Excel z elementami VBA w firmie

Autor: Sergiusz Flanczewski

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-1008-2
Cena: 54 zł
Oprawa: miękka
Format: 158x235
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2008.05.01
Liczba stron: 336
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/exbiu2/exbiu2-3.pdf
Kategoria: Excel

Wykorzystaj potencjał Excela, by Twoja firma odniosła sukces!
 • Jak zaprząc dodatki Excela do tworzenia dokumentacji firmowej?
 • Jak importować pliki z aplikacji zewnętrznych?
 • Jak obsługiwać autofiltry i aktualizować dane?

Excel stał się obecnie niezastąpionym programem biurowym. Niestety, nie wszyscy potrafią wykorzystać drzemiący w nim potencjał, bowiem program ten zwykle uważany jest za trudny do przyswojenia. Praca z nim przynosi jednak odczuwalne korzyści, a stosowanie jego różnorodnych narzędzi i dodatków może sprawić, że niepotrzebne staną się wszystkie wyspecjalizowane programy księgowe. Dodatkowym atutem Excela jest możliwość skojarzenia formantów i formularzy z fragmentami programów napisanych w języku VBA.

„Excel w firmie” w przystępny i jasny sposób pokazuje praktyczne rozwiązania w zakresie prowadzenia bogatej dokumentacji biurowej. Z tej książki dowiesz się, jak zbudować skoroszyt, zaktualizować poszczególne arkusze, wprowadzić zmiany, stworzyć gotowe dokumenty i zestawienia księgowe, kadrowe i magazynowe. Zawarte w podręczniku przykłady zostały opisane w taki sposób, aby można je było od razu wykorzystać w praktyce lub potraktować jako wzory do tworzenia własnej dokumentacji.

 • Edytor języka Visual Basic
 • Formularze, makra i formanty
 • Instalacja dodatków
 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu
 • Importowanie danych z plików innych aplikacji
 • Pobieranie danych z internetu
 • Filtrowanie i sortowanie
 • Budowanie arkusza „Faktury VAT”

Excel — asystent niezastąpiony w każdej firmie!

Excel z elementami VBA w firmie -- spis treści

Wstęp (7)

Rozdział 1. Makra, formanty, VBA - czyli narzędzia do programowania Excela (9)

 • Makropolecenia - pierwszy krok w programowaniu (10)
  • Rejestrowanie makropolecenia (10)
  • Przeglądanie makra za pomocą edytora VBA (15)
 • Formanty - informacje podstawowe (18)
  • Umieszczanie formantu w arkuszu (19)
  • Wyświetlenie okna właściwości formantu (22)
 • Formanty dostępne z paska narzędzi Formularze - informacje podstawowe (23)
 • Edytor języka Visual Basic (28)
  • Obsługa edytora VBA (29)
 • Formularze (38)
  • Dodawanie formantów do formularza (40)
  • Właściwości formularzy (40)
  • Wyświetlanie (aktywacja) formularza (41)

Rozdział 2. Instalacja dodatków - czyli łatwe ulepszanie Excela (43)

 • Kopiowanie dodatków z płyty CD (44)
 • Instalowanie dodatków - Excel XP/2003 (45)
 • Odinstalowanie dodatku (47)
 • Instalowanie dodatków - Excel 2007 (48)
 • Dodatek Wielkanoc.xla - czyli wyznaczanie daty Świąt Wielkanocnych (49)
 • Dodatki Slox.xla oraz Slox_m.xla - czyli zamiana wartości liczbowej na zapis słowny (53)
  • Uwagi dotyczące stosowania funkcji Slox() (54)
  • Uwagi dotyczące stosowania funkcji Slox_m() (55)
 • Konstrukcja funkcji Slox() oraz Slox_m() (56)
  • Zapis instrukcji funkcji Slox() (56)
  • Zapis instrukcji funkcji Slox_m() (57)
 • Dodatek Calend.xla - czyli łatwe wprowadzanie dat do arkusza (58)
  • Obsługa dodatku Calend (59)
  • Uwagi dotyczące obsługi okien dialogowych dodatku Calend (63)

Rozdział 3. Odsetki ustawowe lub podatkowe - czyli wymierne skutki opieszałości w płaceniu (67)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (67)
 • Obsługa skoroszytu w wersji Excel XP/2003/2007 (69)
 • Arkusz Odsetki ustawowe (69)
  • Obszar wprowadzania danych (69)
  • Obszar formuł (72)
 • Aktualizacja arkusza Odsetki ustawowe (75)
 • Arkusz Odsetki podatkowe (77)

Rozdział 4. Informacje z innych aplikacji - czyli łatwe wprowadzanie danych (79)

 • Otwieranie plików pochodzących z aplikacji typu dBase (*.dbf) (81)
 • Otwieranie plików bazy danych Access (*.mdb) (82)
 • Otwieranie plików tekstowych (*.txt) (84)
  • Procedura zamiany znaku kropki na znak przecinka (88)
 • Importowanie danych z plików innych aplikacji (89)
  • Odświeżanie danych (91)
 • Importowanie plików z Internetu (92)
 • Dowody kupna i sprzedaży dewiz - praktyczne zastosowanie danych pobieranych z Internetu (95)
  • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (95)
  • Obsługa arkusza (97)
  • Arkusz Tabela (97)
  • Arkusz Ustawienia (100)
  • Arkusz ND (104)
  • Arkusz Baza (105)
  • Arkusz Dowód (108)
  • Arkusz Cennik - drukowanie (110)

Rozdział 5. Lista obecności - czyli nasza praca w miesiącu (113)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (113)
 • Obsługa skoroszytu (115)
  • Obsługa skoroszytu w wersji Excel XP/2003 (115)
  • Obsługa skoroszytu w wersji Excel 2007 (117)
 • Arkusz Pracownicy (120)
 • Arkusz Lista (121)
  • Część nagłówkowa listy (122)
  • Część specyfikacji dni miesiąca dla listy obecności (128)
  • Obszar specyfikacji dni świątecznych (130)
  • Formatowanie warunkowe - wersja pełna (132)
  • Formatowanie warunkowe - wersja oszczędna (135)
 • Uwagi do konstrukcji skoroszytu w wersji Excel 2007 (138)
  • Wstawienie formantów w aplikacji Excel 2007 (138)
  • Formatowanie warunkowe Excel 2007 (139)
  • Ustawienia wstępne skoroszytu Lista obecności (144)

Rozdział 6. Kartoteka obecności - czyli nasza nieobecność w pracy (147)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (147)
  • Obsługa arkusza Excel XP/2003 (148)
  • Obsługa skoroszytu w wersji Excel 2007 (150)
 • Arkusz Zestawienie (153)
 • Arkusz Rok (154)
  • Formatowanie warunkowe komórek zawierających nazwy dni tygodnia (157)
  • Wstawienie formantu typu przycisk pokrętła w arkuszu Rok (160)
  • Wyznaczenie dni świątecznych w kartotece (163)
  • Formatowanie warunkowe komórek zawierających oznaczenie dni świątecznych (168)
  • Wstawienie formantu typu pole kombi w arkuszu Rok (171)
  • Wstawienie formantu typu przycisk polecenia przeznaczonego do automatycznego wstawiania kodu nieobecności w komórkach arkusza Rok (174)
  • Konstrukcja kodu do obsługi przycisku wstawiania kodu nieobecności (176)
  • Obsługa arkusza Rok (178)
  • Ustawienia wstępne skoroszytu Rok (179)

Rozdział 7. Filtrowanie - czyli wydajne szukanie (181)

 • Autofiltr - Excel XP/2003 (181)
  • Wybór kolumn przeznaczonych do filtrowania (182)
  • Obsługa Autofiltru (184)
 • Autofiltr - Excel 2007 (192)
  • Filtrowanie tekstu (193)
  • Filtrowanie liczb (195)
  • Filtrowanie dat lub godzin (197)
 • Filtrowanie zaawansowane - Excel XP/2003 (200)
  • Wiele warunków w jednej kolumnie (201)
  • Jeden warunek w dwóch lub większej liczbie kolumn (202)
  • Jeden z dwóch zestawów warunków dla dwóch lub większej liczby kolumn (203)
  • Opis struktury przykładowej tabeli (204)
 • Filtrowanie zaawansowane - Excel 2007 (211)

Rozdział 8. Sortowanie - czyli oczekiwana zamiana miejsc (215)

 • Sortowanie - Excel XP/2003 (216)
  • Sortowanie za pomocą przycisków paska narzędzi Standardowy (218)
  • Sortowanie za pomocą polecenia Sortuj (219)
  • Sortowanie z uwzględnieniem wielkości liter (222)
  • Sortowanie wielokolumnowe (223)
  • Sortowanie za pomocą listy (225)
 • Sortowanie - Excel 2007 (227)

Rozdział 9. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - czyli coś, bez czego nic nie załatwimy (231)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (231)
 • Obsługa skoroszytu (233)
  • Obsługa skoroszytu w wersji Excel XP/2003 (233)
  • Obsługa skoroszytu w wersji Excel 2007 (234)
 • Arkusz Katalogi (238)
 • Arkusz Dane (239)
  • Wstawienie formantu typu pole kombi służącego do aktualizacji komórek w kolumnie Stanowisko - Excel XP/2003 (240)
  • Wstawienie formantu typu pole kombi służącego do aktualizacji komórek w kolumnie Rodzaj zatrudnienia (247)
  • Aktualizacja komórek za pomocą formantów typu pole kombi (249)
  • Wstawienie formantów w aplikacji Excel 2007 (250)
 • Arkusz Zaświadczenie (251)
  • Wstawienie formantu typu pole listy (254)
 • Drukowanie zaświadczenia (257)

Rozdział 10. Faktura VAT - czyli to, czego wymaga fiskus (259)

 • Przeznaczenie i budowa skoroszytu (259)
 • Obsługa skoroszytu (261)
  • Obsługa skoroszytu w wersji Excel XP/2003 (261)
  • Obsługa skoroszytu w wersji Excel 2007 (264)
 • Arkusz Towary (267)
  • Konstrukcja makropolecenia do obsługi przycisku sortowania towarów (268)
  • Wstawienie formantu typu przycisk w arkuszu Towary oraz przypisanie do niego makropolecenia sortowania towarów (272)
 • Arkusz Odbiorcy (274)
  • Makropolecenie oraz formant typu przycisk w arkuszu Odbiorcy (274)
 • Arkusz Ustawienia (275)
 • Arkusz Faktura (276)
  • Tworzenie części nagłówkowej faktury (276)
  • Tworzenie części specyfikacji towarów (305)
  • Tworzenie części sumującej faktury (318)
  • Inne operacje związane z budową arkusza Faktura (319)
  • Ustawienia wstępne skoroszytu Faktura (323)

Skorowidz (325)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań