Adobe InDesign CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik

Autor: Adobe Creative Team

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Adobe InDesign CS3 Classroom in a Book
ISBN: 978-83-246-1269-7
Cena: 69 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2008.02.19
Liczba stron: 480
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/incs3o/incs3o-3.pdf
Kategoria: InDesign

Rekomendowane przez firmę Adobe
źródło wiedzy o programie InDesign CS3

 • Jak dostosować obszar roboczy?
 • Jak definiować parametry publikacji?
 • Jak formatować tekst i dodawać elementy graficzne?
 • Jak przygotować publikację do druku?

InDesign to jeden z okrętów flagowych firmy Adobe. Ceniony przez profesjonalistów i amatorów program do składu publikacji niedawno pojawił się na rynku w kolejnej wersji, oznaczonej symbolem CS3. Nowe wcielenie InDesigna to nie tylko nowy symbol. W wersji CS3 program zyskał przeprojektowany interfejs użytkownika, znacznie podnoszący komfort i wydajność pracy, ogromne możliwości konfiguracji, udoskonaloną obsługę tekstu i grafiki oraz wiele innych cech, dzięki którym stał się niemal idealnym narzędziem dla projektantów publikacji drukowanych. Jednak druk to nie jedyna mocna strona InDesigna -- za jego pomocą można przygotować e-book w formacie PDF oraz dokument XML.

"Adobe InDesign CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik" to zbiór ćwiczeń, które pomogą Ci poznać możliwości tej aplikacji. Autorami ćwiczeń są osoby prowadzące szkolenia z zakresu obsługi InDesigna, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny publikacji. Wykonując zebrane w książce projekty, nauczysz się konfigurować interfejs i określać parametry projektowanej publikacji. Dowiesz się, jak tworzyć ramki tekstowe, umieszczać w dokumencie elementy graficzne, definiować formatowanie tekstu, tworzyć własne style i zarządzać kolorami. Przeczytasz o przygotowaniu pracy do druku, eksportowaniu jej do formatu PDF oraz XML i generowaniu spisów treści oraz skorowidzów.

 • Przegląd możliwości InDesigna
 • Konfigurowanie interfejsu użytkownika
 • Praca z dokumentami
 • Ramki tekstowe i graficzne
 • Import, edycja i formatowanie tekstu
 • Definiowanie i stosowanie stylów
 • Dodawanie elementów graficznych do dokumentu
 • Spisy treści, skorowidze i numerowanie rozdziałów
 • Drukowanie publikacji
 • Eksport do formatu PDF
 • Tworzenie plików XML

Zostań ekspertem w zakresie tworzenia publikacji drukowanych
i korzystaj z nowoczesnych narzędzi.

Adobe InDesign CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik -- spis treści

Wstęp

 • O książce (17)
 • Wymagania (18)
 • Instalacja programu (18)
 • Instalacja czcionek (18)
 • Zapisywanie, usuwanie i przywracanie plików z preferencjami (18)
 • Kopiowanie materiałów dołączonych do książki (20)
 • Instalacja plików z płyty dołączonej do książki (20)
 • Profile kolorów (21)
 • Dodatkowe zasoby (21)
 • Ciekawe adresy (21)
 • Certyfikaty Adobe (22)

Nowe możliwości Adobe InDesign CS3

 • Udoskonalony interfejs (23)
 • Zaawansowane możliwości konfiguracji (24)
 • Usprawnienia dotyczące wydajności (25)
 • Ułatwienia projektowania (25)
 • Ulepszona obsługa tekstu (26)
 • Ulepszona obsługa grafiki (26)
 • Usprawnienia w obsłudze długich dokumentów (28)
 • Eksportowanie XHTML (28)
 • Zalety XML (29)

Krótki kurs Adobe InDesign CS3

 • Na początek (31)
 • Przeglądanie dokumentu (33)
 • Zmiana trybu podglądu (36)
 • Wyświetlanie linii pomocniczych (37)
 • Dodawanie tekstu (38)
 • Rozmieszczanie tekstu w ramkach (39)
 • Umieszczanie i wlewanie tekstu (40)
 • Tworzenie wątku (41)
 • Dodawanie cytatów (44)
 • Oblewanie tekstem (45)
 • Dodawanie obrysu do ramki (46)
 • Zmienianie pozycji ramki i tekstu (47)
 • Dopasowywanie rozmiaru obrazu (48)
 • Style (49)
 • Style akapitowe (49)
 • Style znakowe (51)
 • Tworzenie i stosowanie stylu znakowego (52)
 • Style obiektowe (54)
 • Grafika (54)
 • Pozycjonowanie grafiki wewnątrz ramki (55)
 • Narzędzie Position (Położenie) (56)
 • Wykorzystywanie warstw (57)
 • Kadrowanie i przesuwanie fotografii (60)
 • Samodzielna nauka (61)

1. Obszar pracy

 • Na początek (63)
 • Rzut oka na obszar pracy (64)
 • Panel Tools (Narzędzia) (65)
 • Panel sterowania (68)
 • Okno dokumentu (70)
 • Otwieranie kilku okien dokumentów jednocześnie (71)
 • Wyświetlanie i zarządzanie panelami (72)
 • Konfigurowanie przestrzeni roboczej (77)
 • Menu paneli (78)
 • Zmiana skali wyświetlania dokumentu (79)
 • Polecenia w menu View (Widok) i w menu zmiany powiększenia dokumentu (80)
 • Narzędzie Zoom (Lupka) (80)
 • Przeglądanie dokumentu (82)
 • Przewracanie stron (82)
 • Przewijanie dokumentu (86)
 • Panel Navigator (Nawigator) (87)
 • Wykorzystywanie menu kontekstowych (89)
 • Zaznaczanie obiektów (90)
 • System pomocy programu InDesign CS3 (91)
 • Słowa kluczowe, łącza i indeks (91)
 • Wyszukiwanie zagadnień w indeksie (92)
 • Dalsza nauka (93)
 • Podsumowanie (94)

2. Tworzenie dokumentów

 • Na początek (97)
 • Tworzenie i zapisywanie niestandardowych ustawień strony (98)
 • Tworzenie nowego dokumentu (100)
 • Przełączanie pomiędzy otwartymi dokumentami InDesign (101)
 • Strony wzorcowe (101)
 • Dodawanie linii pomocniczych do strony wzorcowej (102)
 • Tworzenie linii pomocniczych przy użyciu miarek (103)
 • Tworzenie ramki tekstowej w stopce strony wzorcowej (105)
 • Zmiana nazwy strony wzorcowej (108)
 • Tworzenie dodatkowych stron wzorcowych (109)
 • Tworzenie strony wzorcowej z elementami zastępczymi (110)
 • Tworzenie elementu zastępczego dla ramki tytułowej (110)
 • Tworzenie elementu zastępczego dla grafiki (112)
 • Oblewanie elementów graficznych tekstem (114)
 • Rysowanie kolorowych kształtów (115)
 • Tworzenie ramek tekstowych z łamami (117)
 • Stosowanie wzorca do stron dokumentu (119)
 • Wyodrębnianie sekcji w celu zmiany numeracji stron (121)
 • Dodawanie stron (123)
 • Układanie i kasowanie stron (124)
 • Dodawanie tekstu i grafiki (124)
 • Zastępowanie elementów stron wzorcowych na stronach dokumentu (127)
 • Wyświetlanie ostatecznej postaci rozkładówki (129)
 • Dalsza nauka (130)
 • Podsumowanie (131)

3. Ramki

 • Na początek (133)
 • Warstwy (135)
 • Tworzenie i edytowanie ramek tekstowych (138)
 • Tworzenie i skalowanie ramek tekstowych (138)
 • Zmiana kształtu ramek tekstowych (141)
 • Tworzenie wielu łamów (142)
 • Dopasowywanie marginesu wewnętrznego ramki (143)
 • Wyrównywanie tekstu w ramce tekstowej w pionie (144)
 • Tworzenie i edycja ramek graficznych (146)
 • Tworzenie nowej ramki graficznej (146)
 • Umieszczanie elementów graficznych w istniejącej ramce (147)
 • Zmienianie rozmiarów ramek graficznych (148)
 • Zmienianie rozmiaru i przesuwanie obrazu wewnątrz ramki (148)
 • Zmienianie zawartości ramek graficznych (150)
 • Zmienianie kształtu ramki (152)
 • Oblewanie grafiki tekstem (153)
 • Obsługa ramek (155)
 • Konwertowanie kształtów (156)
 • Narzędzie Position (Położenie) (158)
 • Obracanie obiektów (160)
 • Obracanie obiektu wewnątrz ramki (160)
 • Wyrównywanie obiektów (161)
 • Skalowanie zgrupowanych obiektów (163)
 • Zaznaczanie i modyfikacja ramki w obrębie zgrupowanych obiektów (163)
 • Na koniec (165)
 • Dalsza nauka (165)
 • Podsumowanie (167)

4. Importowanie i edycja tekstu

 • Na początek (169)
 • Zarządzanie czcionkami (170)
 • Wyszukiwanie i zmiana brakującej czcionki (171)
 • Tworzenie i wprowadzanie tekstu (172)
 • Tworzenie nagłówka i nadawanie stylu (173)
 • Pionowe wyrównywanie tekstu (175)
 • Sterowanie przepływem tekstu (175)
 • Ręczne wlewanie tekstu (175)
 • Style (177)
 • Stosowanie stylów (177)
 • Automatyczne wlewanie tekstu (179)
 • Zmienianie rozmiaru ramki tekstowej (180)
 • Dzielenie łamu (181)
 • Dodawanie informacji o dalszym ciągu artykułu (182)
 • Poziome i pionowe wyrównywanie tekstu (183)
 • Wykorzystywanie wlewania półautomatycznego do dodawania ramek tekstowych (184)
 • Zmienianie ilości łamów na stronie (186)
 • Wczytywanie stylów z innego dokumentu (187)
 • Wlewanie tekstu do istniejącej ramki (189)
 • Wyszukiwanie i zamienianie fragmentów tekstu (190)
 • Wyszukiwanie i formatowanie fragmentów tekstu (190)
 • Sprawdzanie pisowni (192)
 • Dodawanie słów do słownika (193)
 • Dodawanie słów do słownika dokumentu (194)
 • Dynamiczne sprawdzanie pisowni (195)
 • Automatyczne poprawianie błędów pisowni (196)
 • Edycja tekstu przez przeciąganie i upuszczanie (197)
 • Edytor wątków (198)
 • Dalsza nauka (199)
 • Podsumowanie (200)

5. Typografia

 • Na początek (203)
 • Dopasowywanie odstępów pionowych (205)
 • W tej części lekcji posługiwać się będziesz siatką linii bazowych. (205)
 • Wyświetlanie siatki linii bazowych (207)
 • Zmienianie odstępów nad i pod akapitami (208)
 • Zmienianie czcionek i stylów (211)
 • Zmienianie wyrównania akapitu (213)
 • Dodawanie czcionek dekoracyjnych i znaków specjalnych (213)
 • Wyróżnianie znaków inicjału (215)
 • Wypełnienie i obrys tekstu (216)
 • Korekta położenia inicjału (217)
 • Dopasowywanie odstępów między literami i wyrazami (218)
 • Kerning i światło (218)
 • Formatowanie tekstu: układacz akapitowy i jednowierszowy (220)
 • Wykorzystywanie tabulatorów (221)
 • Tworzenie wcięć wiszących (224)
 • Dodawanie linii pod akapitem (226)
 • Dalsza nauka (228)
 • Podsumowanie (229)

6. Obsługa kolorów

 • Na początek (231)
 • Określanie wymagań druku (233)
 • Dodawanie kolorów do panelu Swatches (Próbki) (234)
 • Nadawanie koloru obiektom (235)
 • Tworzenie kreskowanych linii (238)
 • Gradienty (239)
 • Tworzenie próbek gradientu i wypełnianie nimi obiektów (240)
 • Ustalanie kierunku przejścia gradientu (242)
 • Tworzenie tinty (243)
 • Tworzenie kolorów dodatkowych (246)
 • Zmiana koloru tekstu (247)
 • Nadawanie koloru dodatkowym obiektom (247)
 • Tworzenie kolejnej tinty (249)
 • Zaawansowane techniki tworzenia i posługiwania się gradientami (249)
 • Tworzenie próbki gradientu z wieloma kolorami (250)
 • Nadawanie gradientu obiektowi (251)
 • Nadawanie gradientu wielu obiektom (251)
 • Zapewnianie spójności kolorów (253)
 • Zarządzanie kolorem - wstęp (254)
 • Przestrzeń niezależna od urządzeń (255)
 • Profile ICC (256)
 • Mechanizm konwersji (256)
 • Elementy procesu przygotowywania projektów CMYK do druku (257)
 • Zarządzanie kolorem w InDesign CS3 (257)
 • Rzut oka na program Adobe Bridge (258)
 • Algorytm konwersji Adobe ACE (258)
 • Określanie domyślnych przestrzeni roboczych (260)
 • Przypisywanie profili źródłowych (261)
 • Określanie celu renderingu (262)
 • Wykorzystywanie wyświetlania w pełnej rozdzielczości w zarządzaniu kolorem (263)
 • Zarządzanie kolorem w przypadku grafiki importowanej (263)
 • Przypisywanie profilu po zaimportowaniu obrazu (264)
 • Osadzanie profilu w programie Photoshop (265)
 • Zarządzanie kolorem w programie Photoshop CS3 (266)
 • Osadzanie profilu (267)
 • Aktualizacja obrazu w programie InDesign CS3 (268)
 • Przypisywanie profilu podczas importowania grafiki (269)
 • Osadzanie profilu w obiekcie graficznym programu Illustrator (270)
 • Zarządzanie kolorem w programie Illustrator CS3 (271)
 • Osadzanie profilu w programie Illustrator (272)
 • Umieszczanie obrazu programu Illustrator w InDesign CS3 (273)
 • Inne źródła informacji na temat zarządzania kolorem (276)
 • Dalsza nauka (277)
 • Podsumowanie (278)

7. Style

 • Na początek (281)
 • Tworzenie i nadawanie stylów akapitowych (282)
 • Tworzenie stylu akapitowego (283)
 • Stosowanie stylu akapitowego (285)
 • Tworzenie i stosowanie stylów znakowych (287)
 • Tworzenie stylu znakowego (287)
 • Stosowanie stylu znakowego (289)
 • Zagnieżdżanie stylów znakowych w stylach akapitowych (290)
 • Tworzenie stylu znakowego przeznaczonego do zagnieżdżenia (290)
 • Tworzenie zagnieżdżonego stylu (293)
 • Tworzenie i nadawanie stylów obiektowych (297)
 • Tworzenie stylu obiektowego (297)
 • Stosowanie stylu obiektowego (301)
 • Tworzenie i stosowanie stylów tabel i komórek (302)
 • Tworzenie stylów komórek (302)
 • Tworzenie stylu tabeli (304)
 • Stosowanie stylu tabeli (306)
 • Globalne aktualizowanie stylów (307)
 • Wczytywanie stylów z innego dokumentu (309)
 • Podsumowanie (311)

8. Dodawanie grafiki

 • Na początek (313)
 • Dodawanie grafiki z innych programów (315)
 • Porównanie grafiki wektorowej i rastrowej (315)
 • Zarządzanie łączami (316)
 • Identyfikowanie zaimportowanych obrazów (317)
 • Wyświetlanie informacji o dołączonych plikach (318)
 • Wyszukiwanie plików za pomocą aplikacji Explorer (Windows) oraz Finder (Mac OS) (318)
 • Aktualizacja zmienionych obrazów (319)
 • Zmiana jakości wyświetlania (321)
 • Wykorzystanie ścieżek odcinania (322)
 • Usuwanie białego tła w programie InDesign CS3 (323)
 • Wykorzystanie kanałów alfa (325)
 • Importowanie plików programu Photoshop i kanałów alfa (326)
 • Analiza ścieżek i kanałów alfa (327)
 • Po obejrzeniu obu ścieżek zamknij program Photoshop (329)
 • Umieszczanie w dokumencie plików utworzonych w innych programach (332)
 • Importowanie plików programu Photoshop zawierających warstwy i kompozycje warstw (332)
 • Umieszczanie grafiki w tekście (334)
 • Oblewanie tekstem grafiki umieszczonej w ramce tekstowej (335)
 • Importowanie plików programu Illustrator (336)
 • Importowanie plików programu Illustrator zawierających warstwy (337)
 • Zarządzanie obiektami za pomocą bibliotek (339)
 • Tworzenie bibliotek (341)
 • Importowanie grafiki za pośrednictwem aplikacji Adobe Bridge (342)
 • Dalsza nauka (343)
 • Podsumowanie (344)

9. Tworzenie tabel

 • Na początek (347)
 • Importowanie i formatowanie tabeli (350)
 • Formatowanie obramowania i tworzenie naprzemiennych kolorów wierszy (352)
 • Zmiana obramowania komórek tabeli (354)
 • Formatowanie komórek nagłówka (355)
 • Usuwanie kolumn (357)
 • Dodawanie elementów graficznych do tabel (358)
 • Umieszczanie obrazów w komórkach tabeli (359)
 • Umieszczanie wielu obrazów w pojedynczej komórce (361)
 • Formatowanie tekstu w tabeli (363)
 • Edycja zaimportowanych stylów akapitowych w tabeli (363)
 • Tworzenie nowego stylu komórki (364)
 • Ustalanie rozmiarów kolumn za pomocą przeciągania (366)
 • Na koniec (368)
 • Dalsza nauka (369)
 • Podsumowanie (370)

10. Przezroczystość

 • Na początek (373)
 • Importowanie i kolorowanie czarno-białych obrazów (375)
 • Ustawienia przezroczystości (376)
 • Panel Effects (Efekty) (377)
 • Zmienianie krycia w obiektach o jednolitych kolorach (378)
 • Zmiana trybu mieszania (379)
 • Nadawanie przezroczystości obrazom EPS (380)
 • Nadawanie przezroczystości obrazom programu Photoshop (382)
 • Importowanie i edycja przezroczystych obrazów programu Illustrator (383)
 • Tworzenie przezroczystego tekstu (385)
 • Zmiana przezroczystości ramki tekstowej (386)
 • Efekty specjalne (387)
 • Tworzenie prostego efektu rozmycia krawędzi obrazu (387)
 • Rozmycie gradientowe (388)
 • Poddawanie obiektów działaniu kilku efektów jednocześnie (390)
 • Edycja i usuwanie efektów specjalnych (392)
 • Dalsza nauka (394)
 • Podsumowanie (395)

11. Obsługa długich dokumentów

 • Na początek (397)
 • Tworzenie książki (398)
 • Tworzenie pliku książki (398)
 • Ustalanie porządku i numeracji stron (399)
 • Spis treści (401)
 • Dodawanie pliku spisu treści (401)
 • Tworzenie spisu treści (402)
 • Zapewnianie spójności plików książki (404)
 • Wyznaczanie pliku źródłowego dla stylów (405)
 • Synchronizowanie dokumentów książki (405)
 • Skorowidz (406)
 • Tworzenie odwołań (407)
 • Tworzenie odsyłaczy (409)
 • Generowanie skorowidza (409)
 • Dalsza nauka (411)
 • Podsumowanie (412)

12. Drukowanie i eksportowanie do formatu PDF

 • Na początek (415)
 • Weryfikowanie dokumentów (417)
 • Tworzenie pakietów (420)
 • Tworzenie plików PDF do celów korekty (422)
 • Podgląd rozbarwień (423)
 • Podgląd spłaszczania (424)
 • Analizowanie wyglądu strony (426)
 • Drukowanie dokumentu na drukarce laserowej lub atramentowej (426)
 • Dalsza nauka (435)
 • Podsumowanie (436)

13. Język XML

 • Na początek (439)
 • Czym jest XML? (440)
 • Wyświetlanie znaczników XML (441)
 • Importowanie i nadawanie znaczników XML (443)
 • Znakowanie obrazów (446)
 • Wyświetlanie i organizowanie struktury (447)
 • Wyświetlanie i nadawanie atrybutów (449)
 • Eksportowanie plików XML (450)
 • Importowanie plików XML (452)
 • Odwzorowywanie znaczników na style (454)
 • Wykorzystywanie urywków XML (455)
 • Dalsza nauka (456)
 • Podsumowanie (457)

Skorowidz (459)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań