Oracle Database 10g. Podręcznik administratora baz danych

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Oracle Database 10g DBA Handbook
ISBN: 978-83-246-1205-5
Cena: 99 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2008.02.07
Liczba stron: 760
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/or10pa/or10pa-10.pdf
Kategoria: Oracle

Kompendium wiedzy o zarządzaniu bazą danych Oracle

 • Jak zbudowana jest baza danych Oracle?
 • W jaki sposób optymalizować wydajność serwera bazy danych?
 • Jak archiwizować i przywracać dane?

Baza danych Oracle wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie kluczowymi aspektami są bezpieczeństwo danych, stabilność systemu oraz szybkość działania. Rozwiązania stosowane w tej niemal legendarnej już bazie danych gwarantują to wszystko. Każda nowa wersja bazy Oracle jest wyposażona w kolejne, niezwykle przydatne funkcje i wytycza nowe standardy w zakresie przechowywania informacji i zarządzania nimi.

Ogromne możliwości tego systemu wiążą się jednak z koniecznością przyswojenia przez jego użytkowników ogromnej wiedzy, zawartej w dziesiątkach tomów dokumentacji, z których każdy szczegółowo opisuje inne funkcje Oracla’a. Praca administratora, często wykonywana pod presją czasu, rzadko pozwala na wertowanie tysięcy stron w poszukiwaniu rozwiązania jednego problemu -- w takich przypadkach o wiele bardziej przydatne okazuje się zestawienie najbardziej potrzebnych informacji.

Książka "Oracle Database 10g. Podręcznik administratora baz danych" to zbiór wszystkich informacji niezbędnych dla zarządzającego tym potężnym systemem. Opisano w niej architekturę bazy Oracle 10g, proces instalacji i aktualizacji oraz metody rozwiązywania zadań i problemów związanych z zarządzaniem, optymalizacją, skalowaniem i bezpieczeństwem bazy danych. Czytając ją, poznasz nowe narzędzia administracyjne, sposoby planowania przestrzeni tabel, zarządzania transakcjami, optymalizowania zapytań i archiwizowanie danych. Dowiesz się także, jak postępować podczas awarii serwera, jak zabezpieczać dane przed nieautoryzowanym dostępem i jak zarządzać rozproszonymi bazami danych.

 • Architektura systemu Oracle
 • Struktury przechowywania danych
 • Instalacja bazy Oracle 10g
 • Planowanie przestrzeni tabel
 • Zarządzanie bazą danych
 • Monitorowanie zużycia przestrzeni dyskowej
 • Optymalizacja wydajności bazy
 • Klastrowanie bazy za pomocą Real Application Clusters
 • Archiwizacja i przywracanie danych
 • Zarządzanie bazami rozproszonymi

Skorzystaj z wiedzy doświadczonych administratorów i ciesz się bezpieczeństwem oraz wydajnością bazy danych.

Oracle Database 10g. Podręcznik administratora baz danych -- spis treści

O autorach (15)

Podziękowania (17)

Wstęp (19)

Część I Architektura bazy danych (21)

Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury systemu Oracle (23)

 • Bazy danych i instancje (24)
  • Bazy danych (24)
  • Instancje (25)
 • Logiczne struktury przechowywania danych systemu Oracle (26)
  • Przestrzenie tabel (26)
  • Bloki (27)
  • Obszary (28)
  • Segmenty (28)
 • Logiczne struktury bazy danych Oracle (29)
  • Tabele (29)
  • Ograniczenia (38)
  • Indeksy (41)
  • Widoki (43)
  • Użytkownicy i schematy (45)
  • Profile (46)
  • Sekwencje (46)
  • Synonimy (47)
  • Język PL/SQL (47)
  • Sięganie do zewnętrznych plików (49)
  • Łącza bazy danych i zewnętrzne bazy danych (50)
 • Fizyczne struktury przechowywania danych systemu Oracle (51)
  • Pliki danych (52)
  • Pliki dziennika powtórzeń (52)
  • Pliki sterujące (53)
  • Archiwizowane pliki dziennika (54)
  • Pliki parametrów inicjujących (54)
  • Pliki alertów i dziennika śladu (55)
  • Pliki kopii zapasowych (56)
  • Oracle Managed Files (56)
  • Pliki haseł (57)
 • Powielanie plików bazy danych (57)
  • Usługa ASM (57)
  • Ręczne powielanie plików (58)
 • Struktury pamięci systemu Oracle (60)
  • Obszar SGA (61)
  • Obszar PGA (64)
  • Obszar kodu wykonywalnego (65)
  • Procesy drugoplanowe (65)
 • Podstawowe informacje na temat tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania (68)
  • Eksport i import (68)
  • Kopie zapasowe offline (69)
  • Kopie zapasowe online (69)
  • RMAN (69)
 • Możliwości zabezpieczenia systemu (70)
  • Uprawnienia i role (70)
  • Monitorowanie (71)
  • Monitorowanie precyzyjne (71)
  • Wirtualne prywatne bazy danych (72)
  • Label Security (72)
 • Real Application Clusters (72)
 • Oracle Streams (73)
 • Oracle Enterprise Manager (73)
 • Parametry inicjalizacyjne bazy Oracle (74)
  • Podstawowe parametry inicjalizacyjne (74)
  • Zaawansowane parametry inicjalizacyjne (79)
 • Instalacja oprogramowania (80)
  • Przegląd opcji licencyjnych i instalacyjnych (81)
  • Instalacja oprogramowania Oracle przy użyciu OUI (82)
  • Tworzenie bazy danych przy użyciu DBCA (83)
  • Ręczny proces tworzenia bazy danych (97)

Rozdział 2. Uaktualnienie bazy danych do wersji Oracle 10g (101)

 • Wybór metody uaktualnienia (102)
 • Przed rozpoczęciem uaktualnienia (104)
 • Wykorzystanie narzędzia Database Upgrade Assistant (DBUA) (104)
 • Wykonanie bezpośredniego uaktualnienia ręcznego (106)
 • Wykorzystanie narzędzi Export i Import (108)
  • Użycie odpowiednich wersji narzędzi Export i Import (108)
  • Wykonanie uaktualnienia (109)
 • Użycie metody polegającej na skopiowaniu danych (110)
 • Po zakończeniu uaktualnienia (111)

Rozdział 3. Planowanie przestrzeni tabel i zarządzanie nimi (113)

 • Architektura przestrzeni tabel (113)
  • Typy przestrzeni tabel (114)
  • Optimal Flexible Architecture (120)
 • Przestrzenie tabel w instalacji Oracle (125)
  • Przestrzeń tabel SYSTEM (125)
  • Przestrzeń tabel SYSAUX (125)
  • Przestrzeń tabel TEMP (125)
  • Przestrzeń tabel UNDOTBS1 (126)
  • Przestrzeń tabel USERS (126)
  • Przestrzeń tabel EXAMPLE (126)
 • Rozmieszczanie segmentów (126)

Rozdział 4. Fizyczne struktury bazy danych oraz zarządzanie pamięcią masową (131)

 • Tradycyjne zarządzanie przestrzenią dyskową (132)
  • Zmiana rozmiaru przestrzeni tabel i plików danych (132)
  • Przenoszenie plików danych (148)
  • Przenoszenie plików dziennika powtórzeń online (151)
  • Przenoszenie plików kontrolnych (153)
 • Automatic Storage Management (154)
  • Architektura ASM (155)
  • Tworzenie instancji ASM (156)
  • Komponenty instancji ASM (158)
  • Dynamiczne widoki wydajności ASM (160)
  • Formaty nazw plików ASM (160)
  • Typy plików i szablony ASM (163)
  • Administrowanie grupami dysków ASM (165)

Część II Zarządzanie bazą danych (175)

Rozdział 5. Projektowanie i implementowanie aplikacji (177)

 • Strojenie w trakcie projektowania: najlepsze praktyki (178)
  • Im mniej, tym lepiej (178)
  • Im prościej, tym lepiej (182)
  • Wskazywanie bazie danych, o czym powinna "wiedzieć" (184)
  • Maksymalizacja przepustowości w środowisku (185)
  • Dzielenie danych i zarządzanie nimi (187)
  • Poprawne testowanie (188)
  • Standardowe produkty prac (191)
 • Zarządzanie zasobami i zarysy osadzone (194)
  • Implementacja narzędzia Database Resource Manager (194)
  • Wdrażanie zarysów osadzonych (199)
  • Wymiarowanie obiektów bazy danych (202)
  • Używanie tabel tymczasowych (211)
 • Obsługa tabel z abstrakcyjnymi typami danych (212)
  • Użycie widoków obiektowych (213)
  • Bezpieczeństwo abstrakcyjnych typów danych (216)
  • Indeksowanie atrybutów abstrakcyjnego typu danych (218)
 • Wygaszanie i zawieszanie bazy danych (220)
 • Obsługa iteracyjnego procesu rozwoju aplikacji (221)
  • Iteracyjne definiowanie kolumn (222)
  • Wymuszanie współużytkowania kursorów (223)
 • Zarządzanie wdrażaniem pakietów (224)
  • Generowanie diagramów (224)
  • Wymagania dotyczące przestrzeni dyskowej (224)
  • Cele strojenia (225)
  • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa (225)
  • Wymagania dotyczące danych (225)
  • Wymagania dotyczące wersji (226)
  • Plany wykonania (226)
  • Procedury testów akceptacyjnych (226)
  • Środowisko testowe (227)

Rozdział 6. Monitorowanie użycia przestrzeni dyskowej (229)

 • Najczęściej spotykane problemy z zarządzaniem przestrzenią dyskową (230)
  • Wyczerpanie się wolnego miejsca w przestrzeni tabel (230)
  • Niewystarczająca ilość miejsca dla segmentów tymczasowych (231)
  • Zbyt dużo lub zbyt mało zaalokowanej przestrzeni wycofania (231)
  • Pofragmentowane przestrzenie tabel i segmenty (232)
 • Segmenty, obszary i bloki bazy Oracle (233)
  • Bloki danych (233)
  • Obszary (235)
  • Segmenty (236)
 • Widoki danych słownikowych oraz dynamiczne widoki wydajności (237)
  • Widok DBA_TABLESPACES (238)
  • Widok DBA_SEGMENTS (238)
  • Widok DBA_EXTENTS (239)
  • Widok DBA_FREE_SPACE (239)
  • Widok DBA_LMT_FREE_SPACE (240)
  • Widok DBA_THRESHOLDS (240)
  • Widok DBA_OUTSTANDING_ALERTS (241)
  • Widok DBA_ALERT_HISTORY (241)
  • Widok V$ALERT_TYPES (241)
  • Widok V$UNDOSTAT (241)
  • Widok V$OBJECT_USAGE (242)
  • Widok V$SORT_SEGMENT (242)
  • Widok V$TEMPSEG_USAGE (242)
 • Metodologie zarządzania przestrzenią dyskową (242)
  • Przestrzenie tabel zarządzane lokalnie (243)
  • Użycie OMF do zarządzania przestrzenią (245)
  • Wielkoplikowe przestrzenie tabel (246)
  • Automatic Storage Management (247)
  • Uwagi na temat zarządzania wycofywaniem (249)
 • Monitorowanie i używanie przestrzeni tabel SYSAUX (251)
 • Zarządzanie archiwalnymi plikami dziennika powtórzeń (253)
 • Wbudowane narzędzia do zarządzania przestrzenią dyskową (253)
  • Segment Advisor (254)
  • Undo Advisor oraz Automatic Workload Repository (257)
  • Użycie indeksów (261)
  • Poziomy ostrzegawcze użycia pamięci dyskowej (262)
  • Resumable Space Allocation (264)
  • Zarządzanie przestrzenią dyskową systemu operacyjnego (266)
 • Skrypty do zarządzania przestrzenią dyskową (266)
  • Segmenty, w których nie można zaalokować dodatkowych obszarów (267)
  • Ilość używanej i wolnej przestrzeni dyskowej w podziale na przestrzenie tabel i pliki danych (267)
 • Automatyzacja i upraszczanie procesu powiadamiania (269)
  • Używanie pakietu DBMS_SCHEDULER (269)
  • Kontrolowanie i monitorowanie zadań przy użyciu OEM (269)

Rozdział 7. Zarządzanie transakcjami przy użyciu przestrzeni tabel wycofania (277)

 • Podstawowe informacje o transakcjach (278)
 • Podstawowe informacje na temat wycofywania (279)
  • Wycofywanie (279)
  • Spójność odczytu (279)
  • Przywracanie (280)
  • Operacje Flashback (280)
 • Zarządzanie przestrzeniami tabel wycofania (280)
  • Tworzenie przestrzeni tabel wycofania (281)
  • Dynamiczne widoki wydajności dla przestrzeni tabel wycofania (288)
  • Parametry inicjalizacyjne przestrzeni tabel wycofania (288)
  • Wiele przestrzeni tabel wycofania (290)
  • Wymiarowanie i monitorowanie przestrzeni tabel wycofania (292)
  • Spójność odczytu a prawidłowe wykonywanie poleceń DML (295)
 • Funkcje Flashback (296)
  • Flashback Query (296)
  • DBMS_FLASHBACK (298)
  • Flashback Table (300)
  • Flashback Version Query (305)
  • Flashback Transaction Query (307)
 • Migracja do trybu Automatic Undo Management (310)

Rozdział 8. Strojenie bazy danych (311)

 • Strojenie konstrukcji aplikacji (312)
  • Efektywne struktury tabel (312)
  • Rozkładanie wymagań względem procesorów (313)
  • Efektywne projektowanie aplikacji (315)
 • Strojenie kodu SQL (317)
  • Wpływ kolejności danych na proces ładowania danych do bazy (318)
  • Dodatkowe opcje indeksowania (319)
  • Generowanie opisów planów wykonania (321)
 • Strojenie sposobów użycia pamięci (324)
  • Definiowanie rozmiaru SGA (327)
  • Wykorzystanie optymalizatora kosztowego (328)
 • Strojenie dostępu do danych (329)
  • Przestrzenie tabel zarządzane lokalnie (329)
  • Identyfikowanie łańcuchów wierszy (330)
  • Zwiększanie rozmiaru bloków bazy Oracle (331)
  • Używanie tabel o strukturze indeksu (332)
 • Strojenie operacji manipulowania danymi (334)
  • Operacje zbiorczego ładowania danych: użycie opcji Direct Path narzędzia SQL*Loader (334)
  • Zbiorcze przenoszenie danych - korzystanie z tabel zewnętrznych (336)
  • Zbiorcze wstawianie danych: najczęściej spotykane pułapki i najskuteczniejsze rozwiązania (337)
  • Zbiorcze usuwanie danych: polecenie truncate (338)
  • Używanie partycji (339)
 • Strojenie fizycznych mechanizmów przechowywania danych (340)
  • Używanie urządzeń o dostępie bezpośrednim (340)
 • Zmniejszanie ruchu w sieci (341)
  • Replikacja danych (341)
  • Używanie wywołań zdalnych procedur (344)
 • Używanie pakietu STATSPACK oraz narzędzia Automatic Workload Repository (345)
  • Zarządzanie migawkami (345)
  • Zarządzanie punktami odniesienia (346)
  • Generowanie raportów AWR (346)
  • Uruchamianie raportów narzędzia Automatic Database Diagnostic Monitor (347)
 • Rozwiązania wykonujące strojenie (347)

Rozdział 9. Używanie pakietu STATSPACK (349)

 • Instalowanie pakietu STATSPACK (349)
  • Bezpieczeństwo konta PERFSTAT (350)
  • Sytuacja po instalacji (350)
 • Gromadzenie statystyk (351)
 • Wykonywanie raportów dotyczących statystyk (354)
 • Zarządzanie danymi STATSPACK (359)
 • Odinstalowywanie pakietu STATSPACK (360)

Rozdział 10. Bezpieczeństwo i monitorowanie bazy danych (361)

 • Zabezpieczenia poza bazą danych (363)
 • Metody uwierzytelniania w bazie danych (364)
  • Uwierzytelnianie w bazie danych (364)
  • Uwierzytelnianie administratora bazy danych (364)
  • Uwierzytelnianie w systemie operacyjnym (367)
  • Uwierzytelnianie sieciowe (368)
  • Uwierzytelnianie trójwarstwowe (370)
  • Uwierzytelnianie po stronie klienta (371)
  • Oracle Identity Management (371)
  • Konta użytkowników (373)
 • Metody autoryzacji w bazie danych (378)
  • Zarządzanie profilami (378)
  • Uprawnienia systemowe (385)
  • Uprawnienia do obiektów (387)
  • Tworzenie, przypisywanie i utrzymywanie ról (391)
  • Implementowanie polityk bezpieczeństwa aplikacji przy użyciu wirtualnych prywatnych baz danych (399)
 • Monitorowanie (416)
  • Lokalizacja danych monitorowania (417)
  • Monitorowanie instrukcji (418)
  • Monitorowanie uprawnień (422)
  • Monitorowanie obiektów schematu (422)
  • Monitorowanie precyzyjne (424)
  • Widoki danych słownikowych dotyczących monitorowania (426)
  • Zabezpieczanie śladu monitorowania (426)
 • Techniki szyfrowania danych (427)

Część III Wysoka dostępność (429)

Rozdział 11. Real Application Clusters (431)

 • Ogólne informacje na temat usługi RAC (432)
  • Konfiguracja sprzętowa (432)
  • Konfiguracja oprogramowania (433)
  • Konfiguracja sieci (433)
  • Magazyny dyskowe (434)
 • Instalacja i konfiguracja (435)
  • Konfiguracja systemu operacyjnego (436)
  • Instalacja oprogramowania (439)
 • Właściwości bazy danych RAC (460)
  • Właściwości pliku parametrów serwera (460)
  • Parametry inicjalizacyjne związane z klastrem RAC (461)
  • Dynamiczne widoki wydajnościowe (461)
 • Konserwacja klastra RAC (463)
  • Uruchamianie bazy danych RAC (464)
  • Dzienniki powtórzeń w środowisku klastra RAC (464)
  • Przestrzenie tabel odwołania w środowisku klastra RAC (465)
  • Scenariusze przejmowania zadań i technologia TAF (465)
  • Awaria węzła klastra RAC (467)
  • Dostrajanie bazy danych węzła klastra RAC (473)
  • Zarządzanie przestrzeniami tabel (473)

Rozdział 12. Opcje archiwizacji i przywracania danych (475)

 • Możliwości (475)
 • Logiczne kopie zapasowe (476)
  • Narzędzia Data Pump Export i Data Pump Import (476)
 • Fizyczne kopie zapasowe (477)
  • Kopie zapasowe offline (477)
  • Kopie zapasowe online (477)
 • Zastosowanie narzędzi Data Pump Export i Data Pump Import (479)
  • Tworzenie katalogu (479)
  • Opcje narzędzia Data Pump Export (480)
  • Uruchamianie zadania narzędzia Data Pump Export (482)
 • Opcje narzędzia Data Pump Import (486)
  • Uruchamianie zadania importowania narzędzia Data Pump Import (488)
  • Porównanie narzędzi Data Pump Export i Data Pump Import z programami Export i Import (492)
  • Wdrażanie procedury tworzenia kopii zapasowych offline (493)
  • Wdrażanie procedury tworzenia kopii zapasowych online (494)
 • Integrowanie procedur archiwizacyjnych (498)
  • Integrowanie logicznych i fizycznych kopii zapasowych (498)
  • Integrowanie kopii zapasowych bazy danych i systemu operacyjnego (499)

Rozdział 13. Zastosowanie narzędzia RMAN (501)

 • Funkcje i składniki narzędzia RMAN (502)
  • Składniki narzędzia RMAN (502)
  • Porównanie narzędzia RMAN i tradycyjnych metod archiwizowania (504)
  • Typy kopii zapasowych (506)
 • Przegląd poleceń i opcji narzędzia RMAN (507)
  • Często stosowane polecenia (508)
  • Konfigurowanie repozytorium (509)
  • Rejestrowanie bazy danych (511)
  • Zachowywanie ustawień narzędzia RMAN (512)
  • Parametry inicjalizacyjne (516)
  • Widoki słownika danych i dynamiczne widoki wydajnościowe (517)
 • Operacje archiwizowania (518)
  • Pełne kopie zapasowe bazy danych (518)
  • Przestrzeń tabel (523)
  • Pliki danych (524)
  • Obrazy (525)
  • Archiwizowanie pliku sterującego i pliku SPFILE (525)
  • Archiwizowane dzienniki powtórzeń (527)
  • Przyrostowe kopie zapasowe (527)
  • Kopie zapasowe aktualizowane przyrostowo (529)
  • Śledzenie zmian bloków w przypadku przyrostowych kopii zapasowych (533)
  • Kompresowanie kopii zapasowych (534)
  • Zastosowanie obszaru FRA (535)
  • Sprawdzanie kopii zapasowych (535)
 • Operacje przywracania (537)
  • Przywracanie bloków (537)
  • Odtwarzanie pliku sterującego (538)
  • Odtwarzanie przestrzeni tabel (539)
  • Odtwarzanie pliku danych (541)
  • Odtwarzanie całej bazy danych (542)
  • Sprawdzanie operacji odtwarzania (546)
  • Przywracanie do wybranej chwili (548)
 • Różne operacje (549)
  • Katalogowanie innych kopii zapasowych (549)
  • Konserwacja katalogu (549)
  • REPORT i LIST (552)

Rozdział 14. Oracle Data Guard (555)

 • Architektura narzędzia Data Guard (555)
  • Porównanie fizycznych i logicznych zapasowych baz danych (556)
  • Tryby ochrony danych (557)
 • Atrybuty parametru LOG_ARCHIVE_DEST_n (558)
 • Określanie konfiguracji zapasowej bazy danych (560)
  • Przygotowywanie podstawowej bazy danych (560)
  • Tworzenie logicznych zapasowych baz danych (565)
 • Zastosowanie danych powtarzania w czasie rzeczywistym (567)
  • Zarządzanie brakami w sekwencjach archiwizowanych dzienników (568)
 • Zarządzanie rolami - zaplanowane przejmowanie zadań lub przejmowanie zadań uszkodzonej bazy danych (569)
  • Zaplanowane przejmowanie zadań (569)
  • Zaplanowane przejmowanie zadań przez fizyczne zapasowe bazy danych (570)
  • Zaplanowane przejmowanie zadań przez logiczne zapasowe bazy danych (571)
  • Przejmowanie zadań uszkodzonej bazy przez fizyczne zapasowe bazy danych (572)
  • Przejmowanie zadań uszkodzonej bazy przez logiczne zapasowe bazy danych (573)
 • Zarządzanie bazami danych (574)
  • Uruchamianie i zamykanie fizycznych zapasowych baz danych (574)
  • Zarządzanie plikami danych w środowiskach narzędzia Data Guard (575)
  • Wykonywanie instrukcji DDL w logicznej zapasowej bazie danych (576)

Rozdział 15. Różne funkcje zapewniające wysoką dostępność (577)

 • Polecenie flashback table (577)
  • Wymagane uprawnienia (578)
  • Odzyskiwanie usuniętych tabel (578)
  • Przywracanie do stanu identyfikowanego przez numer SCN lub znacznik czasu (580)
 • Polecenie flashback database (581)
 • Zastosowanie narzędzia LogMiner (583)
  • Zasady działania narzędzia LogMiner (584)
  • Wyodrębnianie słownika danych (585)
  • Analizowanie jednego pliku lub większej liczby plików dziennika powtórzeń (586)
  • Funkcje narzędzia LogMiner wprowadzone do systemu Oracle Database 10g (588)
 • Reorganizacja obiektów w trybie online (589)
  • Tworzenie indeksów online (589)
  • Odbudowywanie indeksów online (589)
  • Scalanie indeksów online (590)
  • Odbudowywanie w trybie online tabel zorganizowanych przy użyciu indeksu (590)
  • Przedefiniowanie tabel w trybie online (590)

Część IV Środowisko sieciowe Oracle (593)

Rozdział 16. Oracle Net (595)

 • Przegląd mechanizmu Oracle Net (595)
  • Deskryptory połączeń (599)
  • Nazwy usług (599)
  • Zastępowanie pliku tnsnames.ora usługą katalogową Oracle Internet Directory (600)
  • Procesy nasłuchujące (601)
 • Zastosowanie narzędzia Oracle Net Configuration Assistant (604)
  • Konfigurowanie procesu nasłuchującego (604)
 • Zastosowanie narzędzia Oracle Net Manager (609)
 • Uruchamianie serwerowego procesu nasłuchującego (611)
 • Kontrolowanie serwerowego procesu nasłuchującego (612)
  • Narzędzie Oracle Connection Manager (614)
  • Zastosowanie narzędzia Oracle Connection Manager (615)
  • Obsługa nazw katalogowych za pomocą usługi Oracle Internet Directory (619)
 • Zastosowanie prostej metody nazywania połączenia (621)
 • Zastosowanie łączy bazy danych (621)
 • Dostrajanie mechanizmu Oracle Net (623)
  • Ograniczanie wykorzystania zasobów (624)
  • Diagnozowanie problemów z połączeniem (625)

Rozdział 17. Zarządzanie dużymi bazami danych (627)

 • Tworzenie przestrzeni tabel w środowisku VLDB (628)
  • Podstawowe informacje na temat wielkoplikowych przestrzeni tabel (629)
  • Tworzenie i modyfikowanie wielkoplikowych przestrzeni tabel (630)
  • Format ROWID wielkoplikowych przestrzeni tabel (631)
  • Pakiet DBMS_ROWID i wielkoplikowe przestrzenie tabel (632)
  • Zastosowanie narzędzia DBVERIFY w przypadku wielkoplikowych przestrzeni tabel (634)
  • Kwestie związane z parametrami inicjalizacyjnymi wielkoplikowych przestrzeni tabel (636)
  • Modyfikowanie danych słownikowych związanych z wielkoplikowymi przestrzeniami tabel (636)
 • Zaawansowane typy tabel systemu Oracle (637)
  • Tabele zorganizowane przy użyciu indeksu (637)
  • Globalne tabele tymczasowe (638)
  • Zewnętrzne tabele (640)
  • Tabele partycjonowane (642)
  • Widoki zmaterializowane (667)
 • Zastosowanie indeksów bitmapowych (669)
  • Indeksy bitmapowe (669)
  • Zastosowanie indeksów bitmapowych (670)
  • Zastosowanie bitmapowego indeksu połączeniowego (670)
 • Narzędzie Oracle Data Pump (671)
  • Narzędzie Data Pump Export (672)
  • Narzędzie Data Pump Import (673)
  • Zastosowanie przenośnych przestrzeni tabel (674)

Rozdział 18. Zarządzanie rozproszonymi bazami danych (679)

 • Zdalne zapytania (680)
 • Przetwarzanie zdalnych danych - dwuetapowe zatwierdzanie (681)
 • Dynamiczna replikacja danych (682)
 • Zarządzanie rozproszonymi danymi (684)
  • Infrastruktura. Wymuszanie transparentności lokalizacji (684)
  • Zarządzanie łączami baz danych (689)
  • Zarządzanie procedurami wyzwalanymi bazy danych (690)
  • Zarządzanie widokami zmaterializowanymi (692)
  • Zastosowanie pakietów DBMS_MVIEW i DBMS_ADVISOR (696)
  • Jakiego rodzaju operacje odświeżania mogą być wykonywane? (707)
  • Zastosowanie widoków zmaterializowanych do modyfikowania ścieżek wykonywania zapytań (710)
 • Zarządzanie transakcjami rozproszonymi (712)
  • Radzenie sobie z "wątpliwymi" transakcjami (712)
  • Moc węzła zatwierdzania (713)
 • Monitorowanie rozproszonych baz danych (714)
 • Dostrajanie rozproszonych baz danych (715)

Dodatki (717)

Dodatek A Funkcja weryfikująca hasła (719)

Skorowidz (723)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań