Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Agile Principles, Patterns, and Practices in C#
ISBN: 978-83-246-1177-5
Cena: 109 zł
Oprawa: twarda
Format: B5
Data wydania: 2008.02.06
Liczba stron: 848
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/agile/agile-1.pdf
Kategoria: CH

Poznaj nowoczesną metodykę wytwarzania oprogramowania w C#

 • Jak stosować w praktyce zasady zwinnego wytwarzania oprogramowania?
 • W jaki sposób wykorzystywać w projekcie diagramy UML?
 • Jak korzystać z wzorców projektowych?

W związku ze stale rosnącymi oczekiwaniami użytkowników oprogramowania produkcja systemów informatycznych wymaga dziś korzystania z usystematyzowanych metod zarządzania. Projekt informatyczny, przy którym nie używa się sensownej metodologii wytwarzania, jest skazany na porażkę -- przekroczenie terminu, budżetu i niespełnienie wymagań funkcjonalnych. Kierowanie projektem zgodnie z określonymi zasadami również nie gwarantuje sukcesu, lecz znacznie ułatwia jego osiągnięcie. Na początku roku 2001 grupa ekspertów zawiązała zespół o nazwie Agile Alliance. Efektem prac tego zespołu jest metodologia zwinnego wytwarzania oprogramowania -- Agile.

Książka "Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#" to podręcznik metodologii Agile przeznaczony dla twórców oprogramowania korzystających z technologii .NET. Dzięki niemu poznasz podstawowe założenia i postulaty twórców Agile i nauczysz się stosować je w praktyce. Dowiesz się, jak szacować terminy i koszty, dzielić proces wytwarzania na iteracje i testować produkt. Zdobędziesz wiedzę na temat refaktoryzacji, diagramów UML, testów jednostkowych i wzorców projektowych. Przeczytasz także o publikowaniu kolejnych wersji oprogramowania.

 • Techniki programowania ekstremalnego
 • Planowanie projektu
 • Testowanie i refaktoryzacja
 • Zasady zwinnego programowania
 • Modelowanie oprogramowania za pomocą diagramów UML
 • Stosowanie wzorców projektowych
 • Projektowanie pakietów i komponentów

Przekonaj się, ile czasu i pracy zaoszczędzisz,
stosując w projektach metodologię Agile.

Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C# -- spis treści

Słowo wstępne (17)

Przedmowa (21)

Podziękowania (31)

O autorach (33)

Część I Wytwarzanie zwinne (35)

Rozdział 1. Praktyki programowania zwinnego (37)

 • Agile Alliance (38)
  • Programiści i ich harmonijna współpraca jest ważniejsza od procesów i narzędzi (39)
  • Działające oprogramowanie jest ważniejsze od wyczerpującej dokumentacji (40)
  • Faktyczna współpraca z klientem jest ważniejsza od negocjacji zasad kontraktu (41)
  • Reagowanie na zmiany jest ważniejsze od konsekwentnego realizowania planu (42)
 • Podstawowe zasady (43)
 • Konkluzja (46)
 • Bibliografia (47)

Rozdział 2. Przegląd technik programowania ekstremalnego (49)

 • Praktyki programowania ekstremalnego (50)
  • Cały zespół (50)
  • Opowieści użytkownika (50)
  • Krótkie cykle (51)
  • Testy akceptacyjne (52)
  • Programowanie w parach (53)
  • Wytwarzanie sterowane testami (TDD) (54)
  • Wspólna własność (54)
  • Ciągła integracja (55)
  • Równe tempo (56)
  • Otwarta przestrzeń pracy (56)
  • Gra planistyczna (57)
  • Prosty projekt (57)
  • Refaktoryzacja (59)
  • Metafora (59)
 • Konkluzja (61)
 • Bibliografia (61)

Rozdział 3. Planowanie (63)

 • Wstępne poznawanie wymagań (64)
  • Dzielenie i scalanie opowieści użytkownika (65)
 • Planowanie wydań (66)
 • Planowanie iteracji (66)
 • Definiowanie warunków zakończenia projektu (67)
 • Planowanie zadań (67)
 • Iteracje (69)
 • Śledzenie postępu (69)
 • Konkluzja (70)
 • Bibliografia (71)

Rozdział 4. Testowanie (73)

 • Wytwarzanie sterowane testami (74)
  • Przykład projektu poprzedzonego testami (75)
  • Izolacja testów (76)
  • Eliminowanie powiązań (78)
 • Testy akceptacyjne (79)
 • Wpływ testów akceptacyjnych na architekturę oprogramowania (81)
 • Konkluzja (82)
 • Bibliografia (82)

Rozdział 5. Refaktoryzacja (83)

 • Prosty przykład refaktoryzacji - generowanie liczb pierwszych (84)
  • Testy jednostkowe (86)
  • Refaktoryzacja (87)
  • Ostatnie udoskonalenia (93)
 • Konkluzja (97)
 • Bibliografia (98)

Rozdział 6. Epizod z życia programistów (99)

 • Gra w kręgle (100)
 • Konkluzja (146)
 • Przegląd reguł gry w kręgle (147)

Część II Projektowanie zwinne (149)

Rozdział 7. Czym jest projektowanie zwinne? (153)

 • Symptomy złego projektu (154)
  • Symptomy złego projektu, czyli potencjalne źródła porażek (154)
  • Sztywność (155)
  • Wrażliwość (155)
  • Nieelastyczność (156)
  • Niedostosowanie do rzeczywistości (156)
  • Nadmierna złożoność (156)
  • Niepotrzebne powtórzenia (157)
  • Nieprzejrzystość (157)
 • Dlaczego oprogramowanie ulega degradacji (158)
 • Program Copy (159)
  • Przykład typowego scenariusza (159)
  • Przykład budowy programu Copy w ramach projektu zwinnego (163)
 • Konkluzja (166)
 • Bibliografia (166)

Rozdział 8. Zasada pojedynczej odpowiedzialności (167)

 • Definiowanie odpowiedzialności (170)
 • Oddzielanie wzajemnie powiązanych odpowiedzialności (171)
 • Trwałość (171)
 • Konkluzja (172)
 • Bibliografia (172)

Rozdział 9. Zasada otwarte-zamknięte (173)

 • Omówienie zasady otwarte-zamknięte (174)
 • Aplikacja Shape (177)
  • Przykład naruszenia zasady OCP (177)
  • Przykład pełnej zgodności z zasadą otwarte-zamknięte (180)
  • Przewidywanie zmian i "naturalna" struktura (181)
  • Przygotowywanie punktów zaczepienia (182)
  • Stosowanie abstrakcji do jawnego zamykania oprogramowania dla zmian (184)
  • Zapewnianie zamknięcia z wykorzystaniem techniki sterowania przez dane (185)
 • Konkluzja (187)
 • Bibliografia (187)

Rozdział 10. Zasada podstawiania Liskov (189)

 • Naruszenia zasady podstawiania Liskov (190)
  • Prosty przykład (190)
  • Przykład mniej jaskrawego naruszenia zasady LSP (192)
  • Przykład zaczerpnięty z rzeczywistości (199)
 • Wyodrębnianie zamiast dziedziczenia (205)
 • Heurystyki i konwencje (208)
 • Konkluzja (209)
 • Bibliografia (209)

Rozdział 11. Zasada odwracania zależności (211)

 • Podział na warstwy (212)
  • Odwracanie relacji własności (213)
  • Zależność od abstrakcji (215)
 • Prosty przykład praktycznego znaczenia zasady DIP (216)
  • Odkrywanie niezbędnych abstrakcji (217)
 • Przykład aplikacji Furnace (219)
 • Konkluzja (221)
 • Bibliografia (221)

Rozdział 12. Zasada segregacji interfejsów (223)

 • Zanieczyszczanie interfejsów (223)
 • Odrębne klasy klienckie oznaczają odrębne interfejsy (225)
 • Interfejsy klas kontra interfejsy obiektów (227)
  • Separacja przez delegację (227)
  • Separacja przez wielokrotne dziedziczenie (229)
 • Przykład interfejsu użytkownika bankomatu (230)
 • Konkluzja (237)
 • Bibliografia (237)

Rozdział 13. Przegląd języka UML dla programistów C# (239)

 • Diagramy klas (243)
 • Diagramy obiektów (244)
  • Diagramy sekwencji (245)
 • Diagramy współpracy (246)
 • Diagramy stanów (246)
 • Konkluzja (247)
 • Bibliografia (247)

Rozdział 14. Praca z diagramami (249)

 • Po co modelować oprogramowanie? (249)
  • Po co budować modele oprogramowania? (250)
  • Czy powinniśmy pracować nad rozbudowanymi projektami przed przystąpieniem do kodowania? (251)
 • Efektywne korzystanie z diagramów języka UML (251)
  • Komunikacja z innymi programistami (252)
  • Mapy drogowe (253)
  • Dokumentacja wewnętrzna (255)
  • Co powinniśmy zachowywać, a co można wyrzucać do kosza? (255)
 • Iteracyjne udoskonalanie (257)
  • Najpierw zachowania (257)
  • Weryfikacja struktury (259)
  • Wyobrażenie o kodzie (261)
  • Ewolucja diagramów (262)
 • Kiedy i jak rysować diagramy (264)
  • Kiedy przystępować do tworzenia diagramów, a kiedy rezygnować z dalszego rysowania ich (264)
  • Narzędzia CASE (265)
  • A co z dokumentacją? (266)
 • Konkluzja (267)

Rozdział 15. Diagramy stanów (269)

 • Wprowadzenie (270)
  • Zdarzenia specjalne (271)
  • Superstany (272)
  • Pseudostan początkowy i końcowy (274)
 • Stosowanie diagramów skończonych maszyn stanów (274)
 • Konkluzja (276)

Rozdział 16. Diagramy obiektów (277)

 • Migawka (278)
 • Obiekty aktywne (279)
 • Konkluzja (283)

Rozdział 17. Przypadki użycia (285)

 • Pisanie przypadków użycia (286)
  • Przebiegi alternatywne (287)
  • Co jeszcze? (288)
 • Prezentowanie przypadków użycia na diagramach (288)
 • Konkluzja (290)
 • Bibliografia (290)

Rozdział 18. Diagramy sekwencji (291)

 • Wprowadzenie (292)
  • Obiekty, linie życia, komunikaty i inne konstrukcje (292)
  • Tworzenie i niszczenie obiektów (293)
  • Proste pętle (295)
  • Przypadki i scenariusze (295)
 • Pojęcia zaawansowane (298)
  • Pętle i warunki (298)
  • Komunikaty, których przesyłanie wymaga czasu (300)
  • Komunikaty asynchroniczne (302)
  • Wiele wątków (307)
  • Obiekty aktywne (308)
  • Wysyłanie komunikatów do interfejsów (309)
 • Konkluzja (310)

Rozdział 19. Diagramy klas (311)

 • Wprowadzenie (312)
  • Klasy (312)
  • Asocjacje (313)
  • Relacje dziedziczenia (314)
 • Przykładowy diagram klas (315)
 • Omówienie szczegółowe (318)
  • Stereotypy klas (318)
  • Klasy abstrakcyjne (319)
  • Właściwości (320)
  • Agregacja (321)
  • Kompozycja (322)
  • Liczność (323)
  • Stereotypy asocjacji (324)
  • Klasy zagnieżdżone (326)
  • Klasy asocjacji (326)
  • Kwalifikatory asocjacji (327)
 • Konkluzja (328)
  • Bibliografia (328)

Rozdział 20. Heurystyki i kawa (329)

 • Ekspres do kawy Mark IV Special (330)
  • Specyfikacja (330)
  • Popularne, ale niewłaściwe rozwiązanie (333)
  • Nieprzemyślana abstrakcja (336)
  • Poprawione rozwiązanie (337)
  • Implementacja modelu abstrakcyjnego (343)
  • Zalety projektu w tej formie (358)
 • Implementacja projektu obiektowego (366)
 • Bibliografia (366)

Część III Studium przypadku listy płac (367)

 • Uproszczona specyfikacja systemu listy płac (368)
 • Ćwiczenie (369)
  • Przypadek użycia nr 1 - dodanie danych nowego pracownika (369)
  • Przypadek użycia nr 2 - usunięcie danych pracownika (370)
  • Przypadek użycia nr 3 - wysłanie karty czasu pracy (370)
  • Przypadek użycia nr 4 - wysłanie raportu o sprzedaży (370)
  • Przypadek użycia nr 5 - wysłanie informacji o opłacie na rzecz związku zawodowego (371)
  • Przypadek użycia nr 6 - zmiana szczegółowych danych pracownika (371)
  • Przypadek użycia nr 7 - wygenerowanie listy płatności na dany dzień (372)

Rozdział 21. Wzorce projektowe Command i Active Object - uniwersalność i wielozadaniowość (373)

 • Proste polecenia (374)
 • Transakcje (377)
  • Fizyczny podział kodu (378)
  • Czasowy podział kodu (379)
 • Metoda Undo (379)
 • Wzorzec projektowy Active Object (380)
 • Konkluzja (386)
 • Bibliografia (386)

Rozdział 22. Wzorce projektowe Template Method i Strategy - dziedziczenie kontra delegacja (387)

 • Wzorzec projektowy Template Method (388)
  • Błędne zastosowanie wzorca Template Method (392)
  • Sortowanie bąbelkowe (392)
 • Wzorzec projektowy Strategy (396)
 • Konkluzja (402)
 • Bibliografia (402)

Rozdział 23. Wzorce projektowe Facade i Mediator (403)

 • Wzorzec projektowy Facade (404)
 • Wzorzec projektowy Mediator (405)
 • Konkluzja (407)
 • Bibliografia (408)

Rozdział 24. Wzorce projektowe Singleton i Monostate (409)

 • Wzorzec projektowy Singleton (410)
  • Zalety (412)
  • Wady (412)
  • Wzorzec Singleton w praktyce (413)
 • Wzorzec projektowy Monostate (415)
  • Zalety (417)
  • Wady (417)
  • Wzorzec Monostate w praktyce (417)
 • Konkluzja (423)
 • Bibliografia (423)

Rozdział 25. Wzorzec projektowy Null Object (425)

 • Omówienie (425)
 • Konkluzja (429)
 • Bibliografia (429)

Rozdział 26. Przypadek użycia listy płac - pierwsza iteracja (431)

 • Uproszczona specyfikacja (432)
 • Analiza przez omówienie przypadku użycia (433)
  • Dodanie danych nowego pracownika (434)
  • Usunięcie danych pracownika (436)
  • Wysłanie karty czasu pracy (436)
  • Wysłanie raportu o sprzedaży (437)
  • Wysłanie informacji o opłacie na rzecz związku zawodowego (438)
  • Zmiana szczegółowych danych pracownika (439)
  • Wygenerowanie listy płac na dany dzień (441)
 • Refleksja - identyfikacja abstrakcji (443)
  • Wynagrodzenia wypłacane pracownikom (444)
  • Harmonogram wypłat (444)
  • Formy wypłat (446)
  • Przynależność związkowa (446)
 • Konkluzja (447)
 • Bibliografia (447)

Rozdział 27. Przypadek użycia listy płac - implementacja (449)

 • Transakcje (450)
  • Dodawanie danych pracowników (450)
  • Usuwanie danych pracowników (456)
  • Karty czasu pracy, raporty o sprzedaży i składki na związki zawodowe (458)
  • Zmiana danych pracowników (466)
  • Co ja najlepszego zrobiłem? (477)
  • Wynagradzanie pracowników (480)
  • Wynagradzanie pracowników etatowych (483)
  • Wynagradzanie pracowników zatrudnionych w systemie godzinowym (486)
 • Program główny (498)
 • Baza danych (499)
 • Konkluzja (500)
 • O tym rozdziale (501)
 • Bibliografia (502)

Część IV Pakowanie systemu płacowego (503)

Rozdział 28. Zasady projektowania pakietów i komponentów (505)

 • Pakiety i komponenty (506)
 • Zasady spójności komponentów - ziarnistość (507)
  • Zasada równoważności wielokrotnego użycia i wydawania (REP) (507)
  • Zasada zbiorowego wielokrotnego stosowania (CRP) (509)
  • Zasada zbiorowego zamykania (CCP) (510)
  • Podsumowanie problemu spójności komponentów (511)
 • Zasady spójności komponentów - stabilność (511)
  • Zasada acyklicznych zależności (ADP) (511)
  • Zasada stabilnych zależności (SDP) (519)
  • Zasada stabilnych abstrakcji (SAP) (525)
 • Konkluzja (530)

Rozdział 29. Wzorzec projektowy Factory (531)

 • Problem zależności (534)
 • Statyczna kontra dynamiczna kontrola typów (536)
 • Fabryki wymienne (537)
 • Wykorzystywanie fabryk do celów testowych (538)
 • Znaczenie fabryk (540)
 • Konkluzja (540)
 • Bibliografia (540)

Rozdział 30. Studium przypadku systemu płacowego - analiza podziału na pakiety (541)

 • Notacja i struktura komponentów (542)
 • Stosowanie zasady zbiorowego zamykania (CCP) (544)
 • Stosowanie zasady równoważności wielokrotnego użycia i wydawania (REP) (546)
 • Wiązanie komponentów i hermetyzacja (549)
 • Mierniki (551)
 • Stosowanie mierników dla aplikacji płacowej (553)
  • Fabryki obiektów (556)
  • Przebudowa granic spójności (558)
 • Ostateczna struktura pakietów (559)
 • Konkluzja (561)
 • Bibliografia (561)

Rozdział 31. Wzorzec projektowy Composite (563)

 • Polecenia kompozytowe (565)
 • Liczność albo brak liczności (566)
 • Konkluzja (566)

Rozdział 32. Wzorzec projektowy Observer - ewolucja kodu w kierunku wzorca (567)

 • Zegar cyfrowy (568)
 • Wzorzec projektowy Observer (589)
  • Modele (590)
  • Zarządzanie zasadami projektowania obiektowego (591)
 • Konkluzja (592)
 • Bibliografia (593)

Rozdział 33. Wzorce projektowe Abstract Server, Adapter i Bridge (595)

 • Wzorzec projektowy Abstract Server (596)
 • Wzorzec projektowy Adapter (598)
  • Forma klasowa wzorca Adapter (599)
  • Problem modemu - adaptery i zasada LSP (599)
 • Wzorzec projektowy Bridge (604)
 • Konkluzja (607)
 • Bibliografia (607)

Rozdział 34. Wzorce projektowe Proxy i Gateway - zarządzanie cudzymi interfejsami API (609)

 • Wzorzec projektowy Proxy (610)
  • Implementacja wzorca Proxy (615)
  • Podsumowanie (630)
 • Bazy danych, oprogramowanie pośredniczące i inne gotowe interfejsy (631)
 • Wzorzec projektowy Table Data Gateway (634)
  • Testowani`e konstrukcji TDG w pamięci (642)
  • Test bram DB (643)
 • Stosowanie pozostałych wzorców projektowych łącznie z bazami danych (646)
 • Konkluzja (648)
 • Bibliografia (648)

Rozdział 35. Wzorzec projektowy Visitor (649)

 • Wzorzec projektowy Visitor (650)
 • Wzorzec projektowy Acyclic Visitor (654)
  • Zastosowania wzorca Visitor (660)
 • Wzorzec projektowy Decorator (668)
 • Wzorzec projektowy Extension Object (674)
 • Konkluzja (686)
 • Bibliografia (686)

Rozdział 36. Wzorzec projektowy State (687)

 • Zagnieżdżone wyrażenia switch-case (688)
  • Wewnętrzny zasięg zmiennej stanu (691)
  • Testowanie akcji (692)
  • Zalety i wady (692)
 • Tabele przejść (693)
  • Interpretacja tabeli przejść (694)
  • Zalety i wady (695)
 • Wzorzec projektowy State (696)
  • Wzorzec State kontra wzorzec Strategy (699)
  • Zalety i wady (699)
  • Kompilator maszyny stanów (SMC) (700)
  • Plik Turnstile.cs wygenerowany przez kompilator SMC i pozostałe pliki pomocnicze (703)
 • Zastosowania skończonej maszyny stanów (709)
  • Wysokopoziomowa polityka działania graficznych interfejsów użytkownika (GUI) (709)
  • Sterowanie interakcją z interfejsem GUI (711)
  • Przetwarzanie rozproszone (712)
 • Konkluzja (713)
 • Bibliografia (714)

Rozdział 37. Studium przypadku systemu płacowego - baza danych (715)

 • Budowa bazy danych (716)
 • Słaby punkt dotychczasowego projektu (716)
 • Dodawanie danych nowych pracowników (719)
 • Transakcje (732)
 • Odczytywanie danych o pracownikach (738)
 • Co jeszcze zostało do zrobienia? (753)

Rozdział 38. Interfejs użytkownika systemu płacowego - wzorzec Model View Presenter (755)

 • Interfejs (758)
 • Implementacja (759)
 • Budowa okna (770)
 • Okno główne systemu płacowego (778)
 • Pierwsza odsłona (791)
 • Konkluzja (792)
 • Bibliografia (792)

Dodatek A Satyra na dwa przedsiębiorstwa (793)

 • Rufus Inc. - Project Kickoff (793)
 • Rupert Industries - Project Alpha (793)

Dodatek B Czym jest oprogramowanie? (811)

Skorowidz (827)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań