JavaScript. Rozmówki

Autor: Christian Wenz

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: JavaScript Phrasebook
ISBN: 978-83-246-0874-4
Cena: 29 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 26.1 zł
Oprawa: miękka
Format: B6
Data wydania: 2007.02.08
Liczba stron: 288
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/jscroz/jscroz-2.pdf
Kategoria: JavaScript

Podręczny słownik najważniejszych poleceń języka JavaScript

 • Podstawowe operacje w JavaScript
 • Tworzenie interaktywnych witryn za pomocą technologii AJAX
 • Współpraca JavaScript z innymi technologiami (CSS, DOM, DHTML)

Od pewnego czasu język JavaScript przeżywa odrodzenie i zyskuje zasłużoną popularność. Wynika to przede wszystkim z rozwoju technologii AJAX, która umożliwia tworzenie reaktywnych witryn internetowych i bazuje właśnie na tym języku. JavaScript pozwala na przeprowadzanie wielu przydatnych operacji niewykonalnych w zwykłym języku HTML, na przykład kontrolowane otwieranie nowych okien, sprawdzanie poprawności danych w formularzach czy dynamiczne modyfikowanie rysunków. Łatwa składnia oraz szeroki zakres wykonywanych zadań sprawiły, że JavaScript jest jednym z najpopularniejszych języków skryptowych wykonywanych po stronie przeglądarki.

"JavaScript. Rozmówki" to zwięzły i przystępny przewodnik omawiający popularne problemy, pojawiające się w czasie pracy z tym językiem, oraz podsuwający szybkie i skuteczne ich rozwiązania. Korzystając z niego, nauczysz się używać zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych funkcji tego języka. Dowiesz się, jak do stron dodawać grafikę, animacje, treści multimedialne oraz jak zastosować JavaScript do tworzenia witryn za pomocą technologii AJAX. Poznasz możliwości współpracy języka JavaScript z innymi technologiami, takimi jak CSS, DOM czy DHTML, a także opanujesz manipulowanie cookies, formularzami, oknami czy ramkami.

 • Podstawowe operacje w JavaScript
 • Dodawanie grafiki, animacji i treści multimedialnych
 • Praca ze stylami CSS
 • Obsługa cookies
 • JavaScript w DHTML
 • Manipulowanie modelem DOM
 • Obiekty i zdarzenia w JavaScript
 • Podstawy technologii AJAX
 • Obsługa formularzy
 • Korzystanie z usług Web Service

Dzięki zwięzłym rozmówkom w błyskawicznym tempie
usystematyzujesz swoją wiedzę o języku JavaScript.

JavaScript. Rozmówki -- spis treści

O autorze (9)

Wstęp (11)

1. Podstawy JavaScriptu (15)

 • JavaScript (i odrobina historii) (15)
 • Konfiguracja systemu testowego (18)
 • Konfiguracja przeglądarek (20)
 • Wstawianie kodu JavaScript (21)
 • Stosowanie zewnętrznych plików JavaScript (24)
 • Wczytywanie plików JavaScript (24)
 • Pseudoadresy URL (26)
 • Wykonywanie kodu JavaScript za pomocą obsługi zdarzeń (27)
 • Obsługa przeglądarek bez obsługi JavaScriptu (28)

2. Podstawowe zwroty (31)

 • Wykrywanie przeglądarki (31)
 • Sprawdzanie możliwości przeglądarki (34)
 • Zapobieganie buforowaniu (35)
 • Przekierowania (36)
 • Odświeżanie strony (37)
 • Tworzenie losowej liczby (37)
 • Data i czas (38)
 • Wyszukiwanie przy użyciu wyrażeń regularnych (41)
 • Zamiana tekstu (42)
 • Nawigacja po historii przeglądarki (42)
 • Wyświetlanie daty modyfikacji strony (43)
 • Pobieranie parametrów GET (43)
 • Prośba o potwierdzenie przez użytkownika (45)
 • Prośba o dane użytkownika (45)

3. Pliki graficzne i animacje (47)

 • Tworzenie przycisków aktywowanych myszą (48)
 • Wstępne wczytywanie rysunków (51)
 • Animacje graficzne (53)
 • Rozciąganie plików graficznych (55)
 • Przedstawienie stanu wczytywania strony za pomocą paska postępu (57)

4. CSS (61)

 • Dostęp do stylów CSS (62)
 • Dostęp do klas CSS (64)
 • Dostęp do własnych arkuszy stylów (65)
 • Dostęp do własnych reguł CSS (66)
 • Ukrywanie zawartości witryny (69)
 • Zastosowanie JavaScriptu do selektorów CSS (72)
 • Zmiana kursora myszy (74)

5. DOM i DHTML (77)

 • DOM (77)
 • DHTML (79)
 • Dostęp do określonych elementów (80)
 • Dostęp do znaczników (81)
 • Określanie informacji o węźle (83)
 • Usuwanie elementów (85)
 • Dodawanie elementów (87)
 • Tworzenie elementów tekstowych (89)
 • Działania na atrybutach (90)
 • Klonowanie elementów (91)
 • Zastępowanie elementów (93)
 • Tworzenie listy wypunktowanej z danych JavaScript (94)
 • Tworzenie tabeli z danych JavaScript (95)
 • Zmiana fragmentów kodu HTML (97)
 • Pozycjonowanie elementów (98)
 • Poruszanie elementów (100)
 • Tworzenie "przyklejonego" paska nawigacyjnego (102)
 • Wyskakujące okna reklamowe w technologii Flash (104)

6. Programowanie obiektowe i zdarzenia (107)

 • Tworzenie klas (108)
 • Dostęp do członków klasy (108)
 • Dziedziczenie klas (111)
 • Rozszerzanie wbudowanych obiektów JavaScript (113)
 • Reagowanie na zdarzenia JavaScriptu (114)
 • Zdarzenia klawiatury (118)
 • Wysłanie formularza za pomocą klawisza Enter (119)
 • Zdarzenia myszy (120)

7. Cookies (123)

 • Działanie cookies (124)
 • Umieszczanie cookies (126)
 • Odczytywanie cookies (128)
 • Określanie daty wygaśnięcia (130)
 • Pozostałe opcje cookie (132)
 • Usuwanie cookies (134)
 • Sprawdzanie obsługi cookies (135)
 • Zapis wielu informacji w jednym cookie (136)

8. Formularze (139)

 • Formularze HTML i JavaScript (140)
 • Dostęp do pól tekstowych (142)
 • Dostęp do pól wyboru (143)
 • Dostęp do przycisków opcji (144)
 • Dostęp do list wyboru (146)
 • Dostęp do listy wielokrotnego wyboru (148)
 • Wyłączanie elementów formularza (151)
 • Wysyłanie formularza (154)
 • Zapobieganie wysłaniu formularza (154)
 • Zapobieganie powtórnemu wysłaniu formularza (156)
 • Przejmowanie aktywności pola (158)
 • Zaznaczanie tekstu w polu (159)
 • Wyczyszczenie pola tekstowego po jego kliknięciu (161)
 • Sprawdzanie poprawności pól tekstowych (164)
 • Sprawdzanie pól wyboru (165)
 • Sprawdzanie przycisków opcji (165)
 • Sprawdzanie list wyboru (167)
 • Automatyczne sprawdzanie poprawności formularza (169)
 • Nawigacja za pomocą listy wyboru (173)
 • Nawigacja hierarchiczna za pomocą listy wyboru (174)
 • Przywracanie początkowego stanu zestawu przycisków opcji (176)
 • Listy wyboru z aktualną datą (177)
 • Listy wyboru z kontrolą poprawności daty (179)

9. Okna i ramki (183)

 • Opcje okna (185)
 • Otwieranie okna modalnego (187)
 • Określanie rozdzielczości ekranu (190)
 • Określanie rozmiaru okna (191)
 • Zmiana rozmiaru okna (192)
 • Zmiana położenia okna (194)
 • Otwarcie wyśrodkowanego okna wyskakującego (195)
 • Otwarcie okna w trybie pełnoekranowym (197)
 • Otwarcie nowego okna w rogu ekranu (197)
 • Utworzenie mapy witryny (199)
 • Zamykanie okna (200)
 • Wykrywanie blokowania wyskakujących okien (202)
 • Jednoczesna zmiana zawartości dwóch ramek (206)
 • Pływające ramki (209)

10. Web Services (211)

 • Tworzenie Web Service z PHP (214)
 • Tworzenie Web Service z ASP.NET (216)
 • Wywoływanie Web Service z Internet Explorera (218)
 • Wywoływanie Web Service z przeglądarki Mozilla (220)
 • Wywoływanie usługi Web Service ASP.NET z przeglądarki Mozilla (223)

11. AJAX (i tematy pokrewne) (227)

 • Inicjowanie aplikacji AJAX (229)
 • Wysyłanie żądania GET (231)
 • Wysyłanie żądania POST (233)
 • Wysyłanie żądania synchronicznego (235)
 • Odbieranie wielu danych z serwera (236)
 • Przerwanie żądania HTTP (238)
 • Pobieranie nagłówków HTTP (239)
 • Pobieranie XML z serwera (240)
 • (De)serializacja danych za pomocą JSON (245)
 • Tworzenie ekranu oczekiwania (246)
 • Rozwiązanie problemu z zakładkami (249)
 • Rozwiązanie problemu z przyciskiem Wstecz (251)
 • Korzystanie z XSLT (254)
 • Korzystanie z biblioteki XML (256)
 • Korzystanie z usługi Web Service w Yahoo! (259)

12. Osadzanie materiałów multimedialnych (263)

 • Dostęp do mediów osadzonych (264)
 • Sprawdzanie obecności wtyczek (264)
 • Kwestie dotyczące najnowszych wersji Internet Explorera (267)
 • Dostęp do treści multimedialnych (268)
 • Dostęp do zawartości Java (269)
 • Dostęp do zawartości Flash (271)

Skorowidz (273)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań