C# 2005. Wprowadzenie

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Learning C# 2005: Get Started with C# 2.0 and .NET Programming
ISBN: 978-83-246-0526-2
Cena: 59 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.01.15
Liczba stron: 472
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/csh25w/csh25w-7.pdf
Kategoria: CH

Podręcznik dla wszystkich, którzy chcą poznać tajniki C#

 • Omówienie środowiska programistycznego Visual C# 2005
 • Wprowadzenie do programowania obiektowego w C#
 • Tworzenie aplikacji internetowych oraz dla systemu Windows

C# to jeden z podstawowych języków programowania przeznaczonych dla platformy .NET. C#, łączący w sobie najlepsze cechy Javy i C++ szybko stał się jednym z popularniejszych. Wprowadzone na rynek w roku 2005 wersje 2.0 platformy i języka C# przyniosły sporo nowych i przydatnych rozwiązań programistycznych -- między innymi nowe typy danych i komponenty. Dzięki nim tworzenie nawet najbardziej złożonych aplikacji stało się znacznie szybsze i prostsze. C# cechuje się niezwykłą wszechstronnością -- za jego pomocą można tworzyć zarówno aplikacje dla systemu Windows, jak i dla urządzeń mobilnych. Łatwo również wykorzystać go do pisania aplikacji internetowych w technologii ASP.NET.

"C# 2005. Wprowadzenie" to podręcznik, który objaśnia najważniejsze zagadnienia związane z programowaniem w tym języku. Przeczytasz w nim o platformie .NET oraz opanujesz sposoby wykorzystania środowiska programistycznego Visual C# 2005. Poznasz również elementy języka C# i reguły programowania obiektowego. Nauczysz się wykrywać i usuwać błędy w programach oraz korzystać z komponentów platformy .NET. Stworzysz własne aplikacje dla systemu Windows oraz aplikacje internetowe.

 • Struktura aplikacji w języku C#
 • Środowisko programistyczne Visual C# 2005
 • Typy danych i operatory w C#
 • Polecenia języka
 • Programowanie obiektowe
 • Klasy, obiekty i metody
 • Operacje na łańcuchach znaków
 • Obsługa wyjątków
 • Zastosowanie C# do tworzenia aplikacji w technologii ASP.NET

Poznaj język programowania, który zrewolucjonizował rynek.

C# 2005. Wprowadzenie -- spis treści

Wstęp (11)

1. C# i programowanie na platformie .NET (15)

 • C# 2005 i .NET 2.0 (15)
 • Platforma .NET (16)
 • Platforma .NET 2.0 (16)
 • Język C# (17)
 • Struktura aplikacji C# (17)
 • Środowisko programistyczne (18)
 • Co znajduje się w programie? (21)
 • Pierwszy program: Witaj świecie (21)
 • Kompilator (22)
 • Analiza pierwszego programu (23)
 • Podsumowanie (26)
 • Pytania (27)
 • Ćwiczenie (27)

2. Visual Studio 2005 (29)

 • Przed dalszą lekturą (30)
 • Strona startowa (31)
 • Projekty i rozwiązania (32)
 • Wewnątrz zintegrowanego środowiska programistycznego (34)
 • Konsolidacja i uruchamianie (37)
 • Menu i paski narzędzi (37)
 • Podsumowanie (51)
 • Pytania (51)
 • Ćwiczenia (52)

3. Podstawy języka C# (53)

 • Instrukcje (53)
 • Typy (53)
 • Zmienne (57)
 • Wymagane przypisanie (59)
 • Stałe (60)
 • Łańcuchy znaków (64)
 • Wyrażenia (64)
 • Białe znaki (65)
 • Podsumowanie (66)
 • Pytania (66)
 • Ćwiczenia (67)

4. Operatory (69)

 • Operator przypisania (=) (69)
 • Operatory matematyczne (70)
 • Operatory inkrementacji i dekrementacji (72)
 • Operatory relacji (74)
 • Podsumowanie (78)
 • Pytania (78)
 • Ćwiczenia (79)

5. Rozgałęzianie (81)

 • Rozgałęzianie bezwarunkowe (81)
 • Rozgałęzianie warunkowe (83)
 • Instrukcje iteracyjne (95)
 • Podsumowanie (104)
 • Pytania (105)
 • Ćwiczenia (106)

6. Programowanie zorientowane obiektowo (107)

 • Tworzenie modeli (108)
 • Klasy i obiekty (109)
 • Definiowanie klasy (110)
 • Relacje pomiędzy klasami (111)
 • Trzy filary programowania zorientowanego obiektowo (111)
 • Obiektowo zorientowana analiza i projektowanie (113)
 • Podsumowanie (115)
 • Pytania (115)
 • Ćwiczenia (116)

7. Klasy i obiekty (117)

 • Definiowanie klasy (118)
 • Argumenty metod (122)
 • Konstruktory (124)
 • Inicjalizator (126)
 • Słowo kluczowe this (127)
 • Składowe statyczne i składowe instancji (128)
 • Usuwanie obiektów (132)
 • Przydzielanie pamięci: stos kontra sterta (134)
 • Podsumowanie (138)
 • Pytania (140)
 • Ćwiczenia (140)

8. Wewnątrz metod (141)

 • Przeciążanie metod (141)
 • Hermetyzacja danych za pomocą właściwości (144)
 • Zwracanie wielu wartości (147)
 • Podsumowanie (152)
 • Pytania (152)
 • Ćwiczenia (153)

9. Podstawy debugowania (155)

 • Wstawianie punktów wstrzymania (155)
 • Sprawdzanie wartości - okna Autos i Locals (159)
 • Ustawianie podglądu (161)
 • Okno stosu wywołań (162)
 • Podsumowanie (163)
 • Pytania (164)
 • Ćwiczenia (165)

10. Tablice (167)

 • Użycie tablic (167)
 • Instrukcja foreach (171)
 • Inicjalizacja elementów tablicy (172)
 • Słowo kluczowe params (172)
 • Tablice wielowymiarowe (173)
 • Metody tablic (179)
 • Sortowanie tablic (179)
 • Podsumowanie (181)
 • Pytania (182)
 • Ćwiczenia (182)

11. Dziedziczenie i polimorfizm (183)

 • Specjalizacja i generalizacja (183)
 • Dziedziczenie (185)
 • Polimorfizm (188)
 • Klasy abstrakcyjne (194)
 • Klasy zamknięte (196)
 • Podstawa wszystkich klas - klasa Object (197)
 • Pakowanie i rozpakowywanie typów (199)
 • Podsumowanie (201)
 • Pytania (202)
 • Ćwiczenia (202)

12. Przeciążanie operatorów (203)

 • Używanie słowa kluczowego operator (204)
 • Tworzenie przydatnych operatorów (207)
 • Metoda Equals() (207)
 • Operatory konwersji (213)
 • Podsumowanie (216)
 • Pytania (217)
 • Ćwiczenia (217)

13. Interfejsy (219)

 • Implementowanie interfejsów (220)
 • Implementowanie więcej niż jednego interfejsu (224)
 • Rzutowanie na typ interfejsu (226)
 • Operatory is i as (227)
 • Rozszerzanie interfejsów (232)
 • Łączenie interfejsów (234)
 • Przesłanianie implementacji interfejsu (235)
 • Jawna implementacja interfejsu (239)
 • Podsumowanie (241)
 • Pytania (242)
 • Ćwiczenia (242)

14. Typy ogólne i kolekcje (245)

 • Typy ogólne (245)
 • Interfejsy kolekcji (246)
 • Tworzenie własnych kolekcji (246)
 • Ogólne kolekcje platformy (257)
 • Podsumowanie (273)
 • Pytania (274)
 • Ćwiczenia (274)

15. Łańcuchy znaków (275)

 • Tworzenie łańcuchów znaków (276)
 • Manipulowanie łańcuchami znaków (277)
 • Wyrażenia regularne (292)
 • Klasa Regex (292)
 • Podsumowanie (294)
 • Pytania (295)
 • Ćwiczenia (295)

16. Zgłaszanie i przechwytywanie wyjątków (297)

 • Pluskwy, błędy i wyjątki (297)
 • Zgłaszanie wyjątków (298)
 • Szukanie funkcji obsługi wyjątku (298)
 • Instrukcja throw (299)
 • Instrukcje try i catch (300)
 • Jak działa stos wywołań (302)
 • Tworzenie dedykowanych bloków instrukcji catch (303)
 • Instrukcja finally (305)
 • Metody i właściwości klasy Exception (307)
 • Własne wyjątki (309)
 • Podsumowanie (311)
 • Pytania (312)
 • Ćwiczenia (312)

17. Delegaty i zdarzenia (313)

 • Delegaty (314)
 • Delegaty zbiorowe (321)
 • Zdarzenia (322)
 • Używanie metod anonimowych (333)
 • Podsumowanie (334)
 • Pytania (334)
 • Ćwiczenia (335)

18. Tworzenie aplikacji dla systemu Windows (337)

 • Tworzenie przykładowego formularza Windows (337)
 • Tworzenie prawdziwej aplikacji (342)
 • Komentarze dokumentujące XML (364)
 • Podsumowanie (366)
 • Pytania (366)
 • Ćwiczenia (366)

19. Programowanie aplikacji ASP.NET (369)

 • Wprowadzenie do formularzy Web (369)
 • Zdarzenia formularzy Web (371)
 • Tworzenie formularzy Web (372)
 • Dodawanie kontrolek (375)
 • Kontrolki serwera (377)
 • Wiązanie danych (378)
 • Dodawanie kontrolek i zdarzeń (382)
 • Podsumowanie (386)
 • Pytania (387)
 • Ćwiczenia (387)

A Odpowiedzi do pytań i rozwiązania ćwiczeń (389)

Skorowidz (451)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań