Excel 2007 PL. Formuły

Autor: John Walkenbach

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Excel 2007 Formulas
ISBN: 978-83-246-1274-1
Cena: 119 zł
Oprawa: twarda
Format:
Data wydania: 2008.05.01
Liczba stron: 856
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/ex27fo/ex27fo-9.pdf
Kategoria: Excel

Excel to obecnie najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny. Wykorzystywany jest w firmach, organizacjach, szkołach i domach do przeróżnych zadań — od wystawiania faktur i prowadzenia domowego budżetu, aż do złożonych analiz i symulacji. Ogromny zbiór funkcji, jaki Excel oferuje swoim użytkownikom, pozwala na przeprowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych obliczeń. Jednak w wielu przypadkach standardowe narzędzia okazują się niewystarczające. Wtedy z pomocą przychodzą formuły i makropolecenia, czyli definiowane przez użytkownika algorytmy obliczeniowe. Wykorzystując ich potęgę, można zrealizować każde zadanie obliczeniowe.

Książka „Excel 2007. Formuły“ to podręcznik dla tych użytkowników Excela, którzy opanowali już zasady korzystania z funkcji i chcą sięgnąć po kolejne, bardziej zaawansowane narzędzie obliczeniowe. Czytając ją, dowiesz się, jak tworzyć formuły i korzystać z języka VBA. Opanujesz możliwości tabel przestawnych oraz formuł tablicowych. Nauczysz się budować własne funkcje arkusza kalkulacyjnego w oparciu o makropolecenia oraz zastosujesz w praktyce dodatkowe moduły obliczeniowe.

 • Interfejs użytkownika
 • Formatowanie komórek
 • Wprowadzanie formuł
 • Adresowanie komórek
 • Funkcje obliczeniowe Excela
 • Przetwarzanie danych tekstowych
 • Obsługa dat i czasu
 • Wyszukiwanie danych w arkuszu
 • Liczenie i sumowanie
 • Obliczenia finansowe
 • Formuły tablicowe
 • Tabele przestawne
 • Formatowanie warunkowe
 • Programowanie w VBA
 • Szacuje się, że tylko 10% użytkowników Excela potrafi w pełni wykorzystać możliwości formuł. Dołącz do tego elitarnego grona.

Excel 2007 PL. Formuły -- spis treści

Podziękowania (23)

Organizacja książki (26)

 • Część I Informacje podstawowe (27)
 • Część II Stosowanie funkcji w formułach (27)
 • Część III Formuły finansowe (27)
 • Część IV Formuły tablicowe (27)
 • Część V Różne techniki związane z formułami (27)
 • Część VI Tworzenie własnych funkcji arkusza (28)
 • Część VII Dodatki (28)

Część I Informacje podstawowe (31)

Rozdział 1. Wstęp do Excela (33)

 • Historia Excela (34)
  • Wszystko zaczęło się od programu VisiCalc (34)
  • Nadejście Lotusa (34)
  • Do gry wchodzi Microsoft (35)
  • Wersje Excela (35)
 • Koncepcja modelu obiektowego (38)
 • Zasada działania skoroszytów (39)
  • Arkusze (39)
  • Arkusze wykresów (41)
  • Arkusze makr i arkusze dialogowe (41)
 • Interfejs użytkownika programu Excel (41)
  • Nowy interfejs użytkownika (41)
  • Wstążka (43)
  • Menu pod przyciskiem pakietu Microsoft Office (45)
  • Menu podręczne i minipasek narzędzi (46)
  • Pasek narzędzi Szybki dostęp (46)
  • Tagi inteligentne (47)
  • Okienko zadań (47)
  • Przeciągnij i upuść (49)
  • Skróty klawiaturowe (49)
  • Dostosowywanie widoku na ekranie (49)
  • Wprowadzanie danych (50)
  • Zaznaczanie obiektów i komórek (52)
 • Pomoc programu Excel (52)
 • Formatowanie komórek (53)
  • Formatowanie numeryczne (53)
  • Formatowanie stylistyczne (54)
  • Tabele (54)
 • Formuły i funkcje arkuszy (55)
 • Obiekty na warstwie rysowania (55)
  • Kształty (55)
  • Ilustracje (56)
  • Obiekty obrazów połączonych (56)
  • Formanty (57)
  • Wykresy (58)
 • Dostosowywanie Excela (58)
  • Makra (58)
  • Dodatki (59)
 • Funkcje internetowe (59)
 • Narzędzia do analizy (59)
  • Dostęp do baz danych (60)
  • Konspekty (61)
  • Zarządzanie scenariuszami (62)
  • Tabele przestawne (62)
  • Funkcje inspekcji (62)
  • Dodatek Solver (63)
 • Opcje ochrony (63)
  • Ochrona formuł przed nadpisaniem (63)
  • Chronienie struktury skoroszytu (64)
  • Ochrona skoroszytu hasłem (65)

Rozdział 2. Podstawowe informacje na temat formuł (67)

 • Wprowadzanie i edycja formuł (68)
  • Elementy formuły (68)
  • Wstawianie formuły (68)
  • Wklejanie nazw (70)
  • Spacje i złamania wiersza (70)
  • Ograniczenia formuł (71)
  • Przykłady formuł (71)
  • Edytowanie formuł (72)
 • Operatory używane w formułach (73)
  • Operatory odniesienia (73)
  • Przykłady formuł z użyciem operatorów (73)
  • Pierwszeństwo operatorów (75)
  • Zagnieżdżanie nawiasów (77)
 • Obliczanie wartości formuł (78)
 • Odniesienia do komórek i zakresów (79)
  • Tworzenie odwołań bezwzględnych i mieszanych (80)
  • Tworzenie odwołań do innych arkuszy lub skoroszytów (81)
 • Robienie wiernej kopii formuły (83)
 • Konwertowanie formuł na wartości (84)
 • Ukrywanie formuł (85)
 • Błędy w formułach (87)
 • Co robić z odwołaniami cyklicznymi (88)
 • Szukanie wyniku (90)
  • Przykład szukania wyniku (90)
  • Szukanie wyniku - informacje dodatkowe (92)

Rozdział 3. Praca z nazwami (93)

 • Co to jest nazwa (94)
 • Zakres nazw (95)
  • Odwołania do nazw (95)
  • Odnoszenie się do nazw z innego skoroszytu (96)
  • Konflikty nazw (96)
 • Menedżer nazw (97)
  • Tworzenie nazw (97)
  • Edytowanie nazw (98)
  • Usuwanie nazw (99)
 • Szybkie tworzenie nazw komórek i zakresów (99)
  • Okno dialogowe Nowa nazwa (99)
  • Tworzenie nazw przy użyciu pola nazwy (99)
  • Automatyczne tworzenie nazw (101)
  • Nazywanie całych wierszy i kolumn (103)
  • Nazwy tworzone przez Excela (104)
 • Tworzenie nazw obejmujących kilka arkuszy (104)
 • Praca z nazwami komórek i zakresów (107)
  • Tworzenie listy nazw (107)
  • Używanie nazw w formułach (108)
  • Używanie operatora przecięcia z nazwami (108)
  • Używanie operatora zakresu z nazwami (110)
  • Odwoływanie się do pojedynczej komórki w zakresie nazwanym obejmującym kilka arkuszy (110)
  • Wstawianie nazw do istniejących formuł (111)
  • Automatyczne wstawianie nazw podczas tworzenia formuły (112)
  • Usuwanie nazw (112)
  • Nazwy z błędami (112)
  • Przeglądanie nazw zakresów (113)
  • Stosowanie nazw w wykresach (113)
 • Obsługa nazw komórek i zakresów przez Excela (114)
  • Wstawianie wiersza lub kolumny (114)
  • Usuwanie wiersza lub kolumny (114)
  • Wycinanie i wklejanie (115)
 • Potencjalne problemy z nazwami (115)
  • Problemy występujące podczas kopiowania arkuszy (115)
  • Problemy z nazwami przy usuwaniu arkuszy (116)
 • Klucz do zrozumienia nazw (117)
  • Nazywanie wartości stałych (119)
  • Nazywanie stałych tekstowych (120)
  • Używanie funkcji arkusza w nazwanych formułach (120)
  • Używanie odwołań do komórek i zakresów w formułach nazwanych (121)
  • Używanie formuł nazwanych zawierających odwołania względne (122)
 • Zaawansowane techniki używania nazw (126)
  • Używanie funkcji ADR.POŚR z zakresem nazwanym (126)
  • Użycie funkcji ADR.POŚR do tworzenia zakresu nazwanego o stałym adresie (127)
  • Używanie tablic w formułach nazwanych (128)
  • Tworzenie dynamicznych formuł nazwanych (129)

Część II Stosowanie funkcji w formułach (131)

Rozdział 4. Wprowadzenie do funkcji arkusza (133)

 • Co to jest funkcja (133)
  • Upraszczanie formuł (134)
  • Wykonywanie obliczeń niemożliwych do wykonania w inny sposób (134)
  • Przyspieszanie zadań edycyjnych (135)
  • Podejmowanie decyzji przez formułę (135)
  • Więcej na temat funkcji (136)
 • Typy argumentów funkcji (136)
  • Nazwy w roli argumentów (137)
  • Całe kolumny i wiersze w roli argumentów (137)
  • Wartości literalne w roli argumentów (138)
  • Wyrażenia w roli argumentów (139)
  • Funkcje w roli argumentów (139)
  • Tablice w roli argumentów (140)
 • Sposoby wstawiania funkcji do formuł (140)
  • Ręczne wpisywanie funkcji (140)
  • Wstawianie funkcji za pomocą okna dialogowego Wstawianie funkcji (142)
  • Dodatkowe wskazówki na temat wstawiania funkcji (143)
 • Kategorie funkcji (146)
  • Funkcje finansowe (146)
  • Funkcje daty i godziny (147)
  • Funkcje matematyczne i trygonometryczne (147)
  • Funkcje statystyczne (147)
  • Funkcje wyszukiwania i odwołań (147)
  • Funkcje baz danych (147)
  • Funkcje tekstowe (148)
  • Funkcje logiczne (148)
  • Funkcje informacyjne (148)
  • Funkcje zdefiniowane przez użytkownika (148)
  • Funkcje inżynierskie (148)
  • Funkcje modułowe (148)
  • Inne kategorie funkcji (149)

Rozdział 5. Manipulowanie tekstem (151)

 • Kilka słów na temat tekstu (151)
  • Ile znaków może pomieścić jedna komórka (152)
  • Liczby jako tekst (152)
 • Funkcje tekstowe (153)
  • Sprawdzanie, czy komórka zawiera tekst (154)
  • Praca z kodami znaków (154)
  • Sprawdzanie, czy dwa ciągi są identyczne (157)
  • Łączenie dwóch lub większej liczby komórek (157)
  • Wyświetlanie sformatowanych wartości jako tekst (158)
  • Wyświetlanie wartości walutowych jako tekst (160)
  • Liczenie znaków w ciągu (160)
  • Powtarzanie znaku lub ciągu (160)
  • Tworzenie histogramu tekstowego (161)
  • Dopełnianie liczby (162)
  • Usuwanie niepotrzebnych spacji i niedrukowalnych znaków (163)
  • Zmiana wielkości liter (163)
  • Wydobywanie znaków z ciągu (164)
  • Podmienianie tekstu innym tekstem (165)
  • Znajdowanie i szukanie w ciągu (166)
  • Znajdowanie i zamienianie ciągów (167)
 • Zaawansowane formuły tekstowe (167)
  • Zliczanie określonych znaków w komórce (167)
  • Zliczanie wystąpień podciągu w komórce (168)
  • Sprawdzanie numeru litery kolumny po jej numerze (168)
  • Wydobywanie nazwy pliku ze ścieżki (169)
  • Wydobywanie pierwszego wyrazu z ciągu (169)
  • Wydobywanie ostatniego wyrazu z ciągu (169)
  • Wydobywanie wszystkiego poza pierwszym wyrazem w ciągu (170)
  • Wydobywanie pierwszych imion, drugich imion i nazwisk (170)
  • Usuwanie tytułu sprzed imienia lub nazwiska (172)
  • Zliczanie słów w komórce (172)
 • Niestandardowe funkcje tekstowe w języku VBA (172)

Rozdział 6. Funkcje daty i czasu (175)

 • Jak Excel obsługuje daty i godziny (175)
  • Liczby seryjne dat (176)
  • Wprowadzanie dat (177)
  • Liczby seryjne godzin i minut (179)
  • Wprowadzanie godzin (179)
  • Formatowanie dat i godzin (181)
  • Problemy z datami (182)
 • Funkcje daty (184)
  • Wyświetlanie aktualnej daty (185)
  • Wyświetlanie dowolnej daty (186)
  • Generowanie serii dat (187)
  • Konwersja ciągów tekstowych na daty (188)
  • Obliczanie liczby dni dzielących dwie daty (188)
  • Obliczanie liczby dni powszednich między dwiema datami (189)
  • Obliczanie daty, biorąc pod uwagę tylko dni robocze (190)
  • Obliczanie liczby lat dzielących dwie daty (191)
  • Określanie dnia roku (191)
  • Określanie dnia tygodnia (192)
  • Określanie daty ostatniej niedzieli (192)
  • Określanie daty pierwszego wystąpienia dnia tygodnia po określonej dacie (193)
  • Określanie n-tego wystąpienia dnia tygodnia w miesiącu (193)
  • Zliczanie wystąpień dnia tygodnia (194)
  • Obliczanie dat świąt (195)
  • Określanie daty ostatniego dnia miesiąca (197)
  • Sprawdzanie, czy dany rok jest przestępny (198)
  • Sprawdzanie kwartału roku (199)
  • Konwersja roku na liczby rzymskie (199)
 • Funkcje czasu (199)
  • Wyświetlanie bieżącego czasu (199)
  • Wyświetlanie dowolnego czasu (200)
  • Sumowanie czasów powyżej 24 godzin (202)
  • Obliczanie różnicy między dwiema wartościami czasu (204)
  • Konwersja z czasu wojskowego (205)
  • Konwersja godzin, minut i sekund w zapisie dziesiętnym na wartości czasu (206)
  • Dodawanie godzin, minut i sekund do wartości czasu (206)
  • Konwersja pomiędzy strefami czasowymi (207)
  • Zaokrąglanie wartości czasu (208)
  • Praca z wartościami niebędącymi godzinami dnia (209)

Rozdział 7. Techniki liczenia i sumowania (211)

 • Liczenie i sumowanie komórek (212)
 • Zliczanie i sumowanie rekordów w bazach danych i tabelach przestawnych (212)
 • Podstawowe formuły liczące (214)
  • Obliczanie sumy komórek (215)
  • Zliczanie pustych komórek (215)
  • Zliczanie niepustych komórek (216)
  • Zliczanie komórek z liczbami (216)
  • Zliczanie komórek niezawierających tekstu (217)
  • Zliczanie komórek tekstowych (217)
  • Zliczanie wartości logicznych (217)
  • Zliczanie wartości błędów w zakresie (217)
 • Zaawansowane formuły liczące (218)
  • Liczenie komórek przy użyciu funkcji LICZ.JEŻELI (218)
  • Zliczanie komórek spełniających wiele kryteriów (219)
  • Zliczanie liczby wystąpień najczęściej pojawiającego się wpisu (223)
  • Zliczanie wystąpień określonego tekstu (224)
  • Liczenie unikatowych wartości (226)
  • Tworzenie rozkładu częstości (227)
 • Formuły sumujące (234)
  • Sumowanie wszystkich komórek w zakresie (234)
  • Obliczanie narastającej sumy (235)
  • Sumowanie określonej liczby największych wartości (236)
 • Sumowanie warunkowe z jednym kryterium (237)
  • Sumowanie tylko wartości ujemnych (238)
  • Sumowanie wartości w oparciu o inny zakres (240)
  • Sumowanie wartości w oparciu o porównanie tekstowe (240)
  • Sumowanie wartości w oparciu o porównanie daty (240)
 • Sumowanie warunkowe przy zastosowaniu wielu kryteriów (241)
  • Użycie kryteriów i (242)
  • Użycie kryteriów lub (243)
  • Użycie kryteriów i oraz lub (243)

Rozdział 8. Funkcje wyszukiwania (245)

 • Co to jest formuła wyszukiwania (245)
 • Funkcje związane z wyszukiwaniem (246)
 • Podstawowe formuły wyszukiwania (247)
  • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO (248)
  • Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO (249)
  • Funkcja WYSZUKAJ (250)
  • Łączne użycie funkcji PODAJ.POZYCJĘ i INDEKS (251)
 • Wyspecjalizowane formuły wyszukujące (253)
  • Wyszukiwanie dokładnej wartości (253)
  • Wyszukiwanie wartości w lewą stronę (255)
  • Wyszukiwanie z rozróżnianiem małych i wielkich liter (257)
  • Wybieranie spośród wielu tabel (258)
  • Określanie ocen na podstawie wyników testu (258)
  • Obliczanie średniej ocen (260)
  • Wyszukiwanie w dwie strony (261)
  • Wyszukiwanie dwukolumnowe (263)
  • Sprawdzanie adresu wartości w zakresie (264)
  • Wyszukiwanie wartości przy użyciu najbliższego dopasowania (265)
  • Wyszukiwanie wartości przy użyciu interpolacji liniowej (266)

Rozdział 9. Tabele i bazy danych arkusza (271)

 • Tabele i terminologia (272)
  • Przykład bazy danych arkusza (272)
  • Przykład tabeli (272)
  • Zastosowania baz danych arkusza i tabel (274)
 • Praca z tabelami (274)
  • Tworzenie tabeli (276)
  • Zmiana wyglądu tabeli (277)
  • Nawigacja i zaznaczanie w tabeli (279)
  • Dodawanie wierszy lub kolumn (279)
  • Usuwanie wierszy lub kolumn (280)
  • Przenoszenie tabeli (280)
  • Ustawianie opcji tabeli (280)
  • Usuwanie powtarzających się wierszy z tabeli (281)
  • Sortowanie i filtrowanie tabeli (282)
  • Praca z wierszem sumy (287)
  • Stosowanie formuł w tabelach (291)
  • Odwoływanie się do danych w tabeli (293)
  • Konwersja tabeli na bazę danych arkusza (297)
 • Filtrowanie zaawansowane (298)
  • Ustawianie zakresu kryteriów (299)
  • Stosowanie filtru zaawansowanego (300)
  • Usuwanie filtru zaawansowanego (301)
 • Określanie kryteriów filtru zaawansowanego (301)
  • Określanie pojedynczego kryterium (302)
  • Określanie wielu kryteriów (303)
  • Określanie kryteriów utworzonych w wyniku użycia formuły (307)
 • Funkcje bazy danych (309)
 • Wstawianie sum częściowych (311)

Rozdział 10. Różne obliczenia (315)

 • Konwersja jednostek (315)
 • Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych (317)
 • Obliczanie pola powierzchni, obwodu i objętości (319)
  • Obliczanie pola powierzchni i obwodu kwadratu (319)
  • Obliczanie pola powierzchni i obwodu prostokąta (320)
  • Obliczanie pola powierzchni i obwodu koła (321)
  • Obliczanie pola powierzchni trapezu (321)
  • Obliczanie pola powierzchni trójkąta (321)
  • Obliczanie pola powierzchni i objętości kuli (322)
  • Obliczanie pola powierzchni i objętości sześcianu (322)
  • Obliczanie pola powierzchni i objętości stożka (322)
  • Obliczanie objętości walca (323)
  • Obliczanie objętości ostrosłupa (323)
 • Rozwiązywanie równań równoważnych (323)
 • Zaokrąglanie liczb (325)
  • Podstawowe formuły zaokrąglające (326)
  • Zaokrąglanie do najbliższej wielokrotności (327)
  • Zaokrąglanie wartości walutowych (327)
  • Praca z ułamkami dolarów (328)
  • Stosowanie funkcji ZAOKR.DO.CAŁK i LICZBA.CAŁK (329)
  • Zaokrąglanie do parzystej lub nieparzystej liczby całkowitej (329)
  • Zaokrąglanie do n cyfr znaczących (330)

Część III Formuły finansowe (331)

Rozdział 11. Formuły kredytów i inwestycji (333)

 • Pojęcia finansowe (334)
  • Wartość pieniądza w czasie (334)
  • Wpływy i płatności (334)
  • Dopasowywanie okresów czasu (335)
  • Wyznaczanie terminu pierwszej płatności (335)
 • Podstawowe funkcje finansowe (336)
  • Obliczanie wartości bieżącej (336)
  • Obliczanie przyszłej wartości (341)
  • Obliczanie płatności (344)
  • Obliczanie stóp (345)
  • Obliczanie liczby rat (348)
 • Obliczanie składników płatności (350)
  • Funkcje IPMT i PPMT (350)
  • Funkcje CUMIPMT i CUMPRINC (351)
 • Konwersja stóp procentowych (353)
  • Metody przedstawiania stóp procentowych (353)
  • Formuły konwersji (354)
 • Ograniczenia funkcji finansowych (355)
  • Odroczony początek serii regularnych płatności (355)
  • Szacowanie serii zmiennych płatności (356)
 • Obliczenia dotyczące obligacji (357)
  • Wyznaczanie ceny obligacji (358)
  • Obliczanie rentowności (359)

Rozdział 12. Formuły dyskontowe i amortyzacji (361)

 • Funkcja NPV (362)
  • Definicja funkcji NPV (362)
  • Przykłady użycia funkcji NPV (364)
  • Obliczanie kwot nagromadzonych za pomocą funkcji NPV (370)
 • Funkcja IRR - stosowanie (372)
  • Stopa zwrotu (373)
  • Geometryczne wskaźniki przyrostu (374)
  • Sprawdzanie wyników (375)
 • Kilka stóp funkcji IRR i MIRR (376)
  • Kilka wewnętrznych stóp zwrotu (376)
  • Rozdzielanie przepływów (378)
  • Użycie sald zamiast przepływów (379)
 • Nieregularne przepływy środków (380)
  • Wartość bieżąca netto (380)
  • Wewnętrzna stopa zwrotu (381)
 • Funkcja FVSCHEDULE (382)
  • Obliczanie zwrotu w skali roku (382)
 • Obliczanie amortyzacji (383)

Rozdział 13. Harmonogramy finansowe (387)

 • Tworzenie harmonogramów finansowych (387)
 • Tworzenie harmonogramów amortyzacji (388)
  • Prosty harmonogram amortyzacji (388)
  • Dynamiczny harmonogram amortyzacji (391)
  • Tabele płatności i odsetek (394)
  • Obliczenia dotyczące karty kredytowej (396)
 • Zestawianie opcji pożyczek w tabelach danych (398)
  • Tworzenie tabeli danych z jedną zmienną (399)
  • Tworzenie tabeli danych z dwiema zmiennymi (401)
 • Sprawozdania finansowe (403)
  • Podstawowe sprawozdania finansowe (403)
  • Analiza wskaźników (407)
  • Tworzenie indeksów (410)

Część IV Formuły tablicowe (413)

Rozdział 14. Wprowadzenie do tablic (415)

 • Wprowadzenie do formuł tablicowych (415)
  • Wielokomórkowa formuła tablicowa (416)
  • Jednokomórkowa formuła tablicowa (417)
  • Tworzenie stałej tablicowej (418)
  • Elementy stałej tablicowej (419)
 • Wymiary tablicy - informacje (420)
  • Jednowymiarowe tablice poziome (420)
  • Jednowymiarowe tablice pionowe (420)
  • Tablice dwuwymiarowe (421)
 • Nadawanie nazw stałym tablicowym (422)
 • Praca z formułami tablicowymi (423)
  • Wprowadzanie formuły tablicowej (423)
  • Zaznaczanie zakresu formuły tablicowej (424)
  • Edycja formuły tablicowej (424)
  • Powiększanie i zmniejszanie wielokomórkowych formuł tablicowych (425)
 • Stosowanie wielokomórkowych formuł tablicowych (426)
  • Tworzenie tablicy z wartości w zakresie (427)
  • Tworzenie stałej tablicowej z wartości w zakresie (427)
  • Wykonywanie działań na tablicach (428)
  • Używanie funkcji z tablicami (429)
  • Transponowanie tablicy (429)
  • Generowanie tablicy kolejnych liczb całkowitych (430)
 • Jednokomórkowe formuły tablicowe (432)
  • Liczenie znaków w zakresie (432)
  • Sumowanie trzech najmniejszych wartości w zakresie (433)
  • Zliczanie komórek tekstowych w zakresie (433)
  • Pozbywanie się formuł pośrednich (434)
  • Zastosowanie tablicy zamiast adresu zakresu (436)

Rozdział 15. Magia formuł tablicowych (439)

 • Stosowanie jednokomórkowych formuł tablicowych (440)
  • Sumowanie zakresu zawierającego błędy (440)
  • Zliczanie błędów wartości w zakresie komórek (441)
  • Sumowanie w oparciu o warunek (442)
  • Sumowanie n największych wartości w zakresie (445)
  • Obliczanie średniej z pominięciem zer (445)
  • Sprawdzanie występowania określonej wartości w zakresie (447)
  • Zliczanie liczby różnic w dwóch zakresach (448)
  • Zwracanie lokalizacji maksymalnej wartości w zakresie (448)
  • Odszukiwanie wiersza n-tego wystąpienia wartości w zakresie (449)
  • Zwracanie najdłuższego tekstu w zakresie (450)
  • Sprawdzanie, czy zakres zawiera poprawne wartości (450)
  • Sumowanie cyfr liczby całkowitej (451)
  • Sumowanie wartości zaokrąglonych (452)
  • Sumowanie wszystkich n-tych wartości w zakresie (453)
  • Usuwanie nienumerycznych znaków z łańcucha (455)
  • Odszukiwanie najbliższej wartości w zakresie (456)
  • Zwracanie ostatniej wartości w kolumnie (456)
  • Zwracanie ostatniej wartości w wierszu (457)
  • Szeregowanie danych przy użyciu formuły tablicowej (458)
  • Tworzenie dynamicznych tabel krzyżowych (459)
 • Stosowanie wielokomórkowych formuł tablicowych (460)
  • Zwracanie wyłącznie dodatnich wartości w zakresie (461)
  • Zwracanie niepustych komórek z zakresu (462)
  • Odwracanie kolejności komórek w zakresie (462)
  • Dynamiczne sortowanie wartości w zakresie (463)
  • Zwracanie listy unikalnych elementów zakresu (464)
  • Wyświetlanie kalendarza w zakresie komórek (465)

Część V Różne techniki wykorzystania formuł (469)

Rozdział 16. Zamierzone odwołania cykliczne (471)

 • Czym są odwołania cykliczne (471)
  • Korygowanie niezamierzonych odwołań cyklicznych (472)
  • Istota pośrednich odwołań cyklicznych (473)
 • Zamierzone odwołania cykliczne (474)
 • W jaki sposób Excel określa ustawienia obliczeń i iteracji (476)
 • Przykłady odwołań cyklicznych (477)
  • Generowanie losowych, unikalnych liczb całkowitych (478)
  • Rozwiązywanie równań rekursywnych (479)
  • Rozwiązywanie układów równań przy użyciu odwołań cyklicznych (481)
  • Animowanie wykresów przy użyciu iteracji (482)
 • Potencjalne problemy z zamierzonymi odwołaniami cyklicznymi (484)

Rozdział 17. Techniki tworzenia wykresów (485)

 • Działanie formuły SERIE (486)
  • Używanie nazw w formule SERIE (488)
  • Oddzielanie serii danych na wykresie od zakresu danych (489)
 • Tworzenie powiązań do komórek (491)
  • Tworzenie połączenia z tytułem wykresu (491)
  • Tworzenie powiązań z tytułami osi (492)
  • Tworzenie powiązań z etykietami danych (492)
  • Tworzenie powiązań tekstowych (492)
 • Przykłady wykresów (493)
  • Wykres postępów w dążeniu do celu (493)
  • Tworzenie wykresu w kształcie miernika (494)
  • Warunkowe wyświetlanie kolorów na wykresie kolumnowym (496)
  • Tworzenie histogramu porównawczego (497)
  • Tworzenie wykresów Gantta (498)
  • Tworzenie wykresu giełdowego (501)
  • Kreślenie co n-tego punktu danych (503)
  • Kreślenie n ostatnich punktów danych (505)
  • Zaznaczanie serii danych za pomocą okna kombi (506)
  • Tworzenie wykresów funkcji matematycznych (508)
  • Kreślenie okręgu (511)
  • Wykres w kształcie zegara (514)
  • Tworzenie wspaniałych wykresów (517)
 • Tworzenie wykresów linii trendów (518)
  • Liniowe wykresy trendów (519)
  • Nieliniowe wykresy trendu (523)

Rozdział 18. Tabele przestawne (529)

 • O tabelach przestawnych (529)
 • Przykład tabeli przestawnej (530)
 • Dane odpowiednie dla tabeli przestawnej (533)
 • Tworzenie tabeli przestawnej (535)
  • Wskazywanie danych (535)
  • Wyznaczanie lokalizacji tabeli przestawnej (536)
  • Definiowanie układu tabeli przestawnej (537)
  • Formatowanie tabeli przestawnej (538)
  • Modyfikowanie tabeli przestawnej (540)
 • Więcej przykładów tabel przestawnych (541)
  • Pytanie 1. (543)
  • Pytanie 2. (544)
  • Pytanie 3. (544)
  • Pytanie 4. (546)
  • Pytanie 5. (546)
  • Pytanie 6. (547)
 • Grupowanie elementów tabeli przestawnej (548)
  • Przykład grupowania ręcznego (549)
  • Przeglądanie zgrupowanych danych (549)
  • Przykłady grupowania automatycznego (551)
 • Tworzenie rozkładu liczebności (555)
 • Tworzenie pól i elementów obliczeniowych (557)
  • Tworzenie pola obliczeniowego (559)
  • Wstawianie elementu obliczeniowego (560)
 • Odwołania do komórek w tabeli przestawnej (562)
 • Jeszcze jeden przykład tabeli przestawnej (565)
 • Tworzenie raportu tabeli przestawnej (568)

Rozdział 19. Formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych (571)

 • Formatowanie warunkowe (571)
  • Wybieranie formatowania warunkowego (573)
  • Formaty warunkowe wykorzystujące grafikę (577)
  • Stosowanie formatów warunkowych (587)
  • Tworzenie reguł opartych na formułach (589)
 • Sprawdzanie poprawności danych (599)
  • Definiowanie kryteriów sprawdzania poprawności danych (600)
  • Typy kryteriów sprawdzania poprawności danych, jakich możesz użyć (601)
  • Tworzenie list rozwijanych (603)
  • Stosowanie formuł w regułach sprawdzania poprawności danych (604)

Rozdział 20. Tworzenie megaformuł (609)

 • Czym jest megaformuła (609)
 • Tworzenie megaformuły - prosty przykład (610)
 • Przykłady megaformuł (613)
  • Usuwanie drugich imion przy użyciu megaformuły (613)
  • Użycie megaformuły zwracającej pozycję ostatniego znaku spacji w łańcuchu (617)
  • Zastosowanie megaformuły do sprawdzania poprawności numerów kart kredytowych (621)
  • Generowanie nazwisk losowych (625)
 • Zalety i wady megaformuł (626)

Rozdział 21. Narzędzia i metody usuwania błędów w formułach (629)

 • Debugowanie formuł? (629)
 • Problemy z formułami i ich rozwiązania (630)
  • Niedopasowanie nawiasów (631)
  • Komórki wypełnione symbolami krzyżyka (633)
  • Puste komórki, które wcale nie są puste (633)
  • Nadmiarowe znaki spacji (633)
  • Formuły zwracające błąd (634)
  • Problemy z odwołaniami względnymi i bezwzględnymi (638)
  • Problemy z pierwszeństwem operatorów (639)
  • Formuły nie są obliczane (640)
  • Wartości rzeczywiste i wyświetlane (640)
  • Błędy liczb zmiennoprzecinkowych (641)
  • Błędy nieistniejących łączy (642)
  • Błędy wartości logicznych (643)
  • Błędy odwołań cyklicznych (644)
 • Narzędzia inspekcyjne w Excelu (645)
  • Identyfikowanie komórek określonego typu (645)
  • Przeglądanie formuł (646)
  • Śledzenie relacji pomiędzy komórkami (647)
  • Śledzenie wartości błędów (649)
  • Naprawianie błędów odwołań cyklicznych (650)
  • Funkcja sprawdzania błędów w tle (650)
  • Korzystanie z funkcji Szacowanie formuły (652)

Część VI Tworzenie własnych funkcji arkusza (655)

Rozdział 22. Wprowadzenie do VBA (657)

 • Kilka słów o VBA (657)
 • Wyświetlanie karty Deweloper (658)
 • O bezpieczeństwie makr (659)
 • Zapisywanie skoroszytów zawierających makra (660)
 • Wprowadzenie do Visual Basic Editor (661)
  • Aktywowanie VB Editor (661)
  • Elementy VB Editor (662)
  • Korzystanie z okna projektu (663)
  • Korzystanie z okna kodu (666)
  • Wprowadzanie kodu VBA (667)
  • Zapisywanie projektu (671)

Rozdział 23. Podstawy tworzenia funkcji niestandardowych (673)

 • Po co tworzy się funkcje niestandardowe? (674)
 • Wprowadzający przykład funkcji VBA (674)
 • O procedurach Function (677)
  • Deklarowanie funkcji (677)
  • Wybór nazwy dla funkcji (678)
  • Używanie funkcji w formułach (678)
  • Użycie argumentów w funkcjach (680)
 • Korzystanie z okna dialogowego Wstawianie funkcji (680)
  • Dodawanie opisu funkcji (681)
  • Określanie kategorii funkcji (682)
 • Testowanie i debugowanie funkcji (683)
  • Użycie instrukcji VBA MsgBox (685)
  • Użycie instrukcji Debug.Print w kodzie (687)
  • Wywoływanie funkcji z procedury Sub (687)
  • Ustawianie punktu kontrolnego w funkcji (690)
 • Tworzenie dodatków (691)

Rozdział 24. Koncepcje programowania w VBA (695)

 • Wprowadzający przykład procedury Function (696)
 • Umieszczanie komentarzy wewnątrz kodu (698)
 • Użycie zmiennych, typów danych i stałych (699)
  • Definiowanie typów danych (700)
  • Deklarowanie zmiennych (700)
  • Użycie stałych (702)
  • Użycie łańcuchów (704)
  • Użycie dat (704)
 • Użycie wyrażeń przypisania (705)
 • Użycie tablic (706)
  • Deklarowanie tablic (707)
  • Deklarowanie tablic wielowymiarowych (707)
 • Użycie wbudowanych funkcji VBA (708)
 • Sterowanie wykonaniem (710)
  • Konstrukcja If-Then (710)
  • Konstrukcja Select Case (712)
  • Bloki zapętlające (713)
  • Instrukcja On Error (718)
 • Użycie zakresów (719)
  • Konstrukcja For Each-Next (720)
  • Odwołania do zakresów (721)
  • Kilka użytecznych właściwości zakresów (723)
  • Słowo kluczowe Set (727)
  • Funkcja Intersect (728)
  • Funkcja Union (729)
  • Właściwość UsedRange (729)

Rozdział 25. Przykłady niestandardowych funkcji VBA (731)

 • Proste funkcje (732)
  • Czy komórka zawiera formułę? (732)
  • Zwracanie formuły zawartej w komórce (732)
  • Czy komórka jest ukryta? (733)
  • Zwracanie nazwy arkusza (733)
  • Odczytywanie nazwy skoroszytu (734)
  • Odczytywanie nazwy aplikacji (734)
  • Odczytywanie numeru wersji Excela (735)
  • Odczytywanie informacji o formatowaniu komórki (736)
 • Sprawdzanie typu danych w komórce (737)
 • Funkcje wielofunkcyjne (739)
 • Generowanie liczb losowych (742)
  • Generowanie niezmiennych liczb losowych (742)
  • Losowe zaznaczanie komórek (744)
 • Obliczanie prowizji od sprzedaży (745)
  • Funkcja dla prostej struktury prowizji (746)
  • Funkcja dla bardziej złożonej struktury prowizji (747)
 • Funkcje do manipulowania tekstem (748)
  • Odwracanie łańcucha (748)
  • Mieszanie tekstu (749)
  • Zwracanie akronimu (749)
  • Czy tekst jest zgodny z wzorcem? (750)
  • Czy komórka zawiera tekst? (751)
  • Wyodrębnianie n-tego elementu łańcucha (752)
  • Słowny zapis liczb (753)
 • Funkcje zliczające (754)
  • Zliczanie komórek zgodnych z wzorcem (754)
  • Zliczanie arkuszy w skoroszycie (754)
  • Zliczanie wyrazów w zakresie (755)
  • Zliczanie kolorów (755)
 • Funkcje operujące na datach (756)
  • Obliczanie daty następnego poniedziałku (756)
  • Obliczanie daty następnego dnia tygodnia (757)
  • Który tydzień miesiąca? (757)
  • Obsługa dat sprzed 1900 roku (758)
 • Zwracanie ostatniej, niepustej komórki w kolumnie lub wierszu (759)
  • Funkcja OSTATNIAWKOLUMNIE (760)
  • Funkcja OSTATNIAWWIERSZU (761)
 • Funkcje wieloarkuszowe (761)
  • Zwracanie maksymalnej wartości z wielu arkuszy (761)
  • Funkcja SHEETOFFSET (763)
 • Zaawansowane techniki tworzenia funkcji (764)
  • Zwracanie wartości błędu (764)
  • Zwracanie tablicy przez funkcję (765)
  • Zwracanie tablicy niepowtarzalnych, losowych liczb całkowitych (767)
  • Zwracanie tablicy losowych liczb całkowitych z podanego zakresu (769)
  • Stosowanie argumentów opcjonalnych (771)
  • Pobieranie nieokreślonej liczby argumentów (773)

Dodatki (779)

Dodatek A Wykaz funkcji Excela (781)

Dodatek B Niestandardowe formaty liczbowe (797)

 • O formatowaniu liczb (797)
  • Automatyczne formatowanie liczb (798)
  • Formatowanie liczb przy użyciu wstążki (799)
  • Formatowanie liczb przy użyciu skrótów klawiaturowych (799)
  • Formatowanie liczb przy użyciu okna dialogowego Formatowanie komórek (800)
 • Tworzenie niestandardowego formatu liczbowego (801)
  • Elementy łańcucha formatu liczbowego (803)
  • Kody niestandardowego formatu liczbowego (804)
 • Przykłady niestandardowych formatów liczbowych (806)
  • Skalowanie wartości (806)
  • Ukrywanie zer (810)
  • Wyświetlanie zer poprzedzających (810)
  • Wyświetlanie ułamków (811)
  • Wyświetlanie N/D zamiast tekstu (811)
  • Wyświetlanie tekstu w cudzysłowach (812)
  • Powielanie wpisu w komórce (812)
  • Wyświetlanie minusa po prawej stronie (812)
  • Warunkowe formatowanie liczb (812)
  • Wyświetlanie wartości w kolorach (813)
  • Formatowanie dat i godzin (814)
  • Wyświetlanie tekstu z liczbami (815)
  • Wyświetlanie kresek zamiast zer (815)
  • Użycie symboli specjalnych (816)
  • Ukrywanie poszczególnych typów informacji (816)
  • Wypełnianie komórek powtarzającymi się znakami (818)
  • Wyświetlanie kropek wiodących (818)

Dodatek C Dodatkowe zasoby Excela (819)

 • System pomocy Excela (819)
 • Wsparcie techniczne ze strony Microsoftu (820)
  • Opcje wsparcia (820)
  • Baza wiedzy Microsoftu (820)
  • Strona domowa programu Microsoft Excel (820)
  • Strona domowa pakietu Microsoft Office (820)
 • Internetowe grupy dyskusyjne (821)
  • Dostęp do grup dyskusyjnych przy użyciu czytnika (821)
  • Dostęp do grup dyskusyjnych przy użyciu przeglądarki internetowej (822)
  • Przeszukiwanie grup dyskusyjnych (823)
 • Witryny internetowe (823)
  • Strona Spreadsheet (823)
  • Daily Dose of Excel (823)
  • Strona Jona Peltiera (825)
  • Pearson Software Consulting (825)
  • Strona Stephena Bullena (825)
  • Strony Davida McRitchiego (825)
  • Mr. Excel (825)

Skorowidz (827)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań