Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik

Autor: Matthew MacDonald

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Access 2007: The Missing Manual
ISBN: 978-83-246-1024-2
Cena: 89 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.07.04
Liczba stron: 744
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/ac27np/ac27np-1.pdf
Kategoria: Access

Kompletny i przystępny podręcznik
dla wszystkich użytkowników programu Access 2007

 • Chcesz wydajnie zarządzać informacjami w małej lub średniej firmie?
 • Chcesz dowiedzieć się, które funkcje Accessa 2007 znacznie ułatwiają pracę, a z których lepiej nie korzystać?
 • Chcesz nauczyć się przygotowywać wygodne interfejsy do obsługi baz danych?

Zarządzanie danymi to zadanie, do którego komputery nadają się wprost idealnie, a Microsoft Access to jeden z najlepszych systemów do obsługi relacyjnych baz danych w małych i średnich firmach, umożliwiający błyskawiczne tworzenie graficznych interfejsów użytkownika i efektywne korzystanie ze złożonych informacji. Najnowsza wersja tego systemu, Access 2007, udostępnia całkowicie zmieniony, bardziej intuicyjny interfejs, usprawniony silnik bazodanowy, narzędzia do szybkiego tworzenia formularzy i raportów oraz wiele innych nowych funkcji, dzięki którym będziesz mógł łatwiej i bardziej wydajnie zarządzać danymi w swojej firmie.

Książka "Access 2007. Nieoficjalny podręcznik" zawiera szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące korzystania z funkcji Accessa. Dzięki niej dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz do efektywnego zarządzania bazami danych za pomocą tej aplikacji. Poznasz interfejs i najważniejsze funkcje Accessa, a także techniki szybkiego tworzenia baz danych. Nauczysz się sortować, przeszukiwać i analizować informacje, manipulować danymi za pomocą kwerend, przygotowywać raporty oraz tworzyć wygodne interfejsy użytkownika. Zobaczysz też, jak zautomatyzować żmudne zadania za pomocą makr i prostych programów w języku Visual Basic.

 • Tworzenie baz danych
 • Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji
 • Złączanie danych za pomocą relacji
 • Stosowanie kwerend do manipulowania danymi
 • Generowanie raportów
 • Przygotowywanie interfejsu użytkownika
 • Programowanie w aplikacji Access
 • Współdzielenie baz danych
 • Komunikacja z SQL Server

Poznaj tajniki aplikacji Access 2007
i efektywnie zarządzaj danymi w swojej firmie.

Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik -- spis treści

Nieoficjalna czołówka (13)

Wprowadzenie (17)

Cześć I Przechowywanie informacji w tabelach (37)

Rozdział 1. Tworzenie pierwszej bazy danych (39)

 • Poznaj bazy danych Access (40)
 • Zaczynamy (41)
  • Tworzenie nowej bazy danych (43)
  • Poznaj tabele (46)
  • Tworzenie prostej tabeli (47)
  • Edytowanie tabeli (50)
 • Zapisywanie i otwieranie baz danych Access (54)
  • Tworzenie kopii zapasowych (55)
  • Zapisywanie bazy danych pod inną nazwą lub w innym formacie (56)
  • Otwieranie bazy danych (56)
  • Otwieranie więcej niż jednej bazy danych naraz (59)
  • Otwieranie bazy danych utworzonej w poprzednich wersjach Accessa (59)
  • Tworzenie kolejnej bazy danych (61)
 • Okienko nawigacji (61)
  • Przeglądanie tabel za pomocą okienka nawigacji (61)
  • Zarządzanie obiektami bazy danych (63)

Rozdział 2. Tworzenie sprawnie działających tabel (67)

 • Poznaj typy danych (67)
 • Widok projektu (68)
  • Organizowanie i opisywanie pól (70)
  • Jak działają aktualizacje w Widoku projektu? (71)
 • Typy danych w Accessie (72)
  • Tekst (74)
  • Nota (77)
  • Liczba (80)
  • Waluta (82)
  • Data/Godzina (83)
  • Tak/Nie (86)
  • Hiperłącze (87)
  • Załącznik (88)
  • Autonumerowanie (91)
 • Klucz podstawowy (93)
  • Tworzenie własnego pola klucza podstawowego (94)
 • Sześć zasad projektowania baz danych (95)
  • 1. Wybierz dobre nazwy pól (96)
  • 2. Dziel informacje (97)
  • 3. Umieszczaj wszystkie szczegóły w jednym miejscu (97)
  • 4. Unikaj powtarzania informacji (99)
  • 5. Unikaj zbytecznych informacji (100)
  • 6. Umieszczaj pole Identyfikator (101)

Rozdział 3. Opanowywanie obsługi arkusza danych: sortowanie, wyszukiwanie, filtrowanie i inne czynności (103)

 • Dostosowywanie arkusza danych (104)
  • Formatowanie arkusza danych (104)
  • Przestawianie kolumn (105)
  • Zmiana wielkości wierszy i kolumn (106)
  • Ukrywanie kolumn (107)
  • Blokowanie kolumn (108)
 • Nawigacja po arkuszu danych (110)
  • Sortowanie (110)
  • Filtrowanie (113)
  • Wyszukiwanie (117)
 • Zaawansowana edycja (119)
  • Sprawdzanie pisowni (120)
  • Autokorekta (124)
  • Znaki specjalne (125)
 • Drukowanie arkusza danych (127)
  • Podgląd wydruku (127)
  • Dostrajanie wydruku (129)

Rozdział 4. Blokowanie złych danych (131)

 • Podstawy integralności danych (131)
  • Zapobieganie pustym polom (132)
  • Ustawianie wartości domyślnych (134)
  • Wykorzystanie indeksów do zapobiegania powtarzaniu wartości (135)
 • Maski wprowadzania (139)
  • Używanie gotowej maski (141)
  • Tworzenie własnej maski (144)
 • Reguły sprawdzania poprawności (147)
  • Stosowanie reguły sprawdzania poprawności pola (148)
  • Tworzenie reguły sprawdzania poprawności pola (149)
  • Tworzenie reguł sprawdzania poprawności tabeli (153)
 • Odnośniki (154)
  • Tworzenie prostego odnośnika ze stałymi wartościami (155)
  • Dodawanie nowych wartości do listy odnośnika (158)

Rozdział 5. Łączenie tabel za pomocą relacji (161)

 • Podstawy relacji (162)
  • Powtarzające się dane kontra powiązane dane (162)
  • Tożsame pola: łącze relacji (164)
  • Łączenie za pomocą kolumny Identyfikator (164)
  • Relacja rodzic - potomek (166)
 • Używanie relacji (167)
  • Definiowanie relacji (167)
  • Edycja relacji (171)
  • Więzy integralności (172)
  • Nawigowanie przez relacje (175)
  • Odnośniki z powiązanymi tabelami (177)
 • Bardziej nietypowe relacje (180)
  • Relacja "jeden do jednego" (181)
  • Relacja typu "wiele do wielu" (183)
 • Ćwiczenie relacji (186)
  • Szkoła muzyczna (187)
  • Sklep z czekoladkami (190)

Część II Manipulowanie danymi za pomocą kwerend (195)

Rozdział 6. Kwerendy wybierające rekordy (197)

 • Podstawy kwerend (198)
 • Tworzenie kwerend (199)
  • Tworzenie kwerendy w Widoku projektu (199)
  • Tworzenie prostej kwerendy za pomocą Kreatora kwerend (209)
  • Poznaj widok SQL (213)
 • Kwerendy i powiązane tabele (216)
  • Sprzęganie tabel w kwerendzie (218)
  • Sprzężenia zewnętrzne (222)
  • Sprzężenia wielokrotne (224)

Rozdział 7. Sztuczki niezbędne przy pracy z kwerendami (227)

 • Pola obliczane (227)
  • Definiowanie pola obliczanego (228)
  • Proste obliczenia na postawie pól liczbowych (231)
  • Wyrażenia operujące na tekście (233)
 • Funkcje w kwerendach (234)
  • Korzystanie z funkcji (234)
  • Konstruktor wyrażeń (236)
  • Formatowanie liczb (238)
  • Więcej funkcji matematycznych (240)
  • Funkcje tekstowe (241)
  • Funkcje dat (242)
  • Radzenie sobie z pustymi wartościami (null) (245)
 • Podsumowywanie danych (246)
  • Grupowanie kwerend podsumowujących (249)
  • Sprzężenia w kwerendach podsumowujących (251)
 • Kwerendy parametryczne (253)

Rozdział 8. Kwerendy aktualizujące rekordy (255)

 • Poznaj kwerendy akcji (255)
  • Testowanie kwerend akcji (zachować ostrożność) (256)
  • Rodzina kwerend akcji (257)
 • Kwerendy aktualizujące (257)
 • Kwerendy dołączające (262)
  • Tworzenie kwerendy dołączającej (lub tworzącej tabelę) (264)
  • Co zrobić, aby wartości autonumerowania nie zaczynały się od 1? (266)
 • Kwerendy usuwające (268)
 • Samouczek: oznaczanie zamówień na niedostępne towary (270)
  • Wyszukiwanie niedostępnych elementów (271)
  • Zawieszanie zamówień (272)

Rozdział 9. Analiza danych za pomocą kwerend krzyżowych i tabel przestawnych (275)

 • Poznaj kwerendy krzyżowe (276)
 • Tworzenie kwerend krzyżowych (279)
  • Tworzenie kwerendy krzyżowej za pomocą Kreatora (279)
  • Tworzenie kwerendy krzyżowej od podstaw (283)
 • Tabele przestawne (285)
  • Tworzenie tabeli przestawnej (286)
  • Manipulowanie tabelą przestawną (290)
  • Tworzenie pola obliczanego (291)
  • Ukrywanie i pokazywanie szczegółów (294)
  • Filtrowanie tabel przestawnych (295)
 • Wykresy przestawne (298)
  • Wybór typu wykresu (299)
  • Drukowanie wykresu przestawnego (301)

Część III Drukowanie raportów (303)

Rozdział 10. Tworzenie raportów (305)

 • Podstawy raportów (306)
  • Tworzenie prostego raportu (307)
  • Rozmieszczanie elementów raportu (309)
  • Dodawanie i usuwanie pól (311)
  • Wiele widoków raportu (313)
  • Tworzenie raportu od podstaw (314)
 • Drukowanie, podglądanie i eksportowanie raportu (316)
  • Podglądanie raportu (316)
  • Eksportowanie raportu (318)
  • Jak zdobyć dodatek Zapisz jako PDF? (320)
 • Formatowanie raportu (322)
  • Formatowanie kolumn i ich nagłówków (323)
  • Formatowanie warunkowe (328)
 • Filtrowanie i sortowanie raportu (331)
  • Filtrowanie raportu (331)
  • Sortowanie raportu (332)

Rozdział 11. Projektowanie zaawansowanych raportów (333)

 • Udoskonalanie raportów w Widoku projektu (334)
  • Sekcje Widoku projektu (334)
  • Poznaj formanty (335)
  • Przenoszenie pól z układu (337)
  • Dodawanie formantów (339)
  • Tworzenie raportu od podstaw (w Widoku projektu) (341)
 • Kreator raportów (344)
 • Kreator etykiet (346)
 • Dostosowywanie raportów za pomocą właściwości (350)
  • Modyfikowanie wspólnych właściwości (352)
 • Wyrażenia (354)
 • Grupowanie (354)
  • Grupowanie raportów (356)
  • Dostosowywanie za pomocą panelu Grupowanie, sortowanie i sumowanie (359)
  • Wiele grup (363)

Część IV Tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą formularzy (365)

Rozdział 12. Tworzenie prostych formularzy (367)

 • Podstawy formularzy (368)
  • Tworzenie prostego formularza (369)
  • Korzystanie z formularza (372)
 • Sortowanie i filtrowanie w formularzu (379)
  • Sortowanie formularza (379)
  • Filtrowanie formularza (379)
  • Korzystanie z funkcji Filtruj według formularza (380)
  • Zachowywanie filtrów na przyszłość (382)
 • Tworzenie lepszych układów (383)
  • Wyzwalanie formantów z układów (384)
  • Używanie więcej niż jednego układu (384)
  • Używanie układów tabelarycznych (386)
  • Wyświetlanie wielu rekordów w dowolnych formularzach (388)
  • Formularze dzielone (390)
  • Jeszcze bardziej przydatne właściwości formularzy (391)
 • Kreator formularzy (394)

Rozdział 13. Projektowanie zaawansowanych formularzy (397)

 • Dostosowywanie formularzy w Widoku projektu (397)
  • Sekcje formularza (399)
  • Dodawanie formantów do formularza (400)
  • Galeria formantów - krótka wycieczka (403)
  • Rozmieszczanie formantów w formularzu (406)
  • Kotwiczenie: automatyczna zmiana rozmiaru formantów (408)
  • Kolejność klawisza Tab: ułatwianie nawigacji za pomocą klawiatury (414)
 • Przejmowanie kontroli nad formantami (416)
  • Blokowanie pól (416)
  • Zapobieganie błędom za pomocą walidacji (417)
  • Przeprowadzanie obliczeń za pomocą wyrażeń (418)
  • Porządkowanie za pomocą formantów karta (420)
  • Zwiedzanie z użyciem hiperłączy (421)
  • Nawigowanie za pomocą list (423)
  • Wykonywanie działań za pomocą przycisków (425)
 • Formularze i tabele związane (427)
  • Relacje między tabelami a proste formularze (428)
  • Formant podformularz (429)
  • Tworzenie niestandardowych podformularzy (430)

Rozdział 14. Tworzenie systemu nawigacji (433)

 • Opanowywanie okienka nawigacji (433)
  • Konfigurowanie listy nawigacji (434)
  • Lepsze filtrowanie (436)
  • Ukrywanie obiektów (439)
  • Używanie niestandardowych grup (440)
  • Przeszukiwanie listy nawigacji (442)
 • Tworzenie formularzy z funkcjami nawigacji (442)
  • Tworzenie panelu przełączania (443)
  • Projektowanie formularza startowego (446)
  • Alternatywy dla panelu przełączania (447)
  • Wyświetlanie wszystkich formularzy na liście (450)
 • Łączenie do powiązanych danych (453)
  • Wyświetlanie powiązanych rekordów w osobnych formularzach (454)
  • Wyświetlanie szczegółowych raportów za pomocą łączy (458)

Część V Programowanie w Accessie (461)

Rozdział 15. Automatyzacja zadań za pomocą makr (463)

 • Podstawy makr (463)
  • Tworzenie makra (464)
  • Uruchamianie makra (468)
  • Debugowanie makra (469)
 • Makra i bezpieczeństwo (471)
  • Niebezpieczne akcje makr (471)
  • Jak Access traktuje niebezpieczne makra? (473)
  • Centrum zaufania (475)
  • Ustawianie zaufanej lokalizacji (477)
 • Trzy przepisy na makro (479)
  • Znajdź rekord (479)
  • Drukowanie raportu (480)
  • Wysyłanie danych e-mailem (481)
 • Zarządzanie makrami (483)
  • Grupowanie makr (483)
  • Przypisywanie makrom skrótów klawiszowych (485)
  • Konfigurowanie makra startowego (486)
 • Podłączanie makr do formularzy (487)
  • Poznaj zdarzenia (487)
  • Dołączanie makr do zdarzeń (490)
  • Odczytywanie argumentów z formularza (490)
  • Zmienianie właściwości formularza (492)
 • Makra warunkowe (493)
  • Tworzenie warunku (494)
  • Sprawdzanie poprawności danych za pomocą warunków (495)
  • Bardziej złożone makra warunkowe (498)

Rozdział 16. Automatyzacja zadań za pomocą Visual Basic (501)

 • Edytor Visual Basic (502)
  • Dodawanie nowego modułu (503)
  • Tworzenie najprostszej procedury (505)
 • Dołączanie kodu do formularza (506)
  • Reagowanie na zdarzenia w formularzu (507)
  • Wywoływanie kodu w module (509)
  • Odczytywanie i zapisywanie pól w formularzu (511)
 • Poznaj obiekty (513)
  • Właściwości (513)
  • Metody (517)
  • Zdarzenia (519)
 • Używanie obiektów (520)
  • Wskazywanie, że rekord został zmieniony (520)
  • Tworzenie efektu mouseover (524)

Rozdział 17. Zaawansowane techniki programowania (527)

 • Poznajemy możliwości języka Visual Basic (527)
  • Przechowywanie informacji w zmiennych (528)
  • Podejmowanie decyzji (529)
  • Powtarzanie akcji w pętli (533)
  • Tworzenie własnych funkcji (534)
  • Łącząc wszystko razem: funkcja testująca karty kredytowe (536)
 • Radzenie sobie z problemami (540)
  • Debugowanie (541)
  • Obsługa błędów (544)
 • Zgłębiamy sekrety obiektów (546)
  • Obiekt DoCmd (548)
  • Konwertowanie makr na kod Visual Basica (550)
 • Jak Visual Basic może pomóc nam w interesach? (552)
  • Notowanie całkowitych kosztów zamówienia (554)
  • Pobieranie informacji o cenie (556)
  • Dodawanie nowego produktu w trakcie realizacji zamówienia (557)
  • Zarządzanie wypełnianiem zamówień (561)
  • Aktualizowanie ilości produktów (564)

Część VI Współpraca bazy Access ze światem zewnętrznym (569)

Rozdział 18. Udostępnianie bazy danych wielu użytkownikom (571)

 • Udostępnienie naszej bazy danych światu zewnętrznemu (572)
  • W jaki sposób działają funkcje współdzielenia danych programu Access (573)
 • Przygotowywanie naszej bazy danych (575)
  • Na czym polega rozdzielanie bazy danych (575)
  • Rozdzielanie bazy za pomocą kreatora (578)
  • W jaki sposób działają łączenia między tabelami (581)
  • Ręczne rozdzielanie bazy danych (584)
  • Blokowanie zewnętrznej bazy danych (587)
  • Udostępnianie bazy danych użytkownikom nieposiadającym Accessa (589)
 • Sekrety dobrej współpracy z innymi użytkownikami (591)
  • Oglądanie na bieżąco zmian wprowadzanych przez innych (591)
  • Rozstrzyganie konfliktów edytowania danych (593)
  • Zapobieganie równoległemu edytowaniu rekordów za pomocą blokowania (595)
  • Otwieranie bazy danych w trybie wyłączności (597)
 • Uszkodzenie danych (599)
  • Diagnozowanie (i naprawianie) uszkodzonych baz danych (599)
  • Zapobieganie uszkodzeniom danych (600)
 • Dbanie o bezpieczeństwo naszej bazy danych (601)
  • Ochrona bazy danych za pomocą haseł (602)
  • Hasła i rozdzielone bazy danych (603)
  • Korzystanie z systemu zabezpieczeń plików Windows (604)

Rozdział 19. Importowanie i eksportowanie danych (607)

 • Powody, dla których importujemy lub eksportujemy dane (608)
  • Jak działa eksportowanie (608)
  • Jak działa importowanie (609)
 • Korzystanie ze Schowka (610)
  • Kopiowanie tabeli Accessa do innego programu (611)
  • Kopiowanie komórek Excela do bazy Access (613)
 • Operacje importowania i eksportowania (614)
  • Typy plików, które można importować (615)
  • Importowanie danych (616)
  • Importowanie z pliku Excela (618)
  • Importowanie danych z pliku tekstowego (621)
  • Typy plików, do których można eksportować dane (623)
  • Eksportowanie danych (624)
  • Ponowne wykorzystywanie ustawień importowania i eksportowania (626)
 • Access i XML (629)
  • Co to takiego ten XML? (629)
  • Trzy podstawowe zasady XML (630)
  • Pliki i schematy XML (634)
  • Historia współpracy Accessa z XML (634)
  • Eksportowanie do pliku XML (636)
  • Importowanie danych z pliku XML (638)
 • Zbieranie informacji za pomocą e-maili (640)
  • Tworzenie wiadomości e-mail (641)
  • Ręczne przetwarzanie odpowiedzi (647)
  • Automatyczne przetwarzanie odpowiedzi (649)
  • Zarządzanie ustawieniami zbierania wiadomości e-mail (649)

Rozdział 20. Łączenie bazy Access z bazą SQL Server (651)

 • Czy warto przełączać bazę danych na SQL Server? (652)
  • W jaki sposób działa SQL Server (653)
  • Tania wersja programu SQL Server (654)
 • Zaczynamy korzystać z programu SQL Server 2005 Express (656)
  • Instalowanie programu SQL Server Express (657)
  • Umieszczanie serwera SQL Server w sieci (661)
 • Tworzenie bazy danych SQL Server (662)
  • Rozbudowa bazy danych (663)
  • Zarządzanie naszą bazą danych (669)
  • Tworzenie bazy danych SQL Server od podstaw (671)
 • Dodawanie obiektów do bazy SQL Server (672)
  • Tworzenie tabel (672)
  • Jak działają kwerendy (678)
  • Tworzenie widoku (679)

Rozdział 21. Łączenie bazy Access z SharePoint (685)

 • Jak działa serwer SharePoint (686)
  • Co można robić za pomocą serwera SharePoint (688)
 • Konfigurowanie programu SharePoint (690)
  • Tworzenie witryny naszego zespołu (691)
  • Dopasowywanie witryny do naszych potrzeb (694)
 • SharePoint i Access (698)
  • Tworzenie listy (698)
  • Eksportowanie tabel do serwera SharePoint (703)
  • Importowanie danych do Accessa (705)
  • Przenoszenie na serwer SharePoint całej bazy danych (707)
  • Edytowanie danych SharePoint w Accessie (710)
  • Wprowadzanie zmian bez połączenia z serwerem (710)

Dodatki (713)

Dodatek A Modyfikowanie paska Szybki dostęp (715)

 • Pasek Szybki dostęp (716)
  • Dodawanie przycisków (717)
  • Dostosowywanie paska do różnych baz danych (719)

Skorowidz (721)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań