3ds max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Autor: Wojciech Pazdur

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-0935-2
Cena: 21.9 zł
Oprawa: miękka
Format: B6
Data wydania: 2007.03.22
Liczba stron: 256
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/max3l2/max3l2-6.pdf
Kategoria: DSMax

Poznaj w błyskawicznym tempie
najnowszą wersję programu 3ds Max

Najnowsza, dziewiąta już wersja programu 3ds Max pozwoli Ci jeszcze szybciej tworzyć fantastyczne trójwymiarowe animacje, renderingi i modele. Wśród nowości warto zwrócić uwagę na zwiększoną wydajność, możliwość przygotowywania animacji przy użyciu warstw, usprawnione generowanie włosów i materiałów. Aby nie zgubić się w gąszczu licznych funkcji tego rozbudowanego programu, warto skorzystać z pomocy zaufanego przewodnika.

Książka "3ds Max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II" pomoże Ci wkroczyć w trójwymiarowy świat programu 3ds Max 9. Dzięki niej poznasz jego interfejs oraz opcje licznych menu i odpowiadające im skróty klawiaturowe. Nauczysz się używać okien widokowych, a także dowiesz się, jak korzystać z najważniejszych narzędzi dostępnych na głównej listwie narzędziowej. Informacje przedstawione w tym leksykonie pozwolą Ci szybko poznać podstawy pracy ze scenami oraz tworzyć i modyfikować efektowne obiekty.

 • Interfejs programu 3ds Max 9
 • Używanie okien widokowych
 • Możliwości podstawowych narzędzi
 • Opcje menu
 • Podstawy przygotowywania scen
 • Tworzenie i modyfikowanie obiektów
 • Praca z edytorem materiałów
 • Narzędzia i efekty renderingu

3ds max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II -- spis treści

Wprowadzenie (11)

1. Omówienie elementów interfejsu (13)

 • Górna listwa menu (13)
 • Główna listwa narzędziowa (14)
 • Pasek informacyjny języka MAXScript (14)
 • Linia statusu (14)
 • Współrzędne zaznaczonego obiektu (14)
 • Listwa czasowa (14)
 • Centrum komunikacji (15)
 • Narzędzia do kluczowania animacji (15)
 • Sterowanie odtwarzaniem animacji (16)
 • Sterowanie widokiem sceny (17)
 • Okna widoku (17)
 • Panele boczne (17)

2. Praca z oknami widokowymi (19)

 • Zoom (Alt+Z) (19)
 • Zoom All (19)
 • Zoom Extents (Alt+Ctrl+Z) (20)
 • Zoom Extents All (Shift+Ctrl+Z) (20)
 • Zoom Region (Ctrl+W) (20)
 • Pan View (Ctrl+P) (20)
 • Arc Rotate (Ctrl+R) (21)
 • Maximize Viewport Toggle (Alt+W) (21)
 • Menu podręczne okna widokowego (21)

3. Narzędzia z głównej listwy narzędziowej (31)

 • Undo (31)
 • Redo (31)
 • Select And Link (31)
 • Unlink Selection (31)
 • Bind To Space Warp (32)
 • Selection Filter (32)
 • Select Objects (32)
 • Selection Region (32)
 • Window/Crossing (33)
 • Select And Move (33)
 • Select and Scale (33)
 • Reference Coordinate System (34)
 • Use Center (34)
 • Select And Manipulate (34)
 • Keyboard Shortcut Override Toggle (34)
 • Snap Toggle (35)
 • Edit Named Selection Sets (35)
 • Mirror (35)
 • Align (35)
 • Layer Manager (36)
 • Curve Editor (36)
 • Schematic View (36)
 • Material Editor (36)
 • Render Scene (36)
 • Render Type (36)
 • Quick Render (Production) (37)

4. Menu File (38)

 • New (Ctrl+N) (39)
 • Reset (39)
 • Open (Ctrl+O) (39)
 • Open Recent (41)
 • Save (Ctrl+S) (41)
 • Save As (42)
 • Save Selected (42)
 • Set Project Folder (42)
 • XRef Objects (42)
 • XRef Scene (43)
 • File Link Manager (44)
 • Merge (45)
 • Replace (46)
 • Load Animation (46)
 • Save Animation (48)
 • Import (48)
 • Export (48)
 • Export Selected (49)
 • Publish to DWF (49)
 • Asset Tracking (49)
 • Archive (50)
 • Summary Info (50)
 • File Properties (51)
 • View Image File (51)
 • Exit (52)

5. Menu Edit (53)

 • Undo (Ctrl+Z) (53)
 • Redo (Ctrl+Y) (53)
 • Hold (Alt+Ctrl+H) (54)
 • Fetch (Alt+Ctrl+F) (54)
 • Delete (Delete) (54)
 • Clone (Ctrl+V) (54)
 • Move (W) (55)
 • Rotate (E) (55)
 • Scale (R) (56)
 • Transform Type-In (F12) (56)
 • Select All (Ctrl+A) (56)
 • Select None (Ctrl+D) (57)
 • Select Invert (Ctrl+I) (57)
 • Select By (57)
 • Region (58)
 • Edit Named Selection Sets (59)
 • Object Properties (60)

6. Menu Tools (71)

 • Selection Floater (71)
 • Display Floater (72)
 • Layer Manager (73)
 • Light Lister (74)
 • Manage Scene States (77)
 • Mirror (78)
 • Array (78)
 • Align (Alt+A) (80)
 • Quick Align (Shift+A) (80)
 • Snapshot (80)
 • Spacing Tool (Shift+I) (82)
 • Clone and Align (83)
 • Normal Align (Alt+N) (83)
 • Align Camera (84)
 • Align to View (84)
 • Place Highlight (Ctrl+H) (84)
 • Isolate Selection (Alt+Q) (85)
 • Rename Objects (85)
 • Assign Vertex Color (85)
 • Color Clipboard (88)
 • Camera Match (88)
 • Grab Viewport (89)
 • Measure Distance (90)
 • Channel Info (90)

7. Menu Group (92)

 • Group (92)
 • Ungroup (93)
 • Open (93)
 • Close (93)
 • Attach (93)
 • Detach (93)
 • Explode (93)
 • Assembly (94)

8. Menu Views (95)

 • Undo View Change (Shift+Z) (95)
 • Redo View Change (Shift+Y) (95)
 • Save Active nazwa_okna View (95)
 • Restore Active nazwa_okna View (96)
 • Grids (96)
 • Viewport Background (Alt+B) (97)
 • Update Background Image (Alt+Shift+Ctrl+B) (100)
 • Reset Background Transform (101)
 • Show Transform Gizmo (101)
 • Show Ghosting (101)
 • Show Key Times (102)
 • Shade Selected (103)
 • Show Dependencies (103)
 • Create Camera From View (Ctrl+C) (103)
 • Add Default Lights To Scene (104)
 • Redraw All Views (104)
 • Activate All Maps (104)
 • Deactivate All Maps (105)
 • Update During Spinner Drag (105)
 • Adaptive Degradation (O) (105)
 • Object Display Culling (Alt+O) (106)
 • Expert Mode (Ctrl+X) (106)

9. Menu Create (107)

 • Standard Primitives (107)
 • Extended Primitives (115)
 • AEC Objects (118)
 • Compound (125)
 • Particles (132)
 • Patch Grids (136)
 • NURBS (137)
 • Dynamics (140)
 • Shapes (142)
 • Extended Shapes (143)
 • Lights (144)
 • Cameras (149)
 • Helpers (150)
 • Space Warps (152)
 • Systems (161)

10. Menu Modifiers (163)

 • Selection (163)
 • Patch/Spline Editing (166)
 • Mesh Editing (171)
 • Conversion (179)
 • Animation (181)
 • Cloth (187)
 • Hair and Fur (187)
 • UV Coordinates (189)
 • Cache Tools (192)
 • Subdivision Surfaces (194)
 • Free Form Deformers (195)
 • Parametric Deformers (197)
 • Surface (202)
 • NURBS Editing (203)
 • Radiosity (204)
 • Cameras (204)

11. Menu Rendering (206)

 • Render (F10) (207)
 • Environment (8) (216)
 • Effects (218)
 • Advanced Lighting (219)
 • Render To Texture (0) (221)
 • Batch Render (223)
 • Raytracer Settings (224)
 • Raytrace Global Include/Exclude (225)
 • mental ray Message Window (225)
 • Material Editor (M) (227)
 • Material/Map Browser (234)
 • Video Post (235)
 • Show Last Rendering (236)
 • Panorama Exporter (236)
 • Print Size Wizard (237)
 • RAM Player (239)

Skorowidz (241)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań