HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Beginning HTML with CSS and XHTML: Modern Guide and Reference
ISBN: 978-83-246-1498-1
Cena: 0 zł
Oprawa: miękka
Format: 158x235
Data wydania: 2008.05.01
Liczba stron: 384
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/htxcno/htxcno-5.pdf
Kategoria: Inne

Kompleksowe omówienie podstawowego budulca witryn WWW, czyli języka HTML.
 • Jak zbudowany jest dokument HTML?
 • W jaki sposób umieszczać na stronach WWW elementy graficzne?
 • Jak stosować kaskadowe arkusze stylów?

W ostatnich latach zasady tworzenia witryn WWW zmieniły się znacznie. Dynamiczny rozwój technologii i języków programowania oraz wzrost wydajności serwerów sprawiły, że strony internetowe stały się teraz naprawdę funkcjonalne i atrakcyjne. Języki, takie jak PHP i ASP, oraz technologia AJAX umożliwiły budowanie dynamicznych witryn WWW pobierających dane z baz i działających jak typowe aplikacje biurowe. Pomimo tak ogromnej rewolucji, u podstaw wszystkich serwisów WWW nadal leży język HTML. Jego znajomość jest niezbędna do zbudowania każdej witryny WWW – od najprostszej do najbardziej złożonej. Dopiero po opanowaniu języka HTML i ściśle związanej z nim technologii CSS można wykonać następny krok.

W książce „HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW“ znajdziesz omówienie wszystkich elementów najnowszej specyfikacji języka HTML. Czytając ją, poznasz strukturę dokumentu HTML, znaczniki oraz ich atrybuty. Dowiesz się, jak korzystać z kaskadowych arkuszy stylów, tworzyć formularze i umieszczać w dokumentach elementy graficzne, a także multimedialne. Przeczytasz także o języku JavaScript oraz prześledzisz rzeczywisty projekt witryny internetowej.

 • Historia języka HTML
 • Idea rozdzielenia treści od prezentacji
 • Struktura dokumentów HTML i XHTML
 • Konstrukcja stylów CSS
 • Definiowanie metadanych
 • Znaczniki zawartości dokumentu
 • Obrazy i formularze na stronach WWW
 • Tabele
 • Formatowanie elementów HTML za pomocą arkuszy stylów
 • Podstawy JavaScript
Zrób pierwszy krok na drodze do projektowania atrakcyjnych stron WWW – poznaj język HTML.

HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW -- spis treści

Podziękowania (9)

O autorach (11)

Słowo wstępne (13)

Wprowadzenie (15)

Rozdział 1. Zaczynamy (19)

 • Wprowadzenie do internetu i witryn WWW (19)
 • Czym jest HTML? (20)
  • Ewolucja języka HTML (21)
  • Jeden język, wiele wersji (21)
  • Jedna wersja, trzy odmiany (22)
  • Walidacja dokumentów (23)
 • Oddzielanie zawartości od prezentacji (24)
 • Praca z XHTML i CSS (25)
  • Edytor tekstu (25)
  • Przeglądarki internetowe (26)
  • Umieszczanie witryny na serwerze (26)
 • Wprowadzenie do adresów URL (27)
  • Składniki adresu URL (27)
  • Adresy pełne i relatywne (29)
 • Podsumowanie (30)

Rozdział 2. Podstawy dokumentów HTML i arkuszy stylów (31)

 • Elementy składowe języka HTML - znaczniki i atrybuty (31)
  • Elementy blokowe i wewnętrzne (33)
  • Zagnieżdżanie elementów (34)
  • Znaki niedrukowane (34)
  • Atrybuty standardowe (35)
  • Komentarze (37)
 • Dokument XHTML (37)
  • Typ dokumentu (38)
  • Element html (40)
  • I pozostała część... (41)
  • Drzewo dokumentu (41)
 • Podstawy arkuszy stylów (42)
  • Anatomia reguły CSS (42)
  • Selektory CSS (43)
  • Szczegółowość i kaskadowość arkuszy stylów (47)
  • Dołączanie arkuszy stylów do dokumentów (49)
  • Kolejność stosowania kaskady (51)
  • Dyrektywa !important (52)
  • Formatowanie kodu CSS (53)
  • Komentarze CSS (54)
 • Podsumowanie (55)

Rozdział 3. Metadane dokumentu (57)

 • Element head (57)
 • Elementy wspierające (58)
 • Podsumowanie (66)

Rozdział 4. Dodawanie zawartości (67)

 • Zawartość i struktura (67)
 • Element body (68)
 • Logiczne porcje (70)
 • Listy (77)
 • Lista definicji (82)
 • Elementy dotyczące fraz (85)
 • Elementy do wielu zastosowań (97)
 • Osadzanie zewnętrznej treści (100)
 • Elementy prezentacyjne (103)
 • Znaki specjalne (104)
 • Nadawanie zawartości stylu za pomocą CSS (106)
  • Deklaracja podstawowych stylów czcionek (106)
  • Style list (111)
 • Podsumowanie (113)

Rozdział 5. Obrazy (115)

 • Jak działają cyfrowe obrazy? (116)
  • Formaty obrazów przyjazne stronom WWW (117)
 • Umieszczanie obrazów na stronach WWW (120)
  • Obrazy w kontekście innych elementów (127)
 • Otaczanie obrazu tekstem (128)
 • Obrazy tła (130)
  • Pozycjonowanie obrazu tła (133)
 • Podsumowanie (135)

Rozdział 6. Łącza i odnośniki (137)

 • Znacznik łącza (137)
 • Użycie elementu a (139)
  • Łącza do innych dokumentów (139)
  • Łącza do dokumentów w formacie innym niż XHTML (141)
  • Łącza z adresami e-mail (143)
 • Obraz jako łącze (144)
 • Wykorzystanie identyfikatorów (145)
 • Użycie CSS dla elementu łącza (146)
 • Mapy obrazów (149)
 • Podsumowanie (154)

Rozdział 7. Tabele (155)

 • Podstawy tworzenia tabel (155)
 • Przykład zastosowania tabeli (160)
 • Zaawansowane wykorzystanie tabel (166)
 • Wykorzystanie CSS do nadawania stylu tabelom (176)
  • Dodawanie obramowania (176)
  • Wyrównywanie tekstu w tabeli (178)
  • Dodawanie odstępów do komórek (179)
  • Dodawanie tła do tabeli (180)
 • Podsumowanie (182)

Rozdział 8. Formularze (183)

 • Jak działają formularze? (183)
 • Elementy składowe formularza (184)
 • Nadawanie formularzom struktury (205)
 • Nadawanie formularzom stylów za pomocą CSS (211)
  • Usuwanie obramowania z zestawu pól (213)
  • Wyrównywanie etykiet (214)
  • Zmiana czcionki kontrolek formularza (215)
 • Podsumowanie (216)

Rozdział 9. CSS, czyli arkusze stylów (219)

 • Wykorzystywanie zewnętrznych arkuszy stylów (219)
 • Jednostki miary (221)
 • Układ graficzny (222)
  • Pojemniki (222)
  • Rozmiar i rozmieszczenie pojemnika (225)
  • Ustalanie położenia pojemnika (227)
 • Tło (235)
 • Nadawanie stylu tekstowi (236)
 • Rodzaje mediów (238)
 • Zgodność (239)
 • Podsumowanie (240)

Rozdział 10. Podstawy wykonywania skryptów po stronie klienta (241)

 • Czym są skrypty? (241)
 • Umieszczanie kodu JavaScript (242)
 • Język JavaScript (243)
  • Reguły składni języka (244)
  • Operatory i wyrażenia (246)
  • Instrukcje (248)
  • Pętle (254)
  • Funkcje (258)
  • Tablice (259)
 • Tematy zaawansowane (259)
  • Obsługa zdarzeń (260)
  • DOM (262)
  • Walidacja formularzy (263)
 • Podsumowanie (265)

Rozdział 11. Tworzymy witrynę od podstaw (267)

 • Wprowadzenie do analizy przypadku - Spaghetti & Cruft (268)
 • Proces projektowania (268)
  • Krok 1. - zdefiniuj cele (269)
  • Krok 2. - wymyślanie architektury (269)
  • Krok 3. - kreowanie szablonu (270)
  • Krok 4. - wykonanie układu graficznego strony (271)
  • Krok 5. - łączenie wszystkich części (273)
  • Krok 6. - testowanie (273)
 • Tworzenie witryny Spaghetti & Cruft (274)
  • Tworzenie dokumentu (274)
  • Kod nagłówka strony (275)
  • Wykonanie głównego fragmentu strony (276)
  • Tworzenie nawigacji (277)
  • Tworzenie sloganu i stopki (278)
  • Kompletny szablon (278)
 • Arkusz stylów dla Spaghetti & Cruft (280)
  • Nadanie stylu ciału strony (281)
  • Styl nagłówka (287)
  • Układ strony (292)
  • Nadawanie stylów nawigacji (294)
  • Styl stopki (296)
 • Tworzymy rzeczywiste strony (297)
  • Strona z menu (297)
  • Strona recenzji (301)
  • Strona kontaktowa (303)
 • Podsumowanie (307)

Dodatek A Lista znaczników języka XHTML 1.0 Strict (309)

Dodatek B Nazwy kolorów i ich wartości (345)

Dodatek C Znaki specjalne (359)

Dodatek D Poziom obsługi CSS w różnych przeglądarkach (363)

Skorowidz (371)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań