Blender. Kompendium

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 83-246-0824-9
Cena: 99 zł
Oprawa: twarda
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2007.10.30
Liczba stron: 880
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/blekom/blekom-8.pdf
Kategoria: Inne

Wkrocz w świat trójwymiarowej grafiki programu Blender

Blender jest najbardziej zaawansowanym darmowym pakietem do tworzenia grafiki trójwymiarowej. Umożliwia wygodne modelowanie za pomocą wielu typów obiektów, stosowanie efektów specjalnych, przygotowywanie realistycznych renderingów, a także udostępnia silnik graficzny do gier oraz liczne funkcje do tworzenia animacji. Pod względem możliwości Blender nie ustępuje komercyjnym produktom, a o zasłużonej popularności tego programu świadczą miliony jego pobrań i nieustannie rosnące grono użytkowników.

"Blender. Kompendium" to wszechstronny podręcznik z zakresu teorii i praktyki tworzenia modeli i animacji trójwymiarowych skierowany zarówno do początkujących, jak i bardziej zaawansowanych grafików 3D. Dzięki niemu poznasz interfejs i podstawowe funkcje programu Blender, techniki edycji obiektów czy metody przygotowywania materiałów oraz tekstur. Nauczysz się manipulować oświetleniem i kamerami, tworzyć animacje oraz renderować sceny. Dowiesz się także, jak wykorzystać najnowsze funkcje programu Blender, takie jak System Nodes czy Render Layers.

 • Interfejs i funkcje programu Blender
 • Edytowanie obiektów i tekstu
 • Stosowanie Modifiers
 • Przygotowywanie materiałów i tekstur
 • Modelowanie poprzez mapowanie UV
 • Korzystanie z funkcji System Nodes
 • Operowanie kamerą i manipulowanie oświetleniem
 • Stosowanie efektów fizycznych (m.in. Particles, Soft Body)
 • Wprowadzenie do animacji
 • Stosowanie filtrów Constraints
 • Renderowanie obrazów

Blender. Kompendium -- spis treści

Przedmowa (11)

Wstęp (13)

Rozdział 1. Interfejs (15)

 • Strefa User Preferences (17)
 • Strefa 3D View (20)
 • Strefa Buttons Window (23)

Rozdział 2. Podstawowe funkcje (29)

 • Dodawanie obiektów do sceny (29)
 • Najważniejsze operacje (30)
 • Kasowanie obiektów (33)
 • Rodzaje widoków 3D (34)
 • Wprowadzanie danych (35)
 • Menu Pivot (37)

Rozdział 3. Edit Mode (47)

 • Podstawowe informacje (47)
 • Edycja obiektów Mesh (51)
  • Okno Mesh Tools 1 (52)
  • Okno Mesh Tools (54)
  • Menu Specials (59)
  • Edge And Face Tools (62)
 • Edycja obiektów Meta (64)
  • Okno MetaBall (64)
  • Okno MetaBall tools (65)
 • Edycja obiektów Surface (66)
  • Okno Curve and Surface (67)
  • Okno Curve Tools 1 (68)
  • Okno Curve Tools (69)
 • Edycja obiektów Curve (71)
  • Okno Curve Tools (73)
  • Okno Curve and Surface (74)
 • Edycja obiektów Empty (77)
 • Edycja tekstu (78)
  • Okno Font (78)
  • Okno Char (80)

Rozdział 4. Object Mode (137)

 • Podstawowe operacje (137)
 • Tworzenie rodzin i więzi (141)
 • Strefa Outliner (143)

Rozdział 5. Metody edycji (147)

 • Wprowadzenie (147)
 • Edycja proporcjonalna (147)
 • Edycja wzorowana (149)
 • Edycja metodą Skinning (152)
 • Edycja symetryczna (153)
 • Edycja za pomocą krzywych (155)
 • Edycja za pomocą funkcji Warp (161)

Rozdział 6. Modyfikatory (225)

 • Podstawowe informacje (225)
 • Modyfikator Array (227)
 • Modyfikator Lattice (228)
 • Modyfikator Curve (231)
 • Modyfikator Subsurf (231)
  • Wygładzanie alternatywne (233)
  • Podsumowanie (234)
 • Modyfikator Decimator (235)
 • Modyfikator Build (236)
 • Modyfikator Wave (237)
 • Modyfikator Mirror (239)
 • Modyfikator Boolean (239)
 • Modyfikator Armature (241)
 • Modyfikator Hook (241)
 • Modyfikator Softbody (243)

Rozdział 7. Materiały (273)

 • Wprowadzenie (273)
 • Jeden obiekt - wiele materiałów (276)
 • Okno Preview (278)
 • Okno Links and Pipeline (278)
 • Okno Material (281)
 • Okno Ramps (285)
 • Okno Shaders (290)
 • Diffuse Shader (294)
  • Specular Shader (296)
  • Podsumowanie (297)
 • Okno Mirror Transp - Raytracing (298)
  • Opcje Ray Mirror (299)
  • Opcje Ray Transp (301)
 • Halo (306)
 • Uwagi końcowe (311)

Rozdział 8. Tekstury (317)

 • Wprowadzenie (317)
 • Okno Texture (317)
 • Edycja tekstur (319)
  • Tekstura a kolor (323)
 • Rodzaje tekstur (327)
  • Distorted Noise (327)
  • Voronoi (328)
  • Musgrave (329)
  • Noise (330)
  • Blend (331)
  • Magic (331)
  • Wood (331)
  • Stucci (332)
  • Marble (333)
  • Clouds (333)
  • Image (334)
  • Env Map (338)
  • Plugin (341)
 • Okno Map Input (341)
  • Materiał a tekstura (341)
 • Okno Map To (349)
  • Tekstura a materiał (350)
  • Menu Texture Blending Mode (356)
 • Informacje dodatkowe (359)
  • Bump Maps (360)
  • Normal Maps (360)

Rozdział 9. Mapowanie UV (385)

 • Podstawowe informacje (385)
 • Unwrapping (388)
  • Okno UV Calculation (392)
  • Szwy - Seams (395)
 • Edycja siatki (398)
  • Strefa UV/Image Editor (398)
 • Edycja tekstury (412)
 • Wrapping (413)
 • Podsumowanie (414)

Rozdział 10. Materiały czasu rzeczywistego (417)

 • Wprowadzenie (417)
 • Ręczne malowanie wierzchołków (417)
 • Ręczne malowanie tekstury (421)
  • Image Paint (421)
  • Tryb Texture Paint (424)

Rozdział 11. System Nodes (427)

 • Podstawowe informacje (427)
 • Budowa Node (429)
 • Pasek narzędzi (432)
 • Render Layers (434)
 • Material Nodes (436)
  • Input Nodes (437)
  • Color Nodes (440)
  • Vector Nodes (443)
  • Convertor Nodes (446)
  • Output Nodes (447)
 • Composite Nodes (447)
  • Input Nodes (449)
  • Color Nodes (453)
  • Vector Nodes (455)
  • Filter Nodes (456)
  • Convertor Nodes (458)
  • Output Nodes (460)
 • Podsumowanie (461)
  • Nodes (470)

Rozdział 12. Kamera i światło (487)

 • Wprowadzenie (487)
 • Kamera (487)
 • Światło (490)
  • Okno Preview (492)
  • Okno Lamp (492)
  • Okno Shadow and Spot (494)
  • Okno Texture and Input (494)
  • Okno Map To (495)
 • Rodzaje lamp (496)
  • Lamp (496)
  • Area (498)
  • Spot (501)
  • Sun (505)
  • Hemi (506)
 • Dodatkowe informacje (507)

Rozdział 13. Radiosity (533)

 • Podstawowe informacje (533)
 • Przygotowanie sceny (535)
 • Radiosity buttons (536)
  • Okno Radio Render (537)
  • Okno Radio Tool (538)
  • Okno Calculation (541)
 • Podsumowanie (543)

Rozdział 14. Ustawienia świata (545)

 • Wprowadzenie (545)
 • Okno Preview (546)
 • Okno World (547)
 • Okno Mist/Stars/Physics (548)
  • Physics (548)
  • Mist (549)
  • Stars (551)
 • Okno Ambient Occ (552)
 • Okno Texture and Input (556)
 • Okno Map To (557)
 • Mapy HDRI (559)

Rozdział 15. Physics buttons (561)

 • Wprowadzenie (561)
 • Efekt Particles (562)
  • Okno Particles (562)
  • Okno Particle Motion (570)
  • Podsumowanie (576)
 • Efekt Soft Body (577)
  • Okno Soft Body (578)
  • Bake Settings (583)
  • Podsumowanie (584)
 • Fluid Simulation (585)
  • Domain (586)
  • Fluid (593)
  • Obstacle (594)
  • Inflow (595)
  • Outflow (596)
  • Particle (596)
  • Podsumowanie (598)
 • Pola (Fields) i bariery (Deflection) (599)
  • Pola (599)
  • Bariery (602)

Rozdział 16. Podstawy animacji (625)

 • Wprowadzenie (625)
 • Krzywe IPO (628)
  • Edycja podstawowa (630)
  • Edycja zaawansowana (636)
  • Dodatkowe informacje (641)
 • Shape Keys (642)
  • Absolute Vertex Keys (643)
  • Relative Vertex Keys (645)
 • Animacja po ścieżce (647)
 • Strefa Timeline (652)

Rozdział 17. Anim Settings (657)

 • Wprowadzenie (657)
 • DupliFrames (658)
 • DupliVerts (660)
 • Pozostałe opcje (663)

Rozdział 18. Armatura (673)

 • Podstawowe informacje (674)
  • Editing Options (676)
  • Display Options (677)
  • Deform Options (680)
 • Okno Armature Bones (680)
 • Vertex Groups (684)
 • Envelopes (686)
 • Model i armatura (688)
 • Weight Paint (690)
  • Weight Paint a Vertex Groups (693)
  • Weight Paint a Envelopes (694)
  • Weight Paint a deformacje (695)
 • Tryb Pose Mode (696)
  • Kości a sterowniki (700)

Rozdział 19. Constraints (705)

 • Podstawowe informacje (705)
 • Null Constraint (708)
 • Action Constraint (708)
 • IK Solver Constraint (709)
 • Stretch To Constraint (715)
 • Follow Path Constraint (716)
 • Locked Track Constraint (717)
 • Floor Constraint (717)
 • Track To Constraint (719)
 • Copy Scale Constraint (720)
 • Copy Rotation Constraint (721)
 • Copy Location Constraint (721)

Rozdział 20. Akcje i NLA (731)

 • Wprowadzenie (731)
 • Action Editor (731)
  • Podstawy edycji (732)
  • Dodatkowe informacje (735)
 • NLA Editor (737)
  • Podstawy edycji (737)
  • Okno Transform Properties (742)
  • Stride (744)
 • Podsumowanie (750)

Rozdział 21. Rendering (759)

 • Wprowadzenie (759)
 • Rodzaje renderingu (760)
 • Render buttons (762)
  • Okno Render (763)
  • Okno Anim (770)
  • Okno Format (771)
  • Okno Output (773)
  • Okno Render Layers (776)
 • Anim/playback buttons (776)
 • Sound block buttons (777)
  • Okno Sound (777)
  • Okno Listener (778)
  • Okno Sequencer (779)

Rozdział 22. Sekwencje (781)

 • Wprowadzenie (781)
 • Podstawowe informacje (781)
 • Pasek narzędzi (784)
 • Efekty (787)
  • Add (789)
  • Sub (789)
  • Mul (789)
  • Cross (790)
  • Cross Gamma (790)
  • Alpha Over (790)
  • Alpha Under (790)
  • Alpha Over Drop (791)
  • Wipe (791)
  • Glow (792)
  • Plugin (793)
 • Sekwencje a krzywe IPO (794)

Rozdział 23. Aneks (797)

 • Blender 2.43 (797)
 • Edit Mode (797)
  • Transformation Snap (797)
  • Mesh Tools (798)
  • Multires (799)
  • Retopo (801)
  • Sculpt Mode (804)
 • Modifiers (809)
  • Displace Modifier (809)
  • Edgesplit Modifier (810)
  • UVProject Modifier (811)
 • Materiały czasu rzeczywistego (814)
 • System Nodes (815)
  • Material Nodes (815)
  • Composite Nodes (816)
 • Kamera i światło (828)
 • Physics buttons (829)
  • Fluid simulation (829)
  • Efekt Soft Body (830)
 • Okno Anim settings (833)
 • Podstawy animacji (834)
 • Armatura (836)
  • Okno Armature Visualisation (836)
  • Pozostałe opcje (838)
 • Akcje i NLA (839)
  • Action Editor (839)
 • Rendering (840)

Skorowidz (843)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań