MySQL. Szybki start. Wydanie II

Autor: Larry Ullman

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: MySQL, Second Edition: Visual QuickStart Guide (2nd Edition)
ISBN: 978-83-246-0665-8
Cena: 57 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.01.30
Liczba stron: 480
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/msqss2/msqss2-4.pdf
Kategoria: MySQL

Błyskawiczny kurs użytkowania
jednej z najpopularniejszych baz danych

MySQL to system zarządzania bazami danych, dostępny na licencji open-source. Swoimi możliwościami nie ustępuje w niczym potężnym komercyjnym systemom. Wykorzystywany jest zarówno jako zaplecze bazodanowe witryn WWW, jak i źródło danych dla rozbudowanych aplikacji korporacyjnych. MySQL dostępny jest niemal dla wszystkich systemów operacyjnych. Ogromną zaletą jest jego prosta obsługa. Dzięki temu nawet początkujący użytkownicy szybko opanują wszystkie możliwości i wykorzystają je w pracy. Zaawansowani z pewnością docenią wydajność, stabilność i funkcje znane z "kombajnów", takich jak Oracle lub MS SQL Server.

Książka "MySQL. Szybki start. Wydanie II" to kolejna edycja przewodnika po podstawach korzystania z tej bazy danych. W tej książce, zaktualizowanej zgodnie z najnowszą wersją programu, znajdziesz informacje dotyczące instalowania MySQL, uruchamiania go w różnych systemach operacyjnych oraz administrowania nim. Nauczysz się zakładać bazy i tabele, wykorzystywać język SQL do manipulowania danymi w bazie oraz łączyć się z bazą danych z poziomu programów napisanych w różnych językach. Każde zagadnienie jest przedstawione na praktycznym, bogato ilustrowanym przykładzie, co doskonale pomoże Ci w przyswojeniu wiedzy.

Książka porusza następujące tematy:

 • Instalacja MySQL w aplikacji Windows i Linuksie
 • Konfiguracja serwera bazy danych
 • Korzystanie z programu mysqladmin
 • Projektowanie i tworzenie baz danych
 • Wprowadzanie, pobieranie i modyfikowanie danych za pomocą języka SQL
 • Łączenie skryptów PHP i Perla z bazą danych MySQL
 • Korzystanie z MySQL w programach napisanych w Javie
 • Wyzwalacze i perspektywy
 • Administrowanie serwerem MySQL

Poznaj ogrom możliwości systemu MySQL.

MySQL. Szybki start. Wydanie II -- spis treści

Wprowadzenie (9)

Rozdział 1. Instalowanie MySQL (17)

 • Ogólny opis instalacji (18)
 • Instalacja MySQL w systemie Windows (21)
 • Konfigurowanie MySQL w systemie Windows (24)
 • Instalowanie MySQL w systemie Linux (26)
 • Podstawowe opcje konfiguracyjne (31)
 • Uaktualnianie MySQL (34)

Rozdział 2. Uruchamianie MySQL (37)

 • Uruchamianie MySQL w systemie Windows oraz Windows NT (38)
 • Uruchamianie MySQL w systemach Linux i Unix (47)
 • Wykorzystywanie mysqladmin (50)
 • Ustawianie hasła użytkownika root (53)
 • Klient MySQL (55)
 • Użytkownicy i ich prawa (59)

Rozdział 3. Projektowanie bazy danych (69)

 • Normalizacja (70)
 • Klucze (71)
 • Relacje (73)
 • Pierwsza postać normalna (75)
 • Druga postać normalna (77)
 • Trzecia postać normalna (80)

Rozdział 4. Tworzenie bazy danych MySQL (83)

 • Typy danych MySQL (84)
 • Dodatkowe charakterystyki kolumn (89)
 • Wprowadzenie do indeksów (92)
 • Końcowy etap projektu (94)
 • Wybór maszyny zapisu (97)
 • Zestawy znaków i sposoby sortowania (100)
 • Tworzenie baz danych (103)
 • Tworzenie tabel (105)
 • Modyfikacja tabel (110)

Rozdział 5. Podstawy SQL (113)

 • Wykorzystywanie wartości w zapytaniach (114)
 • Wprowadzanie danych (116)
 • Pobieranie danych (120)
 • Wyrażenia warunkowe (123)
 • Użycie LIKE i NOT LIKE (126)
 • Złączenia (129)
 • Sortowanie wyników zapytania (135)
 • Ograniczanie liczby zwracanych wyników (137)
 • Uaktualnianie danych (139)
 • Usuwanie danych (141)

Rozdział 6. Funkcje MySQL (145)

 • Funkcje tekstowe (146)
 • Konkatenacja i aliasy (149)
 • Funkcje numeryczne (154)
 • Funkcje przetwarzania daty i czasu (157)
 • Formatowanie daty i czasu (161)
 • Funkcje szyfrowania (163)
 • Funkcje grupowania (166)
 • Pozostałe funkcje (169)

Rozdział 7. MySQL i PHP (173)

 • Łączenie z MySQL i wybieranie bazy danych (174)
 • Proste zapytania (178)
 • Przetwarzanie wyników zapytania (186)
 • Korzystanie z mysqli_insert_id() (194)
 • Obsługa błędów (201)
 • Bezpieczeństwo (204)

Rozdział 8. MySQL i Perl (217)

 • Instalacja Perla z obsługą MySQL w systemie operacyjnym Windows (218)
 • Instalowanie obsługi MySQL w Perlu w systemie operacyjnym Unix (221)
 • Testowanie Perla i MySQL (223)
 • Łączenie z MySQL (227)
 • Przetwarzanie wyników zapytania (230)
 • Wykonywanie prostych zapytań (234)
 • Pozyskiwanie wartości InsertID (239)
 • Obsługa błędów (242)
 • Zagadnienia bezpieczeństwa (246)
 • Zastosowanie instrukcji przygotowanych (249)

Rozdział 9. MySQL i Java (255)

 • Instalacja sterownika MySQL dla Javy (256)
 • Łączenie z bazą danych (259)
 • Wykonywanie prostych zapytań (266)
 • Przetwarzanie wyników zapytania (273)
 • Pozyskiwanie wartości InsertID (280)
 • Zastosowanie instrukcji przygotowanych (286)

Rozdział 10. SQL i MySQL dla zaawansowanych (291)

 • Wykorzystywanie transakcji (292)
 • Przeszukiwanie typu FULLTEXT (299)
 • Wyrażenia regularne (309)
 • Zmienne definiowane przez użytkownika (312)
 • Wprowadzenie do unii (315)

Rozdział 11. Funkcje MySQL 5 (321)

 • Podprogramy przechowywane (322)
 • Zastosowanie parametrów OUT (342)
 • Wyzwalacze (345)
 • Perspektywy (350)

Rozdział 12. Techniki programowania (357)

 • Zapisywanie i pobieranie danych binarnych (358)
 • Tworzenie stron z wynikami zapytania (376)
 • Zastosowanie transakcji w języku Perl (390)

Rozdział 13. Administrowanie MySQL (399)

 • Program MySQL Administrator (400)
 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych (404)
 • Importowanie danych (408)
 • Dzienniki pracy MySQL (410)
 • Utrzymanie bazy danych (413)
 • Podnoszenie wydajności (417)
 • Korzystanie z plików wsadowych (421)

Dodatek A Rozwiązywanie problemów (425)

 • Instalacja (426)
 • Uruchamianie MySQL (427)
 • Dostęp do MySQL (428)
 • Problemy z mysql.sock (430)
 • Zapytania zwracające nieoczekiwane wyniki (432)
 • Problemy z protokołem uwierzytelniania (433)
 • Zmiana hasła użytkownika root (434)

Dodatek B Przegląd SQL i MySQL (437)

 • Podstawy SQL (438)
 • Polecenia ALTER (440)
 • Klauzule SQL (441)
 • Prawa dostępu MySQL (442)
 • Typy danych MySQL (443)
 • Funkcje MySQL (445)
 • Pozostałe informacje (449)

Dodatek C Źródła informacji (451)

 • Źródła specyficzne dla MySQL (452)
 • Aplikacje MySQL innych dostawców (454)
 • SQL (455)
 • PHP (456)
 • Perl (457)
 • Java (458)
 • Pozostałe źródła informacji (459)

Skorowidz (461)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań