Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podręcznik

Autor: Adobe Creative Team

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Adobe Flash CS3 Professional Classroom in a Book
ISBN: 978-83-246-1230-7
Cena: 57 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2008.01.31
Liczba stron: 352
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/flcs3o/flcs3o-5.pdf
Kategoria: Flash ActionScript

Aktualne źródło wiedzy o Flashu CS3

 • Tworzenie plików interaktywnych
 • Praca z ActionScript 3.0
 • Importowanie plików audio i wideo
 • Publikowanie dokumentów Flasha

"Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podręcznik" to kolejna książka w bestsellerowej serii podręczników z ćwiczeniami na temat oprogramowania. Program Adobe Flash CS3 wykorzystywany jest przez profesjonalistów do tworzenia interaktywnych stron WWW bogatych w materiały audio, wideo, grafikę i animacje. Podręcznik, oprócz opisu podstawowych koncepcji i funkcji programu, zawiera również nowości, takie jak metody pracy z Action Script 3.0, wykorzystanie nowych komponentów do usprawnienia projektów, importowanie symboli z warstw programu Adobe Ilustrator oraz dołączanie materiałów wideo programu Adobe After Effects i wiele innych ciekawych możliwości.

"Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podręcznik" jest nie tylko doskonałym kompendium dla początkujących, którzy -- wykonując kolejne lekcje -- poznają krok po kroku możliwości programu, ale także dla zaawansowanych projektantów, chcących wzbogacić swój warsztat, zdobyć dodatkowe umiejętności i poszerzyć wiedzę. Książka zawiera opis wielu zaawansowanych funkcji, w tym wskazówki i techniki dotyczące posługiwania się najnowszą wersją aplikacji.

 • Podstawowe wiadomości o Flashu
 • Tworzenie i edytowanie symboli
 • Praca z tekstem statycznym i dynamicznym, grafiką, wideo i audio
 • Tworzenie animacji
 • Tworzenie plików interaktywnych
 • Metody pracy z ActionScript
 • Korzystanie z komponentów
 • Ładowanie i optymalizacja zawartości Flasha
 • Alternatywne opcje publikacji

Twórz wyjątkowe i oryginalne aplikacje we Flashu!

Dołączona płyta CD dla Windows oraz Mac OS zawiera dodatkowe materiały szkoleniowe dla programu Flash CS3 Basic oraz Professional, w tym 16 przewodników w formie filmów!

Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podręcznik -- spis treści

Wstęp

 • Seria Oficjalny podręcznik (11)
 • Co na płycie CD? (12)
 • Wymaganie wstępne (13)
 • Instalowanie programu Flash (13)
 • Optymalizacja działania (13)
 • Kopiowanie plików lekcji (13)
 • Jak korzystać z lekcji? (15)
 • Dodatkowe zasoby (15)
 • Certyfikaty firmy Adobe (16)

1. Wprowadzenie

 • Zawartość lekcji (19)
 • Uruchamianie Flasha i otwieranie pliku (19)
 • Obszar roboczy (20)
 • Panel Library (26)
 • Korzystanie z panelu Property inspector (29)
 • Korzystanie z panelu Tools (35)
 • Wycofywanie działań we Flashu (40)
 • Podgląd projektu (41)
 • Publikowanie projektu (42)
 • Korzystanie z pomocy Flasha (43)
 • Korzystanie z usług online firmy Adobe (47)
 • Podsumowanie, pytania i odpowiedzi (49)

2. Praca z grafiką

 • Zawartość lekcji (51)
 • Rozpoczęcie (52)
 • Rysowanie prostokątów (52)
 • Stosowanie wypełnień gradientowych (59)
 • Tworzenie zaznaczeń (63)
 • Rysowanie owali (68)
 • Tworzenie prostej animacji (71)
 • Rysowanie linii (76)
 • Modyfikowanie obiektów (79)
 • Maskowanie obiektów (83)
 • Testowanie filmu Flasha (85)
 • Podsumowanie, pytania i odpowiedzi (86)

3. Tworzenie i edytowanie symboli

 • Zawartość lekcji (89)
 • Rozpoczęcie (89)
 • Importowanie plików programu Illustrator (90)
 • Symbole (95)
 • Konwertowanie obiektów na symbole (96)
 • Importowanie obrazów bitmapowych (97)
 • Dodawanie bitmap do symbolu klipu filmowego (100)
 • Praca z przyciskami (102)
 • Dodawanie przezroczystości (111)
 • Podsumowanie, pytania i odpowiedzi (116)

4. Praca z tekstem

 • Zawartość lekcji (119)
 • Rozpoczęcie (120)
 • Układanie warstw na listwie czasowej (121)
 • Umieszczanie zasobów w warstwach (124)
 • Animowanie za pomocą automatycznych ścieżek (127)
 • Tworzenie tekstu (130)
 • Animowanie tekstu za pomocą masek (136)
 • Tworzenie animacji wstrząsów za pomocą ścieżek (145)
 • Podsumowanie, pytania i odpowiedzi (150)

5. Tworzenie animacji

 • Zawartość lekcji (153)
 • Rozpoczęcie (154)
 • Zasady tworzenia animacji (155)
 • Przygotowanie pliku projektu (155)
 • Animowanie symbolu klipu filmowego (159)
 • Praca z symbolami zagnieżdżonymi (162)
 • Animowanie symbolu za pomocą maski (166)
 • Przesuwanie obiektów na scenie (172)
 • Dodawanie dźwięku (175)
 • Dodawanie akcji stop() (175)
 • Animowanie tekstu tytułowego (176)
 • Przekształcanie obiektów (178)
 • Animacja pojawiających się obiektów (183)
 • Animowanie ruchu po ścieżce (184)
 • Podsumowanie, pytania i odpowiedzi (189)

6. Tworzenie plików interaktywnych

 • Zawartość lekcji (191)
 • Rozpoczęcie (192)
 • Pliki interaktywne (192)
 • Projektowanie układu (193)
 • Tworzenie przycisków (199)
 • Uaktywnianie przycisków (215)
 • Podsumowanie, pytania i odpowiedzi (222)

7. Podstawy języka ActionScript

 • Zawartość lekcji (225)
 • Rozpoczęcie (225)
 • Praca z ActionScript 3.0 (226)
 • Praca z instrukcjami warunkowymi (231)
 • Dodawanie akcji stop (235)
 • Stosowanie zmiennych (236)
 • Wczytywanie danych z adresu URL (239)
 • Praca ze zdarzeniami (240)
 • Dodawanie skryptu obsługi zdarzeń do przycisków (242)
 • Podsumowanie, pytania i odpowiedzi (246)

8. Komponenty

 • Zawartość lekcji (249)
 • Rozpoczęcie (249)
 • Komponenty (250)
 • Dodawanie komponentu tekstowego (251)
 • Wykorzystanie komponentów do tworzenia interaktywności (258)
 • Podsumowanie, pytania i odpowiedzi (268)

9. Praca z dźwiękiem i wideo

 • Zawartość rozdziału (271)
 • Rozpoczęcie (271)
 • Przygotowanie pliku projektu (273)
 • Tworzenie przycisków dźwiękowych (275)
 • Tworzenie przycisków miniatur filmów (283)
 • Przedłużanie listwy czasowej (288)
 • Przygotowanie zawartości Flash Video (290)
 • Praca z materiałem wideo zawierającym kanały alfa (297)
 • Podsumowanie, pytania i odpowiedzi (305)

10. Ładowanie i optymalizacja zawartości Flasha

 • Zawartość rozdziału (307)
 • Rozpoczęcie (307)
 • Przygotowanie elementów programu ładującego (308)
 • Ładowanie filmu (313)
 • Tworzenie animacji dla programu ładującego (314)
 • Zmiana widoczności klipów filmowych (317)
 • Buforowanie bitmap (319)
 • Podsumowanie, pytania i odpowiedzi (321)

11. Publikowanie dokumentów Flasha

 • Zawartość rozdziału (323)
 • Rozpoczęcie (323)
 • Testowanie dokumentu Flasha (324)
 • Dodawanie metadanych (325)
 • Publikowanie filmu dla sieci WWW (326)
 • Alternatywne opcje publikacji (329)
 • Podsumowanie, pytania i odpowiedzi (335)

Szesnastkowe kody kolorów (337)

Skorowidz (339)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań