Flash 5 f/x

Autor: Bill Sanders

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Flash 5 f/x and Design
ISBN: 83-7197-289-X
Cena: 42 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2001.09.10
Liczba stron: 364
Kategoria: Flash ActionScript

Książka przedstawia Flasha na poziomie średniozaawansowanym i jest adresowana do dwóch grup użytkowników. Pierwszą z nich stanowią osoby znające Flasha 4 i pragnące szybko "przesiąść się"na Flasha 5, dlatego właśnie książkę rozpoczyna opis nowości Flasha 5.

Książka przeznaczona jest także dla doświadczonych projektantów i twórców prezentacji, którzy chcieliby dołączyć do arsenału swych umiejętności także korzystanie z Flasha 5. Twórcy stron i prezentacji internetowych, którzy znają się na grafice komputerowej, rysunku, projektowaniu i innych zagadnieniach związanych ze sztuką cyfrową nie potrzebują specjalnego przeszkolenia. Wystarczy im wiedza na temat możliwości Flasha 5 i nabycie umiejętności korzystania z poszczególnych narzędzi programu. Tekst, ilustracje i przykłady zawarte w tej książce mają na celu pokazanie Flasha od jego podstaw, aż do sztuki tworzenia filmów. Przedstawiłem tutaj takie aspekty projektowania jak kompozycja kolorów czy aranżacja obiektów, mając na celu nie tylko zaprezentowanie gotowych rozwiązań, ale nauczenie cię, jak z pomocą Flasha można zrealizować własne projekty i ambicje artystyczne.

Flash 5 f/x -- spis treści

O Autorze (13)

Wprowadzenie (15)

 • Dlaczego Flash 5? (15)
 • Dla kogo jest ta książka? (16)
 • Zaczynamy (17)
 • Projekty i CD-ROM (17)
 • Ta książka jest dla ciebie (18)

Rozdział 1. Przegląd możliwości Flasha (19)

 • Co nowego we Flashu 5? (19)
  • Palety (20)
  • Skróty klawiszowe definiowane przez użytkownika (20)
  • Język ActionScript (20)
  • Edycja i rysowanie krzywych Beziera (21)
  • Biblioteki symboli (21)
  • Drukowanie z poziomu strony internetowej (22)
  • Paleta Movie Explorer (22)
  • Udoskonalony import i eksport prezentacji (23)
 • Zapraszamy do Flasha (23)
  • Co Flash potrafi robić najlepiej (23)
  • Jak działa Flash (24)
 • Co Flash może zrobić dla ciebie (25)
  • Dla zaawansowanych projektantów nie znających wcześniej Flasha (26)
  • Podstawowe pojęcia dotyczące Flasha (26)
  • Obiekty (28)
  • Środowisko pracy we Flashu (28)
  • Narzędzia, palety i menu (32)
  • Palety (Panels) (33)
 • Krok po kroku (43)
 • Definiowanie skrótów klawiszowych (43)
  • PROJEKT: Tworzenie skrótu klawiszowego (43)

Rozdział 2. Rysowanie we Flashu (47)

 • Obszar roboczy (47)
  • Praca z warstwami (47)
  • Praca z klatkami animacji (50)
  • Praca ze scenami (52)
 • Narzędzia do rysowania (53)
  • Narzędzie Arrow (53)
  • Narzędzie Subselect (54)
  • Narzędzie Line (55)
  • Narzędzie Lasso (55)
  • Narzędzie Pen (56)
  • Narzędzie Text (59)
  • Narzędzie Oval (59)
  • Narzędzie Rectangle (59)
  • Narzędzie Pencil (60)
  • Narzędzie Brush (60)
  • Narzędzie Ink Bottle (62)
  • Narzędzie Paint Bucket (62)
  • Narzędzie Eye Dropper (63)
  • Narzędzie Eraser (63)
  • Narzędzia sterujące widokiem obszaru roboczego (64)
 • Kolory (64)
  • Mieszanie kolorów (65)
 • Siatki, linie pomocnicze, linijki i wyrównywanie obiektów (69)
 • Edycja obiektów (71)
  • Modyfikacje (71)
 • Importowanie do Flasha grafik z innych programów (73)
  • Grafiki wektorowe i bitmapowe (74)
 • Symbole i rysunki (76)
  • Modyfikowanie klonów symboli (76)
  • Edycja symboli (77)
   • PROJEKT: Animacja z wykorzystaniem klatek kluczowych (78)

Rozdział 3. Podstawy animacji we Flashu (85)

 • Wszystko na temat klatek (85)
 • Czarodziejskie ujęcia pośrednie (86)
  • Typy ujęć pośrednich (86)
   • PROJEKT: Zalety automatycznego tworzenia klatek animacji (91)
   • PROJEKT: Obracanie i pochylanie obiektów w wielu warstwach (94)
   • PROJEKT: Przemieszczanie obiektu wzdłuż ścieżki (98)
   • PROJEKT: Przemieszczanie obiektu w stronę widza (101)
   • PROJEKT: Animacja koloru i przezroczystości (105)
   • PROJEKT: Animacja kształtu - morfing (110)
   • PROJEKT: Animacja otwierająca stronę internetową (114)

Rozdział 4. Tekst i formularze (119)

 • Korzystanie z tekstu we Flashu (119)
  • Najpopularniejsze zastosowania tekstu we Flashu (119)
  • Pola tekstowe (120)
 • Narzędzia tekstowe Flasha (120)
  • Paleta Character (121)
  • Paleta Paragraph (123)
  • Paleta Text Options (125)
 • Praca z polami tekstowymi (128)
  • PROJEKT: Animacja pola tekstowego (129)
 • Mini animacje z napisami (135)
 • Tekst w postaci graficznej (138)
  • Rozbijanie tekstu (138)
   • PROJEKT: Morfing tekstu (139)
 • Formularze tekstowe (144)
  • PROJEKT: Animowany banner (145)

Rozdział 5. Złożone animacje (153)

 • Ustawienia sceny (153)
  • Oszczędzanie czasu i upraszczanie skomplikowanego projektu (153)
   • PROJEKT: Warstwy i niezależne ruchy obiektów (155)
   • PROJEKT: Sceny i listwa czasu (163)
 • Klipy filmowe i niezależne listwy czasu (167)
  • Edycja klipów filmowych (170)
 • Wykorzystanie warstw maskujących (174)
  • Tworzenie maski (174)
   • PROJEKT: Maskowanie warstwy (175)
   • PROJEKT: Korzystanie z filtrów podczas pracy z maskami (177)
   • PROJEKT: Kreskówka z trzema scenami (181)

Rozdział 6. Dźwięk i muzyka we Flashu (193)

 • Pliki dźwiękowe. Wprowadzenie (193)
  • Typy plików dźwiękowych (194)
  • Źródła plików dźwiękowych w Internecie (195)
  • Pliki dźwiękowe a prawa autorskie (196)
  • Tworzenie muzyki i dźwięku na potrzeby Flasha (196)
 • Importowanie dźwięku do Flasha (198)
  • Rozmieszczanie dźwięków w warstwach (198)
   • PROJEKT: Wykorzystanie dźwięku w filmie (200)
 • Przypisywanie dźwięków do klatek i przycisków (206)
  • Wydawanie dźwięku przez przycisk (207)
  • Rozpoczynanie i kończenie dźwięku w wybranych klatkach (207)
   • PROJEKT: Interaktywne sterowanie dźwiękiem w prezentacji (208)
 • Efekty związane z dźwiękami i pętlami (213)
  • Edycja dźwięku (213)
  • Odtwarzanie dźwięku w pętli (215)
 • Dźwięk strumieniowy (217)
  • PROJEKT: Teledysk muzyczny (217)

Rozdział 7. Edycja i nawigacja w filmach Flasha (233)

 • Edycja warstw we Flashu (233)
  • Zmiana długości animacji w warstwie (233)
 • Nawigacja i przyciski (237)
  • Tworzenie przycisków i zamieszczanie ich w projekcie (237)
   • PROJEKT: Menu z interaktywnymi przyciskami (239)
 • Wykorzystanie przycisków do uruchamiania i zatrzymywania filmu (243)
  • Przycisk Stop (244)
  • Przycisk zatrzymujący i uruchamiający odtwarzanie animacji (246)
  • Przycisk wyłączający dźwięk (247)
 • Sterowanie przebiegiem animacji za pomocą przycisków (248)
  • PROJEKT: Sterowanie przebiegiem filmu (248)
 • Poruszanie się pomiędzy klatkami i scenami za pomocą przycisków (258)
  • PROJEKT: Wykorzystanie przycisku do przechodzenia do określonej klatki animacji (258)
  • PROJEKT: Nawigacja pomiędzy scenami (260)

Rozdział 8. Język ActionScript (267)

 • Wprowadzenie (267)
  • Co może ActionScript? (268)
  • Czy ActionScript jest trudny? (268)
 • Tworzenie skryptów (269)
  • Okno Frame Actions - Object Actions (269)
  • Edycja wyrażeń (Expressions) (271)
  • Skrypty w klipach filmowych (Movie Clips) (273)
  • Skrypty w przyciskach (274)
  • Skrypty w klatkach animacji (277)
 • Zmienne (279)
  • Nadawanie nazw zmiennym (280)
 • Typy danych w języku ActionScript (281)
  • Ciągi znaków (281)
  • Wyrażenia (281)
  • Liczby (283)
 • Tworzenie i stosowanie zmiennych (285)
  • Wyświetlanie wartości zmiennych w polach tekstowych (285)
  • Testowanie skryptu (286)
 • Wyrażenia warunkowe (288)
  • if...else (289)
  • if...else if (290)
   • PROJEKT: Liczanie punktów i instrukcje skoku warunkowego (290)
  • Operatory (293)
 • Pętle (295)
  • while (295)
  • do...while (296)
  • for (296)
  • for...in (296)
 • Właściwości obiektów (properties) (296)
 • Funkcje (298)
  • Korzystanie z funkcji (298)
  • Konstruowanie funkcji (299)
  • Zmiany dotyczące funkcji we Flashu 5 (300)
   • PROJEKT: Animacja wstępna (preloader) (300)

Rozdział 9. Flash 5 i filmy QuickTime (305)

 • Tworzenie filmu QuickTime (305)
  • Filmy QuickTime tworzone w programie iMovie (306)
  • Filmy QuickTime z programu MGI VideoWave III (307)
  • Opcje eksportowania filmów w programie QuickTime Pro (308)
  • Zapisywanie plików filmowych i sekwencji obrazów (309)
 • Importowanie plików QuickTime do Flasha (311)
  • Importowanie filmu zapisanego w pliku MOV (311)
  • Importowanie sekwencji obrazów (312)
 • Dodawanie animowanych efektów do filmów QuickTime (313)
  • PROJEKT: Animacja w animacji (314)

Rozdział 10. Wykorzystanie we Flashu danych ze źródeł zewnętrznych (323)

 • Generator (323)
  • PROJEKT: Wykorzystanie Generatora (324)
 • Od pliku tekstowego do zmiennej (332)
  • PROJEKT: Dane ze źródeł zewnętrznych w polach tekstowych (333)
 • Dane z pliku tekstowego w klipach filmowych (337)
  • PROJEKT: Ustawianie właściwości klipu filmowego w oparciu o dane z zewnętrznego źródła (339)
 • Współpraca Flasha z siecią WWW (342)
  • Odsyłacze do stron internetowych i poczty e-mail (343)
   • PROJEKT: Menu Flasha na stronie internetowej (344)
 • Na własną rękę (350)

Dodatek Menu Flasha 5 (351)

Skorowidz (361)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań