ActionScript. Przewodnik encyklopedyczny

Autor: Colin Moock

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: ActionScript The Definitive Guide
ISBN: 83-7197-903-7
Cena: 79 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2003.04.28
Liczba stron: 764
Kategoria: Flash ActionScript

Flash jest już standardem dla sieciowych multimediów, dostępnych dla ponad 250 milionów użytkowników na całym świecie. Książka "ActionScript. Przewodnik encyklopedyczny" to pełna dokumentacja języka ActionScript -- zorientowanego obiektowo języka programowania, będącego podstawowym narzędziem tworzenia zaawansowanych witryn internetowych dla programistów Flasha. Jest kierowana zarówno do projektantów i grafików, którzy dopiero uczą się programowania, jak i do programistów JavaScript, którzy chcą przenieść swoje umiejętności na język ActionScript (oba te języki opierają się na tym samym standardzie ECMAScript).

Colin Moock nieraz już dowiódł umiejętności przekazywania swojej szerokiej wiedzy w praktyczny i przystępny sposób. W pełni zasłużył sobie na uznanie, jakim darzą go użytkownicy Flasha.

W pierwszej części książki opisano podstawowe zagadnienia programistyczne (zmienne, typy danych, operatory, wyrażenia, funkcje, zdarzenia, tablice i obiekty), poświęcając dużo uwagi ich wykorzystaniu, szczególnie w obróbce klipów filmowych. Druga część jest poświęcona typowym zastosowaniom ActionScriptu, takim jak przetwarzanie formularzy sieciowych. Trzecia część, stanowiąca leksykon języka, zawiera opis zmiennych globalnych, właściwości, metod, detektorów zdarzeń i obiektów wraz z przykładami ich użycia.

Korzystając z tej książki szybko opanujesz język ActionScript. Prócz teorii znajdziesz tu praktyczne wskazówki i przykłady prezentujące tworzenie pól tekstowych, przycisków menu, quizów, witryn opartych o dokumenty XML, gier, w których obowiązują zasady praw fizyki, środowisk dla wielu użytkowników działających w czasie rzeczywistym i wielu innych. Skrupulatne opisy poruszają wiele nieudokumentowanych lub niezbadanych dotychczas tematów.

"Najlepsza książka o języku ActionScript, jaką widziałem. Trudno znaleźć gdzie indziej więcej informacji na temat tego języka".
-- Slavik Lozben, główny inżynier Flasha w firmie Macromedia

"Colin Moock napisał najbardziej miarodajną z wszystkich publikacji na temat tworzenia skryptów we Flashu. Nigdzie indziej nie sposób znaleźć opisu języka ActionScript tak wyczerpującego, praktycznego i dokładnego
-- Jeremy Clark, kierownik produkcji programu Macromedia Flash

ActionScript. Przewodnik encyklopedyczny -- spis treści

Słowo wstępne (13)

Wstęp (17)

Część I Podstawy ActionScript (23)

Rozdział 1. Jeżeli nie jesteś programistą... (25)

 • Kilka podstawowych zwrotów (27)
 • Następne pojęcia ActionScript (36)
 • Budujemy quiz (44)
 • Naprzód! (58)

Rozdział 2. Zmienne (59)

 • Tworzenie zmiennych (deklaracja) (60)
 • Przypisywanie zmiennym wartości (62)
 • Zmienianie i używanie wartości zmiennych (63)
 • Typy wartości (65)
 • Zakres zmiennej (67)
 • Kilka praktycznych przykładów (78)
 • Naprzód! (79)

Rozdział 3. Dane i typy danych (81)

 • Dane kontra informacje (81)
 • Znaczenie zależne od typu danych (82)
 • Tworzenie i kategoryzacja danych (83)
 • Konwersja typów danych (85)
 • Dane proste i dane złożone (94)
 • Naprzód! (95)

Rozdział 4. Proste typy danych (97)

 • Typ liczbowy (97)
 • Liczby całkowite i liczby zmiennoprzecinkowe (97)
 • Liczbowe wyrażenia proste (98)
 • Korzystanie z liczb w skryptach ActionScript (102)
 • Typ łańcuchowy (103)
 • Korzystanie z łańcuchów w skryptach ActionScript (108)
 • Typ logiczny (126)
 • Typ niezdefiniowany (129)
 • Typ pusty, czyli null (130)
 • Naprzód! (130)

Rozdział 5. Operatory (131)

 • Ogólne cechy operatorów (131)
 • Operator przypisania (135)
 • Operatory arytmetyczne (136)
 • Operatory równości i nierówności (140)
 • Operatory porównania (145)
 • Operatory działające na łańcuchach (149)
 • Operatory logiczne (149)
 • Operator grupowania (155)
 • Przecinek jako operator (156)
 • Operator void (156)
 • Inne operatory (157)
 • Naprzód! (160)

Rozdział 6. Polecenia (161)

 • Typy poleceń (162)
 • Składnia poleceń (162)
 • Polecenia ActionScript (164)
 • Polecenia i akcje (172)
 • Naprzód! (172)

Rozdział 7. Konstrukcje warunkowe (173)

 • Konstrukcja if (174)
 • Konstrukcja else (176)
 • Konstrukcja else if (177)
 • Symulacja konstrukcji switch (178)
 • Składnia krótkich konstrukcji warunkowych (180)
 • Naprzód! (180)

Rozdział 8. Pętle (181)

 • Pętla while (181)
 • Terminologia pętli (184)
 • Pętla do-while (186)
 • Pętla for (187)
 • Pętla for-in (188)
 • Przedwczesne zatrzymanie pętli (189)
 • Pętle na listwie czasowej i pętle przypisane do zdarzeń klipów filmowych (192)
 • Naprzód! (199)

Rozdział 9. Funkcje (201)

 • Tworzenie funkcji (202)
 • Uruchamianie funkcji (202)
 • Przekazywanie informacji funkcjom (203)
 • Opuszczanie funkcji i zwracane przez funkcje wartości (207)
 • Funkcje jako wyrażenia proste (209)
 • Dostępność funkcji i jej trwałość (210)
 • Zakres funkcji (211)
 • Jeszcze kilka słów o argumentach funkcji (215)
 • Funkcje rekurencyjne (219)
 • Funkcje standardowe (221)
 • Funkcje jako obiekty (222)
 • Wszystkie skrypty w jednym miejscu (223)
 • Stary quiz po nowemu (224)
 • Naprzód! (227)

Rozdział 10. Zdarzenia i moduły obsługi zdarzeń (229)

 • Synchroniczne wykonanie kodu (229)
 • Asynchroniczne wykonanie kodu oparte na zdarzeniach (230)
 • Rodzaje zdarzeń (230)
 • Procedury obsługi zdarzeń (231)
 • Składnia procedur obsługi zdarzeń (231)
 • Tworzenie procedur obsługi zdarzeń (232)
 • Zasięg procedur obsługi zdarzeń (235)
 • Zdarzenia dla przycisków (239)
 • Przegląd zdarzeń klipów filmowych (243)
 • Zdarzenia klipowe związane z odtwarzaniem filmu (244)
 • Klipowe zdarzenia generowane przez użytkownika (250)
 • Kolejność wykonywania (255)
 • Kopiowanie procedur obsługi zdarzeń klipowych (257)
 • Odświeżanie ekranu przy użyciu updateAferEvent (258)
 • Dynamiczne procedury obsługi zdarzeń klipów filmowych (259)
 • Zastosowanie procedur obsługi zdarzeń (260)
 • Naprzód! (262)

Rozdział 11. Tablice (263)

 • Czym jest tablica? (263)
 • Anatomia tablicy (264)
 • Jak tworzymy tablice? (265)
 • Odwołujemy się do elementów tablicy (268)
 • Rozmiar tablicy (270)
 • Elementy indeksowane nazwami (272)
 • Dodajemy elementy do tablicy (273)
 • Usuwamy elementy z tablicy (278)
 • Przetwarzanie zawartości tablic (282)
 • Tablice wielowymiarowe (287)
 • Quiz z pytaniami do wyboru, ujęcie 3. (288)
 • Naprzód! (289)

Rozdział 12. Obiekty i klasy (291)

 • Anatomia obiektu (294)
 • Tworzymy instancje obiektów (295)
 • Właściwości obiektów (296)
 • Metody (297)
 • Klasy i programowanie zorientowane obiektowo (301)
 • Standardowe obiekty i klasy języka ActionScript (316)
 • Naprzód! (318)

Rozdział 13. Klipy filmowe (319)

 • "Obiektowość" klipów filmowych (320)
 • Typy klipów filmowych (321)
 • Tworzymy klipy filmowe (324)
 • Kolejność filmów i klonów w stosie (331)
 • Odwołania do klonów oraz filmów głównych (338)
 • Usuwamy klony klipów i całe filmy (351)
 • Standardowe właściwości klipów filmowych (354)
 • Metody klipów filmowych (355)
 • Praktyczne zastosowania klipów filmowych (360)
 • Quiz: ostatnia odsłona (364)
 • Naprzód! (367)

Rozdział 14. Struktura leksykalna (369)

 • Białe spacje (369)
 • Zakończenia instrukcji (średniki) (370)
 • Komentarze (372)
 • Słowa kluczowe (373)
 • Identyfikatory (374)
 • Rozróżnianie wielkości liter (375)
 • Naprzód! (376)

Rozdział 15. Tematy zaawansowane (377)

 • Kopiowanie, porównywanie i przekazywanie danych (377)
 • Wykorzystywanie operacji na bitach (380)
 • Zagadnienia związane z zakresem funkcji (390)
 • Typ danych "klip filmowy" (392)
 • Naprzód! (392)

Część II ActionScript w praktyce (393)

Rozdział 16. ActionScript; środowisko pracy (395)

 • Panel Actions (395)
 • Umieszczanie skryptów w klatkach (398)
 • Umieszczanie skryptów w przyciskach (399)
 • Umieszczanie skryptów w klipach filmowych (400)
 • Gdzie jest kod? (401)
 • Efektywność pracy (402)
 • Korzystanie z zewnętrznych skryptów (403)
 • Klipy filmowe typu Smart Clip (405)
 • Naprzód! (413)

Rozdział 17. Interaktywne formularze (415)

 • Obieg danych w formularzu Flasha (415)
 • Tworzenie interaktywnego formularza (418)
 • Naprzód! (424)

Rozdział 18. Pola tekstowe (425)

 • Dynamiczne pola tekstowe (425)
 • Wejściowe pola tekstowe (427)
 • Opcje pól tekstowych (428)
 • Właściwości pól tekstowych (432)
 • Obsługa języka HTML (434)
 • Zaznaczanie fragmentów tekstów w polach tekstowych (442)
 • Puste pola tekstowe i pętla for-in (442)
 • Naprzód! (443)

Rozdział 19. Usuwanie błędów (445)

 • Narzędzia do wyszukiwania błędów (446)
 • Zasady testowania programów (451)
 • Naprzód! (455)

Część III Leksykon (457)

Dodatki (713)

Dodatek A Flash w Internecie (715)

Dodatek B Zakres i kody znaków kodowania Latin 1 (719)

Dodatek C Zgodność z poprzednimi wersjami (731)

Dodatek D Różnice między ActionScript a ECMA-262 i JavaScript (737)

Skorowidz (741)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań