Flash MX 2004. Tworzenie gier

Autor: Krzysztof Pasek

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 83-7361-451-6
Cena: 29.9 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2004.06.23
Liczba stron: 124
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/fmx4tg/fmx4tg-3.pdf
Kategoria: Flash ActionScript

Wszyscy wiedzą, że Flash jest doskonałym narzędziem do tworzenia serwisów WWW i prezentacji multimedialnych. Jednak na tym jego możliwości się nie kończą. Chcesz się przekonać, co jeszcze można zrobić za pomocą Flasha? Połącz pracę z rozrywką i stwórz własną grę! Opracuj scenariusz, zaprojektuj plansze oraz obiekty i napisz kod. Nie musisz wcale opanowywać skomplikowanych środowisk programistycznych i rozbudowanych aplikacji graficznych. Jedyne, czego potrzebujesz, to Flash MX 2004 i pomysł. Wkrótce przekonasz się, że stworzenie gry we Flashu leży w zasięgu Twoich możliwości.

W książce "Flash MX 2004. Tworzenie gier" znajdziesz informacje niezbędne do stworzenia prostej gry. Nauczysz się korzystać z narzędzi rysunkowych i animacyjnych, poznasz język ActionScript, dowiesz się, jak przypisywać dźwięki do klatek i zdarzeń, a także wraz z autorem stworzysz kilka gier. Przeczytasz o:
 • Narzędziach z panelu Tools
 • Klatkach, warstwach, scenach i symbolach
 • Animacji i akcjach
 • Tworzeniu przycisków
 • Obsłudze myszy i klawiatury
 • Tworzeniu kodu w języku ActionScript
 • Korzystaniu z dźwięku
 • Głównych elementach każdej gry komputerowej

Podobno tworzenie gier jest lepszą zabawą od grania w nie.
Przekonaj się o tym.

Flash MX 2004. Tworzenie gier -- spis treści

Rozdział 1. Rysowanie (7)

 • 1.1. Grafika we Flashu (7)
  • Panel Tools (7)
  • Kilka uwag (9)
  • Gradienty (10)
 • 1.2. Operowanie scenami, warstwami i ujęciami (11)
  • Ujęcia (11)
  • Warstwy (13)
  • Tworzenie maski (14)
  • Sceny (15)
 • 1.3. Symbole (15)
  • Tworzenie symboli (15)
  • Edycja symbolu (16)
  • Symbol i jego klony (18)
  • Obiekty typu Graphic (19)
  • Grupy (19)

Rozdział 2. Animacja (21)

 • 2.1. Tweening (21)
 • 2.2. Kontrolowanie filmu za pomocą akcji (23)
  • Okno Actions (23)
  • Akcje sterujące filmem (24)
  • Przykład użycia akcji (24)

Rozdział 3. Odbieranie danych od użytkownika (29)

 • 3.1. Przyciski (29)
  • Listwa czasowa przycisku (29)
  • Zdarzenia (30)
  • Przykład użycia przycisków (31)
 • 3.2. Pola tekstowe (35)
 • 3.3. Mysz i klawiatura (37)
  • Właściwości _xmouse i _ymouse (37)
  • Obiekt Mouse (37)
  • Obiekt Key (38)

Rozdział 4. Movie Clip (39)

 • 4.1. Ścieżki dostępu (39)
  • Identyfikator (39)
  • Ścieżki dostępu (40)
 • 4.2. Właściwości (42)
  • Dostępne właściwości (42)
  • Odwołania do właściwości (43)
 • 4.3. Zdarzenia (44)
 • 4.4. Operowanie obiektami w ActionScript (45)
  • Przykład użycia właściwości (45)
  • Dynamiczne kopiowanie obiektów (47)

Rozdział 5. Budowa kodu ActionScript (49)

 • 5.1. Zmienne i podstawowe operatory (49)
  • Zmienne (49)
  • Nazwy zmiennych (50)
  • Typy danych (50)
  • Operator "=" (51)
  • Operatory arytmetyczne (51)
 • 5.2. Instrukcja warunkowa (52)
  • Przykład użycia akcji if (55)
 • 5.3. Tablice (58)
 • 5.4. Pętle (59)
  • Pętla for (59)
  • Pętla while (60)
  • Pętla do while (60)
 • 5.5. Funkcje (60)

Rozdział 6. Dźwięki (63)

 • 6.1. Przypisanie dźwięku do ujęcia (63)
 • 6.2. Obiekt Sound (64)

Rozdział 7. Samolot (67)

 • 7.1. Założenia gry (67)
 • 7.2. Ogólne ustawienia sceny (68)
 • 7.3. Stworzenie tras (69)
 • 7.4. Samolot (71)
 • 7.5. Zatrzymanie gry (72)
 • 7.6. Ruch (72)
 • 7.7. Udoskonalenia (78)

Rozdział 8. Skaczące żaby (79)

 • 8.1. Założenia (79)
 • 8.2. Ogólne ustawienia sceny (80)
 • 8.3. Tworzenie planszy (80)
 • 8.4. Punktacja (81)
 • 8.5. Postacie (83)
 • 8.6. Ruch (85)
 • 8.7. Interakcje żab (88)
 • 8.8. Efekt cząsteczkowy - krew (90)

Rozdział 9. Bitwa w kosmosie (93)

 • 9.1. Założenia (93)
 • 9.2. Ogólne ustawienia sceny (94)
 • 9.3. Tworzenie menu (95)
 • 9.4. Gra (97)
 • 9.5. Obiekty (102)
 • 9.6. Amunicja (110)

Skorowidz (119)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań