ABC Word 2007 PL

Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-1039-6
Cena: 29 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.05.16
Liczba stron: 256
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/abcw27/abcw27-6.pdf
Kategoria: Word

Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę pierwszeństwa dzierży Word. Jego najnowsza wersja -- Word 2007 -- ma całkowicie przeprojektowany interfejs użytkownika i nowe narzędzia przyspieszające pracę nad dokumentami. Za pomocą Worda można nie tylko napisać i zredagować tekst, ale również wstawić do niego ilustracje, wykresy, przypisy, skorowidz i spis treści. Word to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w firmach, a umiejętność korzystania z niego jest niemal podstawową kwalifikacją wymaganą przez pracodawców.

Dzięki książce "ABC Word 2007 PL" nauczysz się korzystać z tej aplikacji. Poznasz jej interfejs użytkownika oraz zasady pracy z dokumentami. Dowiesz się, jak wprowadzać i formatować tekst, drukować dokumenty i dodawać do nich takie elementy, jak numery stron, nagłówki i stopki. Nauczysz się wstawiać do tekstu ilustracje i tabele oraz korzystać ze stylów i szablonów. Przeczytasz także o tworzeniu skorowidzów, spisów treści, wykazów ilustracji i przypisów.

 • Praca z dokumentami
 • Edycja tekstu
 • Formatowanie na poziomie akapitów i pojedynczych znaków
 • Numerowanie stron
 • Umieszczanie rysunków w tekście
 • Tworzenie list i tabel
 • Korzystanie ze stylów
 • Wersjonowanie dokumentów
 • Generowanie korespondencji seryjnej

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

ABC Word 2007 PL -- spis treści

Wstęp (9)

1. Zaczynamy! (15)

 • Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (16)
 • Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (18)
 • Otwieranie dokumentów w programie Word (19)
  • Tworzenie nowego dokumentu (19)
  • Otwieranie istniejącego dokumentu (21)
  • Sposoby na szybkie otwieranie dokumentów (22)
 • Wymiana dokumentów pomiędzy aplikacjami (23)
  • Inne edytory tekstów (23)
 • Pierwszy dokument (25)
 • Przygotowanie dokumentu do wydruku (26)
  • Przygotowanie dokumentu (26)
  • Drukowanie (28)
  • Problemy z drukowaniem (32)
 • Zapisywanie dokumentów (33)
 • Usuwanie i zmiana nazwy dokumentów (35)
 • Kończenie pracy z programem (36)

2. Edycja dokumentów (37)

 • Zaznaczanie tekstu (37)
 • Kopiowanie tekstu (40)
 • Wklejanie tekstu (41)
 • Wycinanie tekstu (42)
 • Usuwanie liter i fragmentów tekstu (42)
 • Wyszukiwanie fragmentów tekstu (44)
  • Wyszukiwanie z użyciem symboli wieloznacznych (45)
 • Cofanie ostatnio wykonanych czynności (47)
 • Powtarzanie ostatnich wpisów i ostatnio wykonanych czynności (48)
 • Formatowanie tekstu (49)
  • Czcionka (49)
  • Pozycjonowanie i wyrównywanie tekstu (51)
  • Odstępy między wierszami (52)
  • Wstawianie symboli (54)
  • Znaki podziału (56)
 • Przykazania efektywnej edycji tekstu (56)
  • Najpierw napisz tekst, a później zajmuj się jego formatowaniem (56)
  • Poznaj metody zaznaczania, kopiowania i przenoszenia tekstu (56)
  • Naucz się korzystać z funkcji cofania i powtarzania poleceń (56)
  • Naucz się korygować błędy w wielkości liter (57)
  • Zaprzyjaźnij się z poleceniami zakładki Widok (57)
  • Dobierz odpowiedni widok i powiększenie (57)
  • Naucz się szybko przemieszczać wewnątrz dokumentu (57)
  • W początkowej fazie dobierz czcionkę, którą łatwo jest odczytać (57)
  • Naucz się korzystać z Autotekstu i funkcji Autokorekta (57)
 • Numerowanie stron (58)
  • Formatowanie numerów stron (59)
  • Numerowanie stron począwszy od numeru innego niż 1 (60)
  • Usuwanie numerów stron (60)
 • Data i godzina (61)
 • Obiekty graficzne (62)
  • Kształty (62)
  • WordArt (66)
  • ClipArt (70)
  • Obiekty graficzne z innych plików (71)

3. Praca z tekstem (73)

 • Listy punktowane i numerowane (73)
  • Listy numerowane konspektu (75)
  • Numerowanie nagłówków utworzonych za pomocą wbudowanych stylów nagłówków (76)
  • Numerowanie nagłówków utworzonych za pomocą stylów niestandardowych (76)
  • Numerowanie elementów w tekście akapitu (77)
  • Tworzenie pustych list numerowanych (79)
  • Style list wypunktowanych i numerowanych (79)
  • Punktory (81)
  • Usuwanie wypunktowania lub numerowania (82)
  • Przerwanie listy (83)
 • Kolumny (83)
 • Nagłówki i stopki (86)
  • Tworzenie nagłówków i stopek (87)
  • Nagłówki i stopki w dokumencie zawierającym wiele sekcji (88)
 • Przypisy (91)
  • Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie przypisów (93)
  • Symbole jako znaczniki przypisów (93)
 • Bibliografia (94)
  • Dodawanie nowego cytatu (94)
  • Znajdowanie źródła (95)
  • Tworzenie bibliografii (96)

4. Style i szablony (97)

 • Style (97)
  • Typy stylów (98)
  • Stosowanie stylu (99)
  • Tworzenie stylów (100)
  • Okienko zadań Style (102)
  • Modyfikowanie stylów (102)
  • Usuwanie stylu (104)
  • Style wbudowane (104)
  • Malarz formatów oraz inne sposoby powtarzania stylu (105)
  • Kontrolowanie sposobu wklejania tekstu (105)
  • Porównywanie podobnego formatowania (106)
  • Ograniczanie formatowania dokumentu (108)
  • Problemy ze stylami (109)
 • Szablony (112)
  • Szablon standardowy (Normal.dotm) (113)
  • Praca z szablonem (113)
  • Tworzenie szablonów (114)
  • Modyfikowanie szablonów (116)
  • Zabezpieczanie szablonu (119)

5. Tabele (121)

 • Tworzenie tabel (122)
  • Szablony tabel (123)
  • Sekcja Tabela (123)
  • Polecenie Wstaw tabelę (125)
  • Rysowanie tabeli (125)
  • Konwertowanie tekstu na tabelę (126)
  • Umieszczanie tabeli wewnątrz innej tabeli (127)
  • Wprowadzanie danych (128)
 • Edytowanie i formatowanie tabel (128)
  • Zaznaczanie fragmentów tabeli (129)
  • Edycja danych w tabeli (130)
  • Dodawanie i usuwanie komórek, wierszy i kolumn (131)
  • Scalanie lub dzielenie komórek tabeli (134)
  • Przenoszenie lub kopiowanie tabeli (134)
  • Formatowanie tabel (136)
  • Właściwości tabeli (140)
  • Sortowanie danych w tabeli (144)
  • Numerowanie komórek (146)
  • Kierunek tekstu (147)
  • Obramowanie i cieniowanie (147)

6. Konspekty, spisy treści i indeksy (151)

 • Co to jest konspekt? (151)
 • Widok Konspekt (152)
 • Tworzenie i modyfikowanie konspektów (153)
  • Poziomy konspektu a styl akapitu (154)
  • Drukowanie konspektu (155)
 • Tworzenie spisu treści (156)
  • Tworzenie i formatowanie spisu treści (156)
  • Aktualizacja spisu treści (160)
  • Usuwanie spisu treści (161)
 • Spis ilustracji (161)
 • Tworzenie indeksu (164)
  • Oznaczanie wyrazów i wyrażeń (165)
  • Plik konkordancji (166)
  • Tworzenie indeksu (168)
  • Edycja indeksu (169)
  • Aktualizacja indeksu (170)

7. Adresowanie (171)

 • Korespondencja seryjna - pierwsze kroki (172)
  • Tworzenie korespondencji seryjnej (173)
 • Koperty i etykiety (180)
  • Tworzenie i drukowanie etykiet dla korespondencji seryjnej (180)
  • Tworzenie i drukowanie etykiet dla pojedynczego elementu lub adresu (184)
  • Tworzenie i drukowanie kopert dla korespondencji seryjnej (185)
  • Tworzenie i drukowanie pojedynczej koperty (186)

8. Opcje edycji oraz dostosowywanie programu (189)

 • Opcje edycji dokumentu (189)
 • Poruszanie się w dokumencie (195)
  • Definiowanie wyglądu okna programu (195)
  • Widoki dokumentu (196)
  • Widok Odczyt pełnoekranowy (196)
  • Widok Plan dokumentu (197)
  • Przeglądanie dokumentu według obiektów (198)
  • Zakładki (199)
 • Sprawdzanie pisowni (203)
  • Sprawdzanie pisowni i gramatyki w trakcie pisania (204)
  • Sprawdzanie pisowni w całym dokumencie (206)
  • Korzystanie ze słowników niestandardowych (207)
 • Szybkie wstawianie tekstu (209)
  • Autokorekta (209)
 • Zmiana wielkości liter (211)
 • Pisanie i wstawianie równań (212)
  • Pisanie równania (212)
 • Wielokrotne używanie i rozpowszechnianie części dokumentu (214)
  • Tworzenie bloku konstrukcyjnego do ponownego użycia (214)
  • Znajdowanie i używanie bloku konstrukcyjnego (215)
  • Zmienianie zawartości bloku konstrukcyjnego (215)
  • Zapisywanie i rozpowszechnianie bloków konstrukcyjnych za pomocą szablonu (217)

9. Praca zespołowa (219)

 • Praca wielu użytkowników nad jednym dokumentem (220)
  • Zakładka Recenzja (220)
  • Wstawianie komentarzy, czyli jak skrytykować cudzą pracę (220)
  • Tworzenie notatek z wykorzystaniem tekstu ukrytego (226)
  • Przeglądanie dokumentu (227)
  • Przygotowanie dokumentu do recenzowania (232)
  • Podpisy cyfrowe (234)
 • Dokument główny i dokumenty podrzędne (239)
  • Tworzenie (240)
  • Zmiana położenia i edycja dokumentów podrzędnych (242)
  • Ochrona (242)
 • Współpraca (243)

Skorowidz (245)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań