Mathcad. Ćwiczenia. Wydanie II

Autor: Jacek Pietraszek

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 83-246-1188-6
Cena: 19 zł
Oprawa: miękka
Format: A5
Data wydania: 2008.02.18
Liczba stron: 152
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/cwmca2/cwmca2-3.pdf
Kategoria: Inne

Wykorzystaj możliwości Mathcada, a algebra stanie się prosta

 • Jak definiować własne funkcje?
 • Jak tworzyć wykresy trójwymiarowe?
 • Na czym polega formatowanie wykresu kartezjańskiego?

Mathcad to uniwersalny program algebry komputerowej. Bogaty zakres jego operatorów i funkcji wykorzystywany jest do wykonywania różnego rodzaju obliczeń. Program ten pozwala na tworzenie dokumentacji projektowej, a także umożliwia na przykład generowanie wykresów funkcji jednej i dwóch zmiennych, wykonywanie operacji na wektorach i macierzach oraz analizę matematyczną. Mathcad zawiera wiele przydatnych narzędzi -- na przykład funkcję obracania wykresu, dzięki której zwiększa się czytelność edytowanego obrazu.

"Mathcad. Ćwiczenia" to doskonały podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników, którzy chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę. Wydanie drugie tej książki poszerzono o zagadnienia z zakresu probabilistyki i statystyki oraz mikroprogramowania. Wykonując poszczególne ćwiczenia, nauczysz się obliczać sumy skończonego szeregu liczbowego czy iloczyny skończonej liczby czynników, tworzyć wykres przestrzenny powierzchni parametrycznej oraz wykres poziomicowy. Dzięki umiejętnościom zdobytym przy pracy z tym podręcznikiem odkryjesz, że algebra stała się dla Ciebie po prostu łatwą i interesującą dziedziną matematyki.

 • Obliczenia skalarne
 • Obliczenia wektorowe i macierzowe
 • Wykresy dwu- i trójwymiarowe
 • Równania i układy równań algebraicznych
 • Mikroprogramowanie
 • Obsługa błędów
 • Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne

Liczby rządzą światem, ale Mathcad rządzi obliczeniami!

Mathcad. Ćwiczenia. Wydanie II -- spis treści

Rozdział 1. Zaczynamy pracę z Mathcadem (5)

 • Uruchomienie programu (5)
 • Okno programu Mathcad (5)
 • Paski narzędzi (7)
 • Obszary (9)
 • Odświeżanie ekranu (10)
 • Zapisywanie arkusza (11)
 • Otwieranie arkusza (13)

Rozdział 2. Obliczenia skalarne (15)

 • Wprowadzanie operatorów i stałych (15)
 • Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne (19)
 • Funkcje wykładnicze i logarytmiczne (23)
 • Inne funkcje wbudowane (24)
 • Definiowanie własnych funkcji (27)
 • Zmienne zakresowe (28)
 • Automatyczne i ręczne przeliczanie arkusza (30)
 • Formatowanie wyników numerycznych (31)

Rozdział 3. Obliczenia wektorowe i macierzowe (37)

 • Wstęp do wektorów (37)
 • Wektory (38)
 • Wstęp do macierzy (47)
 • Macierze (48)

Rozdział 4. Wykresy dwuwymiarowe (59)

 • Wstęp do wykresów (59)
 • Wykres funkcyjny w układzie kartezjańskim (61)
 • Wykres parametryczny w układzie kartezjańskim (64)
 • Formatowanie wykresu kartezjańskiego (67)
 • Wykres funkcyjny w układzie biegunowym (73)
 • Wykres parametryczny w układzie biegunowym (76)
 • Formatowanie wykresu biegunowego (78)

Rozdział 5. Wykresy trójwymiarowe (85)

 • Wstęp do wykresów (85)
 • Wykres przestrzenny danych macierzowych (87)
 • Wykres przestrzenny powierzchni funkcyjnej (91)
 • Wykres przestrzenny powierzchni parametrycznej (94)
 • Wykres przestrzenny krzywej parametrycznej (97)
 • Wykres poziomicowy (100)

Rozdział 6. Równania i układy równań algebraicznych (103)

 • Równania z jedną niewiadomą (103)
 • Układy równań i nierówności (107)
 • Optymalizacja (110)

Rozdział 7. Analiza matematyczna (113)

 • Szeregi (113)
 • Iloczyny (116)
 • Pochodne (118)
 • Całki oznaczone (119)

Rozdział 8. Statystyka (123)

 • Wstęp (123)

Rozdział 9. Makroprogramowanie (133)

 • Wstęp (133)
 • Blok i przypisanie wartości zmiennej (135)
 • Instrukcja warunkowa i funkcja error (139)
 • Instrukcja pętli for (143)
 • Instrukcja pętli while (146)
 • Obsługa błędów on error (149)
©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań