Hibernate w akcji

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Hibernate in Action
ISBN: 978-83-246-0527-9
Cena: 57 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.07.11
Liczba stron: 408
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/hibakc/hibakc-2.pdf
Kategoria: Java

Szukasz rozwiązania problemów związanych z korzystaniem z relacyjnych baz danych w połączeniu z programowaniem obiektowym? Chcesz poprawić wydajność i jakość aplikacji bazodanowych? A może rozwiązania, które stosowałeś dotychczas, okazują się niewystarczające przy dużych projektach? Sięgnij po Hibernate, czyli rewolucyjne narzędzie stanowiące warstwę pośredniczącą pomiędzy aplikacją i bazą danych, umożliwiające utrwalanie i odczyt obiektów Javy w bazie. Hibernate eliminuje konieczność ręcznego tworzenia kodu odwzorowującego obiekty na model relacyjny i odwrotnie, a także znacząco poprawia wydajność i stabilność aplikacji. Nie bez znaczenia również jest fakt, iż Hibernate dostępne jest na licencji open-source.

Książka "Hibernate w akcji", napisana przez twórców tego narzędzia, to wyczerpujący podręcznik dla programistów, którzy planują zastosować je w swoich projektach. Czytając ją, dowiesz się, na czym polega odwzorowanie obiektowo-relacyjne i w jaki sposób implementuje je Hibernate. Poznasz zasady tworzenia i stosowania obiektów trwałych, zarządzania transakcjami i buforowania danych. Znajdziesz także informacje o optymalizowaniu wydajności aplikacji stosujących Hibernate oraz procesie projektowania takich aplikacji.

W książce poruszono m.in.:

 • Odwzorowania obiektowo-relacyjne
 • Konfiguracja i uruchomienie Hibernate
 • Odwzorowywanie danych w klasach
 • Stosowanie obiektów trwałych
 • Transakcje i buforowanie
 • Wydajne pobieranie obiektów z bazy
 • Projektowanie aplikacji wykorzystujących Hibernate
 • Narzędzia wspomagające działanie Hibernate

Poznaj Hibernate i przekonaj się,
jak dzięki niemu usprawnisz swoją pracę.

Hibernate w akcji -- spis treści

Przedmowa (9)

Wstęp (11)

Podziękowania (13)

O książce i autorach (15)

O Hibernate 3 i EJB 3 (19)

1. Trwałość dzięki odwzorowaniu obiektowo-relacyjnemu (21)

 • 1.1. Czym jest trwałość? (23)
  • 1.1.1. Relacyjne bazy danych (23)
  • 1.1.2. Język SQL (24)
  • 1.1.3. Korzystanie z SQL w Javie (24)
  • 1.1.4. Trwałość w aplikacjach obiektowych (25)
 • 1.2. Niedopasowanie paradygmatów (27)
  • 1.2.1. Problem szczegółowości (28)
  • 1.2.2. Problem podtypów (29)
  • 1.2.3. Problem identyczności (30)
  • 1.2.4. Problemy dotyczące asocjacji (32)
  • 1.2.5. Problem nawigacji po grafie obiektów (33)
  • 1.2.6. Koszt niedopasowania (34)
 • 1.3. Warstwy trwałości i alternatywy (35)
  • 1.3.1. Architektura warstwowa (35)
  • 1.3.2. Ręczne tworzenie warstwy trwałości za pomocą SQL i JDBC (37)
  • 1.3.3. Wykorzystanie serializacji (38)
  • 1.3.4. A może ziarenka encyjne EJB? (39)
  • 1.3.5. Obiektowe systemy bazodanowe (40)
  • 1.3.6. Inne rozwiązania (41)
 • 1.4. Odwzorowanie obiektowo-relacyjne (41)
  • 1.4.1. Czym jest ORM? (42)
  • 1.4.2. Ogólne problemy ORM (44)
  • 1.4.3. Dlaczego ORM? (45)
 • 1.5. Podsumowanie (47)

2. Wprowadzenie i integracja Hibernate (49)

 • 2.1. "Witaj świecie" w stylu Hibernate (50)
 • 2.2. Podstawy architektury Hibernate (55)
  • 2.2.1. Interfejsy podstawowe (56)
  • 2.2.2. Interfejsy wywołań zwrotnych (58)
  • 2.2.3. Typy (58)
  • 2.2.4. Interfejsy rozszerzeń (59)
 • 2.3. Konfiguracja podstawowa (59)
  • 2.3.1. Tworzenie obiektu SessionFactory (60)
  • 2.3.2. Konfiguracja w środowisku niezarządzanym (62)
  • 2.3.3. Konfiguracja w środowisku zarządzanym (66)
 • 2.4. Zaawansowane ustawienia konfiguracyjne (68)
  • 2.4.1. Konfiguracja bazująca na pliku XML (69)
  • 2.4.2. Obiekt SessionFactory dowiązany do JNDI (70)
  • 2.4.3. Dzienniki (71)
  • 2.4.4. Java Management Extensions (73)
 • 2.5. Podsumowanie (75)

3. Odwzorowanie klas trwałości danych (77)

 • 3.1. Aplikacja CaveatEmptor (78)
  • 3.1.1. Analiza dziedziny biznesowej (79)
  • 3.1.2. Model dziedzinowy CaveatEmptor (79)
 • 3.2. Implementacja modelu dziedzinowego (82)
  • 3.2.1. Kwestia przesiąkania zadań (82)
  • 3.2.2. Trwałość automatyczna i przezroczysta (83)
  • 3.2.3. Tworzenie klas POJO (84)
  • 3.2.4. Implementacja asocjacji POJO (86)
  • 3.2.5. Dodanie logiki do metod dostępowych (90)
 • 3.3. Definicja metadanych odwzorowujących (92)
  • 3.3.1. Metadane w pliku XML (92)
  • 3.3.2. Podstawowe odwzorowania właściwości i klas (95)
  • 3.3.3. Programowanie zorientowane na atrybuty (101)
  • 3.3.4. Modyfikacja metadanych w trakcie działania aplikacji (102)
 • 3.4. Identyczność obiektów (104)
  • 3.4.1. Identyczność a równość (104)
  • 3.4.2. Tożsamość bazodanowa w Hibernate (104)
  • 3.4.3. Wybór kluczy głównych (106)
 • 3.5. Szczegółowe modele obiektów (108)
  • 3.5.1. Encje i typy wartości (109)
  • 3.5.2. Stosowanie komponentów (109)
 • 3.6. Odwzorowanie dziedziczenia klas (113)
  • 3.6.1. Tabela na klasę konkretną (113)
  • 3.6.2. Tabela na każdą hierarchię klas (115)
  • 3.6.3. Tabela na każdą podklasę (117)
  • 3.6.4. Wybór strategii (120)
 • 3.7. Asocjacje (121)
  • 3.7.1. Asocjacje zarządzane? (121)
  • 3.7.2. Krotność (122)
  • 3.7.3. Najprostsza możliwa asocjacja (122)
  • 3.7.4. Tworzenie asocjacji dwukierunkowej (123)
  • 3.7.5. Związek rodzic-potomek (126)
 • 3.8. Podsumowanie (127)

4. Stosowanie obiektów trwałych (129)

 • 4.1. Cykl życia obiektu trwałego (130)
  • 4.1.1. Obiekty ulotne (131)
  • 4.1.2. Obiekty trwałe (132)
  • 4.1.3. Obiekt odłączony (133)
  • 4.1.4. Zasięg identyczności obiektów (134)
  • 4.1.5. Poza zasięgiem identyczności (135)
  • 4.1.6. Implementacja equals() i hashCode() (136)
 • 4.2. Zarządca trwałości (140)
  • 4.2.1. Czynienie obiektu trwałym (140)
  • 4.2.2. Aktualizacja stanu trwałego obiektu odłączonego (141)
  • 4.2.3. Pobranie obiektu trwałego (142)
  • 4.2.4. Aktualizacja obiektu trwałego (143)
  • 4.2.5. Zmiana obiektu trwałego na ulotny (143)
  • 4.2.6. Zmiana obiektu odłączonego na ulotny (144)
 • 4.3. Trwałość przechodnia w Hibernate (144)
  • 4.3.1. Przechodniość przez osiągalność (145)
  • 4.3.2. Trwałość kaskadowa w Hibernate (146)
  • 4.3.3. Zarządzanie kategoriami przedmiotów (147)
  • 4.3.4. Rozróżnienie obiektów ulotnych i odłączonych (151)
 • 4.4. Pobieranie obiektów (152)
  • 4.4.1. Pobieranie obiektów na podstawie identyfikatora (153)
  • 4.4.2. Wprowadzenie do HQL (154)
  • 4.4.3. Zapytania przez określenie kryteriów (155)
  • 4.4.4. Zapytanie przez przykład (155)
  • 4.4.5. Strategie sprowadzania danych (156)
  • 4.4.6. Wybór strategii sprowadzania w odwzorowaniach (158)
  • 4.4.7. Optymalizacja pobierania obiektów (163)
 • 4.5. Podsumowanie (164)

5. Transakcje, współbieżność i buforowanie (167)

 • 5.1. Transakcje bazodanowe (169)
  • 5.1.1. Transakcje JDBC i JTA (170)
  • 5.1.2. Interfejs Transaction (171)
  • 5.1.3. Opróżnianie sesji (173)
  • 5.1.4. Poziomy izolacji (174)
  • 5.1.5. Wybór poziomu izolacji (176)
  • 5.1.6. Ustawianie poziomu izolacji (177)
  • 5.1.7. Blokada pesymistyczna (177)
 • 5.2. Transakcje aplikacyjne (180)
  • 5.2.1. Wersjonowanie zarządzane (181)
  • 5.2.2. Szczegółowość sesji (184)
  • 5.2.3. Inne sposoby implementacji blokady optymistycznej (185)
 • 5.3. Buforowanie - teoria i praktyka (186)
  • 5.3.1. Strategie i zasięgi buforowania (187)
  • 5.3.2. Architektura buforów Hibernate (190)
  • 5.3.3. Buforowanie w praktyce (195)
 • 5.4. Podsumowanie (204)

6. Zaawansowane zagadnienia odwzorowań (205)

 • 6.1. System typów Hibernate (206)
  • 6.1.1. Wbudowane typy odwzorowań (207)
  • 6.1.2. Zastosowania typów odwzorowań (210)
 • 6.2. Odwzorowywanie kolekcji typów wartości (220)
  • 6.2.1. Zbiory, pojemniki, listy i odwzorowania (220)
 • 6.3. Odwzorowanie asocjacji encyjnych (228)
  • 6.3.1. Asocjacja jeden-do-jednego (229)
  • 6.3.2. Asocjacje wiele-do-wielu (232)
 • 6.4. Odwzorowanie asocjacji polimorficznych (241)
  • 6.4.1. Polimorficzna asocjacja wiele-do-jednego (241)
  • 6.4.2. Kolekcje polimorficzne (243)
  • 6.4.3. Asocjacje polimorficzne i jedna tabela na klasę konkretną (244)
 • 6.5. Podsumowanie (246)

7. Wydajne pobieranie obiektów (247)

 • 7.1. Wykonywanie zapytań (249)
  • 7.1.1. Interfejsy zapytań (249)
  • 7.1.2. Dowiązywanie parametrów (251)
  • 7.1.3. Zapytania nazwane (254)
 • 7.2. Proste zapytania dotyczące obiektów (255)
  • 7.2.1. Najprostsze zapytanie (256)
  • 7.2.2. Zastosowanie aliasów (256)
  • 7.2.3. Zapytania polimorficzne (257)
  • 7.2.4. Ograniczenia (257)
  • 7.2.5. Operatory porównań (258)
  • 7.2.6. Dopasowywanie tekstów (260)
  • 7.2.7. Operatory logiczne (261)
  • 7.2.8. Kolejność wyników zapytań (262)
 • 7.3. Złączanie asocjacji (262)
  • 7.3.1. Złączenia w Hibernate (264)
  • 7.3.2. Pobieranie asocjacji (265)
  • 7.3.3. Aliasy i złączenia (266)
  • 7.3.4. Złączenia niejawne (270)
  • 7.3.5. Złączenia w stylu theta (271)
  • 7.3.6. Porównywanie identyfikatorów (272)
 • 7.4. Tworzenie zapytań raportujących (273)
  • 7.4.1. Projekcja (274)
  • 7.4.2. Agregacja (276)
  • 7.4.3. Grupowanie (277)
  • 7.4.4. Ograniczanie grup klauzulą having (278)
  • 7.4.5. Poprawa wydajności zapytań raportujących (279)
 • 7.5. Techniki tworzenia zaawansowanych zapytań (279)
  • 7.5.1. Zapytania dynamiczne (280)
  • 7.5.2. Filtry kolekcji (282)
  • 7.5.3. Podzapytania (284)
  • 7.5.4. Zapytania SQL (286)
 • 7.6. Optymalizacja pobierania obiektów (288)
  • 7.6.1. Rozwiązanie problemu n+1 pobrań danych (288)
  • 7.6.2. Zapytania iterate() (291)
  • 7.6.3. Buforowanie zapytań (292)
 • 7.7. Podsumowanie (294)

8. Tworzenie aplikacji stosujących Hibernate (295)

 • 8.1. Projektowanie aplikacji warstwowych (296)
  • 8.1.1. Użycie Hibernate w systemie serwletowym (297)
  • 8.1.2. Stosowanie Hibernate w kontenerze EJB (311)
 • 8.2. Implementacja transakcji aplikacyjnych (319)
  • 8.2.2. Trudny sposób (321)
  • 8.2.3. Odłączone obiekty trwałe (322)
  • 8.2.4. Długa sesja (323)
  • 8.2.5. Wybór odpowiedniej implementacji transakcji aplikacyjnych (327)
 • 8.3. Obsługa specjalnych rodzajów danych (328)
  • 8.3.1. Starsze schematy baz danych i klucze złożone (328)
  • 8.3.2. Dziennik audytowy (337)
 • 8.4. Podsumowanie (343)

9. Narzędzia Hibernate (345)

 • 9.1. Procesy tworzenia aplikacji (346)
  • 9.1.1. Podejście z góry na dół (347)
  • 9.1.2. Podejście z dołu do góry (347)
  • 9.1.3. Podejście od środka (347)
  • 9.1.4. Spotkanie w środku (347)
  • 9.1.5. Ścieżka przejścia (348)
 • 9.2. Automatyczne generowanie schematu bazy danych (348)
  • 9.2.1. Przygotowanie metadanych odwzorowania (349)
  • 9.2.2. Utworzenie schematu (351)
  • 9.2.3. Aktualizacja schematu bazy danych (353)
 • 9.3. Generowanie kodu klas POJO (354)
  • 9.3.1. Wprowadzenie metaatrybutów (355)
  • 9.3.2. Metody odnajdujące (357)
  • 9.3.3. Konfiguracja hbm2java (358)
  • 9.3.4. Uruchamianie narzędzia hbm2java (359)
 • 9.4. Istniejące schematy i Middlegen (360)
  • 9.4.1. Uruchomienie Middlegen (360)
  • 9.4.2. Ograniczanie tabel i związków (362)
  • 9.4.3. Dostosowanie generowania metadanych (363)
  • 9.4.4. Generowanie metadanych hbm2java i XDoclet (365)
 • 9.5. XDoclet (366)
  • 9.5.1. Ustawianie atrybutów typu wartości (367)
  • 9.5.2. Odwzorowanie asocjacji encyjnych (368)
  • 9.5.3. Uruchomienie XDoclet (369)
 • 9.6. Podsumowanie (371)

A Podstawy języka SQL (373)

B Strategie implementacji systemów ORM (377)

 • B.1. Właściwości czy pola? (378)
 • B.2. Strategie sprawdzania zabrudzenia (379)
  • B.2.1. Dziedziczenie po wygenerowanym kodzie (379)
  • B.2.2. Przetwarzanie kodu źródłowego (379)
  • B.2.3. Przetwarzanie kodu bajtowego (380)
  • B.2.4. Introspekcja (380)
  • B.2.5. Generowanie kodu bajtowego "w locie" (381)
  • B.2.6. Obiekty "uogólnione" (382)

C Powrót do świata rzeczywistego (383)

 • C.1. Dziwna kopia (384)
 • C.2. Im więcej, tym lepiej (385)
 • C.3. Nie potrzebujemy kluczy głównych (385)
 • C.4. Czas nie jest liniowy (386)
 • C.5. Dynamicznie niebezpieczne (386)
 • C.6. Synchronizować czy nie synchronizować? (387)
 • C.7. Naprawdę gruby klient (388)
 • C.8. Wznawianie Hibernate (388)

Bibliografia (391)

Skorowidz (393)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań