Access 2007 PL. Kurs

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-0835-5
Cena: 34.9 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2007.02.05
Liczba stron: 352
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/ac27ku/ac27ku-2.pdf
Kategoria: Access

Poznaj jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania bazami danych

 • Rozpocznij pracę z bazami danych
 • Poznaj możliwości Accessa
 • Naucz się tworzyć kwerendy
 • Zautomatyzuj własną pracę
 • Błyskawicznie twórz raporty

Współczesny świat jest przesycony informacjami. Jest ich tak dużo, że do efektywnego korzystania z nich nie wystarczy już ludzka pamięć ani nawet papierowe kartoteki -- potrzeba do tego wydajniejszego mechanizmu, jaki zapewniają komputerowe bazy danych. Access 2007 to najnowsza wersja jednego z najpopularniejszych systemów zarządzania takimi bazami. Ten program jest na tyle bogaty, że korzystają z niego profesjonalni programiści, a jednocześnie wystarczająco prosty, aby nowicjusze mogli szybko nauczyć się jego obsługi.

Książka "Access 2007 PL. Kurs" to pozycja skierowana do początkujących użytkowników, którzy nie mają dużego doświadczenia w korzystaniu z komputera. Dzięki licznym ilustracjom i szczegółowym wyjaśnieniom szybko nauczysz się tworzyć i używać bazy danych. Z krótkich rozdziałów, w których krok po kroku opisane są rozwiązania standardowych problemów, dowiesz się, jak wykonać podstawowe operacje w programie Access 2007. Nauczysz się:

 • Korzystać z baz danych w programie Access 2007
 • Projektować, tworzyć i modyfikować tabele
 • Używać relacji do łączenia tabel
 • Obsługiwać dane przy użyciu kwerend
 • Korzystać z formularzy
 • Prezentować dane za pomocą raportów
 • Używać makr do automatyzacji zadań
 • Zarządzać bazami danych

Zamiast długich tekstów -- rysunki z dokładnymi objaśnieniami.
Samodzielna nauka nigdy nie była tak prosta.

Access 2007 PL. Kurs -- spis treści

 • Wstęp (7)

Rozdział 1. Pierwsza baza danych, czyli do czego służy Microsoft Access (13)

 • Po co nam bazy danych? (13)
 • Instalacja programu Microsoft Access (15)
 • Aktualizacja programu (19)
 • Aktywacja programu (20)
 • Poznajemy środowisko systemu zarządzania bazami danych Access (22)
 • Tworzenie pustej bazy danych (24)
 • Zamykanie bazy danych (25)
 • Kopiowanie pliku bazy danych (26)
 • Zmiana domyślnej wersji bazy danych (27)
 • Kompilacja bazy danych (28)
 • Rozwiązywanie problemów z programem Access 2007 (30)
 • Podsumowanie (32)

Rozdział 2. Przykładowa baza danych, czyli jak wykorzystać możliwości programu Access (33)

 • Jak pracować z bazą danych programu Microsoft Access? (33)
 • Otwieranie istniejącej bazy danych (35)
 • Wyszukiwanie plików bazy danych (37)
 • Otwieranie baz danych wcześniejszych wersji programu Access (39)
 • Udostępnianie pliku bazy danych (40)
 • Instalacja przykładowej bazy Northwind (42)
 • Poznajemy przykładową bazę danych Northwind (43)
 • Konwertowanie bazy danych (50)
 • Podział bazy danych (52)
 • Konfiguracja podzielonych baz danych (53)
 • Podsumowanie (54)

Rozdział 3. Projektowanie i tworzenie tabel, czyli jak przechowywać informacje w bazie danych (55)

 • Jak zbudowane są tabele? (55)
 • Szablony tabel - określamy dane elementarne (57)
 • Tworzymy tabelę poprzez wprowadzanie przykładowych danych (62)
 • Tworzymy tabelę poprzez import zewnętrznych danych (65)
 • Tworzenie tabel w widoku projektu (70)
 • Definiujemy klucz podstawowy (77)
 • Typy danych programu Microsoft Access (81)
 • Reguły sprawdzania poprawności (warunki, które muszą spełnić dane zapisane w tabeli) (87)
 • Podsumowanie (91)

Rozdział 4. Modyfikowanie tabel, czyli jak zmienić strukturę obiektów bazy danych (93)

 • Jak zarządzać obiektami bazy danych? (93)
 • Zmiana nazwy tabeli (95)
 • Kopiowanie tabeli (98)
 • Usuwanie tabeli (100)
 • Ukrywanie tabeli (102)
 • Dodawanie kolumn do tabeli (104)
 • Zmiana definicji istniejącej kolumny (105)
 • Usuwanie wybranych kolumn (108)
 • Automatyczne wprowadzanie zmian w powiązanych obiektach (109)
 • Eksportowanie danych z tabeli (111)
 • Importowanie danych z innych programów (113)
 • Podsumowanie (118)

Rozdział 5. Pobieranie i modyfikowanie danych, czyli codzienna praca użytkownika bazy (119)

 • Jak korzystać z bazy danych? (119)
 • Wstawianie danych bezpośrednio do tabeli (121)
 • Wstawianie danych do pól wielowartościowych (125)
 • Wstawianie danych za pomocą formularza (126)
 • Wyszukiwanie danych w tabeli (128)
 • Wyszukiwanie danych za pomocą formularza (130)
 • Filtrowanie danych (132)
 • Usuwanie danych z tabeli (135)
 • Usuwanie danych za pomocą formularza (137)
 • Modyfikowanie danych w tabeli (138)
 • Modyfikowanie danych za pomocą formularza (139)
 • Podsumowanie (140)

Rozdział 6. Łączenie tabel, czyli do czego służą relacje (141)

 • Łączenie tabel za pomocą związku typu jeden do jednego (144)
 • Łączenie tabel za pomocą związku typu jeden do wielu (149)
 • Łączenie tabel związkiem typu wiele do wielu za pomocą pola wielowartościowego (152)
 • Łączenie tabel za pomocą związku typu wiele do wielu (154)
 • Diagram E/R przykładowej bazy danych Northwind 2007 (157)
 • Tworzymy projekt przykładowej bazy danych (159)
 • Tabele słownikowe (161)
 • Tabele podrzędne (163)
 • Tabela nadrzędna (164)
 • Tabela łącznikowa (167)
 • Korzystanie z tabeli łącznikowej (169)
 • Określamy więzy integralności (spójności) danych zapisanych w połączonych tabelach (171)
 • Wprowadzanie przykładowych danych (174)
 • Usuwanie relacji (176)
 • Modyfikowanie połączonych tabel (179)
 • Podsumowanie (180)

Rozdział 7. Kwerendy, czyli jak zautomatyzować pracę z danymi (181)

 • Do czego służą kwerendy? (181)
 • Pobieranie wszystkich danych z tabeli (184)
 • Wybieranie kolumn z tabeli (186)
 • Modyfikowanie pobieranych danych (187)
 • Porządkowanie pobranych danych (191)
 • Sortowanie danych (193)
 • Ograniczanie liczby zwróconych danych (194)
 • Wyszukiwanie duplikatów (196)
 • Wybieranie danych na podstawie prostego warunku logicznego (198)
 • Wybieranie danych na podstawie złożonego warunku logicznego (200)
 • Zwracanie danych z dwóch połączonych tabel za pomocą kreatora (201)
 • Zwracanie danych z wielu połączonych tabel (202)
 • Zwracanie danych z tabel połączonych za pośrednictwem pól wielowartościowych (204)
 • Zwracanie niepasujących wierszy z połączonych tabel (206)
 • Dodawanie podsumowań (208)
 • Zliczanie danych (209)
 • Grupowanie danych (211)
 • Kwerendy krzyżowe (213)
 • Usuwanie wybranych danych (215)
 • Dodawanie danych (217)
 • Modyfikowanie wybranych danych (219)
 • Podsumowanie (220)

Rozdział 8. Formularze, czyli jak ułatwić użytkownikom dostęp do danych (221)

 • Po co tworzyć formularze? (221)
 • Tworzymy autoformularz związany z wybraną tabelą (223)
 • Praca z formularzem związanym (226)
 • Wyszukujemy, filtrujemy i usuwamy dane (228)
 • Kreator formularzy - tworzymy formularz związany z wybraną tabelą (231)
 • Kreator formularzy - tworzymy formularz związany z połączonymi tabelami (233)
 • Zmiana definicji formularza (235)
 • Formularz do przeglądania danych (241)
 • Tworzymy formularz z podformularzem (243)
 • Korzystanie z formularza z podformularzem (247)
 • Panel przełączania jako przykład formularza niezwiązanego z żadną tabelą użytkownika (248)
 • Poznajemy zależności pomiędzy obiektami bazy danych (251)
 • Podsumowanie (252)

Rozdział 9. Raporty, czyli jak zaprezentować dane (253)

 • Do czego służą raporty? (253)
 • Konfiguracja drukarki w systemie Windows XP (255)
 • Tworzymy autoraport (258)
 • Kreator raportów - tworzymy raport powiązany z wybraną tabelą (259)
 • Kreator raportów - tworzymy raport powiązany z wieloma tabelami (262)
 • Kreator raportów - tworzymy raport powiązany z kwerendą (264)
 • Listy wysyłkowe (266)
 • Tworzymy raport zawierający podsumowania (268)
 • Raport grupujący dane (272)
 • Dodawanie podsumowań do raportów grupujących dane (274)
 • Dodatkowy poziom grupowania danych (276)
 • Tworzenie filtrów ograniczających prezentowane dane (278)
 • Podsumowanie (280)

Rozdział 10. Makra, czyli jak zautomatyzować regularnie wykonywane operacje (281)

 • Jak zautomatyzować pracę użytkownika za pomocą makr? (281)
 • Tworzymy najprostsze makropolecenie (283)
 • Makro składające się z dwóch akcji (285)
 • Makro składające się z wielu akcji (286)
 • Modyfikowanie makra (288)
 • Uruchamiamy makropolecenia z poziomu formularza (290)
 • Wykonywanie makra krok po kroku (292)
 • Przykładowe makro eksportujące dane z wybranej tabeli (294)
 • Przykładowe makro wysyłające wiadomości e-mail (296)
 • Podsumowanie (298)

Rozdział 11. Zarządzanie bazą, czyli na czym polega praca administratora baz danych (299)

 • Jak zapewnić wydajną pracę użytkownikom programu Access? (299)
 • Tworzymy dokumentację bazy (301)
 • Konfigurujemy system zarządzania bazami danych Access (305)
 • Właściwości pliku bazy danych (312)
 • Kompaktowanie bazy danych (313)
 • Tworzymy kopię bazy danych (314)
 • Odtwarzamy bazę po awarii (315)
 • Optymalizacja wydajności bazy (316)
 • Zabezpieczamy przechowywane w bazie dane (317)
 • Przenosimy bazę danych do SZBD SQL Server (319)
 • Podsumowanie (322)

Dodatek A Odpowiedzi do zadań (323)

 • Odpowiedzi do rozdziału 1 (323)
 • Odpowiedzi do rozdziału 2 (326)
 • Odpowiedzi do rozdziału 3 (328)
 • Odpowiedzi do rozdziału 4 (330)
 • Odpowiedzi do rozdziału 5 (333)
 • Odpowiedzi do rozdziału 6 (334)
 • Odpowiedzi do rozdziału 7 (335)
 • Odpowiedzi do rozdziału 8 (337)
 • Odpowiedzi do rozdziału 9 (338)
 • Odpowiedzi do rozdziału 10 (339)
 • Odpowiedzi do rozdziału 11 (340)

Skorowidz (341)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań