Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik

Autor: Matthew MacDonald

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Excel 2007: The Missing Manual
ISBN: 978-83-246-1025-9
Cena: 99 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.07.26
Liczba stron: 872
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/ex27np/ex27np-13.pdf
Kategoria: Excel

Kompletny podręcznik dla użytkowników Excela --
odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym miejscu

 • Chcesz dowiedzieć się, do czego służą setki podstawowych i zaawansowanych funkcji Excela?
 • Chcesz poznać przydatne sztuczki znacznie przyspieszające pracę?
 • Chcesz nauczyć się wykonywać złożone operacje na danych?

Excel od wielu lat wyznacza standardy w dziedzinie arkuszy kalkulacyjnych i jest zdecydowanie najpopularniejszym produktem tego typu. Tak też jest w przypadku najnowszej wersji, Excel 2007, która udostępnia przebudowany i wygodniejszy interfejs, efektywniejsze wykresy czy nowe narzędzia do zarządzania danymi. Jednak pomimo wielu wydań program ten nie doczekał się kompletnego podręcznika użytkownika, który opisywałby zarówno jego podstawowe, jak i zaawansowane funkcje oraz umożliwiał wykorzystanie pełni jego możliwości.

"Excel 2007. Nieoficjalny podręcznik" ma wypełniać lukę w obszarze wszechstronnych omówień tego popularnego programu. Dzięki tej książce krok po kroku poznasz zmieniony interfejs i nowe funkcje Excela 2007, a także zaczniesz sprawnie poruszać się w tej aplikacji. Dowiesz się, jak efektywnie zarządzać informacjami, formatować komórki czy wykonywać obliczenia o różnym poziomie złożoności. Zobaczysz, jak tworzyć atrakcyjne i przejrzyste wykresy oraz stosować zaawansowane techniki analizy danych. Nauczysz się także wielu praktycznych sztuczek, które w znacznym stopniu przyspieszają wykonywanie operacji w Excelu 2007.

 • Przegląd interfejsu Excela 2007
 • Zarządzanie danymi, arkuszami i skoroszytami
 • Formatowanie komórek
 • Wykonywanie obliczeń matematycznych i finansowych
 • Manipulowanie datami, czasem i tekstem
 • Tworzenie i poprawianie złożonych formuł
 • Zaawansowana obsługa i analiza danych
 • Tworzenie szablonów i korzystanie z nich
 • Generowanie efektownych wykresów
 • Współpraca z bazami danych i innymi programami
 • Programowanie w Excelu

Poznaj możliwości Excela 2007
i wygodnie zarządzaj informacjami zarówno w biurze, jak i w domu.

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik -- spis treści

Nieoficjalna czołówka (17)

Wstęp (21)

Część I Podstawowe informacje o arkuszach (39)

Rozdział 1. Tworzenie arkuszy i poruszanie się po nich (41)

 • Tworzenie podstawowego arkusza (41)
  • Tworzenie nowego arkusza (43)
  • Wstawianie tytułów w kolumnach (44)
  • Wpisywanie danych (46)
 • Edytowanie danych (46)
 • Poruszanie się po Excelu (47)
  • Zakładki na wstążce (50)
  • Pasek formuły (52)
  • Pasek stanu (53)
  • Opcje programu Excel (56)
 • Zapisywanie plików (58)
  • Format pliku Excela 2007 (59)
  • Zapisywanie arkuszy w starszych formatach (61)
  • Zapisywanie skoroszytu w formacie PDF (65)
  • Zapisywanie skoroszytu przy użyciu hasła (67)
  • Odzyskiwanie danych po katastrofie (69)
 • Otwieranie plików (71)
  • Różne metody otwierania plików (73)
  • Otwieranie kilku skoroszytów jednocześnie (74)

Rozdział 2. Wprowadzanie danych do arkusza (77)

 • Wprowadzanie różnych typów danych (77)
  • Kontrolowanie typów danych (80)
 • Metody szybkiego wpisywania danych (84)
  • Autouzupełnianie (85)
  • Autokorekta (86)
  • Autowypełnianie (87)
  • Autodopasowanie (90)
  • Cofnij i Wykonaj ponownie (91)

Rozdział 3. Przemieszczanie danych w obrębie arkusza (95)

 • Zaznaczanie komórek (95)
  • Zaznaczanie ciągłych obszarów (96)
  • Zaznaczanie nieciągłych obszarów (99)
  • Automatyczne zaznaczanie danych (100)
  • Zaznaczanie komórek przy użyciu klawiatury (100)
 • Przemieszczanie komórek (102)
  • Proste operacje wytnij-i-wklej oraz kopiuj-i-wklej (102)
  • Metoda przeciągnij-i-upuść (105)
  • Schowek (105)
  • Wklejanie specjalne (108)
 • Dodawanie i przesuwanie kolumn i wierszy (110)
  • Wstawianie kolumn (111)
  • Wstawianie wierszy (111)
  • Wstawianie skopiowanych lub wyciętych komórek (112)
  • Usuwanie kolumn i wierszy (112)

Rozdział 4. Zarządzanie arkuszami i skoroszytami (115)

 • Arkusze i skoroszyty (116)
  • Dodawanie, usuwanie i ukrywanie arkuszy (117)
  • Nadawanie arkuszom nazw i zmiana ich układu w skoroszycie (119)
  • Grupowanie arkuszy (120)
  • Przenoszenie arkuszy między skoroszytami (123)
 • Znajdź i zamień (125)
  • Podstawowa funkcja Znajdź (125)
  • Znajdź wszystko (127)
  • Wyszukiwanie zaawansowane (128)
  • Znajdowanie sformatowanych komórek (130)
  • Znajdowanie i zamiana wartości (131)
 • Sprawdzanie pisowni (133)
  • Opcje sprawdzania pisowni (136)

Rozdział 5. Formatowanie komórek (139)

 • Formatowanie wartości komórek (140)
  • Formatowanie liczb (142)
  • Formatowanie dat i godzin (148)
  • Specjalne formatowanie specjalnych liczb (149)
  • Formaty niestandardowe (150)
 • Formatowanie wyglądu komórek (159)
  • Wyrównanie i orientacja (159)
  • Czcionki i kolory (163)
  • Obramowanie i wypełnienia (167)
  • Ręczne rysowanie obramowania (169)

Rozdział 6. Sprytne metody formatowania (173)

 • Malarz formatów (174)
 • Style i motywy (175)
  • Style niestandardowe (176)
  • Modyfikowanie stylów (179)
  • Przenoszenie stylów między skoroszytami (179)
  • Motywy: pakiety stylów (180)
  • Modyfikowanie motywów (184)
 • Formatowanie warunkowe (186)
  • Podstawy formatowania warunkowego (187)
  • Wyróżnianie konkretnych wartości (187)
  • Paski danych (191)
  • Skale kolorów (193)
  • Zestawy ikon (193)
  • Dostosowywanie reguł formatowania (194)
  • Używanie większej liczby reguł (200)

Rozdział 7. Oglądanie i drukowanie arkuszy (205)

 • Kontrolowanie widoku (205)
  • Powiększanie (206)
  • Jednoczesne oglądanie odległych części arkusza (208)
  • Blokowanie kolumn lub wierszy (210)
  • Ukrywanie danych (213)
  • Zapisywanie ustawień widoku (214)
  • Jednoczesne oglądanie wielu skoroszytów (216)
 • Drukowanie (218)
  • Jak wydrukować plik Excela? (219)
  • Szybkie drukowanie (221)
  • Podgląd wydruku (221)
  • Tworzenie nagłówków i stopek (224)
  • Dostosowywanie ustawień wydruku (226)
 • Kontrola stronicowania (229)
  • Znaki podziału strony (229)
  • Skalowanie (230)
  • Podgląd podziału stron - widok "z lotu ptaka" (231)

Część II Formuły i funkcje (235)

Rozdział 8. Konstruowanie prostych formuł (237)

 • Tworzenie prostej formuły (237)
  • Kolejność działań w Excelu (239)
  • Odwołania do komórek (241)
  • Jak Excel formatuje komórki, które zawierają odwołania? (242)
  • Funkcje (243)
  • Błędy w formułach (248)
  • Operatory logiczne (249)
 • Szybkie konstruowanie formuł (252)
  • Tworzenie formuł z wykorzystaniem myszy (253)
  • Edytowanie formuł z wykorzystaniem myszy (254)
  • Zakładka Formuły (254)
  • Używanie przycisku Wstaw funkcję (256)
 • Kopiowanie formuł (260)
  • Odwołania bezwzględne (261)
  • Odwołania mieszane (263)
  • Odwołania do innych arkuszy i skoroszytów (264)

Rozdział 9. Funkcje matematyczne i statystyczne (269)

 • Zaokrąglanie liczb (269)
  • ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ() i ZAOKR.GÓRA() - zaokrąglanie liczb (270)
  • MROUND(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i ZAOKR.W.DÓŁ() - kolejne funkcje zaokrąglające (271)
  • ZAOKR.DO.CAŁK() i LICZBA.CAŁK() - odcinanie części ułamkowej (272)
  • ZAOKR.DO.PARZ() i ZAOKR.DO.NPARZ() - zaokrąglanie do parzystych lub nieparzystych wartości (273)
 • Grupy liczb (274)
  • SUMA() - sumowanie liczb (275)
  • ILE.LICZB(), ILE.NIEPUSTYCH() oraz LICZ.PUSTE() - zliczanie pozycji listy (275)
  • MAX() i MIN() - znajdowanie wartości maksymalnej i minimalnej (277)
  • MAX.K(), MIN.K() i POZYCJA() - ranking liczb (278)
  • ŚREDNIA() i MEDIANA() - wyznaczanie średniej lub mediany (279)
  • WYST.NAJCZĘŚCIEJ() - znajdowanie liczb najczęściej występujących na liście (280)
  • PERCENTYL() i PROCENT.POZYCJA() - zaawansowany ranking wartości (280)
  • CZĘSTOŚĆ() - identyfikowanie kategorii, do której należy liczba (281)
 • Ogólne funkcje matematyczne (284)
  • ILOCZYN(), SILNIA(), POTĘGA() i PIERWIASTEK() - iloczyny, silnie, potęgi i pierwiastki kwadratowe (284)
  • QUOTIENT() i MOD() - dzielenie z resztą (285)
  • MODUŁ.LICZBY() i ZNAK.LICZBY() - wartość bezwzględna i sprawdzanie znaku liczby (286)
  • LOS() i RANDBETWEEN() - generowanie liczb losowych (286)
  • GCD() i LCM() - największy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność (289)
  • KOMBINACJE() i PERMUTACJE() - obliczanie kombinacji i permutacji (289)
 • Trygonometria i zaawansowana matematyka (290)
 • Zaawansowana statystyka (292)

Rozdział 10. Funkcje finansowe (299)

 • Świat finansów (299)
 • Funkcje finansowe (300)
  • FV() - wartość przyszła (300)
  • PV() - wartość bieżąca (304)
  • PMT(), PPMT() i IPMT() - wyznaczanie kwoty i liczby rat (305)
  • NPER() - ustalanie liczby rat potrzebnych do spłaty pożyczki albo osiągnięcia celu inwestycyjnego (307)
  • RATE() - ustalanie stopy procentowej niezbędnej do osiągnięcia wartości przyszłej (308)
  • NPV() i IRR() - wartość bieżąca netto i wewnętrzna stopa zwrotu (309)
 • Amortyzacja (312)
 • Inne funkcje finansowe (315)

Rozdział 11. Manipulowanie datami, godzinami i tekstem (319)

 • Manipulowanie tekstem (319)
  • ZŁĄCZ.TEKSTY() - łączenie ciągów tekstu (320)
  • LEWY(), FRAGMENT.TEKSTU() i PRAWY() - kopiowanie części tekstu (320)
  • DŁ(), ZNAJDŹ() i SZUKAJ.TEKST() - zliczanie oraz wyszukiwanie znaków w ciągu (321)
  • LITERY.WIELKIE(), LITERY.MAŁE() i Z.WIELKIEJ.LITERY() - zmiana wielkości liter (323)
  • USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY() i OCZYŚĆ() - usuwanie niepożądanych spacji i znaków niedrukowalnych (324)
  • PODSTAW() - zastępowanie sekwencji znaków (324)
  • TEKST(), WARTOŚĆ(), ZAOKR.DO.TEKST() i KWOTA() - przekształcanie tekstu w liczby i vice versa (325)
  • Inne funkcje tekstowe (327)
 • Manipulowanie datami i godzinami (327)
 • Obliczenia na datach i godzinach (329)
  • Używanie dat i godzin w zwykłych funkcjach (329)
 • Funkcje operujące na datach i godzinach (330)
  • DZIŚ() i TERAZ() - wstawianie bieżącej daty i godziny (330)
  • DATA() i CZAS() - daty i godziny w obliczeniach (331)
  • DZIEŃ(), MIESIĄC() i ROK() - więcej obliczeń na datach (332)
  • GODZINA(), MINUTA(), SEKUNDA() - więcej obliczeń związanych z czasem (334)
  • DZIEŃ.TYG() - ustalanie dnia tygodnia (334)
  • DATA.RÓŻNICA() - obliczanie różnicy między datami (335)
  • DATA.WARTOŚĆ() i CZAS.WARTOŚĆ() - przekształcanie dat i godzin w numery seryjne (337)
  • DNI.360() - ustalanie liczby dni między dwiema datami (338)
  • EDATE() - obliczanie przyszłych dat (339)
  • YEARFRAC() - obliczanie, ile procent roku stanowi czas między dwiema datami (339)
  • EOMONTH() - znajdowanie ostatniego dnia dowolnego miesiąca (340)
  • NETWORKDAYS() - ustalanie liczby dni roboczych (340)
  • WORKDAY() - ustalanie daty oddalonej o określoną liczbę dni roboczych (341)
  • WEEKNUM() - obliczanie tygodnia, w którym przypada data (341)

Rozdział 12. Funkcje wyszukiwawcze, referencyjne i informacyjne (343)

 • Podstawowe wyszukiwanie (344)
  • WYSZUKAJ.PIONOWO() - wyszukiwanie pionowe (345)
  • WYSZUKAJ.POZIOMO() - wyszukiwanie poziome (347)
 • Zaawansowane wyszukiwanie (348)
  • PODAJ.POZYCJĘ() - znajdowanie pozycji elementu w określonym zakresie (349)
  • INDEKS() - pobieranie wartości z komórki (349)
  • Wyszukiwanie "w lewo" (350)
  • Podwójne wyszukiwanie (351)
  • Kreator odnośników (352)
  • PRZESUNIĘCIE() - modyfikowanie odwołań do komórek (355)
  • Inne funkcje referencyjne i wyszukiwawcze (356)
  • ADR.POŚR() i ADRES() - praca z odwołaniami zapisanymi w postaci tekstu (357)
  • TRANSPONUJ() - zmiana wierszy w kolumny i odwrotnie (359)
 • Funkcje informacyjne (360)
  • Funkcje "CZY" - sprawdzanie wartości przechowywanej w komórce (360)
  • TYP() i NR.BŁĘDU() - ustalanie typu danych i typu błędu (362)
  • INFO() i KOMÓRKA() - gromadzenie informacji o komputerze i o komórkach arkusza (363)
 • Samouczek - szybkie wystawianie faktur na podstawie katalogu produktów (364)

Rozdział 13. Pisanie zaawansowanych formuł i usuwanie z nich błędów (367)

 • Warunki w formułach (367)
  • JEŻELI() - konstruowanie formuł warunkowych (368)
  • LICZ.JEŻELI() - zliczanie komórek spełniających określone kryterium (369)
  • SUMA.JEŻELI() - dodawanie komórek spełniających określone kryterium (372)
  • LICZ.WARUNKI() I SUMA.WARUNKÓW() - zliczanie i sumowanie przy użyciu wielu kryteriów (372)
 • Opisowe nazwy odwołań (375)
  • Tworzenie i używanie nazwanego zakresu (376)
  • Tworzenie nieco bardziej inteligentnych zakresów nazwanych (378)
  • Nadawanie nazw formułom i stałym (379)
  • Zarządzanie nazwanymi zakresami (380)
  • Automatyczne tworzenie nazwanych zakresów (382)
  • Stosowanie nazw w istniejących formułach (384)
 • Zmienne tabele danych (385)
  • Tworzenie tabeli danych z jedną zmienną (386)
  • Tworzenie tabeli danych z dwiema zmiennymi (388)
 • Kontrolowanie przeliczania (389)
 • Poprawianie błędów w formułach (390)
  • Krokowe obliczanie formuł (391)
  • Śledzenie poprzedników i zależności (393)
  • Sprawdzanie błędów (395)

Część III Porządkowanie danych w arkuszach (399)

Rozdział 14. Tabele: łatwe zarządzanie listami (401)

 • Podstawowe informacje na temat tabel (402)
  • Tworzenie tabeli (402)
  • Formatowanie tabeli (405)
  • Edytowanie tabeli (408)
  • Zaznaczanie części tabeli (411)
 • Sortowanie i filtrowanie tabeli (412)
  • Stosowanie prostego porządku sortowania (413)
  • Sortowanie z wykorzystaniem wielu kryteriów (414)
  • Sortowanie według kolorów (417)
  • Filtrowanie przy użyciu list wartości (418)
  • Tworzenie bardziej zaawansowanych filtrów (420)
 • Uwzględnianie zduplikowanych wierszy (422)
  • Wyróżnianie duplikatów (422)
  • Automatyczne usuwanie duplikatów (424)
 • Przeprowadzanie obliczeń w tabeli (425)
  • Obliczenia dynamiczne (425)
  • Nazwy kolumn (427)
  • Nazwy tabel (428)
  • Wiersz sumy (429)
  • Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE() (430)
  • Funkcje bazy danych (432)

Rozdział 15. Grupowanie danych i tworzenie konspektów (437)

 • Podstawy grupowania danych (437)
  • Tworzenie grupy (438)
  • Zagnieżdżanie grup (442)
  • Podsumowywanie danych (445)
  • Łączenie danych pochodzących z wielu tabel (446)
 • Sztuczki pozwalające na oszczędzanie czasu przy grupowaniu (449)
  • Autokonspekt (449)
  • Automatyczne tworzenie sum częściowych (450)

Rozdział 16. Szablony (455)

 • Zasada działania szablonów (456)
 • Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie szablonu (457)
  • Pobieranie szablonów. Metoda 1.: okno dialogowe Nowy skoroszyt (458)
  • Pobieranie szablonów. Metoda 2.: witryna internetowa Office Online (461)
 • Tworzenie szablonów (465)
  • Zasada działania szablonów niestandardowych (465)
  • Tworzenie własnego szablonu (468)
  • Udostępnianie szablonów innym użytkownikom (470)

Część IV Wykresy i grafika (473)

Rozdział 17. Tworzenie prostych wykresów (475)

 • Podstawowe informacje o wykresach (476)
  • Wykresy osadzone i samodzielne (477)
  • Tworzenie wykresów przy użyciu wstążki (478)
  • Zakładki sekcji Narzędzia wykresów wstążki (479)
 • Podstawowe działania na wykresach (480)
  • Przesuwanie i zmiana rozmiaru wykresu (480)
  • Tworzenie samodzielnego wykresu (483)
  • Edytowanie danych i dodawanie ich do wykresu (484)
  • Zmiana typu wykresu (485)
  • Drukowanie wykresów (486)
 • Tworzenie wykresów w praktyce (487)
  • Wykresy z wieloma seriami liczb (487)
  • Określanie danych występujących na osi X (489)
  • Dane używające skali dat lub czasu (492)
  • Nieciągłe zakresy danych używanych przez wykresy (494)
  • Zmiana kolejności serii danych (496)
  • Zmiana sposobu prezentacji pustych wartości (496)
 • Typy wykresów (497)
  • Kolumnowy (498)
  • Słupkowy (500)
  • Liniowy (501)
  • Kołowy (503)
  • Warstwowy (504)
  • XY (punktowy) (505)
  • Giełdowy (506)
  • Powierzchniowy (507)
  • Pierścieniowy (509)
  • Bąbelkowy (510)
  • Radarowy (510)

Rozdział 18. Formatowanie i udoskonalanie wykresów (513)

 • Style i układy wykresów (513)
  • Style wykresów (514)
  • Układy wykresów (515)
 • Dodawanie elementów wykresu (516)
  • Dodawanie tytułów (518)
  • Dodawanie legendy (519)
  • Dodawanie etykiet do serii danych (520)
  • Dodawanie indywidualnych etykiet danych (523)
  • Dodawanie tabeli danych (525)
 • Manipulowanie elementami wykresu (525)
 • Formatowanie elementów wykresu (527)
  • Kolorowanie tła (528)
  • Wymyślne wypełnienia (529)
  • Efektowne obramowania i linie (533)
  • Formatowanie serii danych i punktów danych (535)
  • Wielokrotne używanie ulubionych wykresów przy użyciu szablonów (537)
 • Udoskonalanie wykresów (538)
  • Kontrolowanie skali wykresu (539)
  • Dodawanie linii trendu (542)
  • Dodawanie słupków błędów do wykresów przedstawiających dane naukowe (545)
  • Formatowanie wykresów trójwymiarowych (547)
  • Zmiana kształtu trójwymiarowych kolumn (549)
 • Zaawansowane możliwości wykresów (550)
  • Rozsunięte fragmenty wykresu kołowego (550)
  • Grupowanie fragmentów wykresu kołowego (551)
  • Przerwy, szerokości i nakładki w wykresach kolumnowych (553)
  • Tworzenie kombinacji wykresów (555)

Rozdział 19. Wstawianie grafiki (559)

 • Dodawanie obrazów do arkusza (560)
  • Wstawianie obrazu (560)
  • Umiejscowienie i zmiana rozmiaru obrazka (563)
  • Retuszowanie obrazu (565)
  • Kompresja obrazów (568)
  • Przycinanie i zmiana kształtu obrazów (570)
  • Obramowania, efekty i style obrazu (573)
 • Biblioteka clipartów Excela (574)
 • Rysowanie kształtów (578)
  • Rysowanie kształtu (579)
  • Dodawanie tekstu do kształtu (582)
  • Zaznaczanie i rozmieszczanie kształtów (583)
  • Łączenie kształtów (587)
  • SmartArt (588)

Część V Zaawansowane techniki analizy danych (593)

Rozdział 20. Scenariusze i wyszukiwanie ukierunkowane na cel (595)

 • Korzystanie ze scenariuszy (596)
  • Tworzenie nowego scenariusza (596)
  • Zarządzanie scenariuszami (600)
  • Tworzenie raportu podsumowania (600)
 • Korzystanie z narzędzia Szukaj wyniku (602)
  • Wyszukiwanie ukierunkowane na cel wykorzystujące złożone równania (605)
 • Solver (607)
  • Zrozumienie działania Solvera (608)
  • Definiowanie problemu w Solverze (609)
  • Zaawansowane rozwiązania Solvera (613)
  • Zapisywanie modeli Solvera (614)
  • Konfigurowanie Solvera (616)

Rozdział 21. Tabele przestawne (619)

 • Nowe spojrzenie na tabele podsumowujące (620)
  • Życie bez tabel przestawnych (621)
  • Życie z tabelami przestawnymi (623)
 • Tworzenie tabel przestawnych (624)
  • Przygotowywanie tabeli przestawnej (625)
  • Regiony tabeli przestawnej (627)
  • Układanie tabeli przestawnej (629)
  • Formatowanie tabeli przestawnej (632)
  • Zmiana układu tabeli przestawnej (633)
 • Wielopoziomowe tabele przestawne (633)
  • Ukrywanie i pokazywanie szczegółów (636)
 • Dostosowywanie sposobu wykonywania obliczeń w tabeli przestawnej (638)
  • Zmiana typu wykonywanych obliczeń (639)
  • Dodawanie pola obliczeniowego (641)
 • Filtrowanie tabel przestawnych (643)
  • Filtr raportu (643)
  • Filtrowanie grup (645)
 • Tworzenie wykresów przestawnych (648)
  • Tworzenie wykresu przestawnego (649)
  • Manipulowanie wykresem przestawnym (649)

Część VI Współużytkowanie danych (651)

Rozdział 22. Zabezpieczanie skoroszytów (653)

 • Zabezpieczenia w Excelu (653)
 • Kontrola poprawności danych (655)
  • Ustawienia (656)
  • Komunikat wejściowy (657)
  • Alert o błędzie (658)
  • Sprawdzanie poprawności danych z wykorzystaniem formuł i odwołań do komórek (660)
  • Sprawdzanie poprawności danych z wykorzystaniem list (663)
 • Zablokowane i ukryte komórki (665)
  • Ustawianie ochrony arkusza kalkulacyjnego (666)
  • Ochrona całego skoroszytu (669)
  • Zabezpieczanie zakresów komórek (przy użyciu dodatkowych haseł) (670)
  • Zezwalanie użytkownikom systemu Windows na edytowanie zakresu (672)

Rozdział 23. Współpraca między skoroszytami (677)

 • Przygotowanie skoroszytu (678)
  • Właściwości dokumentu (680)
  • Dystrybucja dokumentu (682)
 • Dodawanie komentarzy (684)
  • Wstawianie komentarza (684)
  • Wyświetlanie i ukrywanie komentarzy (685)
  • Ulepszanie komentarzy (686)
  • Przeglądanie komentarzy (687)
  • Drukowanie komentarzy (688)
 • Śledzenie zmian (689)
  • Włączanie śledzenia zmian (690)
  • Działanie Dziennika śledzenia zmian (691)
  • Wyróżnianie zmian (693)
  • Analiza Dziennika śledzenia zmian (694)
  • Akceptowanie i odrzucanie zmian (696)
  • Scalanie w jednym skoroszycie zmian dokonanych w kilku skoroszytach (698)
 • Udostępnianie skoroszytów (701)
  • Równoczesne próby uzyskania dostępu do nieudostępnionego skoroszytu (701)
  • Włączanie mechanizmu udostępniania pliku (703)
  • Działanie mechanizmu udostępniania skoroszytów (705)

Rozdział 24. Zapytania do baz danych i plików XML (707)

 • Excel i bazy danych (708)
  • Nawiązywanie połączenia z bazą danych Access (708)
  • Odświeżanie danych (710)
  • Bezpieczeństwo źródła danych (713)
  • Nawiązywanie połączenia z bazą danych SQL Server (714)
  • Ponowne wykorzystanie połączenia danych (718)
 • Podstawowe informacje o języku XML (720)
  • Czym naprawdę jest XML? (721)
  • Trzy reguły języka XML (722)
  • Pliki i schematy XML (725)
 • Excel i XML (725)
  • Mapowanie prostego dokumentu (727)
  • Importowanie i eksportowanie danych XML (730)
  • Mapowanie list (733)
  • Korzyści z mapowania danych XML (735)

Rozdział 25. Wymiana danych z innymi programami (737)

 • Udostępnianie informacji w systemie Windows (737)
 • Osadzanie i łączenie obiektów (739)
  • Eksportowanie wykresów z Excela (740)
  • Edycja obiektu dołączonego (744)
  • Edycja obiektu osadzonego (744)
  • Importowanie obiektów do Excela (747)
 • Transfer danych (748)
  • Eksportowanie tabel z danymi (748)
  • Importowanie tabel z danymi (749)
  • Importowanie plików tekstowych (751)

Rozdział 26. Podłączanie arkuszy do sieci WWW (755)

 • Publikowanie arkuszy w sieci WWW (755)
  • Zapisywanie pliku HTML (756)
 • Wykonywanie kwerend sieci (761)
  • Ograniczenia kwerend sieci (761)
  • Tworzenie kwerendy sieci (762)
  • Poszukiwanie - alternatywa dla kwerendy sieci (765)
 • Używanie hiperłączy (766)
  • Dodawanie hiperłącza do strony WWW lub dokumentu (767)
  • Dodawanie hiperłącza wskazującego na lokalizację w arkuszu (769)
  • Funkcja HIPERŁĄCZE() - samodzielne tworzenie łącza (770)

Część VII Programowanie Excela (773)

Rozdział 27. Automatyzacja zadań za pomocą makr (775)

 • Podstawowe informacje o makrach (775)
  • Skoroszyty z zablokowanymi i udostępnionymi makrami (777)
 • Rejestrator makr (778)
  • Rejestrowanie względne i bezwzględne (779)
  • Gdzie mieszkają makra (780)
  • Rejestrowanie makra (781)
  • Odtwarzanie makra (784)
 • Makra i kwestie bezpieczeństwa (786)
  • Centrum zaufania (788)
  • Ustawianie zaufanej lokalizacji (790)
 • Tworzenie praktycznych makr (792)
  • Wstawianie nagłówka (792)
  • Naprzemienne formatowanie wierszy (794)
  • Zadanie łączone (795)
  • Dodawanie polecenia wywołującego makro do paska narzędzi Szybkie uruchamianie (797)
  • Dołączanie makra do przycisku znajdującego się w arkuszu kalkulacyjnym (799)

Rozdział 28. Programowanie arkuszy kalkulacyjnych przy użyciu języka VBA (803)

 • Edytor języka Visual Basic (804)
  • Okno projektu (805)
  • Moduły i makra (806)
  • Szukanie i przenoszenie makr (807)
  • Debugowanie makra (809)
 • Analiza kodu makra (811)
  • Anatomia makra (811)
  • Podstawowe zagadnienia dotyczące obiektów (813)
  • Używanie właściwości i metod (813)
  • Polowanie na obiekty (815)
 • Zgłębianie tajników języka VBA (817)
  • Wprowadzanie tekstu do bieżącej komórki (818)
  • Przechodzenie do innych komórek (819)
  • Edytowanie określonych komórek (820)
  • Formatowanie komórek (821)
  • Używanie zmiennych (822)
  • Podejmowanie decyzji (823)
  • Powtarzanie czynności za pomocą pętli (825)
  • Tworzenie funkcji niestandardowych (828)

Część VIII Dodatek (831)

Dodatek A Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp (833)

 • Pasek narzędzi Szybki dostęp (834)
  • Dodawanie przycisków (835)
  • Dostosowywanie konkretnych skoroszytów (837)

Skorowidz (841)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań