HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty

Autor: Włodzimierz Gajda

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 83-246-0885-0
Cena: 57 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 51.3 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2007.11.20
Liczba stron: 480
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/htxcsp/htxcsp-7.pdf
Kategoria: HTML i XHTML

Poznaj w praktyce zasady projektowania witryn WWW

 • Z jakich elementów składa się język HTML?
 • Jak osadzać na stronie WWW elementy graficzne?
 • Jak rozbudować witrynę WWW?

Internet rozwija się w niesamowitym tempie. Każdego dnia pojawiają się nowe strony WWW. Własne "miejsce" w sieci dawno już przestało być ekstrawagancją. Dziś serwis internetowy jest wyznacznikiem nowoczesnego przedsiębiorstwa i organizacji, miejscem, gdzie prezentuje się swoją ofertę, zdjęcia, dzieli opiniami dotyczącymi otaczającego nas świata, uczestniczy w dyskusjach i robi zakupy. Stworzenie własnej witryny WWW wbrew pozorom nie jest sprawą bardzo skomplikowaną. Gotowe kreatory i szablony dostępne u dostawców usług internetowych znacznie to ułatwiają, jednak prawdziwą kontrolę nad wyglądem i funkcjonalnością strony internetowej uzyskamy tylko dzięki własnoręcznemu jej utworzeniu. W tym celu niezbędne jest jednak opanowanie podstawowego "budulca" witryn WWW -- języka HTML i technologii CSS.

Czytając książkę "HTML, XHTML oraz CSS. Praktyczne projekty", opanujesz zagadnienia związane z projektowaniem witryny WWW od strony praktycznej. Dowiesz się, z jakich elementów składa się język HTML i czym różni się od niego język XHTML. Poznasz techniki formatowania tekstu i elementów graficznych za pomocą stylów CSS, nauczysz się umieszczać na stronie tabele, łącza, ramki i proste efekty specjalne. Przeczytasz także o planowaniu struktury witryny, korzystaniu z szablonów i projektowaniu stron WWW tak, aby mogły korzystać z nich osoby niepełnosprawne.

 • Składnia języka XHTML
 • Kaskadowe arkusze stylów
 • Definiowanie krojów czcionek dla tekstów
 • Elementy blokowe i tekstowe
 • Tabele i listy
 • Tworzenie łączy pomiędzy stronami
 • Definiowanie tła dokumentu
 • Efekty specjalne
 • Projektowanie struktury witryny

Pokaż się w sieci. Stwórz własną witrynę WWW!

Zapraszamy również na witrynę autora poświęconą książce "HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty".

HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty -- spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie (13)

 • Dla kogo jest ta książka? (13)
 • Jak czytać tę książkę? (14)
 • Testowanie stron WWW (14)
 • Edycja kodu XHTML (15)

Część I Elementarz (17)

Rozdział 2. Składnia języka XHTML (19)

 • Znaczniki i elementy (19)
 • Wszystkie elementy języka XHTML (20)
 • Elementy puste i niepuste (20)
 • Znaczniki wymagane, opcjonalne oraz elementy puste (22)
 • Wielkość liter w nazwach znaczników (23)
 • Białe znaki wewnątrz znaczników (23)
 • Białe znaki w treści elementów (24)
 • Zagnieżdżanie elementów (24)
 • Znaki specjalne (25)
 • Atrybuty znaczników (27)
 • Atrybuty logiczne, wyliczeniowe i inne (30)
 • Komentarze w XHTML (32)
 • Struktura dokumentu HTML (32)
 • Pierwsza strona WWW (33)

Rozdział 3. Znaki diakrytyczne i oznaczanie języka dokumentu (37)

 • Polskie znaki diakrytyczne (37)
 • Metody kodowania polskich znaków diakrytycznych (38)
 • Fizyczne kodowanie pliku (38)
 • Element meta ustalający kodowanie dokumentu XHTML (40)
 • Pangramy (41)
 • Atrybut lang (42)
 • Szablony pustych polskich stron WWW (43)
 • Znaki diakrytyczne w postaci encji (44)
 • Kodowanie stron zawierających teksty w kilku językach (44)
 • Jakiego kodowania używać? (45)
 • Błędne wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (49)
 • Ćwiczenia (49)

Rozdział 4. XHTML poprawny składniowo (55)

 • Czy poprawność składniowa jest ważna? (55)
 • Obecny stan internetu (56)
 • Metody sprawdzania poprawności składniowej (56)

Rozdział 5. Tryb standardów (59)

 • Quirks mode, standard mode - dwa tryby pracy przeglądarek internetowych (59)
 • Problemy z trybami pracy (60)
 • Które przeglądarki mają tryb standardów? (61)
 • Jak stwierdzić tryb pracy przeglądarki? (61)
 • W jaki sposób przeglądarka wybiera tryb pracy? (63)
 • Stosuj DOCTYPE języka XHTML 1.0 strict (64)

Rozdział 6. Podstawowe elementy XHTML (67)

 • Akapit (68)
 • Dzielenie wyrazów (73)
 • Zakaz złamania wiersza (74)
 • Złamanie wiersza (76)
 • Znaki interpunkcyjne (78)
 • Nagłówki (78)
 • Wyróżnianie tekstu (81)
 • Tekst preformatowany (83)
 • Indeksy dolny i górny (85)
 • Linia pozioma (86)
 • Popularne znaki specjalne (87)
 • Zestawienie (88)

Rozdział 7. Kaskadowe arkusze stylów (89)

 • Struktura a wygląd dokumentów HTML (89)
 • Dołączanie stylów do dokumentu (90)
  • Style zewnętrzne (90)
  • Style wewnętrzne (91)
  • Atrybut style (92)
 • Domyślny język stylów (94)
 • Ujmowanie stylów wewnętrznych w komentarz HTML (94)

Rozdział 8. Składnia kaskadowych arkuszy stylów (97)

 • Terminologia (97)
 • Wielkość liter w selektorach (98)
 • Wielkość liter w nazwach i wartościach właściwości (99)
 • Białe znaki (99)
 • Komentarze (100)

Rozdział 9. Przykładowe właściwości CSS (101)

 • Czcionki (101)
 • Wysokość wiersza tekstu (103)
 • Wyrównanie poziome tekstu (103)
 • Marginesy (104)
 • Kolory (105)
 • Obramowanie (107)
 • XHTML - struktura, CSS - wygląd (108)
 • Zestawienie sumaryczne (108)

Rozdział 10. Klasy i identyfikatory (111)

 • Atrybut class (111)
 • Selektory dotyczące klas (112)
 • Stosowanie klas (112)
 • Atrybut id (114)
 • Selektory dotyczące identyfikatorów (114)
 • Stosowanie identyfikatorów (115)
 • Walka z classitis - selektory potomne (116)

Rozdział 11. Projekty (119)

 • Projekt 11.1. Zadania dla czwartoklasistów (120)
 • Projekt 11.2. Zadania tekstowe z odpowiedziami (120)
 • Projekt 11.3. Kolokwium z PHP (121)
 • Projekt 11.4. Adam Mickiewicz: Oda do młodości (122)
 • Projekt 11.5. Cyprian Kamil Norwid: Moja piosnka (123)
 • Projekt 11.6. Charles Dickens: A Christmas Carol (124)
 • Projekt 11.7. Jack London: The Call of The Wild (125)
 • Projekt 11.8. Ignacy Krasicki: Bajki (127)
 • Projekt 11.9. Adam Mickiewicz: Wiersze (128)

Część II Czcionki na stronach WWW (131)

Rozdział 12. Rodzaje czcionek (133)

 • Czcionki szeryfowe i bezszeryfowe (133)
 • Czcionki proporcjonalne i nieproporcjonalne (134)
 • Inne podziały czcionek (135)
 • Testowanie czcionek (137)

Rozdział 13. Czcionki dla webmastera (139)

 • Ogród Zen CSS (139)
 • Core fonts for the Web (141)
 • Czcionki dostępne na różnych platformach (141)

Rozdział 14. Krój i rozmiar czcionki w CSS (143)

 • Krój czcionki (143)
 • Wielkość czcionki w CSS (146)

Rozdział 15. Wszystkie atrybuty CSS 2.1 dotyczące czcionek i tekstu (149)

 • font (150)
 • font-family (151)
 • font-size (151)
 • font-style (153)
 • font-weight (153)
 • font-variant (153)
 • text-align (153)
 • text-decoration (154)
 • text-indent (154)
 • text-transform (154)
 • word-spacing (155)
 • letter-spacing (155)
 • white-space (155)
 • line-height (156)

Rozdział 16. Projekty (157)

 • Projekt 16.1. CSS - właściwości dotyczące czcionek i tekstu (157)
 • Projekt 16.2. Specyfikacja aparatu fotograficznego Nikon D200 (159)
 • Projekt 16.3. Jan Kochanowski: Treny (160)
 • Projekt 16.4. Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (161)

Część III Elementy blokowe, tekstowe i ich pudełka (163)

Rozdział 17. Elementy blokowe i liniowe (165)

 • Elementy ogólne div i span (165)
 • Użycie elementów div i span w połączeniu z klasami i identyfikatorami (166)
 • Typowy przykład użycia elementów div (167)

Rozdział 18. Pudełka (169)

 • Obszar, jaki zajmie pudełko (171)
 • Wyśrodkowanie elementu blokowego (173)
 • Pudełka pływające (float) (174)
 • Czyszczenie elementów pływających (176)

Rozdział 19. Proste układy stałej szerokości (177)

 • Układ nr 1 (178)
 • Układ nr 2 (179)
 • Układ nr 3 (180)
 • Układ nr 4 (182)
 • Układ nr 5 (183)
 • Układ nr 6 (185)
 • Układ nr 7 (186)
 • Układ nr 8 (188)

Rozdział 20. Proste układy zmiennej szerokości (191)

 • Układ nr 9 (191)
 • Układ nr 10 (191)
 • Układ nr 11 (192)
 • Układ nr 12 (193)
 • Układ nr 13 (193)
 • Układ nr 14 (194)
 • Układ nr 15 (195)
 • Układ nr 16 (195)

Rozdział 21. Projekty (197)

 • Projekt 21.1. Maria Konopnicka: Miłosierdzie gminy (197)
 • Projekt 21.2. Leopold Staff: Pierwsza przechadzka (199)
 • Projekt 21.3. Sławomir Mrożek: Słoń (200)
 • Projekt 21.4. Stefan Żeromski: Rozdzióbią nas kruki, wrony (201)
 • Projekt 21.5. Bolesław Prus: Katarynka (203)
 • Projekt 21.6. Planety układu słonecznego (205)
 • Projekt 21.7. Funkcje file, count, explode oraz trim, czyli krojenie plików tekstowych w PHP (206)

Część IV Elementy XHTML (209)

Rozdział 22. Tekst (211)

 • Elementy frazowe (211)
 • Trudne wybory (214)
 • Cytaty (214)
 • Tekst na stronach WWW - podsumowanie (217)

Rozdział 23. Listy (219)

 • Wypunktowanie (219)
 • Numerowanie (220)
 • Lista definicji (221)
 • Zagnieżdżanie list (222)
 • Właściwości CSS list (224)
  • Właściwość list-style-type (224)
  • Właściwość list-style-image (225)
  • Właściwość list-style-position (228)
  • Właściwość list-style (228)

Rozdział 24. Obrazy (229)

 • Element img (230)
 • Wymiary obrazów (232)
 • Obrazy nieprostokątne (234)
 • Style CSS elementu img (234)
 • Opływanie (236)
 • Dlaczego elementy pływające nie generują wysokości? (238)
 • Osadzanie obrazów w kodzie XHTML (240)

Rozdział 25. Tabele (243)

 • Obramowanie i łączenie obramowania (244)
 • Podstawowe formatowanie komórek i całej tabeli (246)
 • Nagłówki kolumn i nagłówki wierszy (248)
 • Podpis i opis tabeli (250)
 • Tabele regularne i nieregularne (252)
 • Nagłówek, stopka i treść tabeli (254)
 • Kolumny tabeli (257)
 • Tabele XHTML - podsumowanie (261)

Rozdział 26. Odsyłacze (263)

 • Spis treści w postaci listy numerowanej bądź wypunktowanej (265)
 • Style CSS witryny z hiperłączami (266)
 • Atrybut title (267)
 • Odsyłacze do różnych typów plików (267)
 • Odsyłacze wskazujące strony w internecie (268)
 • Odsyłacze wewnętrzne (269)
 • Obrazy jako odsyłacze (271)
 • Style CSS odsyłaczy (272)
 • Otwieranie nowych okien (274)

Rozdział 27. Projekty (277)

 • Projekt 27.1. Obrazy tworzone przy użyciu elementu pre (277)
 • Projekt 27.2. ASCII Art (278)
 • Projekt 27.3. Emotikony (279)
 • Projekt 27.4. Cytaty ze specyfikacji HTML i XHTML (280)
 • Projekt 27.5. Bibliografia (283)
 • Projekt 27.6. Książka The Wonderful Wizard of Oz (284)
 • Projekt 27.7. Instrukcja wykonywania zrzutów ekranu (285)
 • Projekt 27.8. Jak pisać na klawiaturze w języku rosyjskim? (286)
 • Projekt 27.9. Metody definiowania miejsc geometrycznych punktów (286)
 • Projekt 27.10. Artykuł "HTML czy XHTML"? (288)
 • Projekt 27.11. Zabytki Lublina (291)
 • Projekt 27.12. Literackie Nagrody Nobla (293)
 • Projekt 27.13. Tabela Orange Ekstraklasy w sezonie 2006/2007 (295)
 • Projekt 27.14. Kod paskowy rezystorów (296)
 • Projekt 27.15. Tatry (297)
 • Projekt 27.16. LaTeX - przykłady (298)
 • Projekt 27.17. Janko Muzykant (299)
 • Projekt 27.18. Favelety (300)

Część V Tła (301)

Rozdział 28. Właściwości CSS dotyczące tła (303)

Rozdział 29. FIR - zamiana obrazów na teksty (315)

Rozdział 30. Udawane kolumny (321)

Rozdział 31. Przyciski rollover w CSS (331)

 • Wymiana obrazu tła (331)
 • Przycisk z etykietą tekstową (332)
 • Pozycjonowanie względnie bezwzględne (334)

Rozdział 32. Kafelkowanie (343)

Rozdział 33. Projekty (349)

 • Projekt 33.1. Wisława Szymborska: Miłość szczęśliwa (349)
 • Projekt 33.2. Wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (350)
 • Projekt 33.3. Ogłoszenie (350)
 • Projekt 33.4. Jack London: The Call of the Wild (351)
 • Projekt 33.5. Fraszki (352)

Część VI Zagadnienia dalsze (355)

Rozdział 34. Struktura funkcjonalna witryny (357)

Rozdział 35. Uzupełnienie wiadomości na temat CSS (361)

 • Selektory (361)
 • Importowanie stylów (366)
 • Dziedziczenie (367)
 • Style do druku (368)
 • Projekt 35.1 (370)

Rozdział 36. Kolejność elementów w kodzie XHTML (371)

 • Zmiana kolejności kolumn pionowych (372)
 • Zmiana kolejności poziomych pasów (376)

Rozdział 37. Atrybuty XHTML (379)

 • Atrybuty zasadnicze (379)
 • Atrybuty językowe (380)
 • Zdarzenia (380)
 • Atrybuty ogólne (381)
 • Atrybuty dotyczące aktywnego punktu (382)

Rozdział 38. Formularze (385)

 • Atrybuty formularza (386)
 • Kontrolki formularza (388)
 • Atrybuty ogólne kontrolek formularza (389)
 • Zdarzenia dotyczące kontrolek (390)
 • Elementy input (391)
 • Przyciski zatwierdzające i resetujące formularz (391)
 • Wiersz wprowadzania danych (393)
 • Pole hasła (393)
 • Pola wyboru (394)
 • Wykluczające pola wyboru (395)
 • Kontrolki ukryte (396)
 • Przyciski (396)
 • Kontrolka wyboru pliku (397)
 • Obraz (397)
 • Element button (398)
 • Listy (399)
 • Pole tekstowe (401)
 • Grupowanie i podpisywanie kontrolek formularza (402)
 • Podsumowanie (404)

Rozdział 39. Powiązania dokumentów (405)

 • Ikona strony WWW (405)
 • Następny, poprzedni oraz spis treści (408)
 • Alternatywne wersje dokumentu (408)
 • Projekt 39.1 (409)

Rozdział 40. Element meta - dodatkowe informacje na temat strony WWW (413)

 • Składnia elementu meta (414)
 • Znaczenie elementu meta (414)
 • Dwa rodzaje elementów meta (415)
 • Jakie metainformacje umieszczać w witrynach? (415)
  • Kodowanie znaków (416)
  • Język, w którym przygotowano dokument (416)
  • Autor, prawa autorskie i firma (417)
  • Słowa kluczowe i opis (417)
  • Roboty (418)
  • Data powstania i ważności dokumentu (419)
  • Przechowywanie stron WWW przez pośredników (419)
  • Skrypty i style - domyślny język (420)
  • Metainformacje w kilku językach (420)
  • Przekierowania (421)
  • Różności (421)

Rozdział 41. Dostępność strony WWW (423)

 • Kilka prostych zasad (423)
  • Stosuj atrybut lang (424)
  • Definiuj skróty i skrótowce (424)
  • Określaj powiązania między poszczególnymi podstronami witryny (424)
  • Treść umieszczaj jako pierwszą (424)
  • Pamiętaj o atrybutach alt (425)
  • Określaj tytuły hiperłączy (425)
  • Twórz czytelne tabele (425)
  • Stosuj skalowalne czcionki (426)
  • Etykietuj kontrolki formularzy (426)
  • Nie otwieraj nowych okien (426)
  • Nie używaj przekierowań meta refresh (426)

Rozdział 42. HTML czy XHTML? (427)

 • XHTML zgodny z HTML (427)
  • Wielkość liter (427)
  • Elementy puste i niepuste (429)
  • Znaczniki opcjonalne (429)
  • Cudzysłów obejmujący wartości atrybutów (430)
  • Minimalizacja atrybutów logicznych (431)
  • Identyfikator fragmentu (431)
  • Style i skrypty (431)
  • Encje (432)
 • Dokumenty HTML/XHTML w sieci WWW (432)
  • Content-type (433)
  • Czy to HTML, czy XHTML? (435)
  • Jak przeglądarka traktuje dokument HTML, a jak XHTML? (435)
  • Po czym przeglądarka rozpoznaje język dokumentu? (437)
  • Nagłówek Content-type dokumentu HTML oraz XHTML (437)
  • Problemy z Internet Explorerem (437)
 • Strona XHTML wysyłana jako application/xhtml+xml (438)
  • Zmiana nagłówków wysyłanych przez serwer Apache (438)
  • Wysyłanie nagłówka HTTP w PHP (438)
 • Cztery proste zasady (438)
 • HTML czy XHTML? (439)

Rozdział 43. Semantyczny XHTML (441)

 • Witryna WWW widziana oczami człowieka i robota (441)
 • Semantyczny Web (442)
 • Semantyka kodu XHTML (442)
 • Problemy semantyczne XHTML i CSS (444)

Dodatki (449)

Dodatek A Instalacja oprogramowania (451)

Skorowidz (465)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań