ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Build Your Own ASP.NET 2.0 Web Site Using C# & VB
ISBN: 978-83-246-0999-4
Cena: 79 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 71.1 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.09.18
Liczba stron: 608
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/aspntw/aspntw-4.pdf
Kategoria: ASP


Poznaj ASP.NET 2.0 i naucz się tworzyć wydajne aplikacje internetowe!


 • Jak dostosować środowisko robocze do własnych wymogów?
 • Kiedy stosować C#, a kiedy Visual Basic?
 • W jaki sposób przyspieszyć proces tworzenia aplikacji?
Czas statycznych witryn WWW dawno już przeminął. Dziś, aby przyciągnąć odwiedzających, należy regularnie aktualizować stronę, zamieszczając na niej aktualne treści. Serwisy i aplikacje internetowe pobierające artykuły z baz danych, łatwe do modyfikowania i zabezpieczone przed niepowołanym dostępem to teraźniejszość i przyszłość sieci. ASP to wykorzystywana od dłuższego czasu technologia tworzenia dynamicznych witryn WWW, która po zaprezentowaniu platformy .NET zyskała zupełnie nowe oblicze. Tworzenie serwisów i aplikacji internetowych z wykorzystaniem ASP.NET 2.0 przebiega błyskawicznie. Możliwość użycia języka C# lub Visual Basic oraz bezpłatnych i łatwych w konfiguracji narzędzi sprawiają, że ASP.NET 2.0 zyskuje coraz większą popularność.

Po lekturze książki „ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica“ ta technologia przestanie mieć przed Tobą tajemnice. Czytając ją, dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować narzędzia do pracy, podejmiesz decyzję o wyborze języka programowania, którego użyjesz do tworzenia aplikacji sieciowych, i poznasz ten język. Nauczysz się korzystać z kontrolek .NET, budować aplikacje, łączyć je z bazami danych i implementować mechanizmy uwierzytelniania użytkowników. Przeczytasz także o generowaniu przesyłek e-mail z poziomu aplikacji oraz o operacjach na plikach.

 • Instalacja i konfiguracja serwera i narzędzi produkcyjnych
 • Podstawy ASP.NET
 • Programowanie w C# i Visual Basic
 • Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem kontrolek
 • Zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów
 • Sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych w formularzach
 • Projektowanie i tworzenie baz danych
 • Manipulowanie danymi za pomocą języka SQL
 • Korzystanie z technologii ADO.NET
 • Wyświetlanie danych na stronie za pomocą kontrolek
 • Zabezpieczanie aplikacji

Platforma .NET to przyszłość programowania. Już dziś poznaj jej elementy.

ASP.NET 2.0. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual Basica -- spis treści

O autorach (11)

Przedmowa (13)

Rozdział 1. Wprowadzenie do platformy ASP.NET i .NET (17)

 • Czym jest ASP.NET? (17)
 • Instalacja niezbędnego oprogramowania (20)
  • Instalowanie serwera stron internetowych (21)
  • Instalacja .NET Framework oraz SDK (24)
  • Konfiguracja serwera internetowego (25)
  • Instalacja SQL Server Express Edition (34)
  • Instalacja SQL Server Management Studio Express (35)
  • Instalacja Visual Web Developer 2005 (36)
 • Twoja pierwsza strona ASP.NET (38)
 • Uzyskiwanie pomocy (42)
 • Podsumowanie (43)

Rozdział 2. Podstawy ASP.NET (45)

 • Struktura strony ASP.NET (45)
  • Dyrektywy (47)
  • Bloki deklaracji kodu (48)
  • Bloki wykonywanego kodu (50)
  • Kontrolki serwera ASP.NET (51)
  • Komentarze po stronie serwera (52)
  • Tekst i znaczniki HTML (53)
 • Stan widoku (54)
 • Korzystanie z dyrektyw (57)
 • Języki ASP.NET (58)
  • Visual Basic (58)
  • C# (58)
 • Podsumowanie (59)

Rozdział 3. Podstawy programowania w VB i C# (61)

 • Podstawy programowania (61)
  • Zdarzenia i procedury kontrolek (62)
  • Zdarzenia strony (65)
  • Zmienne i deklaracje zmiennych (68)
  • Tablice (70)
  • Funkcje (73)
  • Operatory (75)
  • Instrukcje sterujące (77)
  • Pętle (79)
 • Koncepcje programowania zorientowanego obiektowo (83)
  • Obiekty i klasy (84)
  • Właściwości (86)
  • Metody (87)
  • Klasy (87)
  • Konstruktory (88)
  • Zasięg (88)
  • Zdarzenia (89)
  • Dziedziczenie (89)
  • Obiekty w .NET (90)
  • Przestrzenie nazw (91)
 • Wykorzystanie plików chowających kod (92)
 • Podsumowanie (96)

Rozdział 4. Tworzenie stron internetowych ASP.NET (97)

 • Formatki internetowe (98)
 • Kontrolki HTML serwera (99)
  • Korzystanie z kontrolek HTML serwera (100)
 • Kontrolki internetowe serwera (103)
  • Standardowe kontrolki internetowe serwera (105)
  • Kontrolki List (111)
  • Zaawansowane kontrolki (113)
 • Kontrolki internetowe użytkownika (124)
  • Tworzenie kontrolki internetowej użytkownika (124)
 • Strony wzorcowe (130)
 • Korzystanie z kaskadowych arkuszy stylów (CSS) (132)
  • Typy stylów i arkuszy stylów (133)
 • Podsumowanie (137)

Rozdział 5. Tworzenie aplikacji internetowych (139)

 • Wstęp do projektu Dorknozzle (140)
 • Korzystanie z programu Visual Web Developer (141)
  • Funkcje programu (143)
 • Uruchamianie projektu (150)
  • Wykorzystanie serwera internetowego wbudowanego w program Visual Web Developer (151)
  • Używanie IIS (153)
 • Główne funkcjonalności aplikacji internetowej (158)
  • Web.config (159)
  • Global.asax (162)
  • Korzystanie ze stanu aplikacji (164)
  • Korzystanie z sesji użytkownika (170)
  • Korzystanie z obiektu Cache (172)
  • Korzystanie z Cookie (173)
 • Początek projektu Dorknozzle (176)
  • Przygotowanie mapy witryny (176)
  • Korzystanie z tematów, skórek i stylów (178)
  • Tworzenie strony wzorcowej (183)
  • Korzystanie ze strony wzorcowej (186)
 • Rozbudowywanie Dorknozzle (188)
 • Debugowanie i obsługa błędów (191)
  • Debugowanie w programie Visual Web Developer (191)
  • Inne rodzaje błędów (196)
  • Błędy użytkownika (197)
  • Lokalna obsługa wyjątków (198)
 • Podsumowanie (202)

Rozdział 6. Korzystanie z kontrolek sprawdzających poprawność (203)

 • Wprowadzenie do kontrolek ASP.NET sprawdzających poprawność (204)
  • Wymuszanie sprawdzania poprawności po stronie serwera (207)
 • Korzystanie z kontrolek sprawdzających poprawność (212)
  • RequiredFieldValidator (212)
  • CompareValidator (213)
  • RangeValidator (216)
  • ValidationSummary (216)
  • RegularExpressionValidator (217)
  • CustomValidator (220)
 • Grupowanie sprawdzania poprawności (223)
 • Aktualizacja witryny Dorknozzle (225)
 • Podsumowanie (229)

Rozdział 7. Projektowanie i tworzenie bazy danych (231)

 • Czym jest baza danych? (231)
 • Tworzenie pierwszej bazy danych (233)
  • Tworzenie nowej bazy danych za pomocą programu Visual Web Developer (234)
  • Tworzenie nowej bazy danych za pomocą SQL Server Management Studio (235)
 • Tworzenie tabel w bazie danych (236)
  • Typy danych (240)
  • Właściwości kolumny (241)
  • Klucze główne (242)
  • Tworzenie tabeli Pracownicy (244)
  • Tworzenie pozostałych tabel (247)
  • Wypełnianie tabel z danymi (248)
 • Koncepcje projektowania relacyjnej bazy danych (250)
  • Klucze obce (252)
  • Korzystanie z diagramów bazy danych (254)
  • Implementacja relacji w bazie danych Dorknozzle (257)
  • Diagramy i relacje pomiędzy tabelami (260)
 • Podsumowanie (263)

Rozdział 8. Język SQL (265)

 • Odczyt danych z pojedynczej tabeli (266)
  • Korzystanie z instrukcji SELECT (268)
  • Wybieranie określonych pól (270)
  • Wybieranie unikalnych danych za pomocą DISTINCT (270)
  • Filtrowanie wierszy za pomocą WHERE (273)
  • Wybieranie zakresu wartości za pomocą BETWEEN (273)
  • Wyszukiwanie wzorców za pomocą LIKE (274)
  • Korzystanie z operatora IN (275)
  • Sortowanie wyników za pomocą ORDER BY (275)
  • Ograniczanie liczby wyników za pomocą TOP (276)
 • Odczytywanie danych z wielu tabel (277)
  • Podzapytania (277)
  • Złączenia tabel (278)
 • Wyrażenia i operatory (279)
 • Funkcje Transact-SQL (281)
  • Funkcje arytmetyczne (281)
  • Funkcje łańcuchowe (283)
  • Funkcje daty i czasu (284)
 • Praca z grupami wartości (285)
  • Funkcja COUNT (286)
  • Grupowanie rekordów za pomocą GROUP BY (286)
  • Filtrowanie grup za pomocą HAVING (287)
  • Funkcje SUM, AVG, MIN i MAX (288)
 • Aktualizowanie istniejących danych (288)
  • Zapytanie INSERT (289)
  • Zapytanie UPDATE (290)
  • Zapytanie DELETE (290)
 • Procedury składowane (291)
 • Podsumowanie (295)

Rozdział 9. ADO.NET (297)

 • Wprowadzenie do ADO.NET (297)
  • Importowanie przestrzeni nazw SqlClient (299)
  • Definiowanie połączenia do bazy danych (300)
  • Przygotowanie Command (301)
  • Wykonywanie polecenia (302)
  • Konfiguracja uwierzytelniania bazy danych (304)
  • Odczytywanie danych (306)
  • Używanie parametrów w zapytaniach (308)
  • Zabezpieczanie kodu dostępu do danych (314)
  • Korzystanie z kontrolki Repeater (316)
 • Tworzenie wykazu pracowników Dorknozzle (321)
  • Wiązanie kolejnych danych (326)
  • Wstawianie rekordów (331)
  • Aktualizowanie rekordów (337)
  • Usuwanie rekordów (350)
  • Korzystanie z procedur składowanych (353)
 • Podsumowanie (355)

Rozdział 10. Wyświetlanie zawartości za pomocą kontrolek DataList (357)

 • Podstawy DataList (358)
 • Obsługa zdarzeń kontrolki DataList (361)
 • Edycja elementów DataList i korzystanie z szablonów (368)
 • Kontrolka DataList i program Visual Web Developer (374)
 • Stylizowanie kontrolki DataList (377)
 • Podsumowanie (378)

Rozdział 11. Zarządzanie zawartością za pomocą kontrolek GridView oraz DetailsView (379)

 • Korzystanie z kontrolki GridView (380)
  • Dostosowanie kolumn kontrolki GridView (386)
  • Stylizowanie GridView za pomocą szablonów, skórek oraz arkuszy CSS (387)
  • Wybieranie rekordów (389)
 • Korzystanie z kontrolki DetailsView (394)
  • Stylizowanie kontrolki DetailsView (397)
 • Zdarzenia GridView i DetailsView (400)
  • Przejście do trybu edycji (403)
  • Korzystanie z szablonów (405)
  • Aktualizowanie rekordów w kontrolce DetailsView (408)
 • Podsumowanie (412)

Rozdział 12. Zaawansowane metody uzyskiwania dostępu do danych (415)

 • Używanie kontrolek źródła danych (416)
  • Powiązanie kontrolki GridView z obiektem klasy SqlDataSource (417)
  • Powiązanie kontrolki DetailsView z obiektem klasy SqlDataSource (423)
  • Wyświetlanie list w kontrolce DetailsView (433)
  • Więcej o obiektach klasy SqlDataSource (435)
 • Praca ze zbiorami danych i tabelami danych (436)
  • Z czego składa się zbiór danych? (439)
  • Powiązanie obiektów klasy DataSet z kontrolkami (440)
  • Implementacja stronicowania (445)
  • Przechowywanie zbiorów danych w zbiorze ViewState (446)
  • Implementacja sortowania (449)
  • Filtrowanie danych (459)
 • Aktualizacja bazy danych na podstawie zmodyfikowanego zbioru klasy DataSet (460)
 • Podsumowanie (464)

Rozdział 13. Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie użytkownika (465)

 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa (466)
 • Zabezpieczanie aplikacji w środowisku ASP.NET 2.0 (468)
  • Praca z uwierzytelnianiem formularzy (469)
 • Członkostwa ASP.NET 2.0 oraz role (480)
  • Tworzenie struktur danych członkowskich (480)
  • Korzystanie z bazy danych w celu przechowywania danych członkowskich (483)
  • Korzystanie z narzędzia ASP.NET Web Site Configuration Tool (487)
  • Tworzenie użytkowników i ról (489)
  • Zmiana wymagań dotyczących siły hasła (491)
  • Zabezpieczanie aplikacji sieciowej (493)
  • Używanie kontrolek logowania środowiska ASP.NET (495)
 • Podsumowanie (502)

Rozdział 14. Praca z plikami i pocztą e-mail (503)

 • Zapisywanie i odczytywanie plików tekstowych (504)
  • Ustawienia bezpieczeństwa (504)
  • Zapisywanie treści w pliku tekstowym (505)
  • Czytanie treści z pliku tekstowego (511)
 • Uzyskiwanie dostępu do katalogów i informacji o katalogach (513)
  • Praca ze ścieżkami dostępu do katalogów i plików (516)
 • Przekazywanie plików (520)
 • Wysyłanie wiadomości e-mail w środowisku ASP.NET (522)
  • Konfiguracja serwera SMTP (525)
  • Wysyłanie testowej wiadomości e-mail (527)
  • Tworzenie firmowej strony z biuletynem (530)
 • Podsumowanie (537)

Dodatek A Wykaz kontrolek sieciowych (539)

Skorowidz (585)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań