Oracle Database 10g. Programowanie w języku PL/SQL

Autorzy:

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Oracle Database 10g PL/SQL Programming
ISBN: 978-83-246-1207-9
Cena: 99 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.12.13
Liczba stron: 752
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/or10ps/or10ps-1.pdf
Kategoria: Oracle

Wykorzystaj możliwości programowania w PL/SQL,
aby tworzyć wyjątkowe, zaawansowane bazy danych.

 • Jak zarządzać zbiorami danych za pomocą rekordów i obiektów języka PL/SQL?
 • Jak komunikować się z bazami danych Oracle?
 • Jak używać zapytań hierarchicznych, wyrażeń regularnych i mechanizmów Oracle Text do pobierania informacji?

Tworzenie baz danych i zarządzanie nimi wymaga nie tylko umiejętności technicznych i dyscypliny, ale również pomysłowości, wyobraźni i -- co najważniejsze -- odpowiednich narzędzi. Zatem właściwym wyborem będzie Oracle -- elastyczny system zarządzania relacyjnymi bazami danych o niezwykle dużych możliwościach. Pozwala na tworzenie i administrowanie zaawansowanymi aplikacjami przy użyciu języka PL/SQL, który służy do pobierania, wstawiania, aktualizowania i usuwania danych, a także tworzenia i przechowywania obiektów, użytkowników oraz kontrolowania praw dostępu do danych.

Książka "Oracle 10g. Programowanie w języku PL/SQL" zawiera materiał zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Przedstawiono w niej nie tylko podstawowe elementy języka (strukturę bloku, bloki anonimowe i nazwane, komunikaty o błędach i inne), ale także ułożony według wersji spis głównych rozszerzeń. Korzystając z tego podręcznika, nauczysz się, jak system przetwarza transakcje i zobaczysz, jak działa baza danych na zapleczu. Dowiesz się, jak pisać wyzwalacze i używać ich do zarządzania lokalnymi oraz zdalnymi egzemplarzami bazy. Dodatkowo poznasz sztuczki programistyczne i praktyczne przykłady technik stosowanych w pracy z Oracle.

 • Używanie języka SQL w PL/SQL
 • Konfigurowanie transakcji
 • Rodzaje kursorów i ich działanie
 • Korzystanie z rekordów i kolekcji
 • Używanie narzędzi SQL*Plus i Developer
 • Tworzenie procedur, funkcji i pakietów
 • Obsługa błędów
 • Wyzwalacze w bazach danych
 • Komunikacja między sesjami
 • Procedury zewnętrzne
 • Obiekty w bazach danych
 • Szeregowanie zadań

W jednej książce otrzymujesz więc wszystko, czego potrzeba,
aby tworzyć zaawansowane bazy danych i profesjonalnie nimi zarządzać!

Oracle Database 10g. Programowanie w języku PL/SQL -- spis treści

O autorach (13)

O redaktorze technicznym (15)

Wprowadzenie (17)

Część I Wprowadzenie (23)

Rozdział 1. Wprowadzenie do języka PL/SQL (25)

 • Wprowadzenie do języków programowania (26)
  • Wskazówki dla początkujących programistów (26)
 • PL/Co? (27)
  • Język SQL (28)
  • Przegląd relacyjnych baz danych (28)
  • PL/SQL a SQL (30)
  • PL/SQL a Java (32)
  • Historia i możliwości języka PL/SQL (33)
 • Podstawy języka (35)
  • Bloki anonimowe (35)
  • Procedury (36)
  • Funkcje (36)
  • Pakiety (36)
  • Typy obiektowe (37)
 • Przetwarzanie instrukcji PL/SQL (37)
  • Tryb interpretowany (37)
  • Kompilacja do języka macierzystego (38)
 • Jak najlepiej wykorzystać tę książkę? (38)
  • Odbiorcy (38)
  • Cel (38)
  • Zakres (39)
  • Założenia (39)
  • Konwencje (40)
  • Przykłady (40)
 • Podsumowanie (41)

Rozdział 2. Używanie narzędzi SQL*Plus i JDeveloper (43)

 • SQL*Plus (44)
  • Łączenie się z egzemplarzem bazy danych (44)
  • Testowanie połączenia (45)
  • Korzystanie z SQL*Plus (47)
  • Zmienianie ustawień sesji w SQL*Plus (49)
  • Uruchamianie skryptów z plików (50)
  • Wyświetlanie danych na ekranie za pomocą SQL*Plus i PL/SQL (51)
 • JDeveloper (52)
  • Instalowanie JDeveloper (52)
  • Używanie języka PL/SQL w JDeveloper (54)
 • Podsumowanie (59)

Rozdział 3. Podstawy języka PL/SQL (61)

 • Bloki w PL/SQL (61)
  • Podstawowa struktura (62)
  • Bloki anonimowe (64)
  • Bloki nazwane (67)
  • Bloki zagnieżdżone (75)
  • Wyzwalacze (76)
  • Typy obiektowe (77)
 • Zasady i konwencje języka (77)
  • Jednostki leksykalne (77)
 • Typy danych języka PL/SQL (88)
  • Typy skalarne (88)
  • Znaki i łańcuchy znaków (89)
  • Typ danych NUMBER (90)
  • Wartości logiczne (93)
  • Data i czas (94)
  • Typy złożone (96)
  • Referencje (97)
  • LOB (98)
 • Używanie zmiennych (98)
  • %TYPE (99)
  • %ROWTYPE (99)
  • Zasięg zmiennych (100)
  • Wiązanie zmiennych (102)
 • Ukrywanie kodu (105)
 • Wyrażenia (107)
  • Operator przypisania (108)
  • Operator łączenia (109)
 • Kontrolowanie przepływu programu (110)
  • Wykonywanie warunkowe (110)
  • Wykonywanie kodu w pętli (116)
  • Nawigacja sekwencyjna za pomocą instrukcji GOTO (119)
 • Podsumowanie (120)

Rozdział 4. Używanie języka SQL w PL/SQL (121)

 • Przetwarzanie transakcji (121)
  • Transakcje i blokowanie (122)
  • Transakcje autonomiczne (127)
  • Konfigurowanie transakcji (130)
 • Pobieranie danych (131)
  • Instrukcja SELECT języka SQL (131)
  • Dopasowywanie wzorców (134)
  • Pobieranie informacji (138)
 • Kursory (141)
  • Jak działają kursory? (142)
  • Kursory bezpośrednie (144)
  • Kursory pośrednie (151)
  • Zmienne kursorowe (152)
  • Podzapytania kursorowe (153)
  • Otwarte kursory (154)
 • DML i DDL (155)
  • Wstępna kompilacja (156)
  • Manipulowanie danymi za pomocą poleceń DML (156)
  • Wprowadzenie do dynamicznego języka SQL (160)
 • Używanie ROWID i ROWNUM (161)
  • ROWID (161)
  • ROWNUM (164)
 • Wbudowane funkcje języka SQL (167)
  • Funkcje znakowe (167)
  • Funkcje liczbowe (168)
  • Funkcje do obsługi dat (168)
  • Funkcje do konwersji (169)
  • Funkcje do obsługi błędów (170)
  • Inne funkcje (171)
 • Podsumowanie (172)

Rozdział 5. Rekordy (173)

 • Wprowadzenie do rekordów (173)
  • Czym jest rekord? (173)
  • Korzystanie z rekordów (174)
  • Definiowanie typów rekordowych (175)
  • Definiowanie i używanie typów rekordowych jako parametrów formalnych (186)
  • Definiowanie typów obiektowych i używanie ich jako parametrów (190)
  • Zwracanie typów rekordowych przez funkcje (192)
  • Definiowanie i używanie typów rekordowych jako zwracanych wartości (192)
  • Definiowanie i używanie typów obiektowych jako zwracanych wartości (194)
  • Testowanie operacji na typach rekordowych (197)
 • Podsumowanie (198)

Rozdział 6. Kolekcje (199)

 • Wprowadzenie do kolekcji (199)
  • Czym są kolekcje? (200)
 • Korzystanie z kolekcji (200)
  • Korzystanie z tablic VARRAY (202)
  • Używanie tabel zagnieżdżonych (219)
  • Używanie tablic asocjacyjnych (240)
 • API Collection w Oracle 10g (257)
  • Metoda COUNT (260)
  • Metoda DELETE (261)
  • Metoda EXISTS (263)
  • Metoda EXTEND (265)
  • Metoda FIRST (267)
  • Metoda LAST (269)
  • Metoda LIMIT (269)
  • Metoda NEXT (271)
  • Metoda PRIOR (271)
  • Metoda TRIM (271)
 • Podsumowanie (274)

Rozdział 7. Obsługa błędów (275)

 • Czym jest wyjątek? (275)
  • Deklarowanie wyjątków (277)
  • Zgłaszanie wyjątków (278)
  • Obsługa wyjątków (280)
  • Dyrektywa EXCEPTION_INIT (287)
  • Używanie funkcji RAISE_APPLICATION_ERROR (287)
 • Przekazywanie wyjątków (291)
  • Zgłaszanie wyjątków w sekcji wykonawczej (291)
  • Wyjątki zgłaszane w sekcji deklaracji (293)
  • Wyjątki zgłaszane w sekcji wyjątków (294)
 • Porady dotyczące wyjątków (296)
  • Zasięg wyjątków (297)
  • Unikanie nieobsłużonych wyjątków (298)
  • Określanie lokalizacji wyjątku (298)
  • Wyjątki i transakcje (299)
 • Podsumowanie (301)

Rozdział 8. Tworzenie procedur, funkcji i pakietów (303)

 • Procedury i funkcje (303)
  • Tworzenie podprogramów (304)
  • Parametry podprogramów (309)
  • Instrukcja CALL (326)
  • Procedury a funkcje (328)
 • Pakiety (329)
  • Specyfikacja pakietu (329)
  • Ciało pakietu (330)
  • Pakiety i zasięg (332)
  • Przeciążanie podprogramów z pakietów (334)
  • Inicjowanie pakietów (338)
 • Podsumowanie (340)

Rozdział 9. Używanie procedur, funkcji i pakietów (341)

 • Lokalizacja podprogramów (341)
  • Podprogramy składowane i słownik danych (341)
  • Podprogramy lokalne (344)
  • Podprogramy składowane a podprogramy lokalne (350)
 • Zagadnienia dotyczące podprogramów składowanych i pakietów (351)
  • Zależności podprogramów (351)
  • Stan pakietów w czasie wykonywania programu (361)
  • Uprawnienia i podprogramy składowane (366)
 • Funkcje składowane i instrukcje języka SQL (375)
  • Funkcje zwracające jedną wartość (375)
  • Funkcje zwracające wiele wartości (384)
 • Kompilacja do kodu macierzystego (387)
 • Przytwierdzanie w obszarze wspólnym (388)
  • Procedura KEEP (388)
  • Procedura UNKEEP (389)
  • Procedura SIZES (389)
  • Procedura ABORTED_REQUEST_THRESHOLD (389)
  • Nakładki języka PL/SQL (390)
 • Podsumowanie (390)

Rozdział 10. Wyzwalacze w bazach danych (391)

 • Rodzaje wyzwalaczy (391)
  • Wyzwalacze DML (392)
  • Wyzwalacze zastępujące (393)
  • Wyzwalacze systemowe (395)
 • Tworzenie wyzwalaczy (395)
  • Tworzenie wyzwalaczy DML (396)
  • Tworzenie wyzwalaczy zastępujących (405)
  • Tworzenie wyzwalaczy systemowych (412)
  • Inne zagadnienia związane z wyzwalaczami (419)
  • Wyzwalacze i słownik danych (425)
 • Tabele mutujące (426)
  • Przykładowa tabela mutująca (428)
  • Rozwiązanie problemu tabel mutujących (429)
 • Podsumowanie (432)

Część II Zaawansowane właściwości języka PL/SQL (433)

Rozdział 11. Komunikacja między sesjami (435)

 • Wprowadzenie do komunikacji między sesjami (435)
  • Stosowanie trwałych lub półtrwałych struktur (436)
  • Bez stosowania trwałych lub półtrwałych struktur (436)
 • Pakiet wbudowany DBMS_PIPE (437)
  • Wprowadzenie do pakietu DBMS_PIPE (437)
  • Definicja pakietu DBMS_PIPE (440)
  • Używanie pakietu DBMS_PIPE (443)
 • Pakiet wbudowany DBMS_ALERT (461)
  • Wprowadzenie do pakietu DBMS_ALERT (461)
  • Definicja pakietu DBMS_ALERT (461)
  • Używanie pakietu DBMS_ALERT (463)
 • Podsumowanie (470)

Rozdział 12. Podprogramy zewnętrzne (471)

 • Wprowadzenie do procedur zewnętrznych (471)
 • Używanie procedur zewnętrznych (472)
  • Definicja architektury procedur zewnętrznych (472)
  • Konfiguracja usług Oracle Net Services do obsługi procedur zewnętrznych (475)
  • Definiowanie wielowątkowego agenta extproc (482)
  • Używanie współdzielonych bibliotek języka C (485)
  • Używanie bibliotek współdzielonych języka Java (492)
 • Rozwiązywanie problemów z bibliotekami współdzielonymi (499)
  • Konfiguracja odbiornika lub środowiska (499)
  • Konfigurowanie biblioteki współdzielonej lub biblioteki-nakładki języka PL/SQL (503)
 • Podsumowanie (504)

Rozdział 13. Dynamiczny język SQL (505)

 • Wprowadzenie do dynamicznego SQL (506)
 • Używanie wbudowanego dynamicznego SQL (507)
  • Używanie poleceń DDL i DML bez zmiennych powiązanych (509)
  • Używanie poleceń DML i znanej listy zmiennych powiązanych (517)
  • Używanie poleceń DQL (519)
 • Używanie pakietu wbudowanego DBMS_SQL Oracle (526)
  • Używanie poleceń DDL i DML bez zmiennych powiązanych (533)
  • Używanie DML i znanej listy zmiennych powiązanych (536)
  • Wykonywanie poleceń DQL (544)
 • Podsumowanie (546)

Rozdział 14. Wprowadzenie do obiektów (547)

 • Wprowadzenie do programowania obiektowego (547)
  • Abstrakcja danych i procedur (548)
 • Przegląd typów obiektowych (548)
 • Tworzenie typów obiektowych (549)
  • Specyfikacja typu obiektowego (549)
  • Ciało typów obiektowych (555)
 • Dziedziczenie typów obiektowych (561)
  • Dynamiczne wyszukiwanie metod (568)
 • Tworzenie łańcuchów atrybutów (570)
 • Wprowadzanie zmian (573)
  • Ewolucja typów (573)
 • Podsumowanie (578)

Rozdział 15. Obiekty w bazie danych (579)

 • Wprowadzenie do obiektów bazy danych (579)
  • Tabele obiektowe (580)
  • Kolumny obiektowe (586)
  • Widoki obiektowe (587)
 • Dostęp do obiektów trwałych za pomocą SQL i PL/SQL (589)
  • Tabele obiektowe (589)
  • Dostęp do kolumn obiektowych (593)
  • Dostęp do widoków obiektowych (595)
  • Funkcje i operatory związane z obiektami (596)
 • Zarządzanie obiektami trwałymi (606)
  • Ewolucja typów (606)
 • Podsumowanie (609)

Rozdział 16. Duże obiekty (611)

 • Wprowadzenie do dużych obiektów (611)
  • Porównanie funkcji (612)
  • Rodzaje typów LOB (612)
  • Struktura typów LOB (616)
  • Przechowywanie wewnętrznych typów LOB (617)
  • Przechowywanie zewnętrznych typów LOB (620)
  • Przechowywanie tymczasowych typów LOB (621)
  • Przechodzenie z typów LONG na typy LOB (622)
 • Typy LOB i język SQL (622)
  • SQL do obsługi wewnętrznych trwałych typów LOB (623)
  • Zewnętrzne typy LOB - typ BFILE (626)
 • Typy LOB i język PL/SQL (627)
  • Pakiet DBMS_LOB (627)
 • Zagadnienia związane z wydajnością (650)
  • Klauzula RETURNING (650)
 • Podsumowanie (656)

Rozdział 17. Planowanie zadań (657)

 • Wprowadzenie do DBMS_JOB (658)
  • Procedura SUBMIT (659)
  • BROKEN (662)
  • RUN (664)
  • CHANGE (665)
  • REMOVE (667)
 • Program planujący w Oracle (667)
  • Słownictwo (668)
  • Korzystanie z pakietu DBMS_SCHEDULER (668)
  • Migracja z DBMS_JOB (672)
  • Usuwanie zadań (674)
 • Podsumowanie (674)

Dodatki (675)

Dodatek A Słowa zarezerwowane języka PL/SQL (677)

Dodatek B Przewodnik po pakietach wbudowanych (681)

Skorowidz (725)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań