C++ dla programistów gier. Wydanie II

Autor: Michael J. Dickheiser

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: C++ For Game Programmers (Second edition)
ISBN: 978-83-246-0967-3
Cena: 77 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.04.19
Liczba stron: 480
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/cpprog/cpprog-8.pdf
Kategoria: C++

Poznaj nowoczesne metody tworzenia gier komputerowych

 • Wykorzystaj najefektywniejsze techniki oferowane przez C++
 • Popraw czytelność kodu i wydajność programów
 • Zastosuj wzorce projektowe

Rynek gier komputerowych jest niezwykle wymagający. Gracze stawiają tego rodzaju programom coraz wyższe wymagania, co z kolei przekłada się na konieczność stosowania coraz doskonalszych technik ich tworzenia. Będąc programistą gier komputerowych, na pewno doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. Jeśli chcesz, aby kolejna stworzona przez Ciebie gra spełniała oczekiwania nawet najbardziej wybrednych graczy, wykorzystaj język C++. Jego możliwości sprawiają, że jest doskonałym narzędziem do tworzenia gier.

"C++ dla programistów gier. Wydanie II" to przewodnik po języku C++ opisujący go z punktu widzenia programowania specyficznych aplikacji, jakimi są gry. Książka przedstawia najefektywniejsze techniki C++ i metody rozwiązywania problemów, przed którymi stają programiści gier. Czytając ją, dowiesz się, jak zarządzać pamięcią i stosować wzorce projektowe oraz STL. Poznasz możliwości wykorzystania języków skryptowych do usprawnienia procesu tworzenia gry komputerowej. Każde z rozwiązań opatrzone jest przykładem, dzięki czemu łatwo będzie Ci zaimplementować je w swoich pracach.

 • Podstawy języka C++
 • Korzystanie z szablonów
 • Obsługa wyjątków
 • Zarządzanie pamięcią
 • Poprawa wydajności aplikacji
 • Wzorce projektowe
 • Biblioteka STL
 • Stosowanie języków skryptowych
 • Zarządzanie obiektami
 • Serializacja

Dołącz do elitarnej grupy programistów gier komputerowych.

C++ dla programistów gier. Wydanie II -- spis treści

Wprowadzenie (13)

Część I Elementy C++ (21)

Rozdział 1. Dziedziczenie (23)

 • Klasy (23)
 • Dziedziczenie (24)
 • Polimorfizm i funkcje wirtualne (27)
 • Dziedziczyć czy nie dziedziczyć? (30)
  • Zasada 1. Dziedziczenie kontra zawieranie (30)
  • Zasada 2. Zachowanie kontra dane (31)
 • Kiedy stosować dziedziczenie, a kiedy go unikać (31)
 • Implementacja dziedziczenia (zaawansowane) (33)
 • Analiza kosztowa (zaawansowane) (35)
 • Alternatywy (zaawansowane) (38)
 • Dziedziczenie a architektura programu (zaawansowane) (39)
 • Wnioski (41)
 • Zalecana lektura (41)

Rozdział 2. Dziedziczenie wielobazowe (43)

 • Stosowanie dziedziczenia wielobazowego (43)
  • Wszystko w jednym (44)
  • Wersja z zawieraniem (44)
  • Dziedziczenie zwyczajne (46)
  • Ratunek w dziedziczeniu wielobazowym (47)
 • Problemy dziedziczenia wielobazowego (47)
  • Niejednoznaczność (48)
  • Topografia (48)
  • Architektura programu (51)
 • Polimorfizm (51)
 • Kiedy stosować dziedziczenie wielobazowe, a kiedy go unikać (53)
 • Implementacja dziedziczenia wielobazowego (zaawansowane) (54)
 • Analiza kosztowa (zaawansowane) (55)
  • Rzutowanie (55)
  • Funkcje wirtualne z drugiej (kolejnej) klasy nadrzędnej (57)
 • Wnioski (58)
 • Zalecana lektura (58)

Rozdział 3. O stałości, referencjach i o rzutowaniu (59)

 • Stałość (59)
  • Koncepcja stałości (60)
  • Stałość a wskaźniki (60)
  • Stałość a funkcje (61)
  • Stałość a klasy (64)
  • Stałe, ale zmienne - słowo mutable (65)
  • Słowo porady odnośnie const (66)
 • Referencje (67)
  • Referencje kontra wskaźniki (67)
  • Referencje a funkcje (68)
  • Zalety referencji (69)
  • Kiedy stosować referencje (71)
 • Rzutowanie (72)
  • Potrzeba rzutowania (72)
  • Rzutowanie w konwencji C++ (73)
 • Wnioski (76)
 • Zalecana lektura (76)

Rozdział 4. Szablony (77)

 • W poszukiwaniu kodu uniwersalnego (77)
  • Podejście pierwsze: lista wbudowana w klasę (78)
  • Podejście drugie: makrodefinicja (79)
  • Podejście trzecie: dziedziczenie (80)
  • Podejście czwarte: uniwersalna lista wskaźników void (81)
 • Szablony (83)
  • Szablony klas (83)
  • Szablony funkcji (85)
  • Powrót do problemu listy - próba z szablonem (85)
 • Wady (87)
  • Złożoność (87)
  • Zależności (87)
  • Rozdęcie kodu (88)
  • Obsługa szablonów przez kompilator (88)
 • Kiedy stosować szablony (88)
 • Specjalizacje szablonów (zaawansowane) (89)
  • Pełna specjalizacja szablonu (90)
  • Częściowa specjalizacja szablonu (91)
 • Wnioski (91)
 • Zalecana lektura (92)

Rozdział 5. Obsługa wyjątków (93)

 • Jak sobie radzić z błędami (93)
  • Ignorować! (93)
  • Stosować kody błędów (94)
  • Poddać się (z asercjami)! (95)
  • Stosować wywołania setjmp() i longjmp() (95)
  • Stosować wyjątki C++ (96)
 • Stosowanie wyjątków (97)
  • Wprowadzenie (98)
  • Zrzucanie wyjątków (98)
  • Przechwytywanie wyjątków (100)
 • Odporność na wyjątki (103)
  • Pozyskiwanie zasobów (104)
  • Konstruktory (107)
  • Destruktory (109)
 • Analiza kosztowa (109)
 • Kiedy stosować wyjątki (111)
 • Wnioski (112)
 • Zalecana lektura (112)

Część II Wydobywanie mocy C++ (113)

Rozdział 6. Wydajność (115)

 • Wydajność i optymalizacje (115)
  • W czasie programowania (117)
  • Pod koniec programowania (118)
 • Rodzaje funkcji (119)
  • Funkcje globalne (119)
  • Statyczne funkcje klas (120)
  • Niewirtualne składowe klas (120)
  • Funkcje wirtualne przy dziedziczeniu pojedynczym (121)
  • Funkcje wirtualne przy dziedziczeniu wielobazowym (123)
 • Rozwijanie funkcji w miejscu wywołania (124)
  • Potrzeba rozwijania w funkcji (124)
  • Funkcje rozwijane w miejscu wywołania (125)
  • Kiedy stosować rozwijanie zamiast wywołania? (127)
 • Jeszcze o narzutach wywołań funkcji (128)
  • Parametry funkcji (128)
  • Wartości zwracane (130)
  • Funkcje puste (132)
 • Unikanie kopiowania (133)
  • Argumenty wywołań (133)
  • Obiekty tymczasowe (134)
  • Jawność intencji (135)
  • Blokowanie kopiowania (135)
  • Dopuszczanie kopiowania (136)
  • Przeciążanie operatorów (137)
 • Konstruktory i destruktory (139)
 • Pamięci podręczne i wyrównywanie danych w pamięci (zaawansowane) (143)
  • Wzorce odwołań do pamięci (144)
  • Rozmiar obiektów (145)
  • Rozmieszczanie składowych w obiektach (146)
  • Wyrównanie pamięci (146)
 • Wnioski (147)
 • Zalecana lektura (148)

Rozdział 7. Przydział pamięci (149)

 • Stos (149)
 • Sterta (150)
  • Wydajność przydziału (151)
  • Fragmentacja pamięci (152)
  • Inne problemy (154)
 • Przydziały statyczne (155)
  • Zalety i wady przydziału statycznego (156)
  • Kiedy korzystać z przydziałów statycznych (157)
 • Przydziały dynamiczne (158)
  • Łańcuch wywołań (158)
  • Globalne operatory new i delete (159)
  • Operatory new i delete dla klas (161)
 • Własny menedżer pamięci (163)
  • Kontrola błędów (163)
  • Przeglądanie stert (166)
  • Zakładki i wycieki (166)
  • Sterty hierarchiczne (167)
  • Inne rodzaje przydziałów (169)
  • Narzut mechanizmu zarządzania pamięcią (170)
 • Pule pamięci (171)
  • Implementacja (172)
  • Podłączanie puli do sterty (175)
  • Pule uniwersalne (176)
 • W nagłych wypadkach... (177)
 • Wnioski (178)
 • Zalecana lektura (179)

Rozdział 8. Wzorce projektowe w C++ (181)

 • Czym są wzorce projektowe? (181)
 • Wzorzec Singleton (183)
  • Przykład: menedżer plików (183)
  • Implementacja Singletona (184)
 • Wzorzec Façade (185)
  • Fasada dla systemu "w budowie" (188)
  • Fasada dla przeróbek (189)
 • Wzorzec Observer (190)
 • Wzorzec Visitor (195)
 • Wnioski (199)
 • Zalecana lektura (199)

Rozdział 9. Kontenery STL (201)

 • Przegląd STL (201)
 • Korzystać czy nie korzystać? (203)
  • Wykorzystanie gotowego kodu (203)
  • Wydajność (204)
  • Wady (205)
 • Kontenery sekwencyjne (206)
  • Kontener vector (206)
  • Kontener deque (211)
  • Kontener list (214)
 • Kontenery asocjacyjne (217)
  • Kontenery set i multiset (218)
  • Kontenery map i multimap (222)
  • Kontenery haszowane (226)
 • Adaptory kontenerów (230)
  • Stos (231)
  • Kolejka (231)
  • Kolejka priorytetowa (232)
 • Wnioski (233)
 • Zalecana lektura (235)

Rozdział 10. STL: algorytmy i zagadnienia zaawansowane (237)

 • Obiekty funkcyjne (funktory) (237)
  • Wskaźniki funkcji (237)
  • Funktory (238)
  • Adaptory funktorów (240)
 • Algorytmy (241)
  • Algorytmy niemodyfikujące (242)
  • Algorytmy modyfikujące (245)
  • Algorytmy sortujące (248)
  • Uogólnione algorytmy numeryczne (249)
 • Ciągi znaków (250)
  • Ciągle bez ciągów (250)
  • Klasa string (252)
  • Wydajność (254)
  • Pamięć (255)
  • Alternatywy (256)
 • Alokatory (zaawansowane) (257)
 • Kiedy STL nie wystarcza (zaawansowane) (260)
 • Wnioski (262)
 • Zalecana lektura (262)

Rozdział 11. Poza STL: własne struktury i algorytmy (265)

 • Grafy - studium przypadku (265)
  • Powtórka z grafów (265)
  • Ogólniej o grafie (267)
  • W kwestii kosztów (267)
  • Koszt przebycia krawędzi a jakość rozgrywki (268)
 • Grafy w C++ (269)
 • Zaprząc grafy do pracy (271)
 • "Inteligencja" grafów (276)
  • Życie na krawędzi (276)
  • Aktualizacja, wracamy do C++ (279)
  • Implementacja wyznaczania trasy (285)
  • A może A* (zaawansowane) (293)
 • Inne zastosowania grafów (294)
  • Optymalizacja przejść w interfejsie użytkownika (296)
  • Brakujące ścieżki powrotne (298)
  • Zagubione plansze menu (298)
 • Wnioski (299)
 • Zalecana lektura (299)

Część III Techniki specjalne (301)

Rozdział 12. Interfejsy abstrakcyjne (303)

 • Interfejsy abstrakcyjne (303)
 • Implementacja interfejsów w C++ (305)
 • Interfejsy abstrakcyjne w roli bariery (306)
  • Nagłówki i wytwórnie (308)
  • Z życia (310)
 • Interfejsy abstrakcyjne w roli charakterystyk klas (312)
  • Implementacje (313)
  • Pytanie o interfejs (315)
  • Rozszerzanie gry (317)
 • Nie wszystko złoto... (319)
 • Wnioski (320)
 • Zalecana lektura (321)

Rozdział 13. Wtyczki (323)

 • Po co komu wtyczki (323)
  • Wtyczki do cudzych programów (324)
  • Wtyczki do własnych programów (325)
 • Architektura wtyczek (326)
  • Interfejs wtyczek (326)
  • Tworzenie konkretnych wtyczek (327)
  • Obsługa różnych rodzajów wtyczek (328)
  • Ładowanie wtyczek (329)
  • Menedżer wtyczek (331)
  • Komunikacja dwukierunkowa (333)
 • Żeby miało ręce i nogi... (335)
 • Wtyczki w praktyce (335)
  • Stosowanie wtyczek (336)
  • Wady (336)
  • Inne platformy (337)
 • Wnioski (338)
 • Zalecana lektura (338)

Rozdział 14. C++ a skrypty (339)

 • Po co jeszcze jeden język, i to skryptowy? (339)
  • Złe wieści... (340)
  • I wieści dobre (341)
 • Rozważania o architekturze (344)
  • Engine kontra gameplay (345)
 • Zintegrowany interpreter skryptów - nie tylko w sterowaniu rozgrywką (349)
  • Konsola (349)
  • Interaktywne sesje diagnostyczne (350)
  • Szybkie prototypowanie (352)
  • Automatyzacja testów (353)
 • Wnioski (355)
 • Zalecana lektura (356)
  • Lua (356)
  • Python (357)
  • GameMonkey Script (357)
  • AngelScript (358)

Rozdział 15. Informacja o typach w czasie wykonania (359)

 • Praca bez RTTI (359)
 • Używanie i nadużywanie RTTI (361)
 • Standardowe RTTI w C++ (363)
  • Operator dynamic_cast (363)
  • Operator typeid (365)
  • Analiza RTTI w wydaniu C++ (366)
 • Własny system RTTI (368)
  • Najprostsze rozwiązanie (368)
  • Z obsługą dziedziczenia pojedynczego (372)
  • Z obsługą dziedziczenia wielobazowego (375)
 • Wnioski (378)
 • Zalecana lektura (378)

Rozdział 16. Tworzenie obiektów i zarządzanie nimi (379)

 • Tworzenie obiektów (379)
  • Kiedy new nie wystarcza (380)
  • Wielka selekcja (381)
 • Wytwórnie obiektów (382)
  • Prosta wytwórnia (382)
  • Wytwórnia rozproszona (383)
  • Jawne rejestrowanie obiektów wytwórczych (384)
  • Niejawne rejestrowanie obiektów wytwórczych (385)
  • Identyfikatory typów obiektów (387)
  • Od szablonu (388)
 • Obiekty współużytkowane (389)
  • Bez wspólnych obiektów (390)
  • Ignorowanie problemu (391)
  • Niech się właściciel martwi (392)
  • Zliczanie odwołań (393)
  • Uchwyty (396)
  • Inteligentne wskaźniki (398)
 • Wnioski (401)
 • Zalecana lektura (402)

Rozdział 17. Utrwalanie obiektów (405)

 • Przegląd zagadnień dotyczących utrwalania jednostek gry (405)
  • Jednostki kontra zasoby (406)
  • Najprostsze rozwiązanie, które nie zadziała (406)
  • Czego potrzebujemy (407)
 • Implementacja utrwalania jednostek gry (409)
  • Strumienie (409)
  • Zapisywanie (412)
  • Wczytywanie (416)
 • Wespół w zespół (419)
 • Wnioski (420)
 • Zalecana lektura (421)

Rozdział 18. Postępowanie z dużymi projektami (423)

 • Struktura logiczna a struktura fizyczna (423)
 • Klasy i pliki (425)
 • Pliki nagłówkowe (426)
  • Co ma się znaleźć w pliku nagłówkowym? (426)
  • Bariery włączania (427)
  • Dyrektywy #include w plikach implementacji (430)
  • Dyrektywy #include w plikach nagłówkowych (432)
  • Wstępnie kompilowane pliki nagłówkowe (434)
  • Wzorzec implementacji prywatnej (437)
 • Biblioteki (440)
 • Konfiguracje (443)
  • Konfiguracja diagnostyczna (444)
  • Konfiguracja dystrybucyjna (444)
  • Konfiguracja diagnostyczna zoptymalizowana (445)
 • Wnioski (445)
 • Zalecana lektura (446)

Rozdział 19. Zbrojenie gry (447)

 • Stosowanie asercji (447)
  • Kiedy stosować asercje (448)
  • Kiedy nie stosować asercji (450)
  • Własne asercje (451)
  • Co powinno się znaleźć w ostatecznej wersji (452)
  • Własna przykładowa implementacja asercji (454)
 • Zawsze świeżo (455)
  • Wycieki pamięci (456)
  • Fragmentacja pamięci (456)
  • Dryf zegara (456)
  • Kumulacja błędu (457)
  • Co robić? (457)
 • Postępowanie ze "złymi" danymi (458)
  • Wykrywać asercjami (459)
  • Radzić sobie samemu (459)
  • Kompromis (461)
 • Wnioski (463)
 • Zalecana lektura (463)

Skorowidz (465)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań