Arkusze i pliki (55)

 • Sprawdzanie zgodności (60)
 • Koniec pracy programu (61)

8. Edycja danych (63)

 • Wprowadzanie zmian (63)
 • Blokowanie edycji w komórkach (64)
 • Usuwanie komórek (65)
 • Czyszczenie komórek (67)
 • Anulowanie zmian (68)
 • Powtarzanie ostatniej czynności (70)
 • Wyszukiwanie sekwencji znaków (70)
 • Zamiana sekwencji znaków (72)
 • Zaznaczanie komórek na podstawie typu ich zawartości (73)
 • Filtrowanie i sortowanie (73)

9. Formatowanie arkusza (79)

 • Kopiowanie formatów (80)
 • Kopiowanie szerokości kolumn (81)
 • Krój, rozmiar i kolor czcionki (82)
 • Pogrubienie, pochylenie i podkreślenie czcionki (83)
 • Wyświetlanie długich tekstów (83)
 • Zmiana domyślnych parametrów tekstu (88)

10. Formatowanie danych (91)

 • Formatowanie daty i czasu (92)
 • Pułapki formatowania (96)
 • Nie zawsze 2+2 = 4 (98)
 • Szybkie formatowanie (99)
 • Liczba miejsc dziesiętnych (101)
 • Symbol waluty (102)
 • Procenty (103)

11. Baza danych (105)

 • Dodawanie rekordów (107)
 • Wyszukiwanie danych (109)
 • Sortowanie danych (110)

12. Ochrona danych (113)

 • Ochrona arkusza (113)
 • Blokowanie i ukrywanie komórek (116)
 • Ochrona dokumentu (117)

13. Weryfikacja danych (119)

14. Formuły (125)

15. Konfigurowanie programu (131)

16. Wykresy (139)

 • Szybkie tworzenie wykresów (139)
 • Typy wykresów (141)
 • Style wykresów (143)
 • Style kształtu (143)
 • Tło wykresu (144)
 • Szybka zmiana układu (146)
 • Zaznaczanie danych (148)
 • Przełączanie wierszy i kolumn (149)
 • Wykres ograniczonego zakresu danych (150)

17. Drukowanie (151)

 • Drukarka domyślna (152)
 • Podział na strony (153)
 • Podgląd wydruku (155)
 • Drukowanie obszaru (160)
 • Wersja wydruku i numeracja stron (162)
 • Wydruk (164)

18. Funkcje finansowe (167)

 • Amortyzacja środka trwałego (168)
 • Wartość przyszłej inwestycji (169)
 • Wysokość spłaty odsetek kredytu (171)
 • Liczba okresów dla inwestycji (173)
 • Wartość bieżąca inwestycji (174)

19. Funkcje daty i czasu (177)

 • Wyświetlanie bieżącej daty jako liczby dziesiętnej (177)
 • Wyświetlanie bieżącej daty (181)

20. Funkcje trygonometryczne (183)

 • Arcus cosinus (183)
 • Arcus cosinus hiperboliczny (187)
 • Arcus sinus (188)
 • Arcus sinus hiperboliczny (191)
 • Arcus tangens (191)
 • Cosinus (194)
 • Sinus (195)
 • Sinus hiperboliczny (199)
 • Tangens (201)
 • Tangens hiperboliczny (203)

21. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne (207)

 • Funkcja wykładnicza (207)
 • Logarytm naturalny (209)
 • Logarytm (211)
 • Logarytm dziesiętny (216)

22. Inne funkcje (221)

 • Iloczyn (221)
 • Kombinacje (223)
 • Reszta z dzielenia (225)
 • Pi (227)
 • Pierwiastek (229)
 • Przeliczanie radianów na stopnie (233)
 • Suma kwadratów (235)

Skorowidz (239)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań