Perl. Mistrzostwo w programowaniu

Autor: Brian D. Foy

Szczegóły książki w Helionie
Tytuł oryginału: Mastering Perl
ISBN: 978-83-246-1374-8
Cena: 44 zł
Zniżka: 10%
Cena ze zniżką: 39.6 zł
Oprawa: miękka
Format: B5
Data wydania: 2008.02.11
Liczba stron: 304
Przykładowy rozdział: ftp://ftp.helion.pl/online/perlmp/perlmp-2.pdf
Kategoria: Perl CGI

Profesjonalne programowanie na mistrzowskim poziomie

 • Jak wykrywać błędy, których Perl nie raportuje?
 • Jak pisać programy jako moduły?
 • Jak śledzić działanie programu za pomocą Log4perl?

Perl jest językiem o szerokim zastosowaniu, można go skompilować na prawie wszystkich architekturach i systemach operacyjnych. Wszechstronność Perla pozwala na programowanie w różnych modelach: proceduralnym, funkcyjnym czy obiektowym. Jest doskonałym narzędziem do analizy plików tekstowych oraz tworzenia raportów, aplikacji, modułów i programów. Umożliwia powiązanie systemów i struktur danych, których współpraca nie była przewidywana w momencie projektowania. Twórcy Perla twierdzą, że język ten sprawia, iż rzeczy łatwe pozostają łatwymi, a trudne stają się możliwe do wykonania.

"Perl. Mistrzostwo w programowaniu" to wyjątkowa książka pomagająca w samodzielnej nauce, przeznaczona dla programistów, którzy używali już Perla i znają jego podstawy. Podążając za radami z tego przewodnika, nauczysz się definiować procedury i odwracać zwykły model programowania proceduralnego. Będziesz wiedział, jak zapisywać dane, aby wykorzystać je w innym programie, a także jak poprawiać kod bez modyfikowania pierwotnego kodu źródłowego. Dowiesz się także, jak używać operacji na bitach oraz wektorów bitowych do efektywnego przechowywania danych. Czytając "Perl. Mistrzostwo w programowaniu", zmierzasz prostą drogą do mistrzostwa.

 • Tworzenie i zastępowanie nazwanych procedur
 • Modyfikowanie i rozszerzanie modułów
 • Konfigurowanie programów Perla
 • Rejestrowanie błędów i innych informacji
 • Utrwalanie danych
 • Praca z formatem Pod
 • Tworzenie podklas modułu Pod::Simple
 • Operatory bitowe
 • Przechowywanie łańcuchów bitowych
 • Testowanie programu

Dołącz do klasy mistrzów -- twórz profesjonalne programy w Perlu!

Perl. Mistrzostwo w programowaniu -- spis treści

Przedmowa (9)

Wstęp (11)

 • Struktura książki (11)
 • Konwencje używane w książce (13)
 • Przykładowy kod (13)
 • Podziękowania (13)

1. Wprowadzenie: jak zostać mistrzem? (15)

 • Co to znaczy być mistrzem? (16)
 • Kto powinien przeczytać tę książkę? (17)
 • Jak czytać tę książkę? (17)
 • Co należy wiedzieć zawczasu? (17)
 • Co opisano w tej książce? (18)
 • Czego nie opisano w tej książce? (18)

2. Zaawansowane wyrażenia regularne (19)

 • Referencje do wyrażeń regularnych (19)
 • Grupy nieprzechwytujące, (?:WZORZEC) (24)
 • Czytelne wyrażenia regularne, /x i (?#...) (25)
 • Dopasowywanie globalne (27)
 • Patrzenie w przód i w tył (30)
 • Odszyfrowywanie wyrażeń regularnych (36)
 • Końcowe myśli (38)
 • Podsumowanie (39)
 • Dalsza lektura (39)

3. Bezpieczne techniki programowania (41)

 • Złe dane mogą zepsuć dzień (41)
 • Kontrola skażeń (42)
 • Odkażanie danych (47)
 • Listowe postacie wywołań system i exec (50)
 • Podsumowanie (53)
 • Dalsza lektura (53)

4. Debugowanie Perla (55)

 • Zanim stracimy czas (55)
 • Najlepszy debuger na świecie (56)
 • perl5db.pl (66)
 • Alternatywne debugery (66)
 • Inne debugery (70)
 • Podsumowanie (72)
 • Dalsza lektura (73)

5. Profilowanie Perla (75)

 • Znajdowanie winowajcy (75)
 • Ogólne podejście (78)
 • Profilowanie DBI (80)
 • Devel::DProf (87)
 • Pisanie własnego profilera (89)
 • Profilowanie zestawów testowych (90)
 • Podsumowanie (91)
 • Dalsza lektura (92)

6. Testowanie wydajności Perla (93)

 • Teoria testowania wydajności (93)
 • Mierzenie czasu (94)
 • Porównywanie kodu (97)
 • Nie wyłączać myślenia (98)
 • Zużycie pamięci (103)
 • Narzędzie perlbench (107)
 • Podsumowanie (109)
 • Dalsza lektura (109)

7. Czyszczenie Perla (111)

 • Dobry styl (111)
 • perltidy (112)
 • Dekodowanie (113)
 • Perl::Critic (117)
 • Podsumowanie (121)
 • Dalsza lektura (121)

8. Tablice symboli i typegloby (123)

 • Zmienne pakietowe i leksykalne (123)
 • Tablica symboli (126)
 • Podsumowanie (132)
 • Dalsza lektura (133)

9. Procedury dynamiczne (135)

 • Procedury jako dane (135)
 • Tworzenie i zastępowanie nazwanych procedur (138)
 • Referencje symboliczne (140)
 • Iterowanie po listach procedur (141)
 • Przetwarzanie potokowe (143)
 • Listy metod (144)
 • Procedury jako argumenty (144)
 • Metody wczytywane automatycznie (148)
 • Asocjacje jako obiekty (149)
 • AutoSplit (150)
 • Podsumowanie (151)
 • Dalsza lektura (151)

10. Modyfikowanie i rozszerzanie modułów (153)

 • Wybór właściwego rozwiązania (153)
 • Zastępowanie części modułu (156)
 • Tworzenie podklas (158)
 • Owijanie procedur (162)
 • Podsumowanie (164)
 • Dalsza lektura (164)

11. Konfigurowanie programów Perla (165)

 • Czego nie należy robić? (165)
 • Lepsze sposoby (167)
 • Opcje wiersza polecenia (170)
 • Pliki konfiguracyjne (176)
 • Skrypty o różnych nazwach (179)
 • Programy interaktywne i nieinteraktywne (180)
 • Moduł Config (181)
 • Podsumowanie (182)
 • Dalsza lektura (182)

12. Wykrywanie i zgłaszanie błędów (183)

 • Podstawowe informacje o błędach Perla (183)
 • Raportowanie błędów modułu (188)
 • Wyjątki (191)
 • Podsumowanie (197)
 • Dalsza lektura (197)

13. Rejestrowanie zdarzeń (199)

 • Rejestrowanie błędów i innych informacji (199)
 • Log4perl (200)
 • Podsumowanie (205)
 • Dalsza lektura (206)

14. Utrwalanie danych (207)

 • Płaskie pliki (207)
 • Storable (215)
 • Pliki DBM (219)
 • Podsumowanie (221)
 • Dalsza lektura (221)

15. Praca z formatem Pod (223)

 • Format Pod (223)
 • Tłumaczenie formatu Pod (224)
 • Testowanie dokumentacji Pod (231)
 • Podsumowanie (233)
 • Dalsza lektura (234)

16. Praca z bitami (235)

 • Liczby binarne (235)
 • Operatory bitowe (237)
 • Wektory bitowe (243)
 • Funkcja vec (244)
 • Śledzenie stanów (249)
 • Podsumowanie (250)
 • Dalsza lektura (250)

17. Magia zmiennych związanych (251)

 • Wyglądają jak zwykłe zmienne (251)
 • Na poziomie użytkownika (252)
 • Za kulisami (253)
 • Skalary (254)
 • Tablice (258)
 • Asocjacje (266)
 • Uchwyty plików (268)
 • Podsumowanie (270)
 • Dalsza lektura (270)

18. Moduły jako programy (271)

 • Najważniejsza rzecz (271)
 • Krok wstecz (272)
 • Kto woła? (272)
 • Testowanie programu (273)
 • Rozpowszechnianie programu (279)
 • Podsumowanie (280)
 • Dalsza lektura (280)

A: Dalsza lektura (281)

B: Przewodnik briana po rozwiązywaniu problemów z Perlem (283)

Skorowidz (289)

©2007 Włodzimierz Gajda | prace magisterskie | Dubai | Korekta prac magisterskich , Ebooki programowanie androida, Pozycjonowanie stron Poznań