Flash ActionScript f/x

Autor: Bill Sanders

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Flash ActionScript f/x
ISBN: 83-7197-455-8
Cena: 45 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2001.05.16
Liczba stron: 328
Kategoria: Flash ActionScript

Książka jest przeznaczona zarówno dla początkujących twórców skryptów, jak i dla doświadczonych programistów. W przejrzysty i przystępny sposób omówiono w niej odnowiony i wzbogacony język ActionScript programu Flash 5. Oprócz rozważań teoretycznych w ponad 50 filmach Flasha pokazano, jak w praktyce używać nowego języka skryptowego. Dzięki projektom i instrukcjom "krok po kroku" poznasz metody wzbogacania własnych filmów Flasha, umieszczając w nich skrypty w języku ActionScript.

Nie trać czasu! Już teraz zacznij tworzyć rozbudowane, eleganckie i wyjątkowe filmy Flasha! Użyj języka ActionScript, by wzbogacić film Flasha, sterując wszystkimi cechami animacji!

CD-ROM zawiera m.in.:

 • Ponad 50 filmów Flasha 5 (pliki FLA i SWF), a w nich kody źródłowe związane z przykładami edukacyjnymi i projektami omówionymi w książce.
 • Próbne wersje programów firmy Macromedia.
Ta książka nauczy Cię, jak:
 • dynamicznie zmieniać kolory, barwy, wymiary, widzialność, kształt i położenie obiektów;
 • tworzyć obiekty i suwaki przeciągane za pomocą myszy;
 • nawigować w wielu listwach czasowych;
 • wykrywać kolizje obiektów w grach i reklamach elektronicznych;
 • przewijać tekst w dynamicznych polach tekstowych;
 • tworzyć funkcje użytkownika, sterujące obiektami za pomocą zmiennych lokalnych;
 • sterować dźwiękami za pomocą nowych obiektów dźwiękowych języka ActionScript;
 • tworzyć animacje wstępne;
 • przesyłać dane pomiędzy Flashem i innymi aplikacjami;
 • redukować czas przesyłania danych poprzez doczytywanie zewnętrznych filmów.

Flash ActionScript f/x -- spis treści

Przedmowa (15)

Wstęp (17)

Rozdział 1. ActionScript - podstawy (21)

 • Możliwości języka ActionScript (21)
  • Komfort pracy (22)
  • Modułowa budowa skryptów (22)
  • ActionScript zorientowany obiektowo (23)
 • Gdzie umieszczamy skrypty? (24)
  • Klipy filmowe (24)
  • Przyciski (25)
  • Właściwości klonów (26)
  • Właściwości ujęć (28)
 • Jak tworzymy skrypty? (31)
  • Panele Object Action i Frame Action (32)
  • Detektory zdarzeń (34)
  • Edycja wyrażeń (34)
 • Klipy filmowe i ścieżki (35)
  • Niezależne listwy czasowe (35)
  • Ścieżki (35)

Rozdział 2. Zmienne i typy danych (37)

 • Co to jest zmienna? (37)
  • Nazwy zmiennych (38)
  • Tablice (39)
 • Typy danych w języku ActionScript (39)
  • Ciągi znaków (39)
  • Wyrażenia (40)
  • Wyrażenia logiczne (41)
  • Liczby (43)
  • Obiekty (44)
  • Klipy filmowe (46)
 • Tworzenie i używanie zmiennych (47)
  • Testowanie skryptów (48)
 • Zmieniamy wartości zmiennych za pomocą przycisków (50)
 • Przyciski i pola tekstowe (plik Button.fla na płycie CD) (51)
  • Warstwa Concatenate Strings (52)
  • Warstwa Add Numbers (53)
  • Warstwa Test Boolean (53)
  • Warstwy Output Window i Input Windows (54)
 • Ujęcia i wartości zmiennych (54)
  • Wyrażenia logiczne z ciągami znaków (56)
 • Skrypty ujęć (plik Frame.fla na płycie CD) (56)
  • Warstwa Frame Action (56)
  • Warstwa Output (57)
 • Adresowanie zmiennych na różnych listwach czasowych (58)
 • Ścieżki adresowe (plik DataPaths.fla na płycie) (59)
  • Warstwa The Mainline (59)
  • Warstwa Buttons (61)
  • Warstwa Output (62)
 • Przykład edukacyjny: zaokrąglanie liczb (62)
 • Projekt: zaokrąglanie liczb (plik RoundUp.fla na płycie CD) (63)
  • Warstwa Output (63)
  • Warstwa Input (63)
 • Projekt: pobieranie identyfikatora użytkownika do bazy danych (plik DataEntry.fla na płycie CD) (64)
  • Warsta Buttons (65)
  • Warstwa Forms (67)

Rozdział 3. Proste akcje (69)

 • Ścisła współpraca Flasha i języka ActionScript (69)
 • Etykiety ujęć (70)
 • Akcja gotoAndStop() lub gotoAndPlay() (plik SBLimit.fla na płycie CD) (70)
  • Warstwy dokumentu (71)
 • Akcja Play (75)
 • Akcje stop() i play() oraz przyciski (plik StopAtPlay.fla na płycie CD) (76)
  • Warstwa Stop or Play (76)
  • Warstwa Buttons (77)
 • Przejścia do ujęć i scen (79)
  • Przejście do następnego lub poprzedniego ujęcia (79)
  • Przejście do następnej lub poprzedniej sceny (79)
 • Adresowanie scen i ujęć (plik FrameScene.fla na płycie CD) (80)
  • Warstwa Output (scena 1) (80)
  • Warstwa Buttons (scena 1) (81)
  • Warstwa Copy Here (scena 2) (83)
 • Adresowanie ujęć na różnych listwach czasowych (84)
 • Sterowanie listwami czasowymi (plik PlayAway.fla na płycie CD) (85)
  • Klip filmowy Bouncer (86)
  • Warstwa MainTimeLine (86)
 • Akcje z zewnętrznego skryptu (87)
 • Przykład edukacyjny: dwa języki i jedna listwa czasowa (88)
 • Projekt: nauka liczb (88)
  • Warstwa Count (89)
  • Warstwa Frame Buttons (90)
  • Warstwa Output (91)
 • Pasek nawigacyjny (91)
 • Projekt: sklep internetowy (plik ecommerceMenu.fla na płycie CD) (93)
  • Warstwa Selections (93)
  • Warstwa Menu Bar Bg (93)
  • Warstwa Buttons (94)

Rozdział 4. Wyrażenia warunkowe i operatory (97)

 • Porównania (97)
  • if... (97)
  • if ...else (98)
  • if ...else if (99)
  • Przykład filmu z wyrażeniami warunkowymi (plik IfElseIf.fla na płycie CD) (99)
 • Operatory (101)
  • Kolejność obliczeń (103)
  • Operatory numeryczne (106)
  • Operatory znakowe (106)
  • Operatory logiczne (106)
  • Przypisania złożone (107)
 • Animacje wstępne (plik preload.fla na płycie CD) (107)
 • Projekt: różne odpowiedzi (plik condQuiz.fla na płycie CD) (109)
  • Warstwa Background (110)
  • Warstwa Question (110)
  • Warstwa Buttons (111)
 • Kto to powiedział? Gra w znane cytaty (114)
 • Projekt: gra w cytaty (plik Quotes.fla na płycie CD) (114)
  • Warstwa Quotes (115)
  • Warstwa Buttons (117)

Rozdział 5. Pętle (119)

 • Wielokrotne wykonywanie akcji (119)
 • Pętle rozproszone (121)
  • Tworzenie pętli za pomocą wyrażeń warunkowych (121)
 • Zapętlone ujęcia (plik FrameLoop.fla na płycie CD) (122)
  • Warstwa Output (123)
  • Warstwa Condition (123)
 • Pętle skupione (124)
  • Pętle i tablice (124)
 • Pętle zagnieżdżone (plik NestedLoop.fla na płycie CD) (124)
  • Warstwa Build Array (125)
  • Warstwa Button Out (126)
 • Projekt: przenoszenie danych z użyciem pętli (plik TransLoop.fla na płycie CD) (127)
  • Warstwa ButtonActions (128)
 • Projekt: kalendarz (plik Calendar.fla na płycie CD) (129)
  • Warstwa Cells (131)
  • Warstwa Dates (132)
  • Warstwa Start (133)
  • Warstwa Buttons and Actions (134)
  • Przyciski Sunday...Saturday (klony) (134)
  • Przycisk Clear (klon) (136)
 • Projekt: sortowanie z użyciem pętli i tablic (plik loopSort.fla na płycie CD) (136)
  • Warstwa Text Fields (137)
  • Warstwa Buttons (137)
  • Przycisk SortIt (138)
  • Warstwa Background (140)
  • Modyfikacje (140)

Rozdział 6. Detektory zdarzeń (141)

 • Współpraca skryptu z myszą (141)
 • Zdarzenia myszy (plik mouseEvent.fla na płycie CD) (143)
  • Warstwa Tomato Blaster (143)
  • Warstwa Sound (144)
  • Warstwa Action Button (145)
 • Współpraca skryptu z klawiaturą (146)
  • Gdzie jest przycisk? (146)
 • Klawiatura (plik keyboard.fla na płycie CD) (147)
  • Warstwa Letters (148)
  • Warstwa Invisible Button (148)
 • Obiekty typu Key (150)
  • Metody obiektów typu Key (150)
  • Stałe typu Key (151)
 • Obiekty typu Mouse (152)
 • Klipy filmowe (152)
 • Nowy kursor (plik newCursor.fla na płycie CD) (153)
  • Warstwa Cursor (154)
  • Warstwa Release (155)
  • Warstwa Background (155)
 • Obiekty typu Movie Clip (155)
  • Metody obiektów typu MovieClip (156)
  • Wysyłanie poleceń do klipów filmowych (157)
 • Detekcja kolizji (157)
 • Kolizje obiektów (plik planetCollide.fla na płycie CD) (158)
  • Warstwa Rocket (159)
  • Warstwa Planet (159)
  • Warstwa Stars (160)
  • Warstwa Background (160)
 • Obiekty typu Selection i pola tekstowe (160)
 • Formularze i obiekty typu Selection (plik SelectForms na płycie CD) (161)
  • Warstwa Background (162)
  • Warstwa Forms (162)
 • Przeciąganie przycisków w klipach filmowych (164)
 • Przeciągalne przyciski (plik Duster.fla na płycie CD) (164)
  • Przygotowania (164)
  • Warstwa MainTimeLine (165)
 • Projekt: wyświetlanie współrzędnych kursora (plik DragXY.fla na płycie CD) (166)
  • Warstwa Position (168)
  • Warstwa DragClip (168)
 • Projekt: wózek na zakupy (plik shoppingCart.fla na płycie CD) (169)
  • Warstwa Background (171)
  • Warstwa Cash Register (171)
  • Warstwa Fruits (172)
  • Warstwa Shopping Cart (174)

Rozdział 7. Właściwości i funkcje (175)

 • Właściwości (175)
  • Co to jest właściwość? (175)
  • Zmiany właściwości (176)
  • Akcja Set Property (178)
  • Przykłady skryptów zmieniających właściwości obiektu (179)
 • Właściwości globalne (plik Globalquality.fla na płycie CD) (181)
  • Warstwa Background (182)
  • Warstwa Labels (182)
  • Warstwa Buttons (183)
 • Podświetlanie przycisków (plik TabOutline.fla na płycie CD) (185)
  • Warstwa Background (185)
  • Warstwa Buttons (186)
 • Buforowanie dźwięku (187)
 • Odczytywanie właściwości (187)
 • Zmienne i właściwości (plik callingAllProps.fla na płycie CD) (188)
  • Warstwa Show (189)
  • Warstwa Property Buttons (190)
  • Warstwa MCs (190)
 • Funkcje Flasha (192)
  • Funkcje znakowe (194)
 • Podciągi znaków (plik substrings.fla na płycie CD) (194)
  • Warstwa Background (194)
  • Warstwa Button (195)
  • Warstwa Text Fields (196)
  • Warstwa Labels (197)
  • Dlaczego podciągi? (197)
 • Obiekty typu String (199)
  • Generator liczb losowych (200)
 • Funkcje użytkownika (200)
 • Projekt: suwak i kompas (plik SlideRotation.fla na płycie CD) (203)
  • Warstwa Background (203)
  • Warstwa Slide Handle MC (203)
  • Warstwa Whirly MC (205)
  • Warstwa Labels and Groove (205)
 • Projekt: dynamiczny wykres słupkowy (206)
  • Warstwa Background (207)
  • Warstwa Bars (207)
  • Warstwa Text Fields (208)
  • Warstwa Button (209)

Rozdział 8. Obiekty specjalizowane (211)

 • Standardowe obiekty Flasha (211)
 • Obiekty typu Color (211)
  • Definiowanie koloru obiektu (212)
 • Projekt: ustalanie i zmienianie kolorów (plik setColors.fla na płycie CD) (214)
  • Warstwa Input (214)
  • Warstwa Buttons (215)
  • Warstwa Movie Clips (215)
 • Projekt: przekształcanie kolorów (plik transColor.fla na płycie CD) (216)
  • Warstwa Swatch MC (217)
  • Warstwa Button (218)
  • Warstwa Input (218)
  • Odczytywanie wartości koloru (219)
 • Obiekty typu Date (220)
  • Konstruktor obiektu typu Date (220)
  • Odczytywanie i ustawianie czasu w obiektach typu Date (221)
 • Projekt: data i godzina (plik ShowDateAndTime.fla na płycie CD) (223)
  • Warstwa Date (224)
  • Warstwa World (226)
  • Warstwa Background (226)
 • Obiekty typu Math (226)
 • Projekt: metody obiektów typu Math (plik MathObject.fla na płycie CD) (227)
 • Obiekty typu Number (229)
 • Projekt: przeliczanie liczb dziesiętnych na szesnastkowe (plik dec2Hex.fla na płycie CD) (230)
  • Warstwa Convert Me (231)
 • Obiekty typu Sound (231)
  • Metoda Sound.setTransform (233)
 • Obiekty typu XML i XML Socket (233)
 • Projekt: sterowanie dźwiękiem stereo w głośnikach (plik SoundJam.fla na płycie CD) (234)
  • Warstwa Components (234)

Rozdział 9. Kopiowanie klipów filmowych, konstruowanie ścieżek i wywoływanie funkcji (241)

 • Kopiowanie i usuwanie klipów filmowych (241)
 • Kopiowanie klipów filmowych (plik StarField.fla na płycie CD) (242)
  • Warstwa StarScript (242)
  • Warstwa Button (244)
 • Adresowanie klipów filmowych (245)
 • Konstruowanie ścieżek klipów filmowych (plik TellMe.fla na płycie CD) (246)
  • Ścieżki (247)
  • Warstwa MainLine (249)
  • Warstwa GrandPa (249)
  • Warstwa GrandMa (254)
  • Warstwa Lines (255)
  • Warstwa Action Buttons (255)
 • Przesyłanie zmiennych pomiędzy klipami filmowymi (257)
 • Wywoływanie funkcji (258)
 • Projekt: funkcje użytkownika i klipy filmowe (plik alienFunction.fla na płycie CD) (259)
  • Warstwa Function Script (259)
  • Warstwa Saucers (260)
  • Warstwa Button (261)
 • Projekt: fabryka kreskówek (plik cartoonFactory.fla na płycie CD) (262)
  • Warstwa Tears (262)
  • Warstwa Hat Flip (263)
  • Warstwa Eye Blink (263)
  • Warstwa Kat (263)
  • Warstwa Slider (264)
  • Warstwa Buttons (266)
  • Warstwa Cartoon Type (267)
  • Warstwa Backdrop (267)

Rozdział 10. Podsumowanie (269)

 • Doczytywanie filmów i ich usuwanie (269)
  • Doczytywanie filmów (269)
  • Usuwanie doczytanych filmów (270)
 • Sześć filmów (folder MultiMenu na płycie CD) (271)
  • Warstwa Frame (271)
  • Warstwa Labels (272)
 • Adresowanie zmiennych i obiektów na różnych poziomach (276)
 • Przesyłanie danych pomiędzy poziomami (folder MovieVarTrans na płycie CD) (277)
  • Warstwa Background filmu levelZero (278)
  • Warstwa Message filmu levelZero (278)
  • Warstwa Label filmu levelZero (279)
  • Warstwa News filmu News (279)
 • Wczytywanie tekstu i zmiennych (plik loadText.fla na płycie CD) (281)
  • Plik tekstowy (281)
  • Warstwy Background i Frame (283)
  • Warstwa Text Fields (283)
  • Warstwa Beam me up (284)
 • Przewijany tekst (plik scrollText.fla w folderze ScrollFlash na płycie CD) (285)
  • Warstwa Background (286)
  • Warstwa Scripts (287)
  • Warstwa Buttons (287)
  • Warstwa Text Fields (288)
 • Funkcje wielobajtowe (289)
 • Przesyłanie danych pomiędzy skryptami Flasha a skryptem JavaScript i kodem HTML (290)
 • Projekt: przesyłanie danych ze strony HTML do Flasha (plik flashVar.fla w katalogu FLashHTMLvar na płycie CD) (290)
  • Warstwa Border n Button (291)
  • Warstwa Text Field (292)
 • Projekt: z Plutona na Merkurego (katalog Pluto2Mercury na płycie CD) (293)
  • Skrypty ujęć (295)
  • Klip filmowy PlutoView (297)
  • Planety (297)
  • Ruch (298)
  • Dodatkowe opcje (298)
 • Skrypty i pomysły (299)

Elementy języka ActionScript - przykłady (301)

Skorowidz (323)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań