J2ME. Tworzenie gier

Autor: Janusz Grzyb

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-1263-5
Cena: 39 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.11.23
Liczba stron: 272
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/j2metg/j2metg-3.pdf
Kategoria: Inne

Stwórz własną grę do telefonu komórkowego

 • Poznaj technologię J2ME
 • Zaprojektuj interfejs użytkownika dla gry
 • Zaimplementuj mechanizmy wyświetlania grafiki 3D

Współczesne telefony komórkowe przestały być urządzeniami wykorzystywanymi wyłącznie do prowadzenia rozmów i wysyłania wiadomości SMS. Można je dziś stosować do wielu innych celów -- pełnią rolę notatników, dyktafonów, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy plików MP3 i przenośnych konsoli do gier. Jednak największe możliwości telefony komórkowe uzyskały dzięki zaimplementowaniu w nich języka Java. Mobilna Java pozwala nie tylko na tworzenie dodatkowych narzędzi, ale także gier -- zarówno prostych platformówek, jak i skomplikowanych gier wykorzystujących złożone algorytmy wyświetlania grafiki trójwymiarowej.

Książka "J2ME. Tworzenie gier" to podręcznik, dzięki któremu opanujesz technologię J2ME i wykorzystasz ją do napisania własnej gry do telefonu komórkowego. Czytając ją, poznasz podstawy mobilnej Javy, zainstalujesz narzędzia niezbędne do pracy i dowiesz się, jak zbudowana jest aplikacja przeznaczona do wykorzystania w tym urządzeniu. Zaprojektujesz interfejs użytkownika i zastosujesz podstawowe metody generowania grafiki 2D. Poznasz także bibliotekę Java Mobile 3D i wykorzystasz ją do stworzenia prawdziwej gry z trójwymiarową grafiką, uwzględniającą tekstury obiektów, oświetlenie i cieniowanie. Dowiesz się również, jak budować gry dla wielu graczy łączących się ze sobą poprzez interfejs Bluetooth.

 • Instalacja i konfiguracja narzędzi Wireless Toolkit, Ant i Antenna
 • Tworzenie interfejsu użytkownika
 • Rysowanie podstawowych obiektów graficznych
 • Algorytm śledzenia promieni światła
 • Reprezentacja obiektów 3D w Java Mobile 3D
 • Modelowanie oświetlenia i cieniowania
 • Animowanie obiektów
 • Przygotowanie sceny gry w programie Blender
 • Komunikacja poprzez interfejs Bluetooth
 • Tworzenie gry typu "multiplayer"

Nie szukaj w sieci gier do swojej komórki -- napisz własną!

J2ME. Tworzenie gier -- spis treści

Wstęp (7)

Rozdział 1. Podstawy (11)

 • Konfiguracja (12)
 • Profil (12)
 • Najpopularniejsze pakiety opcjonalne (13)
 • Hello World (15)
 • Wireless Toolkit (17)
  • Instalacja pakietu (17)
  • KToolbar (19)
  • Narzędzia specjalne (22)
 • Ant (25)
  • Instalacja (26)
  • Praca z Antem (27)
  • Tworzenie wersji dystrybucyjnej aplikacji (30)
 • Antenna (32)
  • Instalacja (32)
  • Nowa wersja skryptu - wykorzystujemy Antennę (33)
  • WTKPREPROCESS i kompilacja warunkowa w Javie (35)
 • Podsumowanie (37)
 • Pytania kontrolne (38)
 • Zadania (38)

Rozdział 2. Interfejs użytkownika (39)

 • Podstawy interfejsu graficznego midletów (39)
  • Hierarchia klas interfejsu użytkownika (41)
  • Komendy (42)
  • Dodajemy więcej ekranów (45)
 • Pozostałe ekrany interfejsu wysokopoziomowego (48)
  • Lista wyboru (48)
  • Alert (50)
 • Klasy Form i Item - kontrolki złożone (52)
 • Interfejs niskopoziomowy (55)
  • Klasa Canvas i Graphics (56)
  • Rysowanie na płaszczyźnie ekranu (58)
  • Obsługa zdarzeń (68)
 • Podsumowanie (74)
 • Pytania kontrolne (74)
 • Zadania (75)

Rozdział 3. Gry 3D w 2D - Wolfenstein (77)

 • Raycasting (77)
  • Algorytm DDA śledzenia promienia (81)
 • Implementacja - wersja uproszczona (84)
  • Klasa Raycaster (84)
  • Klasa Player (89)
  • Klasa midletu (90)
  • Jeszcze jeden problem (92)
 • Metoda dokładna (93)
  • Obliczamy współrzędne wektora promienia (93)
  • Algorytm DDA w metodzie dokładnych podziałów (94)
  • Poprawiona implementacja metody Render (95)
 • Podsumowanie (97)
 • Pytania kontrolne (98)
 • Zadania (98)

Rozdział 4. Wprowadzenie do Java Mobile 3D (99)

 • Reprezentacja obiektów 3D (100)
 • Układy współrzędnych (101)
 • Układ globalny, układy lokalne i pozycjonowanie kamery (102)
 • Transformacje w przestrzeni trójwymiarowej (102)
  • Macierze w Java Mobile 3D (103)
  • Zastosowanie macierzy w praktyce (104)
 • Orientacja trójkątów (105)
  • Orientacja trójkątów (105)
 • Bufory wierzchołków (106)
 • Bufory indeksów (107)
 • Pierwszy przykład w trybie immediate (108)
  • Inicjalizacja (110)
  • Rendering (112)
  • Animacja kamery (114)
 • Dodajemy oświetlenie (115)
  • Model Phonga (115)
  • Model oświetlenia w Java Mobile 3D (115)
  • Dodajemy źródła światła do sceny (116)
  • Materiały (116)
  • Dodajemy wektory normalne do bufora wierzchołków (117)
  • Kod przykładu z dodanymi źródłami światła (118)
 • Teksturujemy walec (120)
  • Teksturowanie w Java Mobile 3D (121)
 • Zaawansowany przykład grafiki w trybie "immediate" (125)
  • Metoda "map wysokości" (126)
  • Klasa "Terrain" (127)
  • Tworzenie bufora wierzchołków (132)
  • Generujemy współrzędne mapowania tekstur (133)
  • Tworzymy bufor indeksów - Triangle Strip (133)
  • Efekt mgły (136)
 • Podsumowanie (137)
 • Pytania kontrolne (137)
 • Zadania (138)

Rozdział 5. Tryb Retained Java Mobile 3D (139)

 • Graf sceny (140)
  • Hierarchia klas grafu sceny (142)
 • Animacja (146)
  • Klatki kluczowe (146)
  • Wiążemy animację z właściwościami obiektu (147)
  • Czas i kontrola animacji (148)
 • Wyświetlanie plików M3G (151)
  • Przygotowanie sceny (151)
  • Eksport sceny do formatu M3G (157)
  • Wyświetlanie sceny na urządzeniu mobilnym (159)
  • Wyświetlanie animowanej sceny (160)
 • Efekty specjalne (162)
  • Billboarding - rysujemy drzewa (162)
  • Animacja - tworzymy efekt eksplozji (165)
  • Kolizje - strzelamy do celu (170)
 • Podsumowanie (173)
 • Pytania kontrolne (173)
 • Zadania (174)

Rozdział 6. Gry sieciowe poprzez łącza Bluetooth (175)

 • Charakterystyka sieci w technologii Bluetooth (176)
 • Aplikacje klient-serwer w technologii Bluetooth (177)
  • Rola serwera w grze sieciowej (177)
  • Rola klienta w grze sieciowej (178)
 • Typowy scenariusz gry sieciowej (178)
 • Najważniejsze pojęcia Java Bluetooth (181)
  • Identyfikator usługi (181)
  • Kod klasy urządzenia (181)
  • Dostępność (wykrywalność) urządzenia Bluetooth (182)
  • GCF - Generic Connection Framework (182)
  • Rejestracja usługi (183)
 • Implementacja (184)
  • Ekran wyboru roli aplikacji (185)
  • Ekran wyszukiwania potencjalnych graczy (185)
  • Ekran wyboru uczestników gry (189)
  • Ekran klienta oczekującego na start gry (192)
  • Klasa BluetoothConnection (195)
  • Logika gry (197)
 • Podsumowanie (201)
 • Pytania kontrolne (202)
 • Zadania (202)

Rozdział 7. Gra 3D Multiplayer (203)

 • Scenariusz gry "Cosmic Speedway" (203)
 • Sztuczna inteligencja przeciwników (204)
  • Wyścigi i gracze komputerowi (204)
  • Tor i reprezentacja trasy (207)
 • Sterowanie i logika gracza (212)
 • Klasa główna gry - Game (216)
  • Inicjalizacja (216)
  • Krokowanie logiki gry (216)
  • Maszyna stanów (217)
 • Klasa MyCanvas (223)
 • Klasa Player (224)
 • Dodajemy opcję "Multiplayer" (225)
  • Okno wyboru trybu gry (226)
  • Inicjalizacja (227)
  • Gracz sieciowy (229)
  • Modyfikacja klasy MyCanvas (230)
 • Podsumowanie (233)
 • Pytania kontrolne (233)
 • Zadania (234)

Dodatek A Odpowiedzi do pytań kontrolnych (235)

Dodatek B Odpowiedzi i wskazówki do zadań (243)

Skorowidz (259)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań