MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko

Autor: Piotr Wróblewski

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-1092-1
Cena: 34.9 zł
Oprawa: miękka
Format: A5
Data wydania: 2007.08.28
Liczba stron: 240
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/ofbiur/ofbiur-13.pdf
Kategoria: Office

Praktyczne wprowadzenie do podstawowych aplikacji
pakietu Microsoft Office 2007 PL

 • Chcesz szybko rozpocząć pracę z programami wchodzącymi w skład Microsoft Office 2007 PL?
 • Chcesz poznać techniki pracy zespołowej?
 • Chcesz dowiedzieć się, jak przenosić dokumenty między różnymi wersjami pakietu Microsoft Office?

Po latach oczekiwania Microsoft udostępnił nową, znacznie ulepszoną wersję pakietu Microsoft Office 2007. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest całkowicie przebudowany, wygodniejszy interfejs w postaci tzw. wstążki. Warto jednak zwrócić uwagę także na wiele usprawnień przyspieszających wykonywanie standardowych zadań, takich jak formatowanie tekstu w edytorze Word czy tworzenie zaawansowanych wykresów w arkuszach Excela. Użytkownicy biurowi z pewnością docenią też liczne funkcje umożliwiające pracę zespołową, które pozwalają kilku osobom bezpiecznie modyfikować ten sam dokument.

"MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko" to wszechstronne wprowadzenie do najważniejszych programów wchodzących w skład tego popularnego pakietu biurowego. Dzięki tej książce szybko nauczysz się pisać dokumenty w edytorze Word, przeprowadzać obliczenia i tworzyć wykresy w arkuszach Excela, przygotowywać efektowne prezentacje w programie PowerPoint oraz zarządzać notatkami przy użyciu aplikacji OneNote. Opisom funkcji każdego z tych programów towarzyszą liczne ćwiczenia, które pozwolą Ci natychmiast wypróbować i utrwalić zdobytą wiedzę.

 • Instalowanie pakietu Microsoft Office 2007 PL
 • Edytowanie i formatowanie tekstu w edytorze Word 2007
 • Wstawianie do dokumentów tabel, grafiki, spisów treści i innych elementów
 • Praca z edytorem równań matematycznych
 • Tajemnice korespondencji seryjnej
 • Praca zespołowa w programach pakietu Microsoft Office 2007
 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi w programie Excel 2007
 • Przetwarzanie i analiza danych w arkuszach kalkulacyjnych
 • Tworzenie wykresów i symulacji
 • Przygotowywanie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint 2007
 • Korzystanie z notatek elektronicznych za pomocą programu OneNote 2007
 • Praktyczne zastosowania programów pakietu Microsoft Office 2007 PL
 • Makra i aplikacje Visual Basic for Applications w Excelu
 • Zabezpieczanie zawartości dokumentów pakietu Microsoft Office 2007

Rozpocznij samodzielną pracę z nową wersją
najbardziej popularnego pakietu biurowego.

MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko -- spis treści

Wstęp (7)

Rozdział 1. Instalacja pakietu biurowego (11)

 • Instalator pakietu Microsoft Office - na co zwrócić uwagę? (11)

Część I Microsoft Office Word 2007 (15)

Rozdział 2. Pierwsze kroki z edytorem Word 2007 (17)

 • Ekran programu Microsoft Word 2007 i nowe funkcje jego interfejsu użytkownika (17)
  • Ułatwienia obsługi w Microsoft Office 2007 (20)
 • Otwieranie i zapisywanie dokumentów (22)
 • Poznajemy funkcjonalność edytora (24)
  • Word 2007 - mapa aplikacji (25)
 • Ustawiamy opcje edytora Word 2007 (27)
 • Tryby pracy z dokumentem i jego wielkość ekranowa (28)
 • Drukowanie dokumentów tekstowych (29)

Rozdział 3. Formatowanie tekstów (31)

 • Pojęcie akapitu i sposoby jego wyrównania względem marginesów (33)
 • Odstępy między akapitami i menu podręczne Akapit (35)
 • Numerowanie i punktowanie akapitów (36)
 • Wyróżnianie elementów tekstu (37)
 • Błędy, błędy! (38)
 • Zastosowanie schowka Windows w edytorze (38)

Rozdział 4. Czcionki i style (41)

 • Czcionki i ich rozmiary (41)
 • Nietypowe symbole w tekście (43)
 • Znaki diakrytyczne różnych języków (43)
 • Słowniki ortograficzne (44)
 • Style (45)
 • Style nowych dokumentów (45)

Rozdział 5. Tabele i układ kolumnowy (49)

 • Podstawowe techniki rysowania tabel (49)
 • Modyfikowanie struktury tabeli (51)
 • Tryb wielokolumnowy (gazetowy) (55)
 • Bardzo długie tabele (wielostronicowe) (56)

Rozdział 6. Nagłówki, stopki i spisy (nie tylko treści) (57)

 • Podział dłuższych dokumentów na strony (58)
  • Nawigacja (59)
  • Wyszukiwanie i zamiana tekstu (59)
 • Stopki i nagłówki w Wordzie (60)
 • Różne stopki i nagłówki dla odrębnych części dokumentu (62)
 • Stopki i nagłówki dla zaawansowanych (63)
 • Numeracja stron dla zaawansowanych (64)
 • Numerowanie nagłówków i spis treści (65)
  • Przygotowanie dokumentu (65)
  • Wstawianie spisu treści (67)
 • Przypisy (69)
 • Odsyłacze (69)
 • Skorowidze (71)

Rozdział 7. Grafika i tekst (75)

 • Wklejanie grafiki ze schowka Windows (75)
 • Dołączanie gotowych plików graficznych (76)
 • Edytor graficzny programu Word (79)
 • Operacje na obiektach graficznych programu Word (83)
  • Przesłanianie się obiektów (83)
  • Grupowanie (83)
  • Praca z polami tekstowymi (85)
  • Ustalanie ziarnistości obrazu (86)

Rozdział 8. Edytor równań matematycznych (89)

 • Praca z obiektem Równanie matematyczne (93)

Rozdział 9. Korespondencja seryjna (95)

 • Pierwszy list seryjny w Wordzie (96)
 • Funkcje trybu korespondencji seryjnej (99)

Rozdział 10. Word i praca zespołowa (101)

 • Podział publikacji na pliki (101)
 • Praca w trybie recenzji (103)

Część II Microsoft Office Excel 2007 (105)

Rozdział 11. Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego (107)

 • Poznajemy arkusz kalkulacyjny (107)
 • Otwieranie i zapisywanie dokumentów (109)
 • Praca z arkuszami (111)

Rozdział 12. Wprowadzanie danych do arkusza i formatowanie ich (113)

 • Formatowanie komórek (115)
 • Operacje na komórkach (118)
 • Selektywne kasowanie zawartości komórek (119)
 • Kilka zaskakujących ćwiczeń praktycznych (120)
 • Nagłówki i opisy tabel (121)

Rozdział 13. Formuły w arkuszach (123)

 • Nasza pierwsza formuła w arkuszu (123)
  • Powielanie wzoru za pomocą myszy (124)
  • Powielanie wzoru z wykorzystaniem kopiowania i wklejania (125)
  • Współrzędne względne i bezwzględne (125)
 • Wzory matrycowe (127)
 • Operatory matematyczne (127)
 • Funkcje matematyczne w formułach (128)
 • Modyfikacja formuły na arkuszu (130)
 • Biblioteka funkcji Excela (130)
 • Formuły dla zaawansowanych (130)

Rozdział 14. Ćwiczenia praktyczne w Excelu (135)

 • Składki w działalności gospodarczej (135)
 • Lokata bankowa (136)
 • Harmonogram spłaty kredytu bankowego (137)

Rozdział 15. Excel i analiza danych (141)

 • Formuły z warunkami logicznymi (141)
 • Formatowanie warunkowe (144)

Rozdział 16. Excel jako mała baza danych (147)

 • Filtrowanie danych (147)
 • Skoroszyty współdzielone (151)

Rozdział 17. Wykresy i symulacje (153)

 • Wykresy w Excelu (153)
 • Modyfikacja graficznych elementów wykresu (157)

Rozdział 18. Drukowanie arkuszy (159)

 • Metody kondensowania wydruku (159)
 • Ustawienia wydruku arkusza (161)
 • Nagłówki i stopki (161)

Rozdział 19. Zabezpieczanie dokumentów Excela (i nie tylko) (163)

 • Zabezpieczanie hasłem dokumentów Excel, Word i PowerPoint (163)
 • Zabezpieczanie hasłem notesów programu OneNote (165)
 • Ochrona zawartości arkuszy Excela (166)

Rozdział 20. Makra i aplikacje w Excelu (169)

 • Do czego służą "makra"? (169)
 • Rejestrowanie makra w Excelu (170)
 • Aplikacje w VBA w Excelu - jak to "ugryźć"? (173)
  • Krok 1: Przykładowe makro (174)
  • Krok 2: Oglądamy kod VBA makra (175)
  • Wstążka "Deweloper" (175)
  • Organizacja makr (178)

Część III Microsoft PowerPoint 2007 (181)

Rozdział 21. Podstawy obsługi PowerPoint 2007 (183)

 • Czym są prezentacje komputerowe? (183)
 • Nasza pierwsza prezentacja w PowerPoint 2007 (184)
 • Różne punkty spojrzenia na prezentację (186)
 • Prezentacja slajdów (188)
 • Prezentacje PowerPoint jako dokumenty (189)
 • Drukujemy prezentację PowerPoint (190)

Rozdział 22. Modyfikujemy prezentację PowerPoint (191)

 • Dokładanie nowej strony do prezentacji (191)
 • Szablony układów stron w PowerPoint (192)
 • Formatowanie elementów slajdu (194)
 • Dokładanie nowych elementów slajdu (197)
 • Wzorzec slajdu (200)

Rozdział 23. Ożywiamy prezentację PowerPoint (203)

Część IV Microsoft Office OneNote 2007 (207)

Rozdział 24. Omówienie programu OneNote 2007 (209)

 • Do czego służy program OneNote? (209)
 • Ekran główny programu OneNote 2007 (210)
 • Konfiguracja programu OneNote 2007 (211)

Rozdział 25. Obsługa programu OneNote 2007 (213)

 • Notes prywatny lub współdzielony (213)
 • Rozbudowa notesu (215)

Rozdział 26. Edycja notatek (217)

 • Podstawowe operacje na obiektach notatek (218)
 • Oznaczanie notatek sygnaturami czasu (219)
 • Formatowanie tekstu (219)
 • Listy punktowane lub numerowane (220)
 • Grafika (220)
 • Tabele (221)
 • Odsyłacze (222)
 • Inne obiekty w notatkach (222)
 • Znaczniki notatek (223)

Rozdział 27. Notatniki w praktyce (225)

 • Notatki boczne (225)
 • Wyszukiwanie danych (226)
 • Ciekawe funkcje programu OneNote (227)

Skorowidz (229)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań