Macromedia Flash MX 2004. Oficjalny podręcznik

Autor: Jen DeHaan

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Macromedia Flash MX 2004: Training from the Source
ISBN: 83-7361-534-2
Cena: 49.9 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2004.09.16
Liczba stron: 416
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/flmx24/flmx24-5.pdf
Kategoria: Flash ActionScript

Macromedia Flash MX 2004 i Macromedia Flash MX 2004 Professional to aplikacje służące do tworzenia publikacji multimedialnych opartych na grafice wektorowej. Mnogość narzędzi graficznych, możliwości tworzenia animacji, stosowania plików graficznych i dźwiękowych w różnych formatach oraz rozbudowany obiektowy język programowania ActionScript dają projektantom nieograniczoną swobodę twórczą. Za pomocą Flasha można stworzyć zarówno proste przyciski nawigacyjne, jak i interaktywną witrynę WWW korzystającą z baz danych i języka XML.

"Macromedia Flash MX 2004. Oficjalny podręcznik" to zbiór ćwiczeń i przykładów przygotowanych przy współpracy z firmą Macromedia -- producentem Flasha. Dzięki przykładom przedstawianym w kolejnych lekcjach poznasz poszczególne funkcje i narzędzia aplikacji Flash MX 2004. Dowiesz się między innymi, jak tworzyć przyciski i łącza, rysować i animować, formatować tekst, wczytywać zewnętrzne dane do aplikacji i pisać skrypty ActionScript.

 • Podstawy korzystania z Flasha
 • Narzędzia graficzne
 • Wprowadzanie i formatowanie tekstu
 • Tworzenie i edycja symboli
 • Animacja automatyczna i poklatkowa
 • Elementy interaktywne
 • Korzystanie z plików dźwiękowych i cyfrowego wideo
 • Stosowanie komponentów do tworzenia interaktywnych formularzy
 • Wczytywanie danych z plików
 • Podstawy języka ActionScript
 • Publikowanie gotowej prezentacji

Poznaj możliwości Flasha MX 2004 w praktyce,
wykorzystując podręcznik polecany przez firmę Macromedia.

Macromedia Flash MX 2004. Oficjalny podręcznik -- spis treści

O Autorce (9)

Wprowadzenie (11)

Lekcja 1. Podstawy programu (17)

 • Wprowadzenie do programu Macromedia Flash MX 2004 (18)
 • Przestrzeń robocza Flasha (20)
 • Tworzenie pierwszego dokumentu (22)
 • Korzystanie z paneli (26)
 • Listwa czasowa i klatki (30)
 • Warstwy (34)
 • Modyfikacja ustawień programu (38)
 • Testowanie pliku FLA (41)
 • Szukanie pomocy (43)
 • Projekt (45)

Lekcja 2. Tworzenie grafiki (47)

 • Przybornik (49)
 • Tworzenie grafiki przy użyciu narzędzi rysowania (53)
 • Korzystanie z prowadnic, siatek, współrzędnych i przyciągania (56)
 • Tworzenie nowej grafiki (57)
 • Tworzenie i korzystanie z masek (62)
 • Dodawanie pociągnięć pędzla (konturów) (63)
 • Biblioteka (64)
 • Import i optymalizacja grafiki (67)
 • Import grafiki wektorowej (70)
 • Wypełnienia i gradienty (73)
 • Modyfikacja grafiki (77)

Lekcja 3. Korzystanie z tekstu (81)

 • Narzędzie Text (82)
 • Dodawanie tekstu do dokumentu (84)
 • Korzystanie z osadzonych czcionek (90)
 • Właściwości czcionek (91)
 • Dodawanie efektów listwy czasowej do pola tekstowego (96)
 • Sprawdzanie pisowni dokumentu (98)
 • Korzystanie z komponentów tekstowych (99)
 • Istota działania dynamicznych pól tekstowych (100)

Lekcja 4. Tworzenie i edycja symboli (101)

 • Omówienie symboli (102)
 • Symbole graficzne (106)
 • Tworzenie przycisków (107)
 • Rozmieszczanie przycisków na scenie (110)
 • Tworzenie przycisków tekstowych (112)
 • Tworzenie niewidzialnego przycisku (113)
 • Tworzenie klipów filmowych i korzystanie z nich (117)
 • Tworzenie menu (120)
 • Tworzenie przycisków klipów filmowych (123)
 • Duplikowanie symboli i dodawanie ich do sceny (126)

Lekcja 5. Tworzenie animacji (129)

 • Rodzaje animacji (131)
 • Tworzenie automatycznej animacji ruchu (131)
 • Dodawanie automatycznej animacji ruchu (135)
 • Animacja poziomów przezroczystości i wielkości (138)
 • Animacja przycisku klipu filmowego (140)
 • Tworzenie automatycznej animacji kształtu (141)
 • Tworzenie animacji "klatka po klatce" (143)
 • Animacja wzdłuż ścieżki (147)
 • Efekty listwy czasowej w animacji (153)

Lekcja 6. Dodawanie prostej interaktywności (157)

 • Dodawanie interaktywności do dokumentów Flasha (159)
 • Wprowadzenie do behawiorów (159)
 • Wykorzystywanie behawiora do wczytania obrazu JPEG (160)
 • Wykorzystywanie behawiora do otwarcia strony WWW (163)
 • Przeglądanie kodu behawiorów (165)
 • Implementacja prostej interakcji z serwerem przy użyciu komponentu (166)
 • Wprowadzenie do języka ActionScript (169)
 • Korzystanie z akcji sterujących odtwarzaniem listwy czasowej (175)
 • Tworzenie przycisku powrotu do klatki home (176)
 • Usuwanie kursora ręki (178)
 • Kończenie przycisku klipu filmowego (179)
 • Korzystanie z nawigatora skryptów i pinesek (181)

Lekcja 7. Dźwięk i wideo (185)

 • Korzystanie z dźwięku i filmów wideo (187)
 • Dostarczanie mediów w Internecie (189)
 • Dodanie dźwięku do przycisku (189)
 • Import dźwięku do dokumentu (192)
 • Dostosowanie dźwięku do własnych potrzeb (195)
 • Import wideo do Flasha (197)
 • Eksport do formatu FLV (208)

Lekcja 8. Ekrany (211)

 • Ekrany - wprowadzenie (213)
 • Tworzenie nowej prezentacji ekranowej (214)
 • Dodawanie do prezentacji dźwięku i wideo (217)
 • Sterowanie dźwiękiem (221)
 • Przemieszczanie się między ekranami (223)
 • Wstawianie efektów przejścia i maski (224)
 • Tworzenie przewodnika w programie Flash MX 2004 (226)
 • Ładowanie przewodnika do witryny Tech Bookstore (234)

Lekcja 9. Tworzenie formularzy za pomocą komponentów (237)

 • Formularze i dane - wprowadzenie (238)
 • Komponenty Flasha - wprowadzenie (240)
 • Tworzenie formularza zwrotnego (243)
 • Korzystanie z komponentu Button (247)
 • Tworzenie kwestionariusza (250)
 • Korzystanie z klasy FocusManager (257)

Lekcja 10. Zamieszczanie danych dynamicznych (261)

 • Dane dynamiczne - wprowadzenie (262)
 • Definiowanie usług internetowych w programie Flash MX Professional (264)
 • Wywoływanie usługi sieci WWW w programie Flash MX Professional (266)
 • Tworzenie formularza zwrotnego w programie Flash MX 2004 (270)
 • Tworzenie kwestionariusza w programie Flash MX Professional (273)
 • Tworzenie kwestionariusza w programie Flash MX 2004 (276)
 • Tworzenie strony książki rekomendowanej w programie Flash MX Professional (278)
 • Tworzenie strony książki rekomendowanej w programie Flash MX 2004 (282)

Lekcja 11. Podstawy ActionScript (287)

 • ActionScript 1.0 i ActionScript 2.0 - wprowadzenie (289)
 • Ścisła kontrola typów i uzupełnianie kodu (290)
 • Klasy, metody i właściwości (293)
 • Funkcje i instrukcje warunkowe (294)
 • Zakres (296)
 • Klasa LoadVars (299)
 • Tworzenie strony recenzji (301)
 • Korzystanie ze zdarzeń, uchwytów zdarzeń i sond (306)
 • Formatowanie recenzji przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów (309)
 • Tworzenie stron katalogu (311)
 • Tworzenie głównej strony katalogu (316)
 • Tworzenie strony wiadomości (319)
 • Tworzenie strony głównej (321)
 • Dodawanie animacji do menu (324)
 • Sterowanie przyciskami menu (330)

Lekcja 12. Optymalizacja zawartości (333)

 • Optymalizacja dokumentów (334)
 • O organizowaniu aplikacji i dobrych nawykach (336)
 • Ładowanie nowej zawartości (337)
 • Dodawanie komponentu ProgressBar (344)
 • Ładowanie witryny Tech Bookstore (347)
 • Testowanie i usuwanie błędów z kodu witryny Tech Bookstore (351)

Lekcja 13. Publikacja dokumentów Flasha (357)

 • Publikacja plików SWF (358)
 • Wykrywanie odtwarzacza Flash Player (364)
 • Osadzanie pliku SWF na stronie HTML (367)
 • Umieszczenie przykładowej witryny na serwerze WWW (370)
 • Na zakończenie (373)

Dodatek A Instalacja rozszerzeń (375)

Dodatek B Zasoby (381)

Dodatek C Skróty klawiaturowe (391)

Skorowidz (397)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań