CATIA v5. Modelowanie i analiza układów kinematycznych

Autor: Marek Wyleżoł

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-0678-8
Cena: 47 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2007.01.11
Liczba stron: 384
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/cat5mo/cat5mo-5.pdf
Kategoria: Catia

CATIA v5 to wielomodułowy system CAD/CAM wspomagający projektowanie mechaniczne -- od szkiców, poprzez rysunki detali, zdefiniowanie zespołów i wygenerowanie dokumentacji wykonawczej. We współczesnym procesie projektowania stworzenie prototypu urządzenia poprzedzane jest wykonaniem jego wirtualnych odpowiedników, nazywanych makietami. Na takich makietach przeprowadza się symulacje i obliczenia mające na celu zoptymalizowanie konstrukcji urządzenia. Proces taki nazywany jest wirtualnym prototypowaniem.

Czytając książkę "CATIA v5. Modelowanie i analiza układów kinematycznych" zdobędziesz wiedzę na temat jednego z etapów wirtualnego prototypowania -- przeprowadzania symulacji kinematycznych. Poznasz DMU Kinematics Simulator -- moduł systemu CATIA v5 wykorzystywany właśnie do tego celu. Dowiesz się, w jaki sposób osadzać w jego przestrzeni roboczej modele elementów składowych i tworzyć z nich modele urządzeń. Nauczysz się prowadzić symulacje za pomocą poleceń systemu oraz formuł i reguł. Poznasz także sposoby analizy trajektorii ruchu, zajmowanej przestrzeni oraz kolizji.

 • Interfejs użytkownika modułu DMU Kinematics Simulator
 • Operacje na plikach
 • Import modeli do modułu
 • Modelowanie mechanizmów
 • Symulacje z użyciem poleceń
 • Rejestracja symulacji
 • Zastosowanie formuł i reguł do symulacji ruchu
 • Analiza kinematyczna

Poznaj metody pracy stosowane we współczesnych biurach projektowych.

CATIA v5. Modelowanie i analiza układów kinematycznych -- spis treści

Wstęp (5)

Rozdział 1. Wprowadzenie do modułu DMU Kinematics Simulator (11)

 • Interfejs modułu DMU Kinematics Simulator (11)
 • Przegląd narzędzi programowych (12)
 • Operacje dyskowe (17)
  • Zapisywanie plików (18)
  • Otwieranie plików (20)

Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z modułem DMU Kinematics (21)

 • Osadzanie modeli elementów składowych mechanizmów w przestrzeni roboczej (23)
  • Import złożenia wykonanego w środowisku modułu Assembly Design (23)
  • Import pojedynczych modeli do środowiska modułu DMU Kinematics (36)
  • Modelowanie elementów składowych mechanizmu w środowisku modułu DMU Kinematics (50)

Rozdział 3. Przykłady modelowania mechanizmów (63)

 • Mechanizm kątowej przekładni ciernej (65)
 • Mechanizm chwytaka (83)
 • Mechanizm korbowy (101)
 • Mechanizm krzywkowy z popychaczem rolkowym (113)
 • Mechanizm dwukrzywkowy (126)
 • Mechanizm krzywki śrubowej (135)
 • Mechanizm wahacza wleczonego (154)
 • Mechanizm przekładni zębatej walcowej (170)
 • Mechanizm zębatkowy (180)
 • Mechanizm przekazania napędu (192)

Rozdział 4. Symulacje z użyciem komend (205)

 • Symulacje ruchu z użyciem komend (206)
  • Symulacje bezpośrednie (210)
  • Symulacje "na życzenie" (215)
 • Rejestracja symulacji (224)
  • Przykład rejestrowania symulacji (228)
 • Tworzenie sekwencji (234)
 • Nagrywanie powtórek (249)
 • Nagrywanie i zapisywanie symulacji do postaci formatów plików zewnętrznych (255)

Rozdział 5. Symulacje z zastosowaniem formuł i reguł (261)

 • Zastosowanie formuł do symulacji ruchu (262)
  • Zastosowanie formuł do symulacji ruchu posuwowego (263)
  • Zastosowanie formuł do symulacji ruchu obrotowego (279)
  • Zastosowanie formuł do symulacji ruchu złożonego (285)
  • Zastosowanie formuł i funkcji matematycznych do symulacji ruchu złożonego (291)
 • Zastosowanie reguł do symulacji ruchu (294)
  • Zastosowanie reguł do symulacji ruchu złożonego (297)
 • Zastosowanie wykresów prędkości do symulacji ruchu (305)

Rozdział 6. Analizy mechanizmów (317)

 • Analiza trajektorii (317)
 • Analiza zajmowanej przestrzeni (326)
 • Analiza odległości (334)
  • Analiza odległości podczas symulacji ruchu z użyciem komend (339)
  • Analiza odległości podczas edycji symulacji (342)
 • Analiza kolizji (348)
  • Zastosowanie analizy kolizji podczas symulacji ruchu z użyciem komend (354)
  • Zastosowanie analizy kolizji podczas edycji symulacji (360)
 • Analiza prędkości i przyspieszeń (363)

Bibliografia (373)

Skorowidz (375)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań