Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie

Autor: Edward Whalen

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Oracle Database 10g Linux Administration
ISBN: 978-83-246-1197-3
Cena: 67 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2007.10.22
Liczba stron: 464
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/oradab/oradab-8.pdf
Kategoria: Oracle

Zainstaluj i zoptymalizuj Oracle Database 10g w środowisku Linux

 • Skonfiguruj Linuksa do obsługi Oracle Database 10g i zainstaluj bazę danych
 • Wykonaj kopie zapasowe danych i dostrój wydajność bazy oraz aplikacji
 • Naucz się optymalizować zapytania SQL

Nazwa Oracle to już niemal synonim bezpiecznej, wydajnej i stabilnej bazy danych. Baza Oracle wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa danych, stabilność, szybkość wykonywania zapytań i wysoka wydajność mechanizmów zarządzających. Udostępnienie danych użytkownikom sieci wymaga zainstalowania bazy na serwerze obsługiwanym przez wydajny system operacyjny, za jaki od dawna uważany jest Linux. Ten dostępny nieodpłatnie system doskonale nadaje się do roli "bazy" dla Oracle’a, łatwo poddaje się "tuningowi" i daje możliwość korzystania z doskonałej pomocy technicznej w postaci setek tysięcy użytkowników na całym świecie.

Książka "Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie" stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z instalacją bazy danych Oracle 10g w środowisku Linux, strojeniem jej wydajności, codziennymi zadaniami administracyjnymi i korzystaniem z niej w celach produkcyjnych. Czytając ją, poznasz architekturę Linuksa i Oracle’a, dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować bazę danych oraz związane z nią usługi, nauczysz się optymalnie integrować Linuksa z Oraclem. Nabyta wiedza pozwoli Ci lepiej zabezpieczać dane, planować i realizować proces ich replikacji, administrować kontami użytkowników, tworzyć klastry aplikacji, optymalizować zapytania SQL i budować indeksy baz danych. Przeczytasz tu także o konfigurowaniu serwerów i korzystaniu z Oracle Application Server 10g.

 • Architektura bazy danych Oracle
 • Tworzenie baz i tabel
 • Instalacja Oracle 10g w Linuksie
 • Konfigurowanie systemu i bazy danych
 • Wdrożenie klastra aplikacji w oparciu o mechanizm RAC
 • Optymalizowanie bazy danych
 • Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
 • Mechanizmy replikacji danych
 • Optymalizacja zapytań SQL
 • Konfiguracja warstwy sprzętowej

Zaprojektuj i wdrażaj wysoko wydajne rozwiązania bazodanowe.

Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie -- spis treści

O autorze (11)

O współautorach (13)

Wstęp (15)

Część I Oracle na Linuksie (27)

Rozdział 1. Architektura Linuksa (29)

 • Przegląd systemu operacyjnego (30)
  • Jądro monolityczne (30)
  • Mikrojądro (32)
 • Przegląd Linuksa (32)
  • Struktura katalogów (33)
  • Narzędzia i katalogi (33)
  • Środowisko programistyczne (37)
 • Interfejs użytkownika w Linuksie (41)
  • X Window (41)
  • Środowiska graficzne (41)
 • Narzędzia serwera Web w Linuksie (43)
  • Serwer sieci Web Apache (43)
  • Programowanie CGI w Linuksie (43)
  • Proces uruchamiania Linuksa (43)
  • Kod źródłowy Linuksa (44)
  • Ponowne budowanie jądra Linuksa (44)
 • Procesy i wątki (46)
  • Czym jest proces? (46)
  • Korzystanie z procesów przez Oracle'a (47)
  • Czym jest wątek? (47)
 • Urządzenia (47)
  • Urządzenia znakowe (47)
  • Urządzenia blokowe (48)
  • System zarządzania przestrzenią dyskową LVM (48)
  • System zarządzania pamięcią masową ASM (48)
 • Systemy plików (49)
  • ext3 (49)
  • OCFS (49)
  • Surowe urządzenia (50)
 • Podsumowanie (50)

Rozdział 2. Architektura Oracle'a (51)

 • Server Oracle Database (51)
 • Baza danych Oracle Database (52)
  • Fizyczne struktury danych (52)
  • Logiczne struktury danych (56)
 • Instancja Oracle'a (74)
  • Definicja instancji Oracle'a (74)
  • Składniki instancji (74)
 • Procesy użytkownika (78)
  • Proces serwera (78)
  • Pamięć globalnego obszaru programu (PGA) (79)
  • Serwer wielowątkowy (MTS) a dedykowane procesy serwera (79)
 • Nowe funkcjonalności w Oracle 10g (80)
  • Funkcjonalności związane ze skalowalnością i wydajnością (80)
  • Klastrowanie (80)
  • Dostępność (81)
  • Zarządzanie (81)
  • Funkcjonalności business intelligence (81)
  • Tworzenie aplikacji (82)
  • Obsługa 64-bitowego Linuksa (82)
 • Przetwarzanie siatkowe (82)
 • Podsumowanie (83)

Rozdział 3. Zarządzanie transakcjami oraz obiekty schematu Oracle'a (85)

 • Funkcjonalność Oracle'a (85)
  • Odczyt z bazy danych (85)
  • Współbieżność (86)
  • Zapis do bazy danych (86)
  • Blokowanie (87)
  • Spójność odczytu (87)
  • Integralność danych (87)
  • Dziennik powtórzeń (88)
  • Cofanie (95)
 • Wprowadzenie do zarządzania transakcjami (97)
  • Transakcje (98)
 • Wprowadzenie do obiektów schematu Oracle'a (102)
  • Tabele (102)
  • Indeksy (103)
  • Widoki (104)
  • Sekwencje (104)
  • Klastry (105)
  • Synonimy (105)
 • Podsumowanie (105)

Część II Instalacja Oracle 10g w Linuksie (107)

Rozdział 4. Określanie wymagań Oracle 10g w systemach Linux (109)

 • Wprowadzenie do określania wymagań (110)
  • Określanie wymagań dla szczytowego i równego obciążenia (110)
  • Umowy o poziomie usług (111)
 • Zasoby systemowe, możliwości i kolejkowanie (113)
  • Wydajność procesora a kolejkowanie (113)
  • Wydajność wejścia-wyjścia a kolejkowanie (114)
  • Wydajność sieci (115)
  • Pamięć (115)
 • Metryki (116)
 • Dostosowanie Oracle'a (117)
  • Parametry ograniczające (117)
  • Parametry zasobów (119)
 • Określanie wymagań sprzętowych (121)
  • Określanie wymagań procesora (121)
  • Określanie wymagań pamięci (122)
  • Określanie wymagań podsystemu wejścia-wyjścia (122)
 • Podsystemy dyskowe RAID (130)
  • Sprzętowy a programowy RAID (130)
  • Paskowanie (131)
  • Przegląd parzystości (135)
 • Przewidywanie obciążenia (139)
 • Podsumowanie (139)

Rozdział 5. Konfigurowanie systemu Linux dla Oracle'a (141)

 • Czynności niezbędne przed instalacją Linuksa (141)
  • Minimalne wymagania (142)
  • Konfiguracja systemów plików (143)
  • Wybór komponentów Linuksa (143)
 • Czynności niezbędne po instalacji Linuksa (146)
  • Konfiguracja parametrów jądra (146)
  • Dodawanie użytkowników i grup (148)
  • Konfiguracja ograniczeń powłoki dla użytkownika Oracle'a (149)
  • Tworzenie struktury katalogów (149)
  • Konfigurowanie środowiska Oracle'a (150)
 • Lista kontrolna instalacji (151)
  • Lista kontrolna instalacji dla Oracle 10g R1 (151)
  • Lista kontrolna instalacji dla Oracle 10g R2 (153)
 • Podsumowanie (154)

Rozdział 6. Instalacja Oracle 10g na Linuksie (155)

 • Czynności wykonywane przed instalacją (155)
  • Parametry konfiguracyjne jądra (155)
  • Wymagania pamięci masowej (156)
 • Proces instalacji (166)
  • Przygotowywanie plików instalacyjnych (167)
  • Uruchamianie programu instalacyjnego (167)
 • Czynności wykonywane po instalacji (170)
  • Pobieranie oraz instalacja poprawek (170)
  • Czynności konfiguracyjne (170)
  • Testowanie i sprawdzanie poprawności (172)
 • Podsumowanie (173)

Część III Oracle RAC w Linuksie (175)

Rozdział 7. Koncepcje klastra Oracle Real Application Cluster (177)

 • Czym jest klastrowanie? (178)
  • Terminologia klastrów (178)
  • Definicja klastra (180)
 • RAC (Real Application Clusters) (182)
  • Przegląd RAC (182)
  • Komponenty Oracle RAC 10g (184)
  • Komponenty bazy danych RAC (188)
  • Wykorzystanie współużytkowanej pamięci masowej w Oracle RAC (191)
  • Wykorzystanie NAS jako współużytkowanej pamięci masowej (193)
 • Podsumowanie (194)

Rozdział 8. Uruchomienie klastra aplikacji Oracle w systemie Linux (195)

 • Planowanie wdrożenia systemu RAC (195)
  • Komponenty RAC (196)
  • Określanie skali systemu RAC (198)
 • Konfiguracja systemu Linux (200)
  • Sprawdzenie sprzętu (200)
  • Sprawdzenie wymagań sieciowych (201)
  • Konfiguracja jądra systemu Linux (202)
  • Konfigurowanie systemu Linux (205)
 • Konfiguracja modułów (programów) systemu Linux (207)
  • Katalogi Oracle'a (207)
  • Wyznaczanie zmiennych środowiskowych (208)
  • Parametry pracy sieciowej (208)
 • Konfiguracja klastra RAC (211)
  • Konfiguracja usług CRS (212)
  • Konfiguracja połączenia wewnętrznego (214)
  • Konfiguracja współdzielonych dysków (214)
  • Testowanie klastra RAC i zarządzanie nim (217)
 • Dokumenty pomocy dla Oracle 10g RAC (221)
 • Podsumowanie (222)

Rozdział 9. Administrowanie serwerem Oracle i klastrem RAC w systemie Linux (223)

 • Konfigurowanie jądra systemu Linux (223)
  • Konfiguracja pamięci współdzielonej (223)
  • Konfiguracja semaforów i innych parametrów jądra (224)
  • Monitorowanie i modyfikowanie parametrów konfiguracyjnych systemu Linux (224)
 • Konfiguracja sieci (225)
 • Monitorowanie pracy systemu Linux (226)
  • Polecenie sar (226)
  • Polecenie vmstat (227)
  • Polecenie top (227)
  • Polecenie iostat (228)
 • Aktualizacja systemu operacyjnego Linux (229)
 • Uruchamianie instancji (229)
  • Uruchomienie bazy danych (230)
  • Zamontowanie bazy danych (230)
  • Otwarcie bazy danych (231)
  • Uruchomienie bazy danych za pomocą aplikacji Enterprise Manager Database Control (232)
 • Baza danych Oracle Database 10g i demon CSSD (233)
 • Uwierzytelnianie użytkowników (233)
  • Uwierzytelnianie w bazie danych (234)
  • Uwierzytelnianie w systemie operacyjnym (234)
  • Uwierzytelnianie sieciowe (234)
  • Uwierzytelnianie zdalne (235)
  • Uwierzytelnianie na poziomie warstwy pośredniej (235)
  • Uwierzytelnianie SSL (235)
  • Autoryzacja użytkowników (236)
  • Profile użytkowników (236)
  • Uprawnienia (237)
 • Dodawanie kont użytkowników (238)
 • Podsumowanie (239)

Rozdział 10. Optymalizacja platformy Oracle i klastra RAC w systemie Linux (241)

 • Metodologia zwiększania wydajności (242)
  • Krok 1: Wstępna analiza (242)
  • Krok 2: Monitorowanie systemu (243)
  • Krok 3: Analiza wyników (243)
  • Krok 4: Opracowanie hipotezy (244)
  • Krok 5: Wyznaczenie propozycji rozwiązania (245)
  • Krok 6: Implementacja rozwiązania (245)
  • Krok 7: Testowanie i monitorowanie (246)
  • Dalsza analiza i testowanie (246)
 • Dostrajanie platformy Oracle w systemie Linux (247)
  • Dostrajanie aplikacji (248)
  • Dostrajanie instancji (248)
  • Monitorowanie pracy instancji Oracle'a (251)
  • Zdarzenia oczekiwania (258)
  • Optymalizacja pracy urządzeń (258)
  • Monitorowanie systemu Linux (258)
  • Monitorowanie systemu Linux za pomocą polecenia PS (260)
  • Monitorowanie systemu Linux za pomocą polecenia vmstat (261)
  • Monitorowanie systemu Linux za pomocą polecenia iostat (261)
  • Monitorowanie systemu Linux za pomocą polecenia sar (262)
  • Monitorowanie systemu Linux za pomocą polecenia top (263)
 • Wykorzystanie modeli wielkich pamięci (264)
  • Konfiguracja systemu Linux do obsługi SGA o rozmiarze większym niż 1,7 GB (i mniejszym niż 2,7 GB) (264)
  • Konfiguracja serwera Oracle do obsługi SGA o rozmiarze większym niż 2,7 GB (265)
 • Testy obciążeniowe sprawdzające wydajność systemu (266)
  • Jaki jest cel testowania systemu? (267)
  • Testy obciążeniowe zadań wsadowych (268)
  • Testy obciążeniowe procedur wprowadzania danych (269)
  • Testy obciążeniowe aplikacji OLTP (269)
  • Metryki wydajności (271)
  • Wskazówki dotyczące testowania obciążenia (273)
 • Podsumowanie (273)

Część IV Administrowanie bazą danych Oracle Database 10g w systemie Linux oraz optymalizacja (275)

Rozdział 11. Kopie zapasowe i odbudowa bazy danych (277)

 • Podstawy sporządzania kopii zapasowych (277)
 • Techniki sporządzania kopii zapasowej i odbudowy bazy danych (278)
  • Odbudowa instancji (279)
  • Odbudowa danych - odbudowa nośnika (279)
  • Odbudowa bieżącego i zarchiwizowanego dziennika powtórzeń (280)
  • Jak działają transakcje? (282)
  • Funkcjonowanie systemu RDBMS (283)
 • Wprowadzenie do kopii zapasowych (286)
  • Kopia typu ARCHIVELOG (286)
  • Kopia typu CONTROLFILE (288)
  • Pełna kopia (288)
  • Kopie zapasowe przestrzeni tabel i pliku danych (289)
  • Przyrostowe kopie zapasowe (290)
 • Jak wykonać kopię zapasową bazy danych? (291)
  • Menedżer przywracania danych RMAN (292)
  • Automatyczne archiwizowanie i odtwarzanie dyskowe (obszar natychmiastowego odtwarzania) (296)
  • Narzędzia systemu operacyjnego - gorąca kopia zapasowa (297)
  • Narzędzia Export i Data Pump (299)
  • Komercyjne aplikacje archiwizacji (302)
 • Strategie sporządzania kopii zapasowych (302)
  • Co i kiedy archiwizować? (303)
  • Przykładowe strategie archiwizacji (306)
 • Podsumowanie (307)

Rozdział 12. Odtwarzanie danych (309)

 • Odbudowa bazy danych (309)
  • Odbudowa a odtwarzanie (310)
 • Jak odbudować bazę danych? (310)
  • Odbudowa instancji (311)
  • Odbudowa nośnika (311)
  • Odbudowa plików dziennika (313)
  • Odbudowa bazy danych z określonego punktu czasowego (313)
  • Technologia Flashback platformy Oracle 10g (315)
 • Opracowanie strategii odbudowy (321)
  • Planowanie odbudowy instancji (321)
  • Planowanie odbudowy nośnika (322)
  • Planowanie odbudowy po błędzie operatora (323)
 • Podsumowanie (323)

Rozdział 13. Oracle Data Guard w systemie Linux (325)

 • Sposób wykorzystania mechanizmu Data Guard (325)
  • Usługi Data Guard (327)
  • Fizyczna zapasowa baza danych (330)
  • Logiczna zapasowa baza danych (331)
 • Konfiguracja systemu Oracle Data Guard i zarządzanie nim (333)
  • Konfiguracja fizycznej zapasowej bazy danych (333)
  • Konfiguracja logicznej zapasowej bazy danych (338)
 • Podsumowanie (340)

Rozdział 14. Zaawansowana replikacja danych w systemie Linux (341)

 • Wprowadzenie do zagadnień replikacji Oracle (341)
  • Replikacja z wieloma serwerami nadrzędnymi (343)
  • Replikacja materializowanych widoków (344)
  • Replikacja hybrydowa (344)
 • Replikacja Oracle w systemie Linux (345)
  • Wydajność układów wejścia-wyjścia (345)
  • Projekt bazy danych (345)
  • Dostateczna pojemność sieci (346)
 • Podsumowanie (347)

Rozdział 15. Konfiguracja sprzętowa systemu Linux i serwera Oracle (349)

 • Podstawy optymalizacji sprzętowej (349)
  • Wybór odpowiedniego sprzętu (350)
  • Optymalizacja sprzętowa w systemie Linux (357)
 • Optymalizacja pracy sieci w systemie Linux (362)
  • Wybór odpowiedniej sieci (363)
  • Zmiana ustawień systemu Linux w celu zwiększenia wydajności sieci (363)
 • Podsumowanie (364)

Rozdział 16. Optymalizacja instrukcji SQL (365)

 • Analiza planu wykonywania instrukcji (365)
  • Tabela planu (365)
  • Przeglądanie planu wykonywania instrukcji (369)
 • Analiza planu wykonywania instrukcji (371)
 • Proces decyzyjny optymalizatora (373)
  • Praktyczny przykład (375)
  • Wpływanie na decyzje optymalizatora (376)
  • Techniki optymalizacji SQL-a (381)
 • Podsumowanie (392)

Rozdział 17. Indeksy i partycjonowanie (393)

 • Wprowadzenie do stosowania opcji indeksów bazy danych Oracle 10g (393)
 • Opcje indeksu bazy danych Oracle 10g (395)
  • Współczynnik zgrupowania indeksu (403)
  • Partycjonowanie bazy danych Oracle 10g (404)
  • Opcje partycjonowania indeksu (408)
  • Opcje partycjonowania tabel IOT (410)
  • Zwiększanie wydajności przez zastosowanie partycjonowanych indeksów (410)
 • Podsumowanie (411)

Część V Produkty firmy Oracle dla systemu Linux (413)

Rozdział 18. Oracle Application Server 10g dla systemu Linux (415)

 • Z jakich komponentów składa się serwer Oracle Application Server 10g? (416)
  • Java 2 Enterprise Edition (416)
  • Zarządzanie i bezpieczeństwo (417)
  • Portale (417)
  • Wireless (418)
  • Inteligencja biznesowa (418)
  • Integracja rozwiązań z grupy e-biznes (418)
 • Wykorzystanie platformy Oracle Application Server 10g (418)
 • Instalacja i konfiguracja Oracle Application Server 10g w systemie Linux (424)
  • Instalacja (424)
  • Konfiguracja (424)
 • Podsumowanie (428)

Rozdział 19. Oracle E-Business Suite w systemie Linux (429)

 • Ogólne informacje na temat aplikacji Oracle E-Business Suite dla systemu Linux (429)
  • Czym jest pakiet Oracle E-Business Suite? (430)
  • Architektura platformy E-Business Suite (431)
  • Które moduły są dostępne dla systemu Linux? (433)
  • Wykorzystanie pakietu Oracle E-Business Suite w systemie Linux (433)
  • Oprogramowanie E-Business Suite w środowisku RAC (434)
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania E-Business Suite w systemie Linux (434)
  • Instalacja (434)
 • Przeniesienie platformy E-Business Suite do systemu Linux (437)
  • Przeniesienie warstwy aplikacji (437)
  • Przeniesienie warstwy baz danych (438)
  • Przekształcenie warstwy baz danych w klaster RAC (439)
  • Testowanie (440)
 • Podsumowanie (440)

Skorowidz (441)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań