OpenOffice 2.0 w szkole i nie tylko

Autor: Waldemar Howil

Szczegóły książki w Helionie
ISBN: 978-83-246-1265-9
Cena: 27 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Nośnik: 1 CD
Data wydania: 2008.03.11
Liczba stron: 248
Kategoria: Open Office

Wykorzystaj możliwości bezpłatnego pakietu biurowego

 • Jak tworzyć dokumenty tekstowe?
 • W jaki sposób uatrakcyjnić prezentację materiału lekcyjnego?
 • Jak korzystać z bazy danych?

Nowoczesna szkoła wymaga nowoczesnych narzędzi. Przygotowanie uczniów do życia we współczesnym świecie wymaga nieco więcej niż tablicy i kredy. Podstawowym narzędziem pracy zarówno nauczyciela, jak i ucznia stał się komputer oraz odpowiednie aplikacje, wśród których największe znaczenie i zastosowanie ma pakiet biurowy. Na rynku dominują drogie aplikacje komercyjne, jednak do pracy i nauki w zupełności wystarczy dostępny nieodpłatnie OpenOffice 2.0. Pakiet ten, składający się z edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych, programu graficznego i programu do tworzenia prezentacji multimedialnych, posiada ogromne możliwości i — co najważniejsze — pozwala na wymianę plików z komercyjnym MS Office.

Książka „OpenOffice 2.0 w szkole i nie tylko” to podręcznik dla nauczycieli i uczniów, przedstawiający możliwości wykorzystania tego pakietu biurowego w pracy i nauce. Zawarto w nim informacje dotyczące przygotowywania dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i baz danych. Omówiono tu także moduł edytora równań. Opis każdej z aplikacji wchodzących w skład pakietu zilustrowano przykładami jej zastosowania w szkole.

 • Pobieranie i instalacja pakietu OpenOffice 2.0
 • Przygotowywanie dokumentów tekstowych w module Writer
 • Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym
 • Tworzenie elementów graficznych za pomocą modułu Draw
 • Prezentacje multimedialne
 • Edycja wzorów i symboli matematycznych
 • Gromadzenie danych w bazie
 • Zapisywanie i eksport dokumentów

OpenOffice 2.0 w szkole i nie tylko -- spis treści

Wstęp (5)

Rozdział 1. Skąd wziąć pakiet biurowy? (7)

Rozdział 2. Instalacja pakietu OpenOffice.ux.pl (11)

Rozdział 3. Writer - edytor tekstu (17)

 • 3.1. Okno programu Writer (17)
  • 3.1.1. Pasek menu (19)
  • 3.1.2. Widoki (26)
 • 3.2. Formatowanie tekstu (27)
  • 3.2.1. Formatowanie znaku (28)
  • 3.2.2. Formatowanie akapitu (33)
  • 3.2.3. Formatowanie strony (39)
 • 3.3. Rysunki (43)
 • 3.4. Tabele (53)
  • 3.4.1. Wstawianie tabeli (54)
  • 3.4.2. Pasek narzędzia Tabela (55)
 • 3.5. Projekty (59)
  • 3.5.1. Gazetka szkolna (60)
  • 3.5.2. Folder promujący szkołę (78)
  • 3.5.3. Zaproszenie (80)
  • 3.5.4. Korespondencja seryjna (83)
  • 3.5.5. Szablon legitymacji szkolnej (88)
  • 3.5.6. CV (93)
  • 3.5.7. Wypracowanie ze spisem treści i przypisami (97)
 • 3.6. Zadania do samodzielnego wykonania (104)

Rozdział 4. Calc - arkusz kalkulacyjny (105)

 • 4.1. Okno programu (105)
  • 4.1.1. Pasek menu (106)
 • 4.2. Wprowadzanie i edycja danych (112)
 • 4.3. Funkcje programu Calc (118)
  • 4.3.1. Kategoria: Data i godzina (120)
  • 4.3.2. Kategoria: Matematyka (122)
  • 4.3.3. Kategoria: Statystyka (123)
 • 4.4. Wykresy (125)
 • 4.5. Calc - projekty (131)
  • 4.5.1. Dziennik wychowawcy (132)
  • 4.5.2. Liczymy średnią ważoną (145)
  • 4.5.3. Lista konkursowa z makrami (148)
 • 4.6. Zadania do samodzielnego wykonania (157)

Rozdział 5. Impress - grafika prezentacyjna (159)

 • 5.1. Okno programu (159)
  • 5.1.1. Menu programu Impress (159)
  • 5.1.2. Tryby widoku (168)
 • 5.2. Autopilot (170)
 • 5.3. Zapis i eksport prezentacji (173)
  • 5.3.1. Eksport do formatu .pdf (180)
  • 5.3.2. Eksport do formatu .swf (184)
 • 5.4. Impress - projekty (185)
 • 5.5. Zadania do samodzielnego wykonania (199)

Rozdział 6. Draw - grafika wektorowa (201)

 • 6.1. Okno programu (201)
 • 6.2. Praca z grafiką (204)
 • 6.3. Projekty (212)
  • 6.3.1. Dyplom (212)
 • 6.4. Zadanie do samodzielnego wykonania (216)

Rozdział 7. Math - edytor równań (217)

 • 7.1. Okno programu (217)
 • 7.2. Wprowadzanie wzorów (221)
 • 7.3. Projekt - kartkówka z matematyki (225)
 • 7.4. Zadanie do samodzielnego wykonania (227)

Rozdział 8. Dodatki do OpenOffice.ux.pl (229)

 • 8.1. LanguageTool (229)
 • 8.2. Translatica (233)

Zakończenie (235)

Skorowidz (237)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań