Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady

Autor: Mariusz Owczarek

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-0875-1
Cena: 37 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.06.27
Liczba stron: 216
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/apvcpp/apvcpp-11.pdf
Kategoria: C++

Bogaty zbiór rozwiązań często spotykanych
problemów programistycznych języka Visual C++

 • Poznaj środowisko tworzenia programów w Visual C++ 2005
 • Naucz się składni języka Visual C++
 • Wykorzystaj możliwości platformy .NET w programach w Visual C++

W kontekście programowania przy użyciu platformy .NET zwykle mówi się o językach Visual Basic i C#. Większość stron internetowych, artykułów i książek dotyczących .NET zawiera kod napisany właśnie w nich. Co mają zrobić programiści, którzy od lat używają C++ i wcale nie chcą rezygnować z jego licznych zalet? Czy jedynym wyborem jest nauka nowego języka lub pozostanie poza światem programowania dla .NET?

Książka "Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady" zawiera dziesiątki krótkich zadań wraz z rozwiązaniami, dzięki którym błyskawicznie zaczniesz wykorzystywać możliwości platformy .NET w programach pisanych w języku C++. Poznasz środowisko Visual C++ 2005 Express Edition oraz podstawowe składniki aplikacji pisanych w Visual C++. Nauczysz się między innymi obsługiwać dane, przetwarzać pliki, korzystać z wątków oraz łączyć aplikacje z internetem. Dowiesz się także, jak wykonać wiele innych operacji niezbędnych w codziennej pracy programisty.

 • Środowisko Visual C++ 2005 Express Edition
 • Elementy aplikacji języka Visual C++
 • Przetwarzanie i wyświetlanie danych
 • Praca z plikami
 • Używanie okien dialogowych
 • Programy wielowątkowe
 • Stosowanie grafiki w aplikacjach
 • Tworzenie programów używających sieci
 • Składnia języka Visual C++ w pigułce

Przyspiesz wykonywanie codziennych zadań programistycznych,
stosując sprawdzone rozwiązania.

Aplikacje w Visual C++ 2005. Przykłady -- spis treści

Rozdział 1. Środowisko Visual C++ 2005 Express Edition (7)

 • Język C++ a .NET Framework (7)
 • Od czego zacząć? (8)
 • Podstawy obsługi środowiska (8)
 • Wygląd środowiska w trybie budowy aplikacji (11)
 • Struktura projektu (11)
 • Klasa okna głównego (12)

Rozdział 2. Podstawowe elementy aplikacji (15)

 • Główne okno (15)
 • Przyciski (20)
 • Etykiety (21)
 • Pola tekstowe (23)
 • Wprowadzanie danych do aplikacji za pomocą pól tekstowych (25)
 • Wprowadzanie danych z konwersją typu (26)
 • Wyświetlanie wartości zmiennych (28)
 • Pole tekstowe z maską formatu danych (28)
 • Pola wyboru i przyciski opcji (31)

Rozdział 3. Menu i paski narzędzi (39)

 • Rodzaje menu (39)
 • Komponent MenuStrip (39)
 • Menu podręczne (45)
 • Skróty klawiaturowe w menu (46)
 • Paski narzędzi (48)

Rozdział 4. Wprowadzanie i konwersja danych (51)

 • Wprowadzanie danych do aplikacji (51)
 • Prosta konwersja typów - klasa Convert (51)
 • Konwersja ze zmianą formatu danych (52)
 • Konwersja liczby na łańcuch znakowy (55)

Rozdział 5. Tablice, uchwyty i dynamiczne tworzenie obiektów (57)

 • Tablice (57)
 • Uchwyty (62)
 • Dynamiczne tworzenie obiektów - operator gcnew (62)
 • Dynamiczna deklaracja tablic (63)

Rozdział 6. Komunikacja aplikacji z plikami (65)

 • Pliki jako źródło danych (65)
 • Wyszukiwanie plików (66)
 • Odczyt własności plików i folderów (67)
 • Odczyt danych z plików tekstowych (68)
 • Zapisywanie tekstu do pliku (71)
 • Zapis danych do plików binarnych (72)
 • Odczyt z plików binarnych (73)

Rozdział 7. Okna dialogowe (75)

 • Okno typu MessageBox (75)
 • Okno dialogowe otwarcia pliku (77)
 • Okno zapisu pliku (79)
 • Okno wyboru koloru (80)
 • Wybór czcionki (81)

Rozdział 8. Możliwości edycji tekstu w komponencie TextBox (83)

 • Właściwości pola TextBox (83)
 • Kopiowanie i wklejanie tekstu ze schowka (85)
 • Wyszukiwanie znaków w tekście (85)
 • Wstawianie tekstu między istniejące linie (86)
 • Elementy grafiki w polu tekstowym (87)

Rozdział 9. Komponent tabeli DataGridView (89)

 • Podstawowe właściwości komponentu DataGridView (89)
 • Zmiana wyglądu tabeli (92)
 • Dopasowanie wymiarów komórek tabeli do wyświetlanego tekstu (94)
 • Odczytywanie danych z komórek tabeli (96)
 • Zmiana liczby komórek podczas działania aplikacji (100)
 • Tabela DataGridView z komórkami różnych typów (103)
 • Przyciski w komórkach - DataGridViewButtonCell (106)
 • Komórki z polami wyboru - DataGridViewCheckBoxCell (108)
 • Grafika w tabeli - komórka DataGridViewImageCell (109)
 • Komórka z listą rozwijaną - DataGridViewComboBoxCell (110)
 • Odnośniki internetowe w komórkach - DataGridViewLinkCell (112)

Rozdział 10. Metody związane z czasem - komponent Timer (115)

 • Czas systemowy (115)
 • Komponent Timer (117)

Rozdział 11. Grafika w aplikacjach Visual C++ (119)

 • Obiekt Graphics - kartka do rysowania (119)
 • Pióro Pen (124)
 • Pędzle zwykłe i teksturowane (126)
 • Rysowanie pojedynczych punktów - obiekt Bitmap (129)
 • Rysowanie trwałe - odświeżanie rysunku (129)
 • Animacje (131)

Rozdział 12. Podstawy aplikacji wielowątkowych (133)

 • Wątki (133)
 • Komunikacja z komponentami z innych wątków - przekazywanie parametrów (135)
 • Przekazywanie parametrów do metody wątku (137)
 • Klasa wątku - przekazywanie parametrów z kontrolą typu (138)
 • Komponent BackgroundWorker (140)

Rozdział 13. Połączenie aplikacji z siecią internet (145)

 • Komponent WebBrowser (145)
 • Przetwarzanie stron Web - obiekt HtmlDocument (148)
 • Protokół FTP (151)
 • Pobieranie zawartości katalogu z serwera FTP (153)
 • Pobieranie plików przez FTP (154)
 • Wysyłanie pliku na serwer FTP (155)
 • Klasa do wysyłania i odbierania plików z FTP korzystająca z wątków (157)

Rozdział 14. Dynamiczne tworzenie okien i komponentów (161)

 • Wyświetlanie okien - klasa Form (161)
 • Komponenty w oknie tworzonym dynamicznie (162)
 • Przesyłanie danych z okien dialogowych (163)
 • Okno tytułowe aplikacji (164)
 • Obsługa zdarzeń dla komponentów tworzonych dynamicznie (165)
 • Aplikacja zabezpieczona hasłem (167)

Dodatek A Skondensowane C++ (169)

Skorowidz (201)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań