Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik

Autor: Adobe Creative Team

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Adobe Illustrator CS3 Classroom in a Book
ISBN: 978-83-246-1272-7
Cena: 69 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2008.05.01
Liczba stron: 488
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/ilcs3o/ilcs3o-7.pdf
Kategoria: illustrator

Kompletne źródło wiedzy o programie Illustrator CS3

 • Jak używać narzędzi?
 • Jak modyfikować atrybuty obiektów?
 • Jak dodawać do projektu elementy tekstowe?
 • Jak korzystać z warstw i masek?

Adobe Illustrator CS3 to najnowsza, usprawniona wersja jednej z najbardziej uniwersalnych aplikacji dla grafików. Możliwości Illustratora pozwalają na przygotowanie profesjonalnych projektów przeznaczonych dla publikacji drukowanych i elektronicznych, witryn WWW i prezentacji multimedialnych. Niezwykle rozbudowane narzędzia rysunkowe, niesamowite efekty specjalne, perfekcyjny system zarządzania kolorami, a także szeroki wachlarz formatów, w jakich można zapisać gotową pracę, sprawiły, że Illustrator doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie wygoda pracy, precyzja i wydajność mają istotne znaczenie.

"Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik" to zbiór ćwiczeń, dzięki którym opanujesz ogromne możliwości tej aplikacji. Każdy z rozdziałów przygotowanych i zatwierdzonych przez certyfikowanych w firmie Adobe nauczycieli i ekspertów opisuje inny aspekt korzystania z Illustratora CS3. Czytając tę książkę, poznasz metody konfigurowania obszaru roboczego, rysowania, zaznaczania elementów i modyfikowania ich. Dowiesz się, jak korzystać z warstw, masek i efektów specjalnych, wzbogacisz projekt graficzny o elementy tekstowe i odpowiednio dobierzesz kolory dla obiektów. Nauczysz się także przygotowywać separacje barwne, wykorzystywać pliki z innych aplikacji firmy Adobe oraz drukować przygotowane prace.

 • Nowe narzędzia Illustratora CS3
 • Obszar roboczy
 • Zaznaczanie elementów
 • Korzystanie z narzędzi rysunkowych
 • Transformowanie obiektów
 • Rysowanie kształtów wektorowych
 • Praca z kolorami
 • Wprowadzanie i formatowanie tekstu
 • Warstwy i maski
 • Efekty
 • Korzystanie ze stylów
 • Przygotowanie pracy do druku

Wykorzystaj wszystkie możliwości programu Illustrator CS3,
posługując się oficjalnymi materiałami szkoleniowymi firmy Adobe.

Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik -- spis treści

Zaczynamy

 • Seria Oficjalny podręcznik (17)
 • Niezbędna wiedza (17)
 • Instalowanie programu (18)
 • Instalowanie czcionek serii Oficjalny podręcznik (18)
 • Kopiowanie plików z płyty CD dołączonej do książki (18)
 • Przywracanie ustawień domyślnych (19)
 • Inne źródła informacji (21)
 • Certyfikaty Adobe (22)

Nowe opcje programu Adobe Illustrator CS3

 • Usprawnienia w obszarze roboczym (23)
 • Usprawnienia panelu Control (Sterowanie) (24)
 • Startowe profile dokumentu (24)
 • Usprawnienia rysowania (25)
 • Narzędzie Eraser (Gumka) (25)
 • Live Color (Kolor aktywny) (26)
 • Usprawnienia w warstwach i panelach (26)
 • Narzędzie Obszar kadrowania (Crop) (27)
 • Usprawnienia symboli (27)
 • Usprawniona obsługa tworzenia grafiki do obrazów wideo (28)
 • Obsługa łącz i pól tekstowych Flasha (28)

Szybki kurs zapoznawczy z programem Adobe Illustrator

 • Zaczynamy (31)
 • Efekty palety Pathfinder (Odnajdywanie ścieżek) (34)
 • Praca z grupami kolorów i kolorem aktywnym (35)
 • Umieszczanie obrazów Photoshopa w programie Illustrator (36)
 • Korzystanie z funkcji Live Trace (Aktywny obrys) (37)
 • Korzystanie z funkcji Live Paint (Aktywne malowanie) (39)
 • Edytowanie tekstu za pomocą panelu Control (Sterowanie) (40)
 • Tworzenie konturu tekstu (41)
 • Korzystanie z panelu Appearance (Wygląd) (42)
 • Stosowanie efektów (43)
 • Zapisywanie atrybutów obiektu w postaci stylu (43)
 • Stosowanie opcji wypaczenia do tekstu (45)
 • Stosujemy metodę przenikania do formy (45)
 • Praca z symbolami (48)
 • Tworzenie maski przycinania (49)

1. Zapoznajemy się z obszarem roboczym

 • Zaczynamy (53)
 • Oglądanie ilustracji (57)
 • Korzystanie z narzędzi Illustratora (59)
 • Panel Control (Sterowanie) (63)
 • Praca z panelami (64)
 • Dostosowywanie przestrzeni roboczej (67)
 • Korzystanie z menu paneli (67)
 • Zmienianie widoku ilustracji (68)
 • Korzystanie z poleceń menu View (68)
 • Korzystanie z narzędzia Zoom (Lupka) (69)
 • Przewijanie dokumentu (71)
 • Korzystanie z panelu Navigator (Nawigator) (71)
 • Korzystanie z pomocy Illustratora (73)
 • Wyświetlanie spisu treści pomocy (73)
 • Odszukiwanie właściwych tematów pomocy przy wykorzystaniu słów kluczowych, łączy i indeksu (74)
 • Odnajdywanie tematów z pomocą indeksu (75)
 • Eksperymentowanie na własną rękę (76)
 • Pytania kontrolne (77)
 • Odpowiedzi na pytania (77)

2. Zaznaczanie i wyrównywanie

 • Zaczynamy (79)
 • Korzystanie z narzędzia Selection (Zaznaczanie) (80)
 • Narzędzie Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie) (81)
 • Zaznaczanie za pomocą narzędzia Magic Wand (Różdżka) (84)
 • Grupowanie elementów (84)
 • Praktyczny przykład korzystania z narzędzi wyboru (86)
 • Wyrównywanie obiektów (91)
 • Eksperymentowanie na własną rękę (94)
 • Pytania kontrolne (95)
 • Odpowiedzi na pytania (95)

3. Tworzenie kształtów

 • Zaczynamy (97)
 • Tworzenie prostych kształtów (98)
 • Korzystanie z narzędzi kształtów podstawowych (100)
 • Rysowanie ołówka (100)
 • Korzystanie z narzędzia Pencil (Ołówek) (106)
 • Rysowanie kubka na ołówki (108)
 • Tworzenie kształtów z użyciem narzędzia Live Trace (Aktywny obrys) (109)
 • Wskazówki dotyczące rysowania wieloboków, spiral i gwiazdek (113)
 • Eksperymentowanie na własną rękę (113)
 • Pytania kontrolne (114)
 • Odpowiedzi na pytania (114)

4. Transformacja obiektów

 • Zaczynamy (117)
 • Skalowanie obiektów (119)
 • Odbijanie obiektów (122)
 • Obracanie obiektów (123)
 • Zniekształcanie obiektów (125)
 • Pochylanie obiektów (128)
 • Precyzyjne pozycjonowanie obiektów (130)
 • Zmiana perspektywy (132)
 • Korzystanie z narzędzia Free Transform (134)
 • Dokonywanie wielu transformacji jednocześnie (137)
 • Eksperymentowanie na własną rękę (138)
 • Pytania kontrolne (140)
 • Odpowiedzi na pytania (140)

5. Rysowanie za pomocą narzędzia Pen (Pióro)

 • Zaczynamy (143)
 • Rysowanie linii prostych (146)
 • Tworzenie krzywych (147)
 • Kreślenie krzywej (149)
 • Krzywe i narożne punkty zakotwiczenia (153)
 • Tworzenie rysunku gruszki (156)
 • Tworzenie strzały (157)
 • Rozcinanie ścieżki (158)
 • Dodawanie strzałek (159)
 • Rysowanie krzywych (160)
 • Zaznaczanie krzywej (160)
 • Rysowanie liścia (161)
 • Rysowanie różnych rodzajów krzywych (162)
 • Zamienianie gładkich punktów kontrolnych na punkty narożne (163)
 • Rysowanie kształtu gruszki (165)
 • Edytowanie krzywych (167)
 • Kończymy rysowanie gruszki (168)
 • Składanie części rysunku (168)
 • Kolorowanie obrazka (170)
 • Eksperymentowanie na własną rękę (170)
 • Pytania kontrolne (171)
 • Odpowiedzi na pytania (171)

6. Kolory i malowanie

 • Zaczynamy (173)
 • Tryby kolorów (174)
 • Kontrolki służące do pracy z kolorami (174)
 • Podstawy pracy z kolorami (177)
 • Kopiowanie atrybutów (178)
 • Malowanie wypełnień i kresek za pomocą panelu Appearance (Wygląd) (179)
 • Tworzenie i zachowywanie własnych próbek kolorów (180)
 • Korzystanie z bibliotek próbek programu Illustrator (181)
 • Tworzenie kolorów dodatkowych (181)
 • Tworzenie grup kolorów (183)
 • Edytowanie kolorów za pomocą narzędzia Live Color (Kolor aktywny) (185)
 • Tworzenie grup kolorów w oknie Live Color (Kolor aktywny) (189)
 • Przydzielanie kolorów elementom naszej ilustracji (190)
 • Wypełnianie gradientem i wzorkiem (195)
 • Malowanie wzorkami (197)
 • Tworzenie własnych wzorków (200)
 • Malowanie naszym wzorkiem (202)
 • Edytowanie wzorków (203)
 • Funkcja Live Paint (204)
 • Edytowanie obszarów Live Paint (208)
 • Zapisywanie ilustracji w formacie PDF (211)
 • Eksperymentowanie na własną rękę (211)
 • Pytania kontrolne (212)
 • Odpowiedzi na pytania (212)

7. Praca z tekstem

 • Zaczynamy (215)
 • Importowanie pliku tekstowego (216)
 • Tworzenie kolumn tekstu (218)
 • Jak tekst układa się w obszarze tekstu (220)
 • Gdy tekst nie mieści się w obszarze tekstu (222)
 • Kontynuowanie wątku tekstu (222)
 • Zmienianie rozmiarów obszaru tekstu (224)
 • Zmienianie atrybutów tekstu (225)
 • Zmiana rozmiaru czcionki (227)
 • Zmienianie koloru czcionki (228)
 • Zmienianie innych atrybutów tekstu (229)
 • Zmienianie atrybutów akapitu (229)
 • Zapisywanie i wykorzystanie stylów (230)
 • Tworzenie stylu akapitu i korzystanie z niego (230)
 • Tworzenie stylu znakowego i korzystanie z niego (231)
 • Próbkowanie tekstu (233)
 • Zawijanie tekstu wokół elementów graficznych (234)
 • Zmiana kształtu tekstu za pomocą opcji zniekształcania (235)
 • Pisanie tekstów na ścieżkach i kształtach (238)
 • Tworzenie obrysu tekstu (240)
 • Eksperymentowanie na własną rękę (243)
 • Pytania kontrolne (244)
 • Odpowiedzi na pytania (244)

8. Praca z warstwami

 • Zaczynamy (247)
 • Tworzenie warstw (250)
 • Przenoszenie obiektów i warstw (252)
 • Blokowanie warstw (254)
 • Oglądanie warstw (255)
 • Wklejanie warstw (258)
 • Tworzenie masek przycinania (261)
 • Łączenie warstw (262)
 • Stosowanie na warstwach atrybutów wyglądu (263)
 • Eksperymentowanie na własną rękę (268)
 • Pytania kontrolne (269)
 • Odpowiedzi na pytania (269)

9. Płynne przekształcanie obiektów i kolorów

 • Zaczynamy (273)
 • Tworzenie wypełnienia gradientowego (275)
 • Dostosowanie kierunku przejścia gradientowego (279)
 • Dodawanie kolorów do wypełnienia gradientowego (280)
 • Tworzenie gładkich przejść kolorystycznych (285)
 • Przekształcanie etapami (286)
 • Modyfikacja przejść (287)
 • Łączenie przejść i wypełnień gradientowych (289)
 • Eksperymentowanie na własną rękę (292)
 • Pytania kontrolne (293)
 • Odpowiedzi na pytania (293)

10. Praca z pędzlami

 • Zaczynamy (297)
 • Wykorzystanie pędzli artystycznych - Art (299)
 • Rysowanie za pomocą narzędzia Paintbrush (299)
 • Edycja ścieżek przy użyciu narzędzia Paintbrush (301)
 • Wykorzystanie pędzli punktowych - Scatter (305)
 • Zmiana opcji pędzla (305)
 • Dodawanie do ścieżek pędzla punktowego (307)
 • Zmiana atrybutów koloru pędzla (308)
 • Zmiana koloru pędzla przy użyciu metody kolorowania Hue Shift (Przesunięcie barwy) (309)
 • Zmiana koloru pędzla przy użyciu kolorowania Tints (Tinty) (311)
 • Wykorzystanie koloru wypełnienia (313)
 • Wykorzystanie pędzli kaligraficznych - Calligraphic (315)
 • Wykorzystanie pędzli wzorku - Pattern (317)
 • Tworzenie pędzli (320)
 • Tworzenie próbek dla pędzla Pattern (320)
 • Tworzenie pędzla Pattern z próbek wzorków (322)
 • Wykorzystanie pędzla Pattern (324)
 • Zastosowanie efektu Scribble (Bazgroły) (326)
 • Eksperymentowanie na własną rękę (328)
 • Używanie pędzli (328)
 • Tworzenie pędzli (328)
 • Pytania kontrolne (330)
 • Odpowiedzi na pytania (330)

11. Stosowanie Efektów

 • Zaczynamy (333)
 • Zastosowanie efektów dynamicznych (334)
 • Tworzenie logo banera za pomocą efektu z menu Warp (Wypaczenie) (338)
 • Tworzenie tekstu logo (338)
 • Stylizacja banera i tekstu logo (339)
 • Edycja efektu (340)
 • Tworzenie trójwymiarowego walca (342)
 • Wykorzystanie efektu 3D Extrude (Wyciągnięcie) (343)
 • Stosowanie symbolu w formie odwzorowanej ilustracji (345)
 • Tworzenie obiektu obrotowego (348)
 • Zmiana oświetlenia (349)
 • Odwzorowanie obrazka pochodzącego z programu Photoshop (351)
 • Poprawianie oświetlenia (353)
 • Eksperymentowanie na własną rękę (354)
 • Tworzenie własnych ilustracji obrotowych (354)
 • Pytania kontrolne (357)
 • Odpowiedzi na pytania (357)

12. Zastosowanie atrybutów wyglądu i stylów

 • Zaczynamy (359)
 • Startowe profile dokumentu (360)
 • Zastosowanie atrybutów wyglądu (361)
 • Dodawanie atrybutów wyglądu (362)
 • Zmiana porządku atrybutów wyglądu (365)
 • Wykorzystanie stylów graficznych (366)
 • Tworzenie i zapisywanie stylu graficznego (367)
 • Zastosowanie stylu graficznego w warstwie (368)
 • Zastosowanie istniejących stylów (370)
 • Zastosowanie wyglądu w warstwie (372)
 • Kopiowanie, stosowanie i usuwanie stylów i wyglądu (373)
 • Eksperymentowanie na własną rękę (375)
 • Pytania kontrolne (377)
 • Odpowiedzi na pytania (377)

13. Praca z symbolami

 • Zaczynamy (379)
 • Praca z symbolami (380)
 • Korzystanie z bibliotek symboli (382)
 • Edytowanie symboli (383)
 • Tworzenie symboli (384)
 • Dodawanie egzemplarza symbolu (386)
 • Korzystanie z narzędzi Symbolism (Symbolizm) (387)
 • Edytowanie symboli z wykorzystaniem narzędzi z grupy Symbolizm (387)
 • Edytowanie symboli (389)
 • Aktualizacja symbolu (391)
 • Rozdzielanie symboli (392)
 • Wykorzystanie panelu Symbols (Symbole) jako bazy danych (394)
 • Odwzorowanie symbolu w ilustracji 3D (395)
 • Integrowanie symboli z programem Flash (395)
 • Eksperymentowanie na własną rękę (396)
 • Pytania kontrolne (397)
 • Odpowiedzi na pytania (397)

14. Łączenie grafiki Illustratora z obrazami utworzonymi w innych programach środowiska Creative Suite

 • Łączenie ilustracji (399)
 • Grafika wektorowa a grafika rastrowa (400)
 • Zaczynamy (401)
 • Tworzenie obszaru kadrowania (403)
 • Umieszczanie pliku Adobe Photoshop (404)
 • Kompozycje warstw (405)
 • Powielanie umieszczonego obrazka (407)
 • Edycja kolorów w umieszczonym obrazku (408)
 • Tworzenie masek w obrazkach (410)
 • Stosowanie na obrazku maski przycinania (410)
 • Tworzenie ścieżki złożonej i masek kryjących (412)
 • Edycja zaimportowanej maski (415)
 • Próbkowanie kolorów z umieszczonych obrazków (416)
 • Zamiana umieszczonego obrazka (418)
 • Eksport pliku warstwowego do Photoshopa (419)
 • Eksperymentowanie na własną rękę (420)
 • Pytania kontrolne (421)
 • Odpowiedzi na pytania (421)

15. Drukowanie ilustracji i tworzenie rozbarwień kolorów

 • Druk - podstawy (423)
 • Urządzenia drukujące - informacje (425)
 • Raster (425)
 • Liniatura rastra (425)
 • Rozdzielczość urządzenia drukującego (426)
 • Kolor (427)
 • Model kolorów RGB (427)
 • Model kolorów CMYK (427)
 • Kolory dodatkowe (427)
 • Zaczynamy (428)
 • Zarządzanie kolorami (428)
 • Ustawianie zarządzania kolorami w aplikacjach Adobe (429)
 • Określanie ustawień kolorów z wybranej aplikacji (431)
 • Drukowanie czarno-białych próbek (433)
 • Tworzenie wstępnych prób kolorów (433)
 • Polecenie Document Info (Informacje o dokumencie) (435)
 • Tworzenie rozbarwień kolorów (436)
 • Wybór pliku opisu drukarki (436)
 • Określenie obszaru spadu (439)
 • Rozbarwianie kolorów (441)
 • Określanie liniatury rastra (444)
 • Praca z ilustracjami dwubarwnymi (445)
 • Edycja koloru dodatkowego (445)
 • Separowanie kolorów dodatkowych (448)
 • Tworzenie zalewek (449)
 • Tworzenie zalewek za pomocą nadruku (451)
 • Zapisywanie i drukowanie plików zawierających efekty przezroczystości (454)
 • Określenie rozdzielczości filtrów i efektów aktywnych (456)
 • Ustawienia efektów rastrowych (457)
 • Obsługa panelu Flattener Preview (Podgląd spłaszczania) (458)
 • Przypisywanie opcji spłaszczania (461)
 • Zapisywanie pliku zawierającego przezroczystość (462)
 • Zapisywanie w formacie EPS (463)
 • Drukowanie ilustracji zawierających przezroczystość (463)
 • Eksport i import ustawień spłaszczania (464)
 • Zapisywanie dokumentów w formacie Adobe PDF (464)
 • Pytania kontrolne (466)
 • Odpowiedzi na pytania (466)

Skorowidz (469)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań