Flash i PHP. Podstawy

Autor: Steve Webster

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Foundation PHP for Flash
ISBN: 83-7197-658-5
Cena: 59 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2002.05.08
Liczba stron: 396
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/flphpo/flphpo-12.pdf
Kategoria: Flash ActionScript

Możliwości PHP i Flasha wspaniale się uzupełniają. Oczywiście, Flash sam w sobie jest wspaniałym narzędziem, ale tworzenie zmieniających się, w pełni interaktywnych witryn Flasha wymaga zastosowania dodatkowych technik. PHP jest bezpłatnym i łatwym sposobem osiągnięcia tego celu. Lista jego funkcji jest długa, więc może on w znaczący sposób zwiększyć dynamikę witryny Flasha.

Niniejsza książka ma zaznajomić Czytelnika ze wspaniałymi możliwościami, jakie daje wykorzystywanie skryptów wykonywanych po stronie serwera podczas tworzenia witryn Flasha. Napisaliśmy ją, aby w odpowiednim tempie przeprowadzić go przez pierwsze próby tworzenia skryptów PHP.

Książka niniejsza skierowana jest do projektantów witryn internetowych, a w szczególności tych, którzy w swej pracy korzystają z Flasha. Naszym celem jest również zapoznanie Czytelników z językiem PHP w przyjazny sposób, szczególną uwagę koncentrując na praktyczne zastosowanie przedstawionych wiadomości. Mając na uwadze sposób omawiania przykładów w tej książce założyliśmy, że każdy Czytelnik dysponuje podstawową wiedzą na temat Flasha, a zastosowanie PHP ma pozwolić mu na zwiększenie możliwości tworzonych witryn. Pomimo tego w niniejszej książce uwzględnimy pełne wyjaśnienia odnoszące się do tego programu. Wyjaśnienia te pojawiać się będą w całej książce.

W każdym rozdziale omawiać będziemy:

 • podstawy określonego aspektu tworzenia skryptów PHP;
 • przykład zastosowania danego skryptu w aplikacji Flasha. Podane przykłady są rozbudowane, mogą być stosowane bezpośrednio lub adaptowane do innych potrzeb.
Naszym celem nie było podawanie ogromnych ilości teorii i następnie pozostawienie Czytelnika samemu sobie. Dążyliśmy do praktycznego pokazania, w jaki sposób PHP wspomaga projektantów wykorzystujących Flasha.

W niniejszej książce dokładnie przedstawimy założenia PHP i, co ważniejsze, sposoby jego wykorzystywania podczas tworzenia coraz to bardziej złożonych i interesujących aplikacji sieciowych. W każdym rozdziale przedstawimy przykład prostego kodu, szczególnie zwracając uwagę na te elementy, które mogą okazać się przydatne podczas projektowania witryn. Zaprezentujemy zestaw 12 interesujących, atrakcyjnych aplikacji -- od filmów rejestracji i logowania aż po pełne forum stworzone we Flashu.

Flash i PHP. Podstawy -- spis treści

O Autorach (9)

Wstęp (11)

 • Jak zbudowana jest ta książka (11)
  • Konwencje zastosowane w książce (12)
  • Co jest potrzebne w trakcie lektury niniejszej książki (12)
  • Wsparcie - każdy go potrzebuje (13)
 • PHP i skrypty wykonywane po stronie serwera (14)
  • Klient i serwer (16)

Rozdział 1. Dynamiczne dane dla Flasha (21)

 • Wczytywanie danych zewnętrznych (21)
  • Porady dotyczące polecenia loadVariables (24)
 • Detektory zdarzeń klipów filmowych (25)
 • Wysyłanie informacji z Flasha (29)
 • Budowa formularza rejestracji (30)
 • Skrypty działające po stronie serwera (35)
  • Główny skrypt rejestracyjny (37)

Rozdział 2. Zaczynamy pracę z PHP (39)

 • Kilka słów o konwencji nazewnictwa (40)
 • Komentarze (41)
 • Zmienne (42)
  • Nadawanie nazw zmiennym (43)
 • Typy danych (46)
  • Operatory (47)
 • Zastosowanie wyrażeń (51)
  • Selekcja (51)
  • Iteracja (57)
 • Tablice (61)
  • Tworzenie tablic (61)
  • Przebieg pętli poprzez tablicę sekwencyjną (63)
  • Przebieg pętli poprzez tablicę niesekwencyjną (64)
  • Tablice wielowymiarowe (67)
  • Sortowanie tablic (68)
 • Przejdźmy do praktyki (69)

Rozdział 3. PHP w akcji (77)

 • Wprowadzenie do funkcji (78)
  • Zasięg zmiennych (80)
  • Czas istnienia zmiennych (82)
  • Przekazywanie danych do funkcji (82)
  • Zwracanie danych przez funkcje (83)
  • Przekazywanie danych poprzez odwołania (84)
 • Dołączanie plików zewnętrznych (85)
 • Aplikacja Tell a Friend (87)

Rozdział 4. PHP a obsługa informacji (95)

 • Podstawy (96)
  • Znaki unikowe (96)
  • Łączenie ciągów znakowych (97)
  • Stosowanie zmiennych w ciągach znakowych (98)
 • Funkcje związane z ciągami znakowymi (100)
  • print() i echo() (101)
  • printf() i sprintf() (101)
  • urlencode() (104)
  • explode() (105)
  • implode() (106)
  • substr() (107)
  • strlen() (108)
  • strstr() (108)
  • str_replace() (109)
  • strtolower() oraz strtoupper() (110)
  • stripslashes() (111)

Rozdział 5. Szukając wzorców (115)

 • Proste dopasowywanie wzorców (116)
  • Zaczynając i kończąc na... (116)
  • Znaki zastępcze (117)
  • Ograniczenia (119)
  • Dopasowywanie dowolnego znaku (119)
  • Kwantyfikacja sekwencji znaków (120)
  • Zastosowanie OR (120)
 • Klasy znakowe i zakresy (121)
  • Unikaj tego szaleństwa! (122)
 • Funkcje PHP wykorzystujące wyrażenia regularne (125)
  • ereg() oraz eregi() (125)
  • ereg_replace() oraz eregi_replace() (126)
  • split() oraz spliti() (127)
 • Archiwum wiadomości phpforflash.com (129)

Rozdział 6. Zapisywanie informacji o odwiedzających (143)

 • Cookies (144)
  • Restrykcje dotyczące cookies (145)
 • PHP lubi ciasteczka... (147)
  • Tworzenie cookies (147)
  • Najczęstsze pułapki (148)
 • Kto zjadł wszystkie ciasteczka? (149)
 • Czas istnienia cookies (151)
  • Krótka historia time() (151)
  • Ścieżki i domeny cookies (155)
  • Cookies i bezpieczeństwo (156)
 • Flash Cookie Cutter (156)
  • Dalsza rozbudowa (164)

Rozdział 7. Korzystamy z plików zewnętrznych (165)

 • Otwieranie plików (167)
  • Niektóre akcje funkcji (169)
  • Ostrzeżenia (170)
 • Zamykanie plików (170)
 • Wyświetlanie pliku (171)
 • Odczyt z plików (174)
  • fread() (174)
  • fgetc() (175)
  • fgets() (176)
  • file() (177)
 • Zapis do plików (179)
 • Poruszanie się wewnątrz plików (181)
  • rewind() (182)
  • fseek() (182)
  • ftell() oraz feof() (184)
 • Więcej użytecznych funkcji (184)

Rozdział 8. Wprowadzenie do baz danych (199)

 • Wprowadzenie do SQL (200)
  • Relacyjne bazy danych (200)
  • Historia MySQL w skrócie (201)
  • Teoria bazy danych (201)
 • SQL na start! (202)
 • Tworzenie bazy danych (203)
 • Tworzenie tabeli (204)
  • Typy danych (205)
  • Usuwanie baz danych i tabel (210)
 • Manipulowanie bazami danych i tabelami (211)
  • INSERT (211)
  • REPLACE (213)
  • UPDATE (214)
  • DELETE (214)
 • Przeszukiwanie baz danych i tabel (215)
  • SELECT (215)
  • Zawężanie wyszukiwania (216)

Rozdział 9. Integrowanie PHP z MySQL (219)

 • Współpraca PHP i MySQL (220)
  • Połączenie z serwerem MySQL (220)
  • Zamykanie połączenia z serwerem MySQL (222)
  • Wybieranie bazy danych (223)
  • Tworzenie bazy danych z poziomu PHP (225)
  • Usuwanie bazy danych (227)
 • Wykonywanie zapytań SQL poprzez PHP (227)
  • Modyfikowanie tabel: CREATE, DROP (228)
  • Manipulowanie danymi: INSERT, PLACE, UPDATE, DELETE (231)
  • Manipulowanie danymi: SELECT (233)
 • Budowa systemu zarządzania zawartością archiwum (235)

Rozdział 10. Przykład 1. - ankieta (249)

 • Od czego zacząć tworzenie ankiety (250)
  • Ustalając reguły... (250)
  • Najważniejsze decyzje... (251)
  • Określenie praw administratora (252)
 • Interfejs użytkownika (252)
  • Udoskonalanie za kulisami - skrypty (253)
 • Tworzenie aplikacji ankiety (254)
 • Wykorzystajmy moc PHP (265)

Rozdział 11. Przykład 2. - terminarz (277)

 • Planujmy (278)
 • Budowa części PHP (291)

Rozdział 12. Przykład 3. - forum (303)

 • Plan główny (304)
  • Widok forum (305)
  • Widok wątku (306)
  • Otwieranie nowych wątków (307)
  • Widok odpowiedzi (308)
  • Rejestracja (308)
 • Projektowanie układu tabel (309)
  • Tabela: forumUsers (310)
  • Tabela: forumThreads (310)
  • Tabela: forumPosts (310)
 • Film Flasha: kilka przemyśleń (311)
 • Skrypty PHP (328)

Dodatek A Instalowanie PHP i MySQL (343)

 • Instalowanie Apache i PHP w systemie Windows (343)
  • Instalowanie serwera Apache Web Server w systemie Windows (344)
  • Instalowanie PHP na serwerze Apache dla Windows (348)
 • Instalowanie Apache i PHP w systemie UNIX (351)
  • Instalowanie Apache w systemie UNIX (352)
  • Instalowanie PHP w systemie UNIX (354)
 • Apache i PHP dla systemu Mac OS X (358)
 • Instalowanie, konfigurowanie i uruchamianie MySQL w Win32 (360)
  • Instalowanie (360)
  • Demon MySQL (360)
  • Monitor MySQL (362)
  • Zabezpieczenie MySQL (362)

Dodatek B PHP i programowanie zorientowane obiektowo (363)

 • OOP (363)
 • OOP w przykładzie (364)
  • Właściwości (364)
  • Metody (365)
  • Tworzenie instancji (367)
  • Konstruktory (368)
  • Dziedziczenie (368)
 • Koszyk w sklepie internetowym (370)

Dodatek C Zasoby (383)

 • Witryna WWW poświęcona książce (383)
 • Strona Autora (383)
 • Witryny WWW producentów oprogramowania (383)
 • Dodatkowe narzędzia (384)
 • Edytory PHP (384)
 • Tablice ogłoszeniowe i fora dyskusyjne związane z PHP (384)
 • Zasoby PHP w sieci WWW (384)
 • Firmy hostingowe obsługujące PHP (385)

Skorowidz (387)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań