Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Ćwiczenia

Autor: Mirosław Lewandowski

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-1222-2
Cena: 19 zł
Oprawa: miękka
Format: A5
Data wydania: 2007.11.28
Liczba stron: 192
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/cwvba/cwvba-2.pdf
Kategoria: VBA

Gotowe makra w Excelu!
Programy, które ułatwią Ci życie!

 • Poznaj niezwykłe możliwości języka Visual Basic for Applications
 • Naucz się korzystać z makr poszerzających funkcje Excela
 • Zaimportuj gotowe programy automatyzujące uciążliwe zadania

Visual Basic for Applications, dostępny w programie Excel język programowania, jest narzędziem bardzo przydatnym w codziennej pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Jego możliwości są naprawdę ogromne, a umiejętne posługiwanie się nim pozwala na znaczne skrócenie czasu wykonywania uciążliwych, codziennych czynności. Automatyzacja zadań, szczególnie ważna w przypadku pracy z rozbudowanymi arkuszami, znacznie ułatwia nam życie i pracę oraz sprawia, że unikamy wielu pomyłek. Jednak nie każdy z nas ma czas i ochotę uczyć się programowania, by tworzyć własne makra i w ten sposób dostosowywać aplikację do własnych potrzeb. Bardzo pomocna staje się więc "ściąga", w której można znaleźć gotowe programy z objaśnieniami konkretnych zastosowań.

"Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Ćwiczenia" to właśnie książka, której Ci potrzeba! Znajdziesz w niej wiele programów upraszczających pracę w Excelu i wskazówki związane z ich wykorzystaniem. Dowiesz się, jak używać rejestratora makr, jak konstruować gotowy program ze stałych elementów i jak sprawić, by jego działanie odpowiadało temu, co chcesz osiągnąć. Nauczysz się deklarować zmienne, wykorzystywać pętle i wyszukiwać potrzebne Ci dane. Wszystkie te zadania zostały podane w formie praktycznych ćwiczeń, dzięki czemu bez zbędnych teoretycznych wywodów zapoznasz się z ich działaniem. Ponadto w książce tej uwzględniono sugestie i pytania czytelników jej poprzedniego wydania, co pozwoliło na jeszcze lepsze dostosowanie jej treści do potrzeb użytkowników Excela.

 • Rejestrowanie makr
 • Uruchamianie zapisanych projektów
 • Zmienne i stałe
 • Zmienne tablicowe
 • Deklarowanie zmiennych
 • Pętle
 • Komunikaty
 • Obsługa błędów
 • Funkcje użytkownika
 • Zmiana danych w komórkach
 • Warunkowa zmiana wyglądu arkusza
 • Okno edytora VBA

Niech Twój Excel pracuje dla Ciebie!

Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Ćwiczenia -- spis treści

Dla kogo jest ta książka? (5)

Rozdział 1. Zabawy z rejestratorem makr (7)

 • Wprowadzenie (7)
 • Dla użytkowników Office 2007 (8)
 • Nowy wygląd - nowe problemy (10)
 • Rejestrowanie makr (12)
 • Uruchamianie zapisanych projektów (17)
 • Szybkie sortowanie danych (25)

Rozdział 2. Podstawy (39)

 • Interakcja ze skoroszytem. Zmienne i stałe (40)
 • Deklarowanie zmiennych i ich zasięg (47)
 • Zmienne tablicowe (53)
 • Co będzie, jeśli? (55)
 • Pętle (60)
 • Idź do, idź i wróć (68)
 • Dialog z użytkownikiem (71)
 • Obsługa błędów (83)
 • Makro a funkcja (86)

Rozdział 3. Przykłady (93)

 • Liczby słownie (93)
 • Wygląd zależny od warunków (99)
 • Nawigacja między arkuszami (102)
 • Wspomaganie pracy Excela (104)
 • Generowanie dźwięku (116)
 • Obliczanie głębi ostrości (120)
 • Arkusz ofert (133)

Rozdział 4. Dodatki (141)

 • Okno edytora VBA (141)
 • Procedury zdarzeniowe (144)
 • Właściwości formantów formularza (158)
©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań