Excel w zastosowaniach inżynieryjnych

Autor: Zbigniew Smogur

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-1108-9
Cena: 34 zł
Oprawa: miękka
Format: 158x235
Data wydania: 2008.04.02
Liczba stron: 168
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/excinz/excinz-5.pdf
Kategoria: Excel

Poznaj ukryte możliwości Excela

 • Jak tworzyć diagramy, wykresy i tabele?
 • W jaki sposób wykorzystywać w Excelu algorytmy numeryczne?
 • Jak przeprowadzić złożone analizy statystyczne?

Excel 2003 to narzędzie, z którym zetknął się chyba każdy użytkownik komputera. Ten arkusz kalkulacyjny stanowiący element pakietu biurowego MS Office wykorzystywany jest w firmach, szkołach, organizacjach i przez użytkowników prywatnych. Za jego pomocą wystawiane są faktury, przygotowywane zestawienia, wykresy, listy danych i inne dokumenty. Jednak Excel nie jest programem przeznaczonym tylko dla handlowców i finansistów. To także potężne narzędzie dla inżynierów, projektantów i naukowców, którzy z pewnością docenią jego możliwości przeprowadzania nawet najbardziej złożonych obliczeń, symulacji i analiz.

"Excel w zastosowaniach inżynieryjnych" to książka, dzięki której dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać wszystkie niesamowite możliwości tego programu. Czytając ją, nauczysz się tworzyć wykresy, przeprowadzać analizy trendów, rozwiązywać równania liniowe, nieliniowe i różniczkowe za pomocą algorytmów numerycznych oraz korzystać z modułu Solver. Dowiesz się, w jaki sposób wykonywać obliczenia statystyczne przy użyciu Analysis Toolpak oraz automatyzować działanie programu z wykorzystaniem makropoleceń i języka VBA.

 • Tworzenie złożonych formuł obliczeniowych
 • Wykresy i diagramy
 • Przybliżanie i szacowanie wartości za pomocą regresji liniowej i wielomianowej
 • Algorytmy całkowania i różniczkowania numerycznego
 • Rozwiązywanie równań i układów równań
 • Obliczenia na szeregach liczbowych
 • Analiza statystyczna
 • Makropolecenia i VBA
Wykorzystaj w swojej pracy potężne możliwości Excela.

Excel w zastosowaniach inżynieryjnych -- spis treści

Wstęp (7)

Rozdział 1. Wprowadzenie i przedstawienie możliwości (9)

 • 1.1. Precyzja, zakres liczb, błędy i dostępne funkcje (9)
 • 1.2. Zaokrąglanie wyników i wartości (11)
 • 1.3. Dostępne operatory i funkcje (12)
 • 1.4. Funkcje dodatku Analysis ToolPak (28)
 • 1.5. Inne narzędzia wykorzystywane w obliczeniach oraz zastosowaniach inżynieryjnych i naukowych (31)
 • 1.6. Podsumowanie (31)
 • 1.7. Zadania do samodzielnego wykonania (32)

Rozdział 2. Praca z tabelami i formułami (33)

 • 2.1. Używanie w formułach obliczeniowych odwołań do komórek i zakresów (34)
 • 2.2. Używanie w formułach obliczeniowych nazw komórek i nazw zakresów (35)
 • 2.3. Obliczanie listy wartości zakresów (37)
 • 2.4. Śledzenie formuł. Pokazywanie formuł (39)
 • 2.5. Tworzenie tabel ze skopiowanymi formułami i (lub) wartościami (40)
 • 2.6. Praca z tabelami przestawnymi (41)
 • 2.7. Podsumowanie (45)
 • 2.8. Zadania do samodzielnego wykonania (46)

Rozdział 3. Wykresy, czyli najlepszy sposób prezentowania danych (47)

 • 3.1. Wykresy najczęściej używane w zastosowaniach inżynieryjnych (49)
  • 3.1.1. Wykresy kolumnowe (49)
  • 3.1.2. Wykresy słupkowe (50)
  • 3.1.3. Wykresy liniowe (50)
  • 3.1.4. Wykresy typu X Y (52)
 • 3.2. Pozostałe typy wykresów Excela (55)
  • 3.2.1. Wykresy warstwowe (55)
  • 3.2.2. Wykresy pierścieniowe (55)
  • 3.2.3. Wykresy radarowe (55)
  • 3.2.4. Wykresy powierzchniowe (55)
  • 3.2.5. Wykresy giełdowe (56)
  • 3.2.6. Wykresy bąbelkowe (56)
 • 3.3. Wykresy przestawne w Excelu (56)
 • 3.4. Formatowanie i uatrakcyjnianie wykresów (58)
 • 3.5. Podsumowanie (61)

Rozdział 4. Dopasowywanie krzywych (63)

 • 4.1. Regresja liniowa (63)
 • 4.2. Regresja wykładnicza (68)
 • 4.3. Linie trendu (69)
 • 4.4. Interpolacja liniowa (72)
 • 4.5. Podsumowanie (74)
 • 4.6. Zadania do samodzielnego wykonania (74)

Rozdział 5. Całkowanie i różniczkowanie numeryczne (75)

 • 5.1. Funkcje różniczkowe w ujęciu numerycznym (76)
  • 5.1.1. Typy funkcji obliczających różnicę (76)
  • 5.1.2. Błędy obliczeń (77)
  • 5.1.3. Przykłady obliczania funkcji różniczkowych (77)
 • 5.2. Całkowanie numeryczne (79)
  • 5.2.1. Wybrane metody całkowania numerycznego (79)
  • 5.2.2. Całki niewłaściwe (80)
  • 5.2.3. Przykłady całkowania numerycznego (81)
 • 5.3. Podsumowanie (83)
 • 5.4. Zadania do samodzielnego wykonania (83)

Rozdział 6. Rozwiązywanie równań (85)

 • 6.1. Rozwiązywanie równań liniowych (85)
 • 6.2. Rozwiązywanie równań nieliniowych (87)
  • 6.2.1. Metoda kolejnych przybliżeń (87)
  • 6.2.2. Metoda spadku względem współrzędnych (89)
  • 6.2.3. Metoda Newtona (91)
 • 6.3. Narzędzie Solver i Szukaj wyniku (92)
 • 6.4. Podsumowanie (95)
 • 6.5. Zadania do samodzielnego wykonania (95)

Rozdział 7. Rozwiązywanie układów równań (97)

 • 7.1. Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą macierzy (98)
 • 7.2. Rozwiązywanie układów równań za pomocą iteracji Gaussa-Seidla (100)
 • 7.3. Rozwiązywanie układów równań przy wykorzystaniu narzędzia Solver (103)
 • 7.4. Podsumowanie (105)
 • 7.5. Zadania do samodzielnego wykonania (105)

Rozdział 8. Równania różniczkowe (107)

 • 8.1. Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą szeregów Taylora (107)
 • 8.2. Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą Eulera (108)
 • 8.3. Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą Rungego-Kutty (110)
 • 8.4. Rozwiązywanie cząstkowych równań różniczkowych (111)
  • 8.4.1. Eliptyczne cząstkowe równania różniczkowe (112)
  • 8.4.2. Paraboliczne cząstkowe równania różniczkowe (112)
  • 8.4.3. Hiperboliczne cząstkowe równania różniczkowe (113)
 • 8.5. Podsumowanie (113)

Rozdział 9. Sumowanie szeregów liczbowych (115)

 • 9.1. Wybrane funkcje wbudowane Excela do obliczania szeregów liczbowych (116)
 • 9.2. Iteracyjne obliczanie szeregów liczbowych (118)
 • 9.3. Podsumowanie (121)
 • 9.4. Zadania do samodzielnego wykonania (121)

Rozdział 10. Analiza statystyczna i probabilistyka (123)

 • 10.1. Informacje wstępne (124)
 • 10.2. Obliczanie wartości prawdopodobieństwa (124)
 • 10.3. Rozkłady w Excelu (125)
  • 10.3.1. Rozkład normalny (126)
  • 10.3.2. Rozkład Poissona (127)
 • 10.4. Inne zagadnienia związane ze statystyką i probabilistyką (129)
  • 10.4.1. Średnia (129)
  • 10.4.2. Mediana (130)
  • 10.4.3. Moda (130)
  • 10.4.4. Wariancja (130)
  • 10.4.5. Odchylenie standardowe (131)
  • 10.4.6. Inne wartości statystyki (131)
  • 10.4.7. Przykład (131)
 • 10.5. Narzędzia pakietu Analysis ToolPak (133)
 • 10.6. Podsumowanie (135)
 • 10.7. Zadania do samodzielnego wykonania (136)

Rozdział 11. Makra i Visual Basic for Applications (137)

 • 11.1. Nagrywanie i edytowanie makr (138)
 • 11.2. Przegląd i możliwości języka Visual Basic for Applications (141)
  • 11.2.1. Tworzenie funkcji i procedur (141)
  • 11.2.2. Odwołania do komórek (142)
  • 11.2.3. Zmienne i stałe (143)
  • 11.2.4. Zapis matematyczny (145)
  • 11.2.5. Odczytywanie danych z pliku i zapisywanie do niego (146)
  • 11.2.6. Pętle i instrukcje warunkowe (147)
  • 11.2.7. Inne mechanizmy (150)
 • 11.3. Przykładowa funkcja języka Visual Basic for Applications (151)
 • 11.4. Analiza kodu (154)
 • 11.5. Podsumowanie (155)
 • 11.6. Zadania do samodzielnego wykonania (156)

Podsumowanie (157)

Skorowidz (159)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań