Ajax. Biblia

Autor: Steve Holzner

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Ajax Bible
ISBN: 978-83-246-1199-7
Cena: 87 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 78.3 zł
Oprawa: twarda
Format: B5
Data wydania: 2008.03.03
Liczba stron: 640
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/ajaxbi/ajaxbi-1.pdf
Kategoria: Ajax

Skuteczność i bezpieczeństwo Twoich aplikacji

 • Buduj interaktywne aplikacje webowe
 • Twórz wyszukiwanie na żywo
 • Dowiedz się, jakich błędów programistycznych należy unikać

Dynamiczne, efektowne i sprawne strony internetowe to dzisiaj podstawa wizerunku każdego przedsiębiorstwa. Stworzenie takich właśnie witryn umożliwia Ajax – zbiór technologii opartych na języku JavaScript i XML. Dzięki zastosowaniu tej technologii, coraz bardziej popularnej wśród programistów, aplikacje mogą działać w przeglądarce internetowej tak jak te zainstalowane na komputerze użytkownika, a zmiana zawartości strony nie wymaga jej „odświeżenia”. Ajax pozwala na komunikowanie się z serwerem „w tle”, umożliwia wyszukiwanie na żywo, uaktualniając dane bez konieczności ponownego wczytania zawartości strony. Konsekwencją tego jest znalezienie zastosowania tam, gdzie wyświetlany tekst jest stale uaktualniany, na przykład w czatach, arkuszach kalkulacyjnych, formularzach zamieszczanych na serwerach oraz w wielu innych sytuacjach.

„Ajaks. Biblia” to kompletny przewodnik zawierający proste instrukcje, praktyczne porady i interesujące sztuczki dla webmasterów. Ułatwia opanowanie podstaw JavaScriptu, XML-a, dynamicznego HTML-a i CSS. Omawia także bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak eliminowanie zapisywania w pamięci podręcznej przeglądarki lub stosowanie ukrytych kontrolek dla sprawdzenia, czy użytkownik przeglądał już daną stronę. Korzystając z tego podręcznika, nauczysz się korzystać z bibliotek Ajaksa i JavaScriptu oraz kaskadowych arkuszy stylów. Książka ta porusza także istotne kwestie dotyczące bezpieczeństwa, w tym także zagadnienia związane z używaniem filtrów w Ajaksie.

 • Wykorzystanie zaawansowanych bibliotek Ajaksa i JavaScriptu
 • Obsługa XML-a za pomocą JavaScriptu
 • Kaskadowe arkusze stylów
 • Współpraca z PHP
 • Bezpieczeństwo w aplikacjach opartych na Ajaksie
 • Praca z obiektem XMLHttpRequest
 • Wykorzystanie DOM oraz obsługa zdarzeń

Ajax. Biblia -- spis treści

O autorze (13)

Przedmowa (15)

Część I Podstawy Ajaksa (19)

Rozdział 1. Wprowadzenie do Ajaksa (21)

 • Co oznacza "Ajax"? (24)
 • Co można zrobić za pomocą Ajaksa? (26)
  • Tworzenie wyszukiwania na żywo opartego na Ajaksie (26)
  • Tworzenie kalkulatora opartego na Ajaksie (27)
  • Rozmawianie za pomocą aplikacji czatowych opartych na Ajaksie (28)
  • Przetwarzanie liczb za pomocą arkuszy kalkulacyjnych (29)
  • Przeglądanie strony Amazon (31)
  • Otrzymywanie odpowiedzi dzięki autouzupełnianiu za pomocą Ajaksa (31)
  • Logowanie się za pomocą Ajaksa (33)
  • Pobieranie obrazków (33)
  • Przeciąganie i upuszczanie za pomocą Ajaksa (35)
  • Gry i zabawy z Ajaksem (39)
  • Modyfikacja stron internetowych w locie (39)
  • Dodanie interaktywności do map (45)
  • Poczta elektroniczna oparta na Ajaksie (47)
 • Podsumowanie (47)

Rozdział 2. Zapoznanie się z JavaScriptem (51)

 • Jakie miejsce w Ajaksie zajmuje JavaScript? (51)
 • Krótka historia JavaScriptu (53)
 • Rozpoczęcie pracy z JavaScriptem (55)
  • Naprawianie błędów (57)
  • Komentowanie kodu (59)
  • Umieszczanie kodu w plikach zewnętrznych (61)
  • Odpowiadanie na zdarzenia przeglądarki (61)
 • Tworzenie funkcji w JavaScripcie (64)
  • Przekazywanie argumentów do funkcji (69)
  • Zwracanie wartości z funkcji (73)
 • Przechowywanie danych w zmiennych (75)
 • Działania na danych wykonywane za pomocą operatorów (78)
 • Podejmowanie decyzji za pomocą instrukcji if (81)
 • Wykonywanie innego kodu w różnych przeglądarkach (83)
 • Praca z pętlami (88)
  • Wykonywanie pętli za pomocą for (88)
  • Wykonywanie pętli za pomocą while (90)
 • Podłączanie JavaScriptu do przycisków HTML (93)
 • Podsumowanie (95)

Rozdział 3. Tworzenie aplikacji opartych na Ajaksie (97)

 • Pisanie kodu w Ajaksie (97)
  • Tworzenie aplikacji (99)
  • Pisanie kodu w JavaScripcie (100)
  • Tworzenie obiektu XMLHttpRequest (101)
  • Otwieranie obiektu XMLHttpRequest (105)
  • Obsługa pobieranych danych (107)
  • Otrzymywanie danych (111)
  • Pobieranie danych (112)
  • Inne sposoby tworzenia obiektów XMLHttpRequest (113)
 • Interakcja z kodem po stronie serwera (115)
 • Przekazywanie danych do skryptów po stronie serwera (117)
  • Przekazywanie danych do serwera za pomocą metody GET (118)
  • Przekazywanie danych do serwera za pomocą metody POST (121)
 • Wykorzystywanie Ajaksa z XML (126)
  • Tworzenie kodu XML (126)
  • Pobieranie XML (128)
 • Podsumowanie (134)

Rozdział 4. Rozszerzone techniki programowania w Ajaksie (135)

 • Praca z wieloma jednoczesnymi żądaniami XMLHttpRequest (136)
  • Wykorzystywanie wielu obiektów XMLHttpRequest (138)
  • Przechowywanie obiektów XMLHttpRequest w tablicy (141)
  • Wykorzystywanie funkcji wewnętrznych (144)
 • Obsługiwanie kodu w JavaScripcie przysłanego z serwera (150)
  • Zwracanie kodu w JavaScripcie (151)
  • Zwracanie obiektów JavaScriptu (154)
 • Łączenie się z Google Suggest (155)
 • Wywoływanie innej domeny w Ajaksie (163)
 • Przykład logowania (164)
 • Praca z Ajaksem i żądaniami HEAD (166)
  • Otrzymanie wszystkich danych z nagłówków (166)
  • Otrzymywanie określonych danych z nagłówka (168)
 • Eliminowanie zapisywania w pamięci podręcznej przeglądarki (169)
 • Podsumowanie (171)

Część II Ajax w szczegółach (173)

Rozdział 5. Wprowadzenie do bibliotek Ajaksa (175)

 • Wykorzystywanie Ajax Utility Library (176)
  • Otrzymywanie tekstu z serwera za pomocą funkcji getText (178)
  • Otrzymywanie XML z serwera za pomocą funkcji getXml (184)
  • Przesyłanie danych do serwera i otrzymywanie z powrotem tekstu (189)
  • Przesyłanie danych do serwera i otrzymywanie z powrotem XML (194)
 • Wykorzystywanie libXmlRequest do pobierania XML (202)
 • Wykorzystywanie AJAXLib do pobierania XML (206)
 • Podsumowanie (208)

Rozdział 6. Bardziej zaawansowane biblioteki JavaScriptu (209)

 • Wykorzystywanie biblioteki Majax (210)
 • Wykorzystywanie biblioteki Sack (213)
 • Wykorzystywanie biblioteki XHConn (218)
 • Wykorzystywanie biblioteki uniAjax (223)
 • Wykorzystywanie biblioteki AjaxGear (225)
 • Wykorzystywanie biblioteki AjaxRequest (230)
 • Wykorzystywanie biblioteki Http w celu uniknięcia zapisywania danych w pamięci podręcznej (234)
 • Wykorzystywanie biblioteki Sarissa do obsługi XML (238)
 • Wykorzystywanie biblioteki Interactive Website Framework do obsługi XML (242)
 • Podsumowanie (244)

Rozdział 7. Wykorzystywanie bibliotek Ajaksa po stronie serwera (245)

 • Praca z bibliotekami opartymi na PHP (246)
  • Wykorzystywanie Sajax oraz PHP (246)
  • Wykorzystywanie biblioteki Xajax oraz PHP (253)
  • Wykorzystywanie biblioteki LibAjax oraz PHP (258)
 • Praca z bibliotekami opartymi na Javie (263)
  • Wykorzystywanie Direct Web Remoting oraz Javy (263)
  • Wykorzystywanie biblioteki Ajax Tags oraz Javy (266)
  • Wykorzystywanie biblioteki SWATO oraz Javy (268)
 • Praca z Ajaksem oraz Ruby on Rails (270)
  • Pobieranie tekstu za pomocą Ajaksa (272)
  • Dostęp do pobranych danych w kodzie (277)
 • Podsumowanie (283)

Część III Ajax oraz DOM, XML, CSS i dynamiczny HTML (285)

Rozdział 8. DOM oraz obsługa zdarzeń (287)

 • Wprowadzenie do DOM (287)
 • Dodawanie elementów za pomocą DOM (289)
 • Zastępowanie elementów z wykorzystaniem DOM (294)
 • Tworzenie koszyka z zakupami opartego na Ajaksie (299)
  • Tworzenie obiektu zdarzenia myszy działającego w różnych przeglądarkach (303)
  • Obsługa zdarzeń związanych z naciskaniem przycisku myszy (308)
  • Obsługa zdarzeń ruchu myszy (311)
  • Obsługa zdarzeń zwalniania przycisku myszy (312)
 • Pobieranie obrazków w Ajaksie (316)
 • Obsługa przekroczenia czasu odpowiedzi w Ajaksie (319)
 • Podsumowanie (324)

Rozdział 9. XML oraz Ajax (325)

 • Tworzenie XML (325)
 • Obsługa XML za pomocą JavaScriptu (330)
 • Pobieranie danych z dokumentu XML (334)
 • Obsługa białych znaków w przeglądarkach internetowych Mozilla, Netscape oraz Firefox (342)
 • Obsługa białych znaków w sposób działający we wszystkich przeglądarkach (345)
 • Bezpośredni dostęp do danych XML (348)
 • Dostęp do wartości atrybutów XML (353)
 • Sprawdzanie poprawności kodu XML (356)
 • Podsumowanie (359)

Rozdział 10. Kaskadowe arkusze stylów oraz Ajax (361)

 • Menu oparte na Ajaksie (362)
  • Tworzenie stylów (363)
  • Praca z myszą (370)
  • Pobieranie elementów menu (376)
  • Wyświetlanie menu (377)
  • Obsługa kliknięcia elementu menu (379)
  • Ukrywanie menu (380)
 • Uwydatnianie tekstu w aplikacjach opartych na Ajaksie (381)
 • Przewijający się tekst (385)
 • Stylizacja tekstu za pomocą CSS (387)
 • Stylizacja kolorów oraz tła za pomocą CSS (390)
 • Stylizacja położenia na stronach internetowych (394)
 • Podsumowanie (396)

Rozdział 11. Dynamiczny HTML oraz Ajax (397)

 • Tworzenie efektów powiązanych z przesunięciem kursora myszy nad element (397)
 • Wykorzystywanie stylów dynamicznych (401)
 • Korzystanie z document.write (404)
 • Wykorzystywanie metod dynamicznego HTML do uaktualnienia części strony (410)
 • Wykorzystywanie właściwości dynamicznego HTML do uaktualniania części strony (413)
 • Wykorzystywanie zakresów tekstu do uaktualniania części strony (418)
 • Wykorzystywanie createElement do tworzenia nowych elementów w locie (421)
 • Tworzenie dynamicznych tabel (426)
 • Przyciąganie uwagi użytkownika za pomocą animacji (431)
 • Podsumowanie (436)

Część IV Zaawansowany Ajax (437)

Rozdział 12. Wprowadzenie do Ajaksa oraz PHP (439)

 • Rozpoczęcie pracy z PHP (439)
  • Odsyłanie tekstu do przeglądarki (441)
  • Odsyłanie kodu XML do przeglądarki (442)
 • Komentowanie kodu PHP (445)
 • Praca ze zmiennymi (446)
 • Interpolacja zmiennych w łańcuchach znaków (456)
 • Praca z tablicami (458)
  • Tworzenie tablic (458)
  • Kopiowanie tablic (461)
 • Obsługa danych za pomocą operatorów (462)
 • Dokonywanie wyboru za pomocą instrukcji if (463)
  • Wykorzystywanie instrukcji else (466)
  • Wykorzystywanie instrukcji elseif (467)
 • Wykorzystywanie instrukcji switch (469)
 • Wykorzystywanie pętli (470)
  • Wykorzystywanie pętli for (470)
  • Wykorzystywanie pętli while (472)
  • Wykorzystywanie pętli do...while (474)
  • Wykorzystywanie pętli foreach (474)
 • Podsumowanie (476)

Rozdział 13. PHP - funkcje oraz kontrolki HTML (477)

 • Praca z funkcjami (477)
  • Przekazywanie danych do funkcji (480)
  • Podawanie argumentów domyślnych (481)
  • Tworzenie list argumentów o zmiennej długości (483)
  • Zwracanie wartości z funkcji (485)
  • Zwracanie wielu wartości z funkcji (486)
 • Obsługa kontrolek HTML (488)
  • Praca z polami tekstowymi (491)
  • Praca z polami wyboru (494)
  • Praca z przyciskami opcji (497)
  • Praca z listami (499)
  • Praca z kontrolkami z hasłem (504)
 • Praca z mapami obrazu (506)
 • Przesyłanie plików na serwer (508)
 • Podsumowanie (514)

Rozdział 14. Obsługa danych od użytkownika w PHP (515)

 • Wyświetlanie wszystkich danych z formularza (516)
 • Spojrzenie na zmienne serwera (520)
 • Umieszczanie danych od użytkownika w tablicach (523)
 • Umieszczanie aplikacji PHP na jednej stronie (526)
 • Wykorzystywanie ukrytych kontrolek do sprawdzania, czy użytkownik widział już daną stronę (530)
 • Sprawdzanie danych wprowadzanych przez użytkownika, liczb oraz tekstu (531)
  • Sprawdzanie danych wprowadzanych przez użytkownika (531)
  • Sprawdzanie poprawności liczb (538)
  • Sprawdzanie poprawności tekstu (543)
 • Obsługa kodu HTML przesłanego przez użytkownika (547)
 • Podsumowanie (550)

Rozdział 15. Ajax a bezpieczeństwo (551)

 • Ochrona przed złośliwymi użytkownikami (551)
  • Wstawianie złośliwego kodu w JavaScripcie (552)
 • Sprawy bezpieczeństwa związane z serwerami proxy (559)
 • Bezpieczeństwo w aplikacjach opartych na Ajaksie (560)
  • Łatwa ochrona hasłem (560)
  • Uwierzytelnienie użytkownika po stronie serwera (563)
 • Ochrona hasła za pomocą kluczy publicznych oraz prywatnych (577)
 • Podsumowanie (587)

Rozdział 16. Filtry, MVC oraz Ajax (589)

 • Ograniczanie dostępu za pomocą filtrów (589)
 • Logowanie dostępu użytkowników za pomocą filtrów (598)
 • Ograniczanie dostępu w oparciu o porę dnia (608)
 • Aplikacje typu MVC (612)
  • Kontroler (614)
  • Widok (616)
  • Model (617)
 • Instalacja aplikacji MVC (618)
 • Dostęp do MVC za pomocą Ajaksa (619)
 • Podsumowanie (620)

Skorowidz (621)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań