Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik

Autor: Krzysztof Masłowski

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-1046-4
Cena: 19.9 zł
Oprawa: miękka
Format: A5
Data wydania: 2007.05.09
Liczba stron: 224
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/ex27ip/ex27ip-4.pdf
Kategoria: Excel

Excel 2007 PL to najnowsze wcielenie jednej z najpopularniejszych aplikacji biurowych -- arkusza kalkulacyjnego. Jest doskonałym narzędziem do przeprowadzania obliczeń, tworzenia zestawień i graficznej prezentacji danych. Excela możemy spotkać niemal w każdej firmie i organizacji, a coraz częściej także w domach. Za jego pomocą można przygotować domowy budżet, zaplanować wydatki, wykonać skomplikowane obliczenia i przedstawić ich wyniki w postaci wykresów lub tabel. Jego najnowsza wersja oferuje użytkownikom całkowicie przeprojektowany i niezwykle ergonomiczny interfejs, funkcje pozwalające na zautomatyzowanie najczęściej wykonywanych czynności oraz nowe narzędzia obliczeniowe i analityczne. Znajomość Excela to obecnie jeden z podstawowych wymogów na rynku pracy -- każdy, kto ubiega się o stanowisko związane z pracą biurową, powinien znać jego możliwości.

Książka "Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik" to idealna lektura dla wszystkich, którzy chcą poznać możliwości tej aplikacji. Przedstawia podstawowe zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym i narzędzia, jakie użytkownik ma do dyspozycji. Każde zadanie przedstawione jest w postaci bogato ilustrowanego opisu, co dodatkowo ułatwia jego zrozumienie i wykonanie. Dzięki tej książce nauczysz się stosować Excela w pracy i w domu, wykorzystując zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane możliwości tego programu.

 • Wprowadzanie danych i zaznaczanie zakresów
 • Edycja arkuszy -- dodawanie i usuwanie komórek, wierszy i kolumn
 • Podstawowe operacje na arkuszach
 • Obliczenia -- formuły i funkcje
 • Formatowanie komórek i danych
 • Tworzenie wykresów
 • Podgląd i drukowanie arkuszy
 • Podstawowe elementy analizy danych

Poznaj narzędzie, dzięki któremu kalkulatory mogły odetchnąć z ulgą.

Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik -- spis treści

Rozdział 1. Preliminaria (11)

 • Tworzenie nowego skoroszytu (12)
  • Tworzenie nowego standardowego skoroszytu w formacie Excela 2007 (12)
  • Tworzenie skoroszytu zgodnego z formatem Excela 97-2003 (13)
 • Skróty klawiszowe (14)
 • Prezentacja arkusza i skoroszytu (16)
 • Poruszanie się po arkuszu i przechodzenie od arkusza do arkusza (18)
  • Przechodzenie do sąsiednich komórek (18)
  • Przechodzenie do wybranej komórki (20)
  • Przechodzenie zależne od otoczenia (21)
  • Przechodzenie od arkusza do arkusza (23)
 • Wprowadzanie danych do komórek i ich edycja (24)
  • Wpisywanie czegoś do komórki (24)
  • Wpisywanie tekstu (24)
  • Wpisywanie zwykłych liczb (25)
  • Wpisywanie waluty (27)
  • Nadawanie liczbom standardowego formatu księgowego (28)
  • Wpisywanie procentów (29)
  • Wpisywanie formuł (30)
  • Wpisywanie dat i czasu (31)
  • Poprawianie zawartości komórek (32)
 • Zakresy (34)
  • Typowe zakresy prostokątne (34)
  • Inne sposoby zaznaczania zakresów (35)
  • Zaznaczanie zakresów niespójnych (36)
  • Zaznaczanie wierszy, kolumn i całego arkusza (36)
  • Czyszczenie komórek i zakresów (39)
  • Komentarze (39)
  • Autowypełnianie zakresów (40)

Rozdział 2. Budowanie i edycja arkuszy (43)

 • Wstawianie kolumn, wierszy i komórek (44)
  • Wstawianie wiersza (44)
  • Wstawianie kolumn (46)
  • Wstawianie komórek (48)
 • Usuwanie kolumn wierszy i komórek (49)
  • Usuwanie komórek (49)
  • Usuwanie kolumn i wierszy (49)
  • Ukrywanie i odkrywanie kolumn i wierszy (50)
 • Kopiowanie i przesuwanie (52)
  • Kopiowanie przez schowek (52)
  • Kopiowanie przez przeciąganie myszą (54)
  • Wielokrotne powielenie zakresu (56)
  • Przesuwanie za pomocą schowka (58)
  • Przesuwanie przez przeciąganie myszą (59)
  • Klasyczna zamiana miejsc (60)
  • Przesuwanie z odsunięciem (61)
  • Kopiowanie do innych arkuszy lub dokumentów (62)

Rozdział 3. Proste operacje na arkuszach (65)

 • Kwartalna lista płac - nazywanie skoroszytów i arkuszy; działania na kilku arkuszach (67)
  • Nadanie nazwy skoroszytowi (67)
  • Nadawanie nazw arkuszom (68)
  • Jednoczesne wypełnianie komórek w trzech arkuszach (69)
  • Wstawianie wiersza od razu do dwóch arkuszy (70)
 • Rozliczanie delegacji - kopiowanie, dodawanie i usuwanie arkuszy (71)
  • Przygotowanie arkusza wzorcowego (71)
  • Kopiowanie zawartości arkusza (71)
  • Usuwanie niepotrzebnego arkusza (72)
  • Kopiowanie arkusza (74)
  • Kopiowanie lub przesuwanie arkusza do innego skoroszytu (75)
  • Dodawanie nowego arkusza (76)
  • Zmiana domyślnej liczby arkuszy w skoroszycie (78)
 • Oglądanie arkuszy (79)
  • Blokowanie okienek (79)
  • Podział okna arkusza na niezależnie przewijane panele (81)
 • Trzy tryby wyświetlania arkuszy (83)
 • Ukrywanie arkuszy (84)

Rozdział 4. Obliczenia (85)

 • Operatory używane w formułach i kolejność ich działania (86)
 • Adresy względne, mieszane, bezwzględne i trójwymiarowe (88)
  • Jak się zmieniają adresy względne przy kopiowaniu? (88)
  • Adresy mieszane i bezwzględne (90)
  • Adresy trójwymiarowe (92)
 • Nazwy (96)
  • Definiowanie nazw (96)
  • Stosowanie nazw (98)
  • Tworzenie nazw (99)
  • Usuwanie nazw (100)
  • Nazwy zakresów z adresowaniem względnym (100)
 • Funkcje (103)
  • Wpisywanie funkcji do formuły na przykładzie funkcji JEŻELI() (103)
  • Sumy pośrednie (104)
  • Zagnieżdżanie funkcji, czyli funkcja w funkcji (107)
  • Funkcje podręczne (108)
  • Przykład korzystania z systemu pomocy Excela (110)
 • Jak to się liczy lub dlaczego się nie liczy? (113)
  • Dzielenie przez zero (113)
  • Dzielenie przez tekst (114)
  • Inspekcja formuł (114)
  • Szacowanie formuł (115)
  • Dwa popularne błędy: #NAZWA i błąd adresowania cyklicznego (116)
  • Zmiana trybu wykonywania obliczeń (117)

Rozdział 5. Formatowanie (119)

 • Ozdobniki (121)
  • Zmiana kroju pisma (czcionki) i proste wyrównanie (wyśrodkowanie) (121)
  • Zawijanie tekstu (123)
  • Zmiana orientacji tekstu i scalanie komórek (124)
  • Dlaczego kreślimy obramowania (krawędzie)? (125)
  • Kreślenie obramowań (krawędzi) (126)
  • Kolory tła i tekstu (127)
  • Ochrona komórek (128)
  • Malarz formatów (130)
  • Formatowanie zakresu jako tabeli (131)
 • Formatowanie zmieniające znaczenie informacji (133)
  • Format tekstowy (133)
  • Data (135)
  • Czas (138)
 • Formatowanie warunkowe i niestandardowe (140)
  • Formatowanie warunkowe (140)
  • Formatowanie warunkowe za pomocą formatu niestandardowego (142)
  • Sumowanie więcej niż 24 godzin (143)

Rozdział 6. Graficzna prezentacja danych - wykresy (145)

 • Szybkie tworzenie i przekształcanie wykresów (148)
  • Tworzenie wykresu domyślnego w oddzielnym arkuszu (148)
  • Formatowanie tekstu napisów (149)
  • Panel poleceń Narzędzia wykresów/Projektowanie (150)
  • Używanie szablonów (156)
  • Wykres domyślny (158)
 • Manipulowanie danymi i wykresami - przykład praktyczny (159)
  • Utworzenie podstawowego wykresu standardowego i powiększenie napisów (160)
  • Dodawanie kolejnych serii danych (161)
  • Formatowanie serii i pojedynczego punktu danych (162)
 • Różne typy wykresów (165)
  • Wykres kołowy (165)
  • Porównanie serii danych na dwóch wykresach kołowych - użycie szablonu (167)
  • Wykres pierścieniowy (168)
  • Wykresy liniowy i XY (punktowy) (169)
  • Wykres radarowy (170)
  • Wykres bąbelkowy (172)

Rozdział 7. Podgląd, drukowanie i układ strony (175)

 • Podgląd (176)
  • Podgląd podziału stron (176)
  • Podgląd wydruku (179)
 • Drukowanie (182)
  • Drukowanie jednym kliknięciem (182)
  • Drukowanie sterowane (183)
 • Układ strony (185)

Rozdział 8. Elementy analizy danych (194)

 • Podstawowe błędy zbierania danych (195)
  • Błędne rozpoznawanie tabeli danych i jej wiersza nagłówkowego (195)
  • Rozdzielenie tekstu na kolumny (197)
  • Uzupełnianie powtarzających się danych (198)
  • Usuwanie duplikatów (200)
 • Sortowanie (202)
  • Sortowanie tabeli (202)
  • Proste sortowanie dowolnego zakresu (203)
  • Sortowanie według kilku kluczy (203)
 • Filtrowanie (205)
  • Filtrowanie proste (205)
  • Filtrowanie zaawansowane (206)
 • Tabele przestawne (208)

Skorowidz (212)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań