Flash 5 w praktyce

Autor: Daniel Bargieł

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 83-7197-477-9
Cena: 45 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2001.06.06
Liczba stron: 352
Kategoria: Flash ActionScript

Niniejsza książka stanowi uaktualnienie pozycji Flash 4 w praktyce i jest praktycznym przewodnikiem po doskonałym programie graficznym służącym do tworzenia interaktywnych animacji. Jeśli chcesz poznać wspaniałe możliwości nowej, piątej wersji programu, koniecznie zapoznaj się z tą publikacją. Znajdziesz tu m.in.:
 • wprowadzenie do tematyki Flasha 5;
 • opis poszczególnych technik rysowania we Flashu, za pomocą narzędzi rysunkowych znajdujących się w przyborniku narzędziowym.
 • transformowanie i modyfikowanie obiektów;
 • tworzenie pól tekstowych oraz modyfikowanie ich atrybutów;
 • warstwy Flasha;
 • animacja we Flashu jest to jeden z najciekawszych rozdziałów tej książki.
Zawiera informacje o tym, jak tworzyć animacje klatka po klatce oraz animację uzupełnianą;
 • dodawanie efektów dźwiękowych;
 • Flash ActionScript;
 • publikacja animacji;
 • Flash i Dreamweaver.

Flash 5 w praktyce -- spis treści

Wprowadzenie (7)

Rozdział 1. Oto Flash 5 (9)

 • Czym jest Flash? (9)
 • Animacje źródłowe (FLA) i animacje wynikowe (SWF) (10)
 • Interfejs Flasha (10)
 • Co nowego w programie Flash 5? (11)
 • Jak czytać tę książkę? (13)

Rozdział 2. Podstawy rysowania (15)

 • Kształty, obwiednie i wypełnienia (15)
 • Przybornik narzędziowy (16)
  • Narzędzie Line Tool (17)
  • Narzędzie Oval Tool (21)
  • Narzędzie Rectangle Tool (26)
  • Narzędzie Pencil Tool (32)
  • Narzędzie Pen Tool (33)
  • Narzędzie Brush Tool (37)
  • Narzędzie Ink Bottle Tool (43)
  • Narzędzie Paint Busket Tool (45)
  • Narzędzie Dropper Tool (46)
  • Narzędzie Eraser Tool (49)
  • Narzędzia Hand Tool i Magnifier Tool (51)
 • Zabawa z kolorami (53)
  • Edycja kolorów (53)
  • Praca z wypełnieniami (59)
 • Przyciąganie i preferencje rysowania (63)
  • Przyciąganie - opcja Snap (63)
  • Preferencje rysowania (64)

Rozdział 3. Praca z obiektami (67)

 • Selekcja kształtów (67)
 • Transformacje obiektów (71)
  • Panel transformacji - obrót, pochylanie, skalowanie obiektów (71)
  • Odbicia lustrzane (74)
 • Modyfikacja kształtów (74)
  • Modyfikacja kształtów Flasha za pomocą narzędzia Arrow Tool (75)
  • Modyfikacja kształtów Flasha za pomocą dwóch narzędzi - Subselect Tool oraz narzędzia Pen (76)
  • Wygładzanie i prostowanie kształtów (79)
  • Optymalizacja krzywych (81)
  • Efekty przypisywane krzywym (81)
 • Precyzyjne przesuwanie, kopiowanie, przenoszenie oraz dopasowywanie obiektów (85)
  • Precyzyjne przesuwanie (85)
  • Kopiowanie i przenoszenie (86)
 • Grupowanie obiektów, punkt zaczepienia oraz dopasowanie (88)
  • Grupowanie obiektów (88)
  • Zmiana położenia punktu zaczepienia (89)
  • Dopasowywanie obiektów. Polecenie Align (90)
 • Importowanie plików graficznych z innych aplikacji (96)
 • Praca z grafiką rastrową (97)
  • Konwersja bitmapy do grafiki wektorowej (97)
  • "Malowanie" bitmapą (101)
  • Edycja bitmapy (102)

Rozdział 4. Tekst we Flashu (105)

 • Tworzenie pól tekstowych oraz wprowadzanie tekstu (105)
  • Tworzenie pól tekstowych (105)
  • Modyfikacja atrybutów tekstu (106)
  • Modyfikacja ustawień paragrafu (109)
  • Tworzenie dynamicznych pól tekstowych (112)
  • Edycja właściwości pól tekstowych (113)
 • Transformacja i modyfikacja tekstu (121)
  • Transformacja tekstu (121)
  • Modyfikacja tekstu (121)

Rozdział 5. Symbole i odnośniki (123)

 • Typy symboli (123)
  • Symbole graficzne - Graphic (123)
  • Klipy filmowe - Movie Clip (124)
  • Przyciski - Button (124)
 • Tworzenie i kopiowanie symboli (125)
  • Tworzenie symboli (125)
  • Kopiowanie symboli (126)
 • Edycja symboli (127)
  • Tryby edycji symboli (127)
  • Edycja przycisków (130)
 • Praca z odnośnikami (133)
  • Tworzenie odnośników oraz ich identyfikacja w obszarze roboczym (133)
  • Zmiana właściwości odnośników (136)
  • Panel odnośników (139)
 • Rozbijanie na obiekty oraz importowanie symboli z innych plików Flasha (144)
  • Rozbijanie na obiekty (144)
  • Importowanie symboli z innych animacji (145)

Rozdział 6. Warstwy Flasha (145)

 • Manipulacja warstwami (145)
  • Tworzenie warstw i wyświetlanie ich zawartości (145)
  • Edycja warstw (147)
 • Warstwy typu GUIDE oraz MASK (151)
  • Warstwy GUIDE (151)
  • Warstwy MASK (151)

Rozdział 7. Animacja we Flashu (159)

 • Animacja "klatka po klatce" (160)
  • Prędkość odtwarzania animacji (160)
  • Tworzenie animacji metodą "klatka po klatce" (161)
 • Animacja uzupełniana (167)
  • Uzupełnianie ruchu (167)
  • Zmiana kształtu (175)
  • Panel ujęć (180)
 • Edycja animacji (183)
  • Edycja klatek kluczowych i klatek pośrednich (183)
  • Edycja animacji za pomocą opcji podglądu (184)

Rozdział 8. Flash i dźwięk (187)

 • Praca z dźwiękami (187)
  • Importowanie dźwięków (188)
  • Dodawanie dźwięków do animacji (188)
  • Edycja dźwięku w oknie edycji dźwięku (192)
 • Eksportowanie animacji z dźwiękami. Tworzenie plików SWF (192)

Rozdział 9. Flash ActionScript (199)

 • Zrozumieć ActionScript (200)
 • Interaktywny przycisk (204)
 • Klip filmowy jako obiekt ActionScript (217)
  • Właściwości klipu filmowego (218)
  • Metody klipu filmowego (225)
  • Zdarzenia klipu filmowego (229)
 • Konstrukcja języka ActionScript (233)
  • "Składnia kropki" (233)
  • Nawiasy klamrowe (236)
  • Średnik (236)
  • Małe i duże litery (237)
  • Komentarze (237)
  • Słowa kluczowe i zarezerwowane stałe (237)
 • Wyrażenia (238)
  • Zmienne ActionScript (238)
  • Rodzaje wyrażeń. Funkcje numeryczne i tekstowe (239)
 • Akcje i funkcje ActionScript (245)
  • Akcje ActionScript (245)
  • Funkcje ActionScript (253)
  • Tworzenie akcji i funkcji w ActionScript (258)
 • Obiekty ActionScript (260)

Rozdział 10. Publikacja animacji (273)

 • Optymalizacja animacji (274)
 • Publikacja (275)
  • Publikowanie plików SWF (277)
  • Publikowanie dokumentów HTML (279)
  • Publikowanie plików GIF (285)
  • Publikowanie plików JPEG (287)
  • Publikowanie plików PNG (288)
  • Publikowanie plików MOV (290)
 • Eksport (294)
  • Eksportowanie obrazu (294)
  • Eksportowanie animacji (296)
 • Budowanie wzorcowych dokumentów HTML (299)
  • Zmienne wzorcowe i struktura dokumentu (300)
 • Generator (306)

Rozdział 11. Flash i Dreamweaver (309)

 • "Dzieci" Macromedii (310)
 • Dreamweaver - narzędzie profesjonalistów (310)
  • Interfejs programu (311)
  • Zarządzanie serwisem (315)
 • Tworzenie zaawansowanych dokumentów (324)
 • Podsumowanie (333)

Dodatek A Słownik (335)

Dodatek B Zmienne wzorcowe dla dokumentów wzorcowych (339)

Dodatek C Skróty klawiszowe (341)

Skorowidz (347)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań