Visual C# 2008. Projektowanie aplikacji. Pierwsze starcie

Autor: Jacek Matulewski

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-1288-8
Cena: 37 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2008.03.14
Liczba stron: 280
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/cwvcsh/cwvcsh-5.pdf
Kategoria: Visual C#

Czysta przyjemność tworzenia… projektowanie aplikacji w przyjaznym środowisku Visual C# 2008

 • Visual C# bez tajemnic, czyli jak zapanować nad całością projektu
 • Biblioteki Windows Forms i Windows Presentation Foundation, czyli jak budować aplikacje okienkowe
 • Najświeższe innowacje platformy .NET 3.0, czyli jak używać XAML

Środowisko programistyczne Visual C#, będące elementem szerszego pakietu Microsoft Visual Studio 2008, jest obecnie najczęściej wykorzystywanym środowiskiem służącym do projektowania aplikacji na platformy .NET 2.0, 3.0 i 3.5. Ułatwia ono zarówno pisanie kodu C#, jak i projektowanie graficznego interfejsu programu, zapewniając łatwą edycję kodu, wizualizację oraz możliwość kontrolowanego uruchamiania przygotowywanej aplikacji. Wspomaga także programistę w usuwaniu błędów kodu oraz oferuje mu dwie biblioteki kontrolek (Windows Forms i Windows Presentation Foundation), które pozwalają na bezproblemową budowę graficznego interfejsu użytkownika (także zgodnego ze stylem używanym w systemie Windows Vista). Pakiet Visual Studio 2008 oferuje również łączenie kontrolek danych z bazami danych SQL Server i Access oraz wykorzystanie ogromnych możliwości plików XML.

Książka „Visual C# 2008. Projektowanie aplikacji. Pierwsze starcie” ma za zadanie bezboleśnie i szybko wprowadzić Cię w arkana działania środowiska Visual C#, jak również udostępnić Ci wszelkie informacje dotyczące zachodzących w nim zmian. To znacznie ułatwi Ci projektowanie aplikacji w przyszłości. Podzielona na trzy odrębne części tematyczne, poświęcone kolejno podstawom poruszania się w tym środowisku, bibliotece Windows Forms oraz nowej bibliotece Windows Presentation Foundation, jest w istocie zbiorem praktycznych ćwiczeń opatrzonych komentarzami. Pozbawiona zbędnych opisów i dywagacji teoretycznych, zawiera jednak krótkie objaśnienia wszelkich trudniejszych kwestii. Zaopatrzono ją także w dodatki przeznaczone dla osób rozpoczynających dopiero naukę programowania.

 • Projektowanie interfejsu aplikacji 
 • Analiza kodu i usuwanie błędów 
 • Aplikacje Windows Forms 
 • Techniki programowania 
 • Operacje na plikach XML 
 • Biblioteka ADO.NET i baza danych Server SQL 
 • .NET 2.0, .NET 3.0 — podobieństwa i różnice 
 • WPF i XAML — nowe narzędzia wizualizacji 
 • Elementy zagnieżdżone 
 • Transformacje i animacje 
 • Język C# 2.0 i kolekcje 
 • Projektowanie zorientowane obiektowo w C# 2.0 
 • Podstawy SQL
Programowanie będzie łatwiejsze, jeśli dobrze poznasz najnowszą wersję środowiska Visual C# 2008!

Visual C# 2008. Projektowanie aplikacji. Pierwsze starcie -- spis treści

Wstęp (7)

Część I Środowisko Visual C# (9)

Rozdział 1. Pierwsze kroki (11)

 • Projektowanie interfejsu aplikacji (13)
 • Analiza kodu pierwszej aplikacji (17)
 • Metody zdarzeniowe (23)

Rozdział 2. Debugowanie kodu (31)

 • Teoria Murphy'ego wyjaśniająca przyczynę powstawania błędów w kodach programów oraz to, jak ich unikać (31)
 • Kontrolowane uruchamianie aplikacji w Visual C# (32)
  • Śledzenie wykonywania programu krok po kroku (F10 i F11) (34)
  • Run to Cursor (Ctrl+F10) (35)
  • Breakpoint (F9) (36)
  • Okna Locals i Watch (37)
 • Stan wyjątkowy (39)

Część II Platforma .NET 2.0 (43)

Rozdział 3. Aplikacje Windows Forms (45)

 • Notatnik .NET (45)
  • Projektowanie interfejsu aplikacji - menu główne (45)
  • Okna dialogowe i pliki tekstowe (52)
  • Edycja i korzystanie ze schowka (60)
  • Drukowanie (61)
 • Elektroniczna kukułka (70)
  • Ekran powitalny (splash screen) (70)
  • Przygotowanie ikony w obszarze powiadamiania (72)
  • Odtwarzanie pliku dźwiękowego (75)
 • Ustawienia aplikacji (76)

Rozdział 4. Mechanizm drag & drop (81)

 • Podstawy (81)
 • Zagadnienia zaawansowane (88)

Rozdział 5. Wybrane techniki programowania dla systemu Windows (95)

 • Dostęp do rejestrów systemu Windows (95)
 • Zarządzane biblioteki DLL (101)
  • Tworzenie zarządzanej biblioteki DLL (102)
  • Statyczne ładowanie bibliotek DLL (106)
  • Dynamiczne ładowanie zarządzanych bibliotek DLL i dynamiczne rozpoznawanie typów (108)
 • Mechanizm PInvoke i funkcje WinAPI (118)
 • Komunikaty Windows (125)
  • Wysyłanie komunikatów Windows (125)
  • Odbieranie komunikatów Windows (129)

Rozdział 6. Odczytywanie i zapisywanie danych w plikach XML (133)

 • Podstawy języka XML (133)
  • Deklaracja (134)
  • Elementy (134)
  • Atrybuty (134)
  • Komentarze (135)
 • Zapis i odczyt danych z pliku XML (135)
 • Serializacja obiektów do pliku XML (141)
 • XML i ADO.NET (144)

Rozdział 7. Biblioteka ADO.NET i SQL Server (147)

Część III Platforma .NET 3.0 (163)

Rozdział 8. Krótka historia platformy .NET, czyli przewodnik po jej wersjach (165)

 • Historia (165)
 • Teraźniejszość (167)

Rozdział 9. WPF i XAML - nowe narzędzia projektowania wizualnego (169)

 • Kolory w WPF (171)
 • Analiza kodu XAML aplikacji WPF (174)
 • Wyzwalacze (triggers) (175)
 • Wypełnienie gradientem (179)
 • Tworzenie obiektu w kodzie XAML (182)
 • WPF Browser Application (185)

Rozdział 10. Historia pewnego przycisku (189)

 • Elementy zagnieżdżone (189)
 • Style (195)

Rozdział 11. Transformacje i animacje (199)

 • Transformacje (199)
 • Animacje (203)
 • Szablony (207)

Dodatki (209)

Dodatek A Język C# (211)

 • Język C# 2.0 (211)
  • Podstawowe typy danych (212)
  • Sterowanie przepływem (220)
  • Zwracanie wartości przez argument metody (223)
  • Wyjątki (224)
  • Dyrektywy preprocesora (226)
  • Atrybuty (229)
 • Kolekcje (229)
 • Nowości języka C# 3.0 (236)

Dodatek B Projektowanie zorientowane obiektowo w C# 2.0 (245)

 • Typy wartościowe i referencyjne (245)
 • Przykład struktury (Ulamek) (247)
  • Implementacja interfejsu (IComparable) (256)
  • Definiowanie typów parametrycznych (257)

Dodatek C Szalenie krótki wstęp do SQL (265)

 • Select (265)
 • Insert (266)
 • Delete (266)

Skorowidz (267)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań