Flash MX. Ćwiczenia praktyczne

Autor: Daniel Bargieł

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 83-7197-858-8
Cena: 14 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2002.05.23
Liczba stron: 140
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/cwflmx/cwflmx-3.pdf
Kategoria: Flash ActionScript

Książka ta powstała przede wszystkim z myślą o osobach, które jeszcze nie miały żadnego lub prawie żadnego kontaktu z Flashem. Oczywiście ze względu na specyfikę serii Ćwiczenia praktyczne nie omawiamy zaawansowanych technik. Czytelnik zdobędzie jednak solidne podstawy, dzięki którym z powodzeniem będzie mógł się zabrać za czytanie innych, bardziej zaawansowanych pozycji wydawniczych, w szczególności traktujących o ActionScript, języku skryptowym Flasha.

Książka ta zawiera osiem rozdziałów, w których po kolei zaznajamiamy się z Flashem MX:

 • rysowanie we Flashu,
 • importowanie obiektów,
 • tworzenie animacji,
 • interakcja z użytkownikiem,
 • komponenty,
 • publikacja animacji,
 • tworzenie stron WWW.
Czego nauczysz się dzięki tej książce?
 • jak korzystać interfejsu programu,
 • tworzenia grafiki i wprowadzania zmian do projektu,
 • importowania plików wideo,
 • tworzenia prostych animacji klatka po klatce,
 • tworzenia interaktywnych animacji oraz prostych akcji, dzięki którym będziemy mogli kontrolować zarówno całą animację jak i poszczególne obiekty graficzne,
 • używania specjalnych obiektów, które możemy użyć jako gotowe komponenty graficznego interfejsu użytkownika.
I posiądziesz wiele, wiele innych bardzo cennych umiejętności.

Flash MX. Ćwiczenia praktyczne -- spis treści

Wstęp (5)

 • Czym jest Flash (5)
 • Dla kogo jest ta książka (6)
 • Struktura książki (6)

Rozdział 1. Interfejs programu Flash MX (9)

 • Panele programu Flash (10)
 • Okna programu Flash (15)
 • Menu programu Flash (15)
 • Korzystanie z pomocy (19)
 • Podsumowanie (19)

Rozdział 2. Rysowanie w programie Flash (21)

 • Narzędzia do rysowania (21)
  • Złożona modyfikacja (28)
  • Właściwości kształtów (28)
  • Wzajemne oddziaływanie kształtów (30)
  • Modyfikacja struktury kształtu na poziomie punktów (33)
 • Kolory w programie Flash (36)
  • Kopiowanie kolorów i gradientów (36)
  • Tworzenie nowych kolorów i gradientów (38)
  • Transformacja wypełnienia (41)
 • Transformacje obiektów oraz ich wzajemne dopasowanie (43)
  • Transformacja kształtów (43)
  • Wzajemne dopasowanie kształtów (46)
 • Grupy, symbole i odnośniki (49)
  • Grupy kształtów (49)
  • Symbole i ich odnośniki (52)
 • Podsumowanie (56)

Rozdział 3. Importowanie obiektów (57)

 • Bitmapy (57)
 • Importowanie popularnych formatów graficznych (58)
 • Edycja bitmapy (60)
 • Dźwięki (63)
 • Pliki wideo (66)
 • Podsumowanie (67)

Rozdział 4. Tworzenie animacji (69)

 • Koncepcja warstw, ujęć kluczowych oraz klatek animacji (69)
  • Warstwy (69)
  • Ujęcia kluczowe oraz klatki animacji (73)
  • Animacja klatka po klatce (74)
  • Animacja uzupełniana (76)
  • Uzupełnianie ruchu (76)
  • Uzupełnianie kształtu (83)
 • Animacja z użyciem ścieżek i masek (86)
  • Ścieżki animacji (86)
  • Animowane maski (88)
 • Podsumowanie (91)

Rozdział 5. Interakcja z użytkownikiem (93)

 • Podstawy ActionScript (93)
 • Przyciski i ujęcia kluczowe (94)
  • Tworzenie przycisków (95)
  • Dodawanie interakcji do przycisków (97)
  • Dodawanie skryptów do ujęć kluczowych (103)
 • Kontrola klipów filmowych (104)
 • Pola tekstowe (107)
  • Statyczne pola tekstowe (108)
  • Dynamiczne pola tekstowe (110)
 • Podsumowanie (113)

Rozdział 6. Komponenty (115)

 • Komponenty Check Box oraz Radio Button (115)
  • Komponent Check Box (116)
  • Komponent Radio Button (119)
 • Lista Combo Box oraz List Box (121)
  • Komponent Combo Box (121)
  • Komponent List Box (122)
 • Nowe komponenty (124)
 • Podsumowanie (125)

Rozdział 7. Publikacja animacji (127)

 • Formaty publikacji animacji (127)
 • Eksport elementów animacji (130)
 • Podsumowanie (132)

Rozdział 8. Tworzenie stron WWW (133)

 • Niezbędny kod HTML (133)
 • Animowane menu (135)
  • Tworzenie animacji SWF (135)
  • Pozostałe dokumenty HTML (136)
 • Podsumowanie (138)
©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań